Ziekenhuisopnamen; geslacht, leeftijd en diagnose-indeling ICD9, 1981-2012

Ziekenhuisopnamen; geslacht, leeftijd en diagnose-indeling ICD9, 1981-2012

Geslacht Leeftijd Diagnose-indeling ICD9 Perioden Ziekenhuisopnamen Totaal opnamen Totaal opnamen per 10 000 inwoners (per 10 000 personen in de bevolking) Ziekenhuisopnamen Dagopnamen Dagopnamen per 10 000 inwoners (per 10 000 personen in de bevolking) Ziekenhuisopnamen Klinische opnamen Klinische opnamen per 10 000 inwoners (per 10 000 personen in de bevolking) Verpleegdagen Verpleegdagen per 10 000 inwoners (dagen) Gem. verpleegduur per klinische opname (dagen)
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden V07 Beh. aan isolatie/andere profyl.m. 2012 7,6 6,9 0,6 2,2 3,6
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar V07 Beh. aan isolatie/andere profyl.m. 2012 4,9 2,8 2,1 5,5 2,6
Totaal mannen en vrouwen 1 tot 20 jaar V07 Beh. aan isolatie/andere profyl.m. 2012 1,8 1,6 0,2 0,4 2,2
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 45 jaar V07 Beh. aan isolatie/andere profyl.m. 2012 4,2 3,7 0,6 2,1 3,7
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar V07 Beh. aan isolatie/andere profyl.m. 2012 10,3 9,3 0,9 3,1 3,3
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar V07 Beh. aan isolatie/andere profyl.m. 2012 18,7 17,9 0,8 3,7 4,4
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder V07 Beh. aan isolatie/andere profyl.m. 2012 13,6 13,1 0,5 2,6 5,2
Totaal mannen en vrouwen Gestandaardiseerd totaal V07 Beh. aan isolatie/andere profyl.m. 2012 6,9 6,3 0,6 2,2 3,5
Mannen Totaal alle leeftijden V07 Beh. aan isolatie/andere profyl.m. 2012 6,7 6,3 0,3 1,1 3,5
Mannen 0 jaar V07 Beh. aan isolatie/andere profyl.m. 2012 5,3 3,1 2,2 7,3 3,3
Mannen 1 tot 20 jaar V07 Beh. aan isolatie/andere profyl.m. 2012 2,3 2,1 0,2 0,4 1,9
Mannen 20 tot 45 jaar V07 Beh. aan isolatie/andere profyl.m. 2012 2,7 2,6 0,1 0,3 3,2
Mannen 45 tot 65 jaar V07 Beh. aan isolatie/andere profyl.m. 2012 8,1 7,8 0,3 1,1 3,6
Mannen 65 tot 80 jaar V07 Beh. aan isolatie/andere profyl.m. 2012 18,9 18,1 0,9 3,7 4,2
Mannen 80 jaar of ouder V07 Beh. aan isolatie/andere profyl.m. 2012 21,3 20,7 0,7 3,0 4,5
Mannen Gestandaardiseerd totaal V07 Beh. aan isolatie/andere profyl.m. 2012 5,8 5,5 0,3 1,0 3,4
Vrouwen Totaal alle leeftijden V07 Beh. aan isolatie/andere profyl.m. 2012 8,5 7,5 0,9 3,4 3,6
Vrouwen 0 jaar V07 Beh. aan isolatie/andere profyl.m. 2012 4,6 2,6 2,0 3,6 1,8
Vrouwen 1 tot 20 jaar V07 Beh. aan isolatie/andere profyl.m. 2012 1,3 1,2 0,1 0,3 2,6
Vrouwen 20 tot 45 jaar V07 Beh. aan isolatie/andere profyl.m. 2012 5,8 4,8 1,0 3,9 3,8
Vrouwen 45 tot 65 jaar V07 Beh. aan isolatie/andere profyl.m. 2012 12,5 10,9 1,6 5,1 3,3
Vrouwen 65 tot 80 jaar V07 Beh. aan isolatie/andere profyl.m. 2012 18,5 17,7 0,8 3,8 4,7
Vrouwen 80 jaar of ouder V07 Beh. aan isolatie/andere profyl.m. 2012 9,5 9,1 0,4 2,4 5,7
Vrouwen Gestandaardiseerd totaal V07 Beh. aan isolatie/andere profyl.m. 2012 8,0 7,1 0,9 3,3 3,6
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het aantal ziekenhuisopnamen (klinische opnamen en vanaf 1993 ook dagopnamen en het totaal aantal ziekenhuisopnamen), aantal verpleegdagen en gemiddelde verpleegduur van personen die woonachtig zijn in Nederland.
In de tabel zijn de gegevens uit te splitsen naar de volgende kenmerken:
- geslacht;
- leeftijd;
- diagnose (volgens de diagnose-indeling ICD9).

Gegevens beschikbaar van 1981 tot en met 2012

Status van de cijfers:
Alle cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 23 januari 2019:
- De cijfers over 2012 zijn ongewijzigd definitief gemaakt.
- Deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Geen, deze tabel is stopgezet. Vanwege veranderingen in de bronregistratie zijn vanaf 2013 nieuwe tabellen over ziekenhuisopnamen en –patiënten beschikbaar. Voor een link naar de nieuwe tabellen, zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Ziekenhuisopnamen
Totaal opnamen
Totaal opnamen = dagopnamen + klinische opnamen.
Gegevens over het totale aantal ziekenhuisopnamen zijn beschikbaar
vanaf 1993.
Totaal opnamen per 10 000 inwoners
Per 10 000 personen van de gemiddelde bevolking met gelijk geslacht en
leeftijd in het betreffende kalenderjaar.
Totaal opnamen = dagopnamen + klinische opnamen.
Gegevens over het totale aantal ziekenhuisopnamen zijn beschikbaar
vanaf 1993.
Dagopnamen
Bij opname in een ziekenhuis wordt onderscheid gemaakt tussen dagopnamen
(of dagverpleging) en klinische opnamen.
Dagopnamen zijn opnamen voor geplande ingrepen, behandelingen of
onderzoeken die binnen één dag kunnen worden afgerond. Gegevens over
dagopnamen zijn beschikbaar vanaf 1993.
Klinische opnamen betreffen de overige ziekenhuisopnamen en duren meestal langer dan één dag.
Dagopnamen per 10 000 inwoners
Per 10 000 personen van de gemiddelde bevolking met gelijk geslacht en
leeftijd in het betreffende kalenderjaar.
Bij opname in een ziekenhuis wordt onderscheid gemaakt tussen dagopnamen
(of dagverpleging) en klinische opnamen.
Dagopnamen zijn opnamen voor geplande ingrepen, behandelingen of
onderzoeken die binnen één dag kunnen worden afgerond. Gegevens over
dagopnamen zijn beschikbaar vanaf 1993.
Klinische opnamen betreffen de overige ziekenhuisopnamen en duren meestal langer dan één dag.
Klinische opnamen
Bij opname in een ziekenhuis wordt onderscheid gemaakt tussen dagopnamen
(of dagverpleging) en klinische opnamen.
Dagopnamen zijn opnamen voor geplande ingrepen, behandelingen of
onderzoeken die binnen één dag kunnen worden afgerond.
Klinische opnamen betreffen de overige ziekenhuisopnamen en duren meestal
langer dan één dag.
Klinische opnamen per 10 000 inwoners
Per 10 000 personen van de gemiddelde bevolking met gelijk geslacht en
leeftijd in het betreffende kalenderjaar.
Bij opname in een ziekenhuis wordt onderscheid gemaakt tussen dagopnamen
(of dagverpleging) en klinische opnamen.
Dagopnamen zijn opnamen voor geplande ingrepen, behandelingen of
onderzoeken die binnen één dag kunnen worden afgerond.
Klinische opnamen betreffen de overige ziekenhuisopnamen en duren meestal
langer dan één dag.
Verpleegdagen
Verpleegdagen per 10 000 inwoners
Per 10 000 personen van de gemiddelde bevolking met gelijk geslacht en
leeftijd in het betreffende kalenderjaar.
Het aantal verpleegdagen is het aantal dagen dat de patiënten verpleegd
zijn in het ziekenhuis tijdens een klinische opname. De dag van opname
telt mee als de patiënt voor 20.00 uur is opgenomen. Is de patiënt na
20.00 uur opgenomen, dan telt deze dag niet mee als verpleegdag. De dag
waarop de patiënt ontslagen wordt uit het ziekenhuis telt altijd mee als
verpleegdag.
Gem. verpleegduur per klinische opname
De gemiddelde verpleegduur is berekend als de som van het aantal
klinische verpleegdagen gedeeld door het aantal klinische
ziekenhuisopnamen binnen deze groep.