Ziekenhuisopnamen; kerncijfers; geslacht, leeftijd, regio, 1981-2012

Ziekenhuisopnamen; kerncijfers; geslacht, leeftijd, regio, 1981-2012

Geslacht Leeftijd Perioden Regio's Gem. verpleegduur per klinische opname (dagen)
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 1981 Nederland 13,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 1982 Nederland 12,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 1983 Nederland 12,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 1984 Nederland 12,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 1985 Nederland 12,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 1986 Nederland 11,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 1987 Nederland 11,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 1988 Nederland 11,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 1989 Nederland 11,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 1990 Nederland 10,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 1991 Nederland 10,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 1992 Nederland 10,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 1993 Nederland 10,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 1994 Nederland 9,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 1995 Nederland 9,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 1996 Nederland 9,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 1997 Nederland 9,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 1998 Nederland 9,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 1999 Nederland 8,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 2000 Nederland 8,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 2001 Nederland 8,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 2002 Nederland 7,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 2003 Nederland 7,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 2004 Nederland 7,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 2005 Nederland 6,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 2006 Nederland 6,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 2007 Nederland 6,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 2008 Nederland 6,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 2009 Nederland 5,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 2010 Nederland 5,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 2011 Nederland 5,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 2012 Nederland 5,2
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het aantal ziekenhuisopnamen (klinische opnamen en vanaf 1993 ook dagopnamen en het totaal aantal ziekenhuisopnamen), aantal verpleegdagen en gemiddelde verpleegduur van personen die woonachtig zijn in Nederland. Ook het gemiddeld aantal inwoners per regio is in deze tabel opgenomen.
In de tabel zijn de gegevens uit te splitsen naar de volgende kenmerken:
- geslacht;
- leeftijd;
- regio.

Gegevens beschikbaar van 1981 tot en met 2012

Status van de cijfers:
Alle cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 23 januari 2019:
- De cijfers over 2012 zijn ongewijzigd definitief gemaakt.
- Deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Geen, deze tabel is stopgezet. Vanwege veranderingen in de bronregistratie zijn vanaf 2013 nieuwe tabellen over ziekenhuisopnamen en –patiënten beschikbaar. Voor een link naar de nieuwe tabellen, zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Gem. verpleegduur per klinische opname
De gemiddelde verpleegduur is berekend als de som van het aantal
klinische verpleegdagen gedeeld door het aantal klinische
ziekenhuisopnamen binnen deze groep.