Beroepsbevolking; internationale definitie 2000-2013

Beroepsbevolking; internationale definitie 2000-2013

Geslacht Persoonskenmerken Perioden Totaal bevolking (15 jaar of ouder) (x 1 000) Beroepsbevolking (internationaal) Arbeidspositie Totaal beroepsbevolking (internat.) (x 1 000) Beroepsbevolking (internationaal) Arbeidspositie Werkzame beroepsbevolking (internat.) (x 1 000) Beroepsbevolking (internationaal) Arbeidspositie Werkloze beroepsbevolking (internat.) (x 1 000) Beroepsbevolking (internationaal) Arbeidspositie Niet beroepsbevolking (internat.) (x 1 000)
Mannen en vrouwen Totaal persoonskenmerken 2000 12.750 8.043 7.798 246 4.706
Mannen en vrouwen Totaal persoonskenmerken 2001 voor revisie 12.848 8.115 7.892 223 4.733
Mannen en vrouwen Totaal persoonskenmerken 2001 na revisie 12.847 8.104 7.899 206 4.743
Mannen en vrouwen Totaal persoonskenmerken 2002 12.936 8.255 8.001 254 4.681
Mannen en vrouwen Totaal persoonskenmerken 2003 13.004 8.217 7.876 341 4.788
Mannen en vrouwen Totaal persoonskenmerken 2004 13.062 8.271 7.851 419 4.791
Mannen en vrouwen Totaal persoonskenmerken 2005 13.119 8.349 7.908 441 4.770
Mannen en vrouwen Totaal persoonskenmerken 2006 13.173 8.398 8.032 366 4.775
Mannen en vrouwen Totaal persoonskenmerken 2007 13.234 8.570 8.265 306 4.663
Mannen en vrouwen Totaal persoonskenmerken 2008 13.315 8.722 8.454 267 4.594
Mannen en vrouwen Totaal persoonskenmerken 2009 13.393 8.786 8.460 327 4.607
Mannen en vrouwen Totaal persoonskenmerken 2010 13.457 8.761 8.371 390 4.696
Mannen en vrouwen Totaal persoonskenmerken 2011 13.521 8.757 8.369 389 4.764
Mannen en vrouwen Totaal persoonskenmerken 2012 13.631 8.893 8.424 469 4.739
Mannen en vrouwen Totaal persoonskenmerken 2013 13.753 8.965 8.365 600 4.788
Bron: cbs.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel vindt u jaarcijfers over de samenstelling van de Nederlandse beroepsbevolking volgens de internationale definitie.

De Nederlandse definitie van de beroepsbevolking wijkt af van de definitie die internationaal als standaard geldt: die van de International Labour Organisation (ILO). Als gevolg daarvan verschilt de omvang en samenstelling van de beroepsbevolking. Ten eerste wordt in de Nederlandse definitie een drempelwaarde van twaalf uur gehanteerd voor het aantal uren per week dat iemand werkt of wil werken. In de internationale definitie is dat niet het geval. Ten tweede wordt de werkloze beroepsbevolking anders afgebakend. Volgens de internationale definitie moet iemand binnen twee weken kunnen beginnen in een baan. In de Nederlandse definitie wordt in bepaalde gevallen een termijn van drie maanden aangehouden op de termijn waarop iemand kan beginnen te werken of zoekactiviteiten ontplooid heeft.

Gegevens beschikbaar van 1996/1998 tot en met 2011/2013

Status van de cijfers
Cijfers op basis van de EBB zijn altijd definitief.

Wijzigingen per 26 februari 2015
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wijzigingen per 1 april 2014:
De cijfers over 2013 zijn aan deze tabel toegevoegd. Alle gegevens over het beroep in 2012 en 2013 zijn op dit moment nog niet beschikbaar. Zodra deze gegevens beschikbaar komen zullen ze aan deze tabel toegevoegd worden. De gegevens over het onderwijsniveau vanaf 2012 zijn voorlopig.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet. De actualisering van 1 april 2014 was de laatste actualisering van deze tabel. Op 26 februari 2015 zijn nieuwe gereviseerde tabellen over de beroepsbevolking gepubliceerd. Deze revisie van de statistieken van de beroepsbevolking heeft twee onderdelen. De definities zijn aangepast aan de internationaal afgesproken definities en de gegevensverzameling is verbeterd door als eerste statistiekbureau in Europa te enquêteren via internet. Voor meer informatie over de revisie, zie de link naar de persmededeling in paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Totaal bevolking (15 jaar of ouder)
Alle mensen van 15 jaar of ouder woonachtig in Nederland,
exclusief personen in inrichtingen, instellingen en tehuizen.
Beroepsbevolking (internationaal)
Beroepsbevolking volgens internationale definitie
De Nederlandse definitie van de beroepsbevolking wijkt af van de
definitie die internationaal als standaard geldt: die van de
International Labour Organisation (ILO). Als gevolg daarvan verschilt
de omvang en samenstelling van de beroepsbevolking. Ten eerste
wordt in de Nederlandse definitie een drempelwaarde van twaalf uur
gehanteerd voor het aantal uren per week dat iemand werkt of wil werken.
In de internationale definitie is dat niet het geval. Ten tweede wordt de
werkloze beroepsbevolking anders afgebakend.
Volgens de internationale definitie moet iemand binnen twee weken kunnen
beginnen in een baan. In de Nederlandse definitie wordt in bepaalde
gevallen een termijn van drie maanden aangehouden op de termijn waarop
iemand kan beginnen te werken of zoekactiviteiten ontplooid heeft.
Arbeidspositie
Indeling van de bevolking van 15 jaar of ouder in:
- werkzame beroepsbevolking
- werkloze beroepsbevolking
- niet beroepsbevolking
Totaal beroepsbevolking (internat.)
Totale beroepsbevolking volgens internationale definitie.
Werkzame beroepsbevolking (internat.)
Werkzame beroepsbevolking volgens internationale definitie.
Personen die minstens 1 uur per week werken.
Werkloze beroepsbevolking (internat.)
Werkloze beroepsbevolking volgens internationale definitie.
Niet beroepsbevolking (internat.)
Niet beroepsbevolking volgens internationale definitie.