Groothandel en handelsbemiddeling; arbeid en financiën, SBI'93, 2006-2008

Groothandel en handelsbemiddeling; arbeid en financiën, SBI'93, 2006-2008

Bedrijfstakken (SBI'93) Perioden Banen werkzame personen, jaargemiddelde Banen werkzame personen (x 1 000) Banen werkzame personen, jaargemiddelde Arbeidsvolume werkzame personen (x 1 000) Werknemers, jaargemiddelde Werknemers (x 1 000) Werknemers, jaargemiddelde Arbeidsvolume werknemers (x 1 000) Bedrijfsopbrengsten Totale bedrijfsopbrengsten (mln euro) Bedrijfsopbrengsten Netto omzet Totale netto omzet (mln euro) Bedrijfsopbrengsten Netto omzet Naar afzetgebied Binnenland (mln euro) Bedrijfsopbrengsten Netto omzet Naar afzetgebied Buitenland (mln euro) Bedrijfsopbrengsten Overige bedrijfsopbrengsten (mln euro) Bedrijfslasten Totale bedrijfslasten (mln euro) Bedrijfslasten Inkoopwaarde omzet (mln euro) Bedrijfslasten Personele kosten Totale personele kosten (mln euro) Bedrijfslasten Personele kosten Bruto lonen en salarissen (mln euro) Bedrijfslasten Personele kosten Sociale verzekeringspremies werkgever (mln euro) Bedrijfslasten Personele kosten Premies pensioen, VUT/ inkoopsommen (mln euro) Bedrijfslasten Personele kosten Overige sociale lasten (mln euro) Bedrijfslasten Personele kosten Overige personele kosten (mln euro) Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Totale overige bedrijfslasten (mln euro) Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Energiekosten (mln euro) Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Huisvestingskosten (mln euro) Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Kosten apparatuur en inventaris (mln euro) Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Kosten vervoermiddelen (mln euro) Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Verkoopkosten (mln euro) Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Communicatiekosten (mln euro) Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Kosten van dienstverlening door derden (mln euro) Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Niet eerder genoemde bedrijfslasten (mln euro) Bedrijfslasten Afschrijvingen op vaste activa (mln euro) Bedrijfsresultaat (mln euro) Saldo financiële baten en lasten (mln euro) Saldo voorzieningen (mln euro) Saldo buitengewone baten en lasten (mln euro) Resultaat voor belastingen (mln euro)
51 Groothandel en handelsbemiddeling .. 2008 552,2 478,2 471,3 410,4 389.918 387.708 224.169 163.538 2.210 373.591 318.531 23.807 17.008 2.109 1.341 209 3.140 28.194 604 3.127 735 2.324 6.376 725 4.749 9.553 3.060 16.327 407 -52 194 16.876
511 Handelsbemiddeling 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
512 GH landbouwproducten en levende .. 2008 38,6 32,4 31,0 26,0 36.003 35.879 17.185 18.693 124 34.988 32.016 1.330 951 121 66 13 180 1.453 66 236 56 198 225 42 345 285 189 1.014 -98 -6 14 924
5121 GH granen, zaden en veevoeders 2008 10,9 9,4 8,5 7,3 23.387 23.301 11.201 12.100 87 22.651 21.581 445 325 38 29 2 52 550 34 81 27 70 75 14 125 124 74 737 -46 -3 5 693
5122 Groothandel in bloemen en planten 2008 24,4 20,1 20,0 16,5 9.202 9.178 3.605 5.572 24 9.012 7.411 765 538 71 30 8 116 740 28 136 25 91 124 22 191 124 96 191 -40 -2 8 157
5123a GH dieren, huiden, leder en .. 2008 3,3 2,9 2,5 2,1 3.413 3.400 2.379 1.021 13 3.326 3.023 120 88 11 6 2 12 164 5 19 5 37 26 6 29 37 19 87 -12 -1 2 75
513 GH voedings- en genotmiddelen 2008 97,4 80,2 76,9 63,3 66.227 65.847 46.325 19.521 380 63.478 54.798 3.466 2.311 302 161 21 671 4.490 156 480 152 447 1.084 81 717 1.373 723 2.749 -66 9 83 2.775
5131 GH groenten, fruit en .. 2008 18,0 15,3 14,3 12,1 13.755 13.715 6.610 7.105 41 13.426 12.008 701 463 59 33 6 139 636 31 99 28 74 68 16 178 142 80 330 -37 -3 6 296
5132a GH rest voedings- en genotmiddele 2008 53,1 43,6 41,4 33,6 36.920 36.731 25.156 11.575 189 34.829 29.498 1.866 1.238 161 90 13 363 2.970 90 263 95 215 903 50 383 972 494 2.092 -19 0 82 2.154
5139 GH voedings- en genotmiddelen .. 2008 26,3 21,2 21,2 17,7 15.551 15.401 14.560 841 150 15.224 13.292 900 609 82 38 2 169 883 35 118 29 158 113 15 156 259 149 327 -10 12 -4 324
514 GH overige consumentenartikelen 2008 120,0 103,3 105,8 91,0 76.854 76.079 39.684 36.395 775 72.477 58.081 5.265 3.785 452 311 61 656 8.574 96 774 117 438 2.865 187 1.366 2.731 556 4.378 371 -2 -3 4.744
5141a GH rest overige .. 2008 68,4 58,4 60,0 51,2 33.907 33.597 20.716 12.881 310 32.189 25.003 2.676 1.963 241 139 25 306 4.216 59 461 70 229 1.390 103 647 1.258 295 1.717 786 2 -14 2.490
5142 GH kleding, schoeisel en .. 2008 22,2 19,1 19,4 16,6 12.741 12.634 5.139 7.495 108 11.549 8.185 940 649 79 64 17 131 2.315 16 172 14 58 837 30 339 850 110 1.192 -121 8 -9 1.069
5146 GH farmaceutische producten .. 2008 29,4 25,8 26,3 23,2 30.207 29.848 13.829 16.020 358 28.738 24.894 1.650 1.173 132 108 19 219 2.044 21 141 34 152 638 55 379 623 152 1.468 -293 -11 21 1.185
515 GH intermediare goederen (geen .. 2008 98,6 88,2 87,6 78,8 110.505 110.075 62.694 47.381 431 107.903 97.963 4.440 3.224 407 310 36 463 4.767 123 695 210 463 651 129 1.085 1.412 733 2.603 111 -43 1 2.672
5151 GH brandstoffen en andere .. 2008 6,3 5,5 5,5 4,8 53.222 53.147 24.863 28.284 75 53.003 51.660 390 252 27 60 2 50 706 9 122 26 68 64 10 141 266 246 220 -94 -10 -35 81
5152a GH rest intermediaire goederen 2008 27,6 25,0 24,5 22,3 16.232 16.143 12.032 4.111 89 15.314 12.827 1.264 927 122 80 10 124 1.105 31 168 43 92 216 36 275 244 119 918 -43 -5 5 875
5153 GH hout en bouwmaterialen 2008 46,2 41,2 41,7 37,7 18.748 18.645 17.275 1.370 103 17.748 14.156 1.923 1.406 185 119 14 199 1.454 55 283 67 200 208 58 304 278 215 1.000 -4 -14 2 984
5155 Groothandel in chemische producten 2008 11,1 10,1 10,2 9,2 15.324 15.171 6.016 9.155 153 14.990 13.077 635 474 52 42 8 59 1.186 16 68 27 52 137 19 297 569 92 334 276 -5 3 608
5157 Groothandel in afval en schroot 2008 7,4 6,4 5,7 4,8 6.979 6.968 2.508 4.461 11 6.849 6.244 228 165 21 10 1 30 316 12 53 46 51 26 6 68 54 60 130 -25 -9 26 123
518 GH machines, apparaten en toebehore 2008 144,5 129,9 129,2 116,6 84.902 84.547 46.063 38.483 355 80.657 65.469 7.369 5.319 660 388 56 946 7.176 108 677 141 595 1.146 221 993 3.296 643 4.245 12 16 91 4.364
5181a GH rest machines en apparaten 2008 18,6 16,2 16,7 14,6 7.680 7.633 5.339 2.294 47 7.277 5.862 783 570 77 46 8 82 540 18 95 25 66 101 23 87 126 92 404 -67 -16 -39 281
5184a GH kantoormeubelen, computers .. 2008 45,0 40,6 40,2 36,3 44.596 44.512 18.337 26.175 84 42.590 36.342 2.723 1.898 228 112 18 468 3.365 27 202 32 182 579 79 374 1.891 159 2.006 -111 -8 65 1.952
5186 GH elektromotoren .. 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5187 GH overige machines en apparaten . 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5187a GH pompen en technische apparaten 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5187b GH rest machines en apparaten .. 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
519 Overige gespecialiseerde .. 2008 28,2 23,3 24,6 20,6 9.747 9.668 7.712 1.956 79 8.994 6.964 1.021 750 94 55 13 110 898 35 176 34 87 160 32 150 224 111 753 -5 -16 -1 731
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat voor de bedrijfstak groothandel en handelsbemiddeling de
volgende jaaruitkomsten: aantal banen van werkzame personen en aantal
werknemers, bedrijfsresultaat, bedrijfsopbrengsten en -lasten, financieel
resultaat, saldo voorzieningen en buitengewoon resultaat en
onderverdelingen daarvan. In de tabel zijn de gegevens uit te splitsen
naar een aantal branches volgens de Standaard Bedrijfsindeling 1993
(SBI'93) van het CBS.

Gegevens beschikbaar van 2006 - 2008.

Status van de cijfers:
Alle cijfers in de tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 1 september 2011:
Deze tabel gaat niet verder dan uitkomsten over het verslagjaar 2008.
Het samenstellen van de cijfers over 2009 is in vergelijking met
voorgaande jaren op twee belangrijke onderdelen gewijzigd:
- de SBI 2008 is toegepast;
- de statistische eenheid is veranderd.
Voornoemde wijzigingen zijn dusdanig ingrijpend dat de uitkomsten niet
vergelijkbaar zijn met die van eerdere jaren en daarom is gestart met een
nieuwe tabel vanaf 2009 (zie paragraaf 3).

Wijzigingen per 12 november 2010:
Uit nader onderzoek is gebleken dat de cijfers met betrekking tot het
verslagjaar 2008 voor twee publicatiegroepen in de groothandel onvoldoende
betrouwbaar zijn, namelijk voor:
5186 Groothandel in elektromotoren, elektrotechnische en elektronische
instrumenten, schakelkasten en ander installatiemateriaal.
5187 Groothandel in overige machines en apparaten voor industrie en handel
De cijfers voor deze twee groepen zijn daarom niet meer opgenomen in de
tabel.

Wijzigingen per 1 juli 2010:
Cijfers van 2008 zijn toegevoegd. Daarbij zijn voor de SBI'93-groep 5132a
de cijfers van 2008 niet vergelijkbaar met de cijfers van 2007. Dit komt
doordat bedrijven hun structuur hebben gewijzigd, een andere SBI-typering
hebben gekregen of doordat andere waarnemingsafspraken zijn gemaakt tussen
het CBS en bedrijven.

De cijfers over 2007 zijn voor de SBI'93-groepen 5132a, 5142, 5153, 5181a
en 5184a aangepast vanwege verwerking van verbeterde informatie over de
populatie van bedrijven alsmede door toegenomen en/of correcties in de
respons.

Wijzigingen per 3 juli 2009:
Met ingang van het verslagjaar 2007 is de vragenlijst die bedrijven in
verband met het onderzoek voorgelegd krijgen iets gewijzigd. Tot en met
2006 werden loon(kosten)subsidies tot de (overige) bedrijfsopbrengsten
gerekend, terwijl deze subsidies vanaf 2007 in mindering worden gebracht
op de bedrijfslasten. Door de wijzigingen zijn de uitkomsten over het jaar
2007 niet helemaal vergelijkbaar met die over 2006. Het effect van de
wijzigingen op de bedrijfsopbrengsten en bedrijfslasten is voor de meeste
branches gering.

Toelichting onderwerpen

Banen werkzame personen, jaargemiddelde
Een baan is een werkkring van een werkzaam persoon.
Banen van werkzame personen is gedefiniëerd als het aantal werknemers op
de eigen loonlijst, verminderd met het uitgeleend personeel en
vermeerderd met het ingeleend personeel, ingehuurde uitzendkrachten /
gedetacheerden en overige werkzame personen
zoals medewerkende eigenaren en vennoten.
Banen werkzame personen
Het in het verslagjaar gemiddelde aantal banen van werkzame personen bij
het bedrijf.
Arbeidsvolume werkzame personen
Het arbeidsvolume uitgedrukt in arbeidsjaren op basis van het in het
verslagjaar gemiddelde aantal werkzame personen. Een arbeidsjaar is een
maat voor het arbeidsvolume die wordt berekend door alle banen (voltijd
en deeltijd) in een jaar om te rekenen naar voltijdequivalenten (vte). Zo
leveren twee halve banen (elk 0,5 vte) samen een arbeidsvolume van een
jaar op.
Werknemers, jaargemiddelde
Alle personen die op de loonlijst staan van het bedrijf, ook als ze
daadwerkelijk in een ander bedrijf werkzaam zijn.
Dit betekent dat:
- Meewerkende eigenaren en gezinsleden die niet op de loonlijst staan,
niet meetellen;
- Uitzendkrachten worden geteld bij het (uitzend-)bedrijf van waaruit ze
worden uitgezonden, dus in de uitzendbranche.
Werknemers
Het in het verslagjaar gemiddelde aantal personen op de loonlijst van het
bedrijf.
Arbeidsvolume werknemers
Het arbeidsvolume uitgedrukt in arbeidsjaren op basis van het in het
verslagjaar gemiddelde aantal personen op de loonlijst van het bedrijf.
Een arbeidsjaar is een maat voor het arbeidsvolume die wordt berekend
door alle banen (voltijd en deeltijd) in een jaar om te rekenen naar
voltijdequivalenten (vte). Zo leveren twee halve banen (elk 0,5 vte)
samen een arbeidsvolume van een jaar op.
Bedrijfsopbrengsten
De opbrengsten uit de normale bedrijfsuitoefening.
Deze bestaan uit verkopen van goederen en diensten, alsook de waarde van
de voorraadmutatie onderhanden werk, geactiveerde productie voor het
eigen bedrijf, subsidies en schade-uitkeringen. Onder geactiveerde
productie voor het eigen bedrijf wordt verstaan de door het bedrijf zelf
vervaardigde vaste activa voor eigen gebruik, zoals machines en gebouwen.
Deze activa worden tegen de productiekosten gewaardeerd.
Vanaf het verslagjaar 2007 worden loon(kosten)subsidies niet meer onder
de bedrijfsopbrengsten geboekt.
Totale bedrijfsopbrengsten
Netto omzet
Opbrengst, exclusief btw, uit verkoop van goederen en diensten aan derden
na aftrek van kortingen, bonussen, statiegeld en doorberekende
vrachtkosten. Derden zijn particulieren dan wel bedrijven buiten het
(Nederlandse deel van het) eigen concernverband.
Totale netto omzet
Naar afzetgebied
Binnenland
Netto-omzet binnenland is de totale netto-omzet uit de hoofdactiviteit
aan binnenlandse afnemers.
Buitenland
Netto omzet buitenland is het totaal van export en transitohandel naar
het buitenland.
Overige bedrijfsopbrengsten
Bedrijfsopbrengsten die niet behoren tot de netto-omzet.
Het gaat hier ondermeer om:
- vergoedingen voor uitgeleend personeel;
- mutatie van nog niet gefactureerde voorraden gereed product en
onderhanden werk;
- geactiveerde productie voor het eigen bedrijf. Hieronder wordt verstaan
de door het bedrijf zelf vervaardigde vaste activa voor eigen gebruik,
zoals machines en gebouwen. Deze worden tegen kostprijs gewaardeerd;
- beheervergoedingen, dat wil zeggen intraconcernvergoedingen voor
diensten van algemeen beheer;
- subsidies en exportrestituties
- opbrengsten uit licenties, royalty's en auteursrechten;
- ontvangen schade-uitkeringen.
Vanaf het verslagjaar 2007 worden loon(kosten)subsidies niet meer onder
de overige bedrijfsopbrengsten geboekt.
Bedrijfslasten
Alle kosten die zijn gemaakt om de bedrijfsopbrengsten te realiseren.
Vanaf het verslagjaar 2007 worden loon(kosten)subsidies niet meer onder
de bedrijfsopbrengsten geboekt. Ontvangen loon(kosten)subsidies zijn
daarom in mindering gebracht op de bedrijfslasten.
Totale bedrijfslasten
Inkoopwaarde omzet
Kosten van grond- en hulpstoffen, verpakkingsmiddelen, handelsgoederen,
loondiensten en uitbestede werkzaamheden, voor zover verbruikt bij de
productie van de in het verslagjaar verkochte goederen en diensten.
Personele kosten
De brutolonen en -salarissen van werknemers, de ten laste van de
werkgevers komende sociale en pensioenpremies en overige sociale lasten.
Verder ook de overige personeelskosten, te weten betalingen in verband
met uitzendkrachten en ingeleend personeel, opleidingskosten, kosten van
werving en selectie van personeel, kosten van kantine, arbodiensten,
bedrijfskleding, jubilea en dergelijke.
Over het verslagjaar 2006 zijn subsidies niet in mindering gebracht op de
personele kosten.
Vanaf het verslagjaar 2007 worden de ontvangen loon(kosten)subsidies in
mindering gebracht op de personele kosten. Voor overige subsidies is
niets veranderd.
Totale personele kosten
Bruto lonen en salarissen
Lonen en salarissen van de werknemers op de loonlijst.
Hierin zijn begrepen:
- het arbeidsloon inclusief het werknemersaandeel sociale verzekeringen,
verminderd met ontvangen ziekengelden;
- gratificaties, tantièmes, vakantietoeslag, dertiende maand en
ontslaguitkeringen;
- vergoedingen woon-werkverkeer;
- bijdragen in (premie-)spaarregelingen;
- loon in natura.
Over het verslagjaar 2006 zijn loon(kosten)subsidies niet in mindering
gebracht op de bruto lonen en salarissen.
Vanaf het verslagjaar 2007 worden de ontvangen loon(kosten)subsidies wel
in mindering gebracht op de bruto lonen en salarissen.
Sociale verzekeringspremies werkgever
Werkgeversdeel sociale verzekeringspremies: dit zijn de werkgeverspremies
op grond van ondermeer de ziektewet, WW (AWF en wachtgeldfonds) en de WIA
(inclusief de uitkeringen die bedrijven hebben gedaan als "eigen
risicodrager").
Premies pensioen, VUT/ inkoopsommen
De werkgeversbijdragen voor ondermeer pensioen, VUT en dergelijke
regelingen en spaarregelingen voor de oudedagsvoorziening; in deze post
zijn begrepen de premies, inkoopsommen, dotaties aan
pensioenvoorzieningen of directe betaling (indien het bedrijf eigen
risico draagt).
Overige sociale lasten
Het werkgeversaandeel in de kosten van de aanvulling WAO-gat, bijdragen
aan ziektekostenregelingen, kosten van verhuizing, huisvesting,
kinderopvang en dergelijke.
Overige personele kosten
De betalingen voor uitzendkrachten, gedetacheerd en ingeleend personeel,
opleidingskosten, kosten van werving en selectie van personeel, kosten
van kantine, Arbodiensten, bedrijfskleding, jubilea, personeelsfeestjes
en dergelijke.
Overige bedrijfslasten
Deze omvatten de kosten van energieverbruik, huisvesting,
machines/installaties /inventaris en dergelijke, vervoermiddelen,
verkoopkosten, communicatiekosten, kosten van dienstverlening door derden
en overige bedrijfslasten die niet apart zijn gespecificeerd.
Totale overige bedrijfslasten
Energiekosten
De kosten van energie benodigd voor machines, verlichting en / of
verwarming.
Hieronder vallen niet de kosten van:
- het energieverbruik van transportmiddelen buiten het bedrijfsterrein;
- energiedragers gebruikt als grondstof;
- het verbruik van water;
- het gebruik van technische gassen of menggassen.
Huisvestingskosten
De kosten voor huur, lease, reparatie, onderhoud, schoonmaak en
verzekering van gebouwen en terreinen, evenals milieuheffingen en
onroerendezaakbelastingen.
Kosten apparatuur en inventaris
De betaalde huur en leasekosten van machines, apparatuur, installaties en
(kantoor)inventaris. Ook de onderhouds- en reparatiekosten en overige
kosten van inventaris, machines, werktuigen, installaties en dergelijke.
Kosten vervoermiddelen
De kosten voor huur, lease, reparatie, onderhoud en verzekering van
vervoermiddelen alsook motorrijtuigenbelastingen en de kosten van
motorbrandstoffen.
Verkoopkosten
De kosten voor reclame, beurzen, advertenties, reizen, hotels,
representatie, agentenprovisie en dergelijke.
Communicatiekosten
De kosten voor porti, telefoon, fax, internet, e-mail, koeriersdiensten
en dergelijke.
Kosten van dienstverlening door derden
Deze kosten omvatten ondermeer:
- bankkosten (exclusief rentekosten en/of valutaverliezen);
- aan derden afgedragen premies voor verzekering (voor zover nergens
anders genoemd);
- kosten van onderzoek en ontwikkeling verricht door derden;
- kosten accountants/ administratie/ advies/ rechtshulp en dergelijke;
- kosten van automatiserings- en computerdiensten door derden, inclusief
de waarde van in het boekjaar aangekochte hard- en software, tenzij de
hard- en/of software is geactiveerd;
- apart betaalde vrachtkosten op inkopen;
- kosten vuilafvoer en vuilverwerking.
Niet eerder genoemde bedrijfslasten
Deze kosten kunnen betrekking hebben op:
- licentierechten, octrooirechten, auteursrechten, royalty's (alleen
indien door derden in rekening gebracht);
- algemeen beheer (doorbelaste intraconcerndiensten);
- kantoorbehoeften, contributies, abonnementen, vakliteratuur;
- de huur of de lease van software;
- uitbesteed klein onderhoud en reparaties.
Afschrijvingen op vaste activa
De waardevermindering van duurzame productiemiddelen, zoals machines,
gebouwen, vervoermiddelen en computers, als gevolg van normale slijtage
en voorzienbare economische veroudering. Verder de afschrijvingen op
vaste immateriële activa zoals software, kosten van onderzoek en
ontwikkeling, verwerving van intellectuele rechten en goodwill.
Bedrijfsresultaat
De bedrijfsopbrengsten minus de bedrijfslasten.
Saldo financiële baten en lasten
Het saldo van rentebaten en -lasten, baten en lasten uit deelnemingen,
ontvangen dividenden, kosten van leningen, winst en verlies op
beleggingen en overige financiële baten en lasten.
Saldo voorzieningen
De toevoegingen aan voorzieningen minus de vrijval van voorzieningen
zoals aanloop- en reorganisatiefondsen, onderhoudsreserves,
garantievoorzieningen en dergelijke.
Saldo buitengewone baten en lasten
Het saldo van de baten en lasten die niet te maken hebben met de normale
bedrijfsvoering, zoals kosten voortvloeiende uit reorganisatie,
boekwinsten en -verliezen uit de verkoop van een bedrijf of andere
activa, waaronder (im-)materiële vaste activa. Afschrijving (dubieuze)
debiteuren valt ook onder deze post.
Resultaat voor belastingen
De som van het bedrijfsresultaat en de financiële resultaten.