Dienstverlening; arbeids- en financiële gegevens, SBI'93, 2006 - 2008


Deze tabel bevat voor de bedrijfstak dienstverlening de volgende
uitkomsten: aantallen banen van werkzame personen en aantal werknemers,
bedrijfsresultaat, bedrijfsopbrengsten en -lasten en financieel resultaat.
In de tabel zijn de gegevens uit te splitsen naar een aantal branches
volgens de Standaard Bedrijfsindeling 1993 (SBI'93) van het CBS.

Gegevens beschikbaar van 2006 - 2008.

Status van de cijfers:
Alle cijfers in de tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 1 september 2011:
Deze tabel gaat niet verder dan uitkomsten over het verslagjaar 2008.
Het samenstellen van de cijfers over 2009 is in vergelijking met
voorgaande jaren op twee belangrijke onderdelen gewijzigd:
- de SBI 2008 is toegepast;
- de statistische eenheid is veranderd.
Voornoemde wijzigingen zijn dusdanig ingrijpend dat de uitkomsten niet
vergelijkbaar zijn met die van eerdere jaren en daarom is gestart met een
nieuwe tabel vanaf 2009 (zie paragraaf 3).

Wijzigingen per 11 maart 2010:
Om inzicht te geven in de ontwikkeling ten opzichte van 2005 is de
kernvariabele omzet voor 2005 zo goed als mogelijk vergelijkbaar gemaakt
met de omzet van 2006 (gecorrigeerd voor de methodebreuk). Een verwijzing
naar de tabel met deze gegevens van een groot aantal
bedrijfstakken/branches treft u aan in paragraaf 3.

Wijzigingen per 1 juli 2009:
Met ingang van het verslagjaar 2007 is de vragenlijst die bedrijven in
verband met het onderzoek voorgelegd krijgen iets gewijzigd. Tot en met
2006 werden loon(kosten)subsidies tot de (overige) bedrijfsopbrengsten
gerekend, terwijl deze subsidies vanaf 2007 in mindering worden gebracht op
de bedrijfslasten. Door de wijzigingen zijn de uitkomsten over het jaar
2007 niet helemaal vergelijkbaar met die over 2006. Het effect van de
wijzigingen op de bedrijfsopbrengsten en bedrijfslasten is voor de meeste
branches gering.

Dienstverlening; arbeids- en financiële gegevens, SBI'93, 2006 - 2008

Bedrijfstakken (SBI'93) Perioden Banen werkzame personen, jaargemiddeldeBanen werkzame personen (x 1 000) Werknemers, jaargemiddeldeWerknemers (x 1 000) BedrijfsopbrengstenNetto omzetTotale netto omzet (mln euro) BedrijfslastenInkoopwaarde omzetTotale inkoopwaarde omzet (mln euro) BedrijfslastenInkoopwaarde omzetInkoopwaarde grond- en hulpstoffen (mln euro) BedrijfslastenPersonele kostenBruto lonen en salarissen (mln euro) Bedrijfsresultaat (mln euro)
501 Handel in en reparatie van auto's .. 2006JJ00 99,0 81,2 49.224 38.975 2.867 2.166 1.188
501 Handel in en reparatie van auto's .. 2007JJ00 104,0 84,7 52.207 41.509 3.225 2.288 1.419
501 Handel in en reparatie van auto's .. 2008JJ00 103,2 83,4 50.173 39.984 3.842 2.315 1.095
502 Handel in en reparatie van auto's .. 2006JJ00 22,6 18,3 2.159 918 659 453 206
502 Handel in en reparatie van auto's .. 2007JJ00 24,5 19,9 2.353 1.011 965 492 235
502 Handel in en reparatie van auto's .. 2008JJ00 25,6 20,7 2.510 1.092 1.036 512 246
503 Handel in auto-onderdelen en .. 2006JJ00 16,1 13,7 6.580 5.450 83 351 229
503 Handel in auto-onderdelen en .. 2007JJ00 17,1 14,2 7.216 5.896 68 385 308
503 Handel in auto-onderdelen en .. 2008JJ00 18,0 15,3 7.722 6.382 44 415 295
504 Handel in en reparatie van .. 2006JJ00 3,3 2,0 1.364 1.095 34 52 73
504 Handel in en reparatie van .. 2007JJ00 3,9 2,4 1.585 1.290 43 60 70
504 Handel in en reparatie van .. 2008JJ00 3,6 2,1 1.503 1.235 36 54 39
505 Benzineservicestations 2006JJ00 16,1 14,6 8.694 7.915 . 234 148
505 Benzineservicestations 2007JJ00 14,5 12,9 8.379 7.632 11 213 165
505 Benzineservicestations 2008JJ00 15,0 13,3 9.167 8.385 8 227 156
551 Hotels, pensions en .. 2006JJ00 59,7 52,8 3.250 522 506 775 389
551 Hotels, pensions en .. 2007JJ00 65,6 57,1 3.493 547 536 820 495
551 Hotels, pensions en .. 2008JJ00 66,6 57,8 3.584 559 549 857 452
552 Kampeerterreinen en overige .. 2006JJ00 25,8 20,3 1.333 345 300 220 154
552 Kampeerterreinen en overige .. 2007JJ00 27,6 21,6 1.489 363 321 249 164
552 Kampeerterreinen en overige .. 2008JJ00 27,7 20,6 1.601 376 334 248 235
553 Restaurants, cafetaria's .. 2006JJ00 181,1 143,6 5.961 1.847 1.701 1.218 738
553 Restaurants, cafetaria's .. 2007JJ00 209,0 163,5 6.459 2.041 1.893 1.331 760
553 Restaurants, cafetaria's .. 2008JJ00 . . . . . . .
554 Cafés en dergelijke 2006JJ00 89,3 67,7 2.584 793 791 449 365
554 Cafés en dergelijke 2007JJ00 . . . . . . .
554 Cafés en dergelijke 2008JJ00 85,8 64,2 2.718 933 895 450 389
555 Kantines en catering 2006JJ00 45,7 34,1 2.160 901 849 538 181
555 Kantines en catering 2007JJ00 60,3 39,4 2.433 966 940 600 237
555 Kantines en catering 2008JJ00 56,0 41,6 2.569 1.059 1.027 607 272
71 Verhuur van transportmiddelen, .. 2006JJ00 31,2 22,6 7.871 3.218 2.654 626 653
71 Verhuur van transportmiddelen, .. 2007JJ00 33,3 24,9 8.623 3.230 2.527 708 872
71 Verhuur van transportmiddelen, .. 2008JJ00 35,1 25,8 9.233 3.663 2.837 715 920
72 Computerservice- en .. 2006JJ00 164,9 133,9 18.321 5.002 3.410 5.593 1.976
72 Computerservice- en .. 2007JJ00 174,0 138,8 20.720 5.914 3.715 6.071 2.240
72 Computerservice- en .. 2008JJ00 189,8 148,7 23.137 6.539 4.230 6.847 2.478
7411b Jurid./admin.diensten, econ.advies 2006JJ00 268,0 198,5 23.981 3.299 2.304 7.288 5.021
7411b Jurid./admin.diensten, econ.advies 2007JJ00 288,1 212,0 27.282 3.756 2.489 8.095 6.046
7411b Jurid./admin.diensten, econ.advies 2008JJ00 309,7 225,6 29.584 3.926 2.529 8.885 6.534
743 Keuring en controle 2006JJ00 12,2 10,3 1.144 191 110 380 112
743 Keuring en controle 2007JJ00 13,6 11,3 1.289 223 126 428 119
743 Keuring en controle 2008JJ00 14,5 12,3 1.418 250 137 482 123
744 Reclamebureaus en dergelijke 2006JJ00 40,9 27,1 6.782 3.983 3.763 861 845
744 Reclamebureaus en dergelijke 2007JJ00 45,5 29,6 6.945 3.942 3.695 932 913
744 Reclamebureaus en dergelijke 2008JJ00 47,5 30,8 7.268 4.149 3.865 978 940
745 Uitzendbureaus, uitleenbedrijven .. 2006JJ00 54,8 228,7 15.741 6.033 5.791 4.650 1.217
745 Uitzendbureaus, uitleenbedrijven .. 2007JJ00 61,6 308,6 19.549 7.281 6.933 5.740 1.593
745 Uitzendbureaus, uitleenbedrijven .. 2008JJ00 . . . . . . .
746 Beveiliging en opsporing 2006JJ00 37,9 34,9 1.558 106 49 780 101
746 Beveiliging en opsporing 2007JJ00 41,1 37,8 1.668 111 62 854 109
746 Beveiliging en opsporing 2008JJ00 40,3 37,2 1.788 129 73 906 108
747 Reiniging van gebouwen en .. 2006JJ00 180,8 158,1 3.959 555 286 1.699 450
747 Reiniging van gebouwen en .. 2007JJ00 188,8 163,0 4.222 606 325 1.811 539
747 Reiniging van gebouwen en .. 2008JJ00 196,6 164,6 4.696 757 332 1.919 546
748 Fotografie, pakken en sorteren .. 2006JJ00 84,0 55,0 6.660 2.343 1.903 1.385 768
748 Fotografie, pakken en sorteren .. 2007JJ00 94,7 61,1 7.186 2.501 2.170 1.499 910
748 Fotografie, pakken en sorteren .. 2008JJ00 104,0 67,1 7.676 2.522 2.104 1.637 1.056
921a Totaal audiovisuele diensten 2006JJ00 . . . . . . .
921a Totaal audiovisuele diensten 2007JJ00 27,1 19,2 3.536 1.581 1.347 699 452
921a Totaal audiovisuele diensten 2008JJ00 30,5 20,8 3.903 1.649 1.464 741 435
9301a Wasserijen, kappers,uitvaart,sauna 2006JJ00 84,0 59,8 3.427 806 621 832 539
9301a Wasserijen, kappers,uitvaart,sauna 2007JJ00 87,4 61,7 3.618 735 580 865 675
9301a Wasserijen, kappers,uitvaart,sauna 2008JJ00 94,3 67,6 3.902 794 598 971 626
Bron: CBS
Verklaring van tekens