Ziekenhuisopnamen; geslacht, leeftijd en diagnose-indeling VTV, 1981-2012

Ziekenhuisopnamen; geslacht, leeftijd en diagnose-indeling VTV, 1981-2012

Geslacht Leeftijd Diagnose-indeling VTV Perioden Ziekenhuisopnamen Totaal opnamen Totaal opnamen per 10 000 inwoners (per 10 000 personen in de bevolking) Ziekenhuisopnamen Dagopnamen Dagopnamen per 10 000 inwoners (per 10 000 personen in de bevolking) Ziekenhuisopnamen Klinische opnamen Klinische opnamen per 10 000 inwoners (per 10 000 personen in de bevolking) Verpleegdagen Verpleegdagen per 10 000 inwoners (dagen) Gem. verpleegduur per klinische opname (dagen)
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Alle diagnosen 2012 2.572,5 1.390,8 1.181,7 6.145,7 5,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 1 Infectieuze en parasitaire ziekten 2012 27,1 6,6 20,5 162,0 7,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 1.1 Infectieziekten van maagdarmkanaal 2012 6,7 0,5 6,2 31,2 5,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 1.1.1 Importz. infecties maagdarmkanaal 2012 0,1 0,0 0,1 0,5 5,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 1.1.2 Overige infecties maagdarmkanaal 2012 6,6 0,5 6,1 30,7 5,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 1.2 Tuberculose 2012 0,3 0,1 0,3 4,4 15,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 1.3 Importziekten 2012 0,3 0,2 0,2 1,1 6,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 1.4 RVP-ziekten 2012 0,2 0,0 0,2 1,4 7,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 1.4.1 Difterie 2012 . . . . .
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 1.4.2 Kinkhoest 2012 0,2 0,0 0,2 1,3 7,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 1.4.3 Tetanus 2012 . . . . .
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 1.4.4 Polyomyelitis incl. late gevolgen 2012 . . . . .
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 1.4.5 Mazelen 2012 0,0 . 0,0 0,0 4,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 1.4.6 Panencefalitis 2012 . . . . .
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 1.4.7 Rubella 2012 . . . . .
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 1.4.8 Bof 2012 0,0 . 0,0 0,0 4,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 1.5 Hersenvliesontsteking 2012 1,0 0,1 0,9 8,6 9,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 1.6 Sepsis 2012 3,7 0,1 3,6 45,7 12,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 1.7 Meningokokkenziekten 2012 0,1 0,0 0,1 0,6 9,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 1.7.1 Meningokokkemie 2012 0,0 . 0,0 0,2 7,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 1.7.2 Overige meningokokkenziekten 2012 0,1 0,0 0,0 0,5 10,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 1.8 AIDS en hiv-infectie 2012 0,5 0,3 0,2 2,7 12,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 1.9 SOA totaal uitgez.HIV en hepatitis 2012 1,3 0,3 0,9 5,2 5,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 1.10 Hepatitis A-G (viraal) 2012 0,3 0,2 0,2 1,2 8,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 1.10.1 Hepatitis A 2012 0,0 0,0 0,0 0,1 4,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 1.10.2 Hepatitis B 2012 0,1 0,1 0,1 0,5 8,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 1.10.3 Overig hepatitis 2012 0,2 0,1 0,1 0,7 9,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 1.11 Ziekte van Pfeiffer 2012 0,2 0,0 0,2 0,8 4,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 1.12 Toxoplasmose 2012 0,0 0,0 0,0 0,3 30,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 1.13 Ziekte van Creutzfeldt-Jakob 2012 0,0 . 0,0 0,5 22,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 1.14 Spirocheteninfecties wo Lyme-ziekte 2012 1,7 1,5 0,1 0,6 4,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 1.15 Overige infect.en parasitaire zktn 2012 10,8 3,3 7,5 57,6 7,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 2 Nieuwvormingen 2012 304,5 194,3 110,2 709,8 6,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 2.1 Kwaadaardige nieuwvormingen 2012 241,4 149,7 91,7 627,0 6,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 2.1.1 Kanker van lip, mondholte, farynx 2012 2,9 0,8 2,1 12,9 6,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 2.1.2 Slokdarmkanker 2012 4,8 3,0 1,8 14,2 7,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 2.1.3 Maagkanker 2012 4,7 2,2 2,6 20,5 7,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 2.1.4 Dikke darm- en endeldarmkanker 2012 21,1 10,0 11,2 110,9 9,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 2.1.5 Leverkanker 2012 1,3 0,4 0,9 6,9 7,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 2.1.6 Pancreaskanker 2012 4,3 2,0 2,3 19,4 8,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 2.1.7 Longkanker 2012 23,5 10,7 12,8 74,4 5,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 2.1.8 Pleurakanker 2012 1,0 0,4 0,6 3,6 6,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 2.1.9 Huidkanker 2012 15,7 14,5 1,2 5,1 4,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 2.1.10 Borstkanker 2012 25,9 17,6 8,3 27,6 3,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 2.1.11 Baarmoederhalskanker 2012 1,8 0,6 1,2 5,2 4,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 2.1.12 Ovariumkanker 2012 4,8 2,7 2,1 13,4 6,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 2.1.13 Prostaatkanker 2012 9,2 5,0 4,1 19,7 4,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 2.1.14 Blaaskanker 2012 9,3 3,4 5,9 28,5 4,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 2.1.15 Nierkanker 2012 3,1 0,9 2,2 15,8 7,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 2.1.16 Hersenkanker 2012 2,8 1,0 1,8 15,2 8,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 2.1.17 Kank. lymfatisch en bloedv.weefs. 2012 41,2 32,7 8,5 87,7 10,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 2.1.17.1 Non-Hodgkin lymfomen (NHL) 2012 13,2 9,6 3,6 31,2 8,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 2.1.17.2 Ziekte van Hodgkin 2012 2,0 1,6 0,4 2,7 7,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 2.1.17.3 Ov. kank. lymfat. en bloedv.w. 2012 26,0 21,4 4,6 53,9 11,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 2.1.18 Ov. kwaadaardige nieuwvormingen 2012 64,0 41,9 22,1 146,1 6,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 2.2 Niet-kwaadaardige nieuwvormingen 2012 63,0 44,6 18,5 82,8 4,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 3 Ziekten bloed en bloedbereid. organen 2012 37,4 26,2 11,2 55,3 4,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 3.1 Hereditaire hemolytische anemieën 2012 2,0 1,4 0,6 3,7 6,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 3.2 Ov. zktn bloed en bloedber. organen 2012 35,4 24,7 10,6 51,6 4,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 4 Endocriene-, voedings,- stofw.ziekten 2012 42,4 19,6 22,8 142,7 6,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 4.1 Schildklierziekten 2012 2,8 0,7 2,1 7,4 3,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 4.2 Suikerziekte (Diabetes mellitus) 2012 12,6 5,7 6,9 53,1 7,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 4.3 Familiaire hypercholesterolemie 2012 0,1 0,1 0,0 0,1 3,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 4.4. Cystische fibrose 2012 2,1 1,2 0,9 9,4 10,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 4.5 Ov. endocr., voedings-, stofw.zktn 2012 24,8 12,0 12,9 72,7 5,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 5 Psychische stoornissen 2012 21,9 9,0 12,9 211,4 16,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 5.1 Dementie 2012 3,6 3,0 0,7 9,9 15,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 5.2 Afh.heid en misbruik van alcohol 2012 3,3 0,4 2,9 13,1 4,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 5.3 Afh.heid en misbruik van drugs ea 2012 1,1 0,2 0,9 5,4 5,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 5.4 Stemmingsstoornissen 2012 4,8 1,9 3,0 82,4 27,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 5.4.1 Depressie 2012 3,3 1,1 2,2 63,4 28,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 5.4.2 Overige stemmingsstoornissen 2012 1,5 0,7 0,8 19,0 24,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 5.5 Schizofrenie 2012 0,3 0,0 0,3 12,0 35,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 5.6 Autisme en aanverwante stoornissen 2012 0,0 0,0 0,0 1,4 50,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 5.7 Angststoornissen 2012 0,6 0,1 0,5 14,6 28,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 5.8 Persoonlijkheidsstoornissen 2012 0,4 0,0 0,4 7,8 20,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 5.9 Aandachtstekort-, gedragsstoornissen 2012 0,4 0,2 0,1 2,3 16,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 5.10 Verstandelijke handicap 2012 0,1 0,0 0,0 0,0 2,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 5.11 Overige psychische stoornissen 2012 7,2 3,2 4,0 62,6 15,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 6 Ziekten van zenuwstelsel en zintuigen 2012 238,8 212,4 26,3 128,5 4,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 6.1 Parkinson 2012 1,5 0,5 1,0 10,7 11,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 6.2 Multiple sclerose (MS) 2012 13,8 12,5 1,3 6,4 5,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 6.3 Epilepsie 2012 6,8 0,8 6,0 28,1 4,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 6.4 Gezichtsstoornissen 2012 150,8 146,5 4,3 13,2 3,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 6.5 Gehoorstoornissen 2012 36,3 30,0 6,4 18,2 2,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 6.6 Ov. zktn zenuwstelsel en zintuigen 2012 29,5 22,1 7,4 51,9 7,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 7 Ziekten van hart- en vaatstelsel 2012 245,3 76,3 169,0 999,8 5,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 7.1 Aandoen. endocard/klepafwijkingen 2012 7,7 2,0 5,7 54,9 9,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 7.2 Hartfalen 2012 18,9 1,2 17,7 153,0 8,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 7.3 Coronaire hartziekten 2012 66,1 16,3 49,8 253,6 5,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 7.4 Hartritmestoornissen 2012 57,8 21,1 36,7 123,1 3,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 7.5 Perifeer arterieel vaatlijden 2012 20,2 3,7 16,5 114,5 6,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 7.5.1 Aneurysma van de buikaorta 2012 3,1 0,2 2,8 24,5 8,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 7.5.1.1 Aneurysma buikaorta met ruptuur 2012 0,5 0,0 0,5 6,3 13,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 7.5.1.2 Aneur. buikaorta zonder ruptuur 2012 2,6 0,2 2,4 18,1 7,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 7.5.2 Ov. perifeer arterieel vaatlijden 2012 17,1 3,5 13,7 90,1 6,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 7.6 Beroerte 2012 31,4 5,1 26,3 202,3 7,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 7.6.1 TIA, pass. cerebrale ischemie 2012 8,8 3,6 5,2 18,8 3,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 7.6.2 Overige beroerte 2012 22,6 1,5 21,1 183,5 8,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 7.7 Overige zktn hart- en vaatstelsel 2012 43,2 26,8 16,3 98,4 6,0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het aantal ziekenhuisopnamen (klinische opnamen en vanaf 1993 ook dagopnamen en het totaal aantal ziekenhuisopnamen), aantal verpleegdagen en gemiddelde verpleegduur van personen die woonachtig zijn in Nederland.
In de tabel zijn de gegevens uit te splitsen naar de volgende kenmerken:
- geslacht;
- leeftijd;
- diagnose (volgens de diagnose-indeling VTV).

Gegevens beschikbaar van 1981 tot en met 2012

Status van de cijfers:
Alle cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 23 januari 2019:
- De cijfers over 2012 zijn ongewijzigd definitief gemaakt.
- Deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Geen, deze tabel is stopgezet. Vanwege veranderingen in de bronregistratie zijn vanaf 2013 nieuwe tabellen over ziekenhuisopnamen en –patiënten beschikbaar. Voor een link naar de nieuwe tabellen, zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Ziekenhuisopnamen
Totaal opnamen
Totaal opnamen = dagopnamen + klinische opnamen.
Gegevens over het totale aantal ziekenhuisopnamen zijn beschikbaar
vanaf 1993.
Totaal opnamen per 10 000 inwoners
Per 10 000 personen van de gemiddelde bevolking met gelijk geslacht en
leeftijd in het betreffende kalenderjaar.
Totaal opnamen = dagopnamen + klinische opnamen.
Gegevens over het totale aantal ziekenhuisopnamen zijn beschikbaar
vanaf 1993.
Dagopnamen
Bij opname in een ziekenhuis wordt onderscheid gemaakt tussen dagopnamen
(of dagverpleging) en klinische opnamen.
Dagopnamen zijn opnamen voor geplande ingrepen, behandelingen of
onderzoeken die binnen één dag kunnen worden afgerond. Gegevens over
dagopnamen zijn beschikbaar vanaf 1993.
Klinische opnamen betreffen de overige ziekenhuisopnamen en duren meestal langer dan één dag.
Dagopnamen per 10 000 inwoners
Per 10 000 personen van de gemiddelde bevolking met gelijk geslacht en
leeftijd in het betreffende kalenderjaar.
Bij opname in een ziekenhuis wordt onderscheid gemaakt tussen dagopnamen
(of dagverpleging) en klinische opnamen.
Dagopnamen zijn opnamen voor geplande ingrepen, behandelingen of
onderzoeken die binnen één dag kunnen worden afgerond. Gegevens over
dagopnamen zijn beschikbaar vanaf 1993.
Klinische opnamen betreffen de overige ziekenhuisopnamen en duren meestal langer dan één dag.
Klinische opnamen
Bij opname in een ziekenhuis wordt onderscheid gemaakt tussen dagopnamen
(of dagverpleging) en klinische opnamen.
Dagopnamen zijn opnamen voor geplande ingrepen, behandelingen of
onderzoeken die binnen één dag kunnen worden afgerond.
Klinische opnamen betreffen de overige ziekenhuisopnamen en duren meestal
langer dan één dag.
Klinische opnamen per 10 000 inwoners
Per 10 000 personen van de gemiddelde bevolking met gelijk geslacht en
leeftijd in het betreffende kalenderjaar.
Bij opname in een ziekenhuis wordt onderscheid gemaakt tussen dagopnamen
(of dagverpleging) en klinische opnamen.
Dagopnamen zijn opnamen voor geplande ingrepen, behandelingen of
onderzoeken die binnen één dag kunnen worden afgerond.
Klinische opnamen betreffen de overige ziekenhuisopnamen en duren meestal
langer dan één dag.
Verpleegdagen
Verpleegdagen per 10 000 inwoners
Per 10 000 personen van de gemiddelde bevolking met gelijk geslacht en
leeftijd in het betreffende kalenderjaar.
Het aantal verpleegdagen is het aantal dagen dat de patiënten verpleegd
zijn in het ziekenhuis tijdens een klinische opname. De dag van opname
telt mee als de patiënt voor 20.00 uur is opgenomen. Is de patiënt na
20.00 uur opgenomen, dan telt deze dag niet mee als verpleegdag. De dag
waarop de patiënt ontslagen wordt uit het ziekenhuis telt altijd mee als
verpleegdag.
Gem. verpleegduur per klinische opname
De gemiddelde verpleegduur is berekend als de som van het aantal
klinische verpleegdagen gedeeld door het aantal klinische
ziekenhuisopnamen binnen deze groep.