Groothandel en handelsbemiddeling; arbeid en financiën, SBI'93, 2006-2008

Groothandel en handelsbemiddeling; arbeid en financiën, SBI'93, 2006-2008

Bedrijfstakken (SBI'93) Perioden Banen werkzame personen, jaargemiddelde Banen werkzame personen (x 1 000) Banen werkzame personen, jaargemiddelde Arbeidsvolume werkzame personen (x 1 000) Werknemers, jaargemiddelde Werknemers (x 1 000) Werknemers, jaargemiddelde Arbeidsvolume werknemers (x 1 000) Bedrijfsopbrengsten Totale bedrijfsopbrengsten (mln euro) Bedrijfsopbrengsten Netto omzet Totale netto omzet (mln euro) Bedrijfsopbrengsten Netto omzet Naar afzetgebied Binnenland (mln euro) Bedrijfsopbrengsten Netto omzet Naar afzetgebied Buitenland (mln euro) Bedrijfsopbrengsten Overige bedrijfsopbrengsten (mln euro) Bedrijfslasten Totale bedrijfslasten (mln euro) Bedrijfslasten Inkoopwaarde omzet (mln euro) Bedrijfslasten Personele kosten Totale personele kosten (mln euro) Bedrijfslasten Personele kosten Bruto lonen en salarissen (mln euro) Bedrijfslasten Personele kosten Sociale verzekeringspremies werkgever (mln euro) Bedrijfslasten Personele kosten Premies pensioen, VUT/ inkoopsommen (mln euro) Bedrijfslasten Personele kosten Overige sociale lasten (mln euro) Bedrijfslasten Personele kosten Overige personele kosten (mln euro) Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Totale overige bedrijfslasten (mln euro) Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Energiekosten (mln euro) Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Huisvestingskosten (mln euro) Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Kosten apparatuur en inventaris (mln euro) Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Kosten vervoermiddelen (mln euro) Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Verkoopkosten (mln euro) Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Communicatiekosten (mln euro) Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Kosten van dienstverlening door derden (mln euro) Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Niet eerder genoemde bedrijfslasten (mln euro) Bedrijfslasten Afschrijvingen op vaste activa (mln euro) Bedrijfsresultaat (mln euro) Saldo financiële baten en lasten (mln euro) Saldo voorzieningen (mln euro) Saldo buitengewone baten en lasten (mln euro) Resultaat voor belastingen (mln euro)
51 Groothandel en handelsbemiddeling .. 2006 502,8 435,4 438,3 383,9 316.439 314.356 182.864 131.492 2.083 302.883 255.350 20.984 15.237 1.826 1.226 218 2.478 23.576 607 2.793 672 2.079 5.928 814 4.180 6.503 2.973 13.556 751 -122 847 15.040
51 Groothandel en handelsbemiddeling .. 2007 539,6 468,8 466,9 409,4 358.937 356.239 209.594 146.645 2.698 342.424 290.327 22.818 16.382 1.925 1.316 210 2.984 26.194 561 2.989 685 2.229 6.146 752 4.642 8.189 3.086 16.513 1.504 -82 1.566 19.501
51 Groothandel en handelsbemiddeling .. 2008 552,2 478,2 471,3 410,4 389.918 387.708 224.169 163.538 2.210 373.591 318.531 23.807 17.008 2.109 1.341 209 3.140 28.194 604 3.127 735 2.324 6.376 725 4.749 9.553 3.060 16.327 407 -52 194 16.876
511 Handelsbemiddeling 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
511 Handelsbemiddeling 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
511 Handelsbemiddeling 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
512 GH landbouwproducten en levende .. 2006 36,0 29,4 29,9 24,8 20.632 20.534 10.884 9.649 98 19.970 17.269 1.213 872 109 64 16 153 1.307 51 193 50 188 150 42 336 295 180 662 -46 -14 31 633
512 GH landbouwproducten en levende .. 2007 39,9 32,8 32,6 27,0 28.396 28.290 12.951 15.339 106 27.459 24.578 1.303 931 113 68 14 177 1.405 57 211 49 201 177 50 311 349 172 937 -67 4 133 1.008
512 GH landbouwproducten en levende .. 2008 38,6 32,4 31,0 26,0 36.003 35.879 17.185 18.693 124 34.988 32.016 1.330 951 121 66 13 180 1.453 66 236 56 198 225 42 345 285 189 1.014 -98 -6 14 924
513 GH voedings- en genotmiddelen 2006 81,8 67,6 67,1 56,6 55.208 54.812 38.878 15.934 395 53.045 46.280 2.799 1.917 256 136 23 467 3.321 131 431 127 317 759 74 696 785 645 2.162 -52 -14 -4 2.092
513 GH voedings- en genotmiddelen 2007 91,5 77,0 73,6 62,4 60.958 60.510 43.322 17.188 448 58.485 50.213 3.279 2.190 279 191 22 598 4.116 147 453 135 399 1.098 88 732 1.064 877 2.473 -69 -35 -12 2.357
513 GH voedings- en genotmiddelen 2008 97,4 80,2 76,9 63,3 66.227 65.847 46.325 19.521 380 63.478 54.798 3.466 2.311 302 161 21 671 4.490 156 480 152 447 1.084 81 717 1.373 723 2.749 -66 9 83 2.775
514 GH overige consumentenartikelen 2006 108,0 93,0 96,4 83,6 62.133 61.583 33.427 28.156 550 58.633 46.079 4.544 3.325 378 268 59 513 7.440 86 639 109 390 2.939 255 1.113 1.910 570 3.499 -171 -11 -45 3.273
514 GH overige consumentenartikelen 2007 114,3 98,5 101,5 87,8 72.068 71.107 37.739 33.368 961 67.806 54.418 4.918 3.542 398 290 54 633 7.951 86 722 104 404 2.759 180 1.376 2.320 519 4.261 785 -32 -61 4.953
514 GH overige consumentenartikelen 2008 120,0 103,3 105,8 91,0 76.854 76.079 39.684 36.395 775 72.477 58.081 5.265 3.785 452 311 61 656 8.574 96 774 117 438 2.865 187 1.366 2.731 556 4.378 371 -2 -3 4.744
515 GH intermediare goederen (geen .. 2006 90,6 80,7 81,2 73,3 89.782 89.416 49.930 39.486 366 87.365 78.524 3.928 2.869 350 282 36 391 4.196 188 600 200 435 506 121 927 1.219 717 2.417 422 -24 -14 2.801
515 GH intermediare goederen (geen .. 2007 98,3 87,6 88,5 80,0 99.334 98.863 58.931 39.932 471 96.182 86.605 4.308 3.154 379 287 42 446 4.524 . 665 208 444 600 127 1.041 1.322 745 3.152 290 12 1.483 4.937
515 GH intermediare goederen (geen .. 2008 98,6 88,2 87,6 78,8 110.505 110.075 62.694 47.381 431 107.903 97.963 4.440 3.224 407 310 36 463 4.767 123 695 210 463 651 129 1.085 1.412 733 2.603 111 -43 1 2.672
518 GH machines, apparaten en toebehore 2006 139,3 125,2 126,7 114,7 75.421 74.855 39.787 35.068 567 71.625 58.347 6.831 5.017 593 375 64 784 5.797 101 677 136 559 1.246 247 906 1.926 649 3.796 606 -50 870 5.230
518 GH machines, apparaten en toebehore 2007 143,9 130,1 130,0 118,4 83.506 82.937 45.343 37.594 569 79.131 64.811 7.203 5.233 605 378 58 928 6.533 101 667 126 584 1.163 230 942 2.720 585 4.375 587 -21 10 4.950
518 GH machines, apparaten en toebehore 2008 144,5 129,9 129,2 116,6 84.902 84.547 46.063 38.483 355 80.657 65.469 7.369 5.319 660 388 56 946 7.176 108 677 141 595 1.146 221 993 3.296 643 4.245 12 16 91 4.364
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat voor de bedrijfstak groothandel en handelsbemiddeling de
volgende jaaruitkomsten: aantal banen van werkzame personen en aantal
werknemers, bedrijfsresultaat, bedrijfsopbrengsten en -lasten, financieel
resultaat, saldo voorzieningen en buitengewoon resultaat en
onderverdelingen daarvan. In de tabel zijn de gegevens uit te splitsen
naar een aantal branches volgens de Standaard Bedrijfsindeling 1993
(SBI'93) van het CBS.

Gegevens beschikbaar van 2006 - 2008.

Status van de cijfers:
Alle cijfers in de tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 1 september 2011:
Deze tabel gaat niet verder dan uitkomsten over het verslagjaar 2008.
Het samenstellen van de cijfers over 2009 is in vergelijking met
voorgaande jaren op twee belangrijke onderdelen gewijzigd:
- de SBI 2008 is toegepast;
- de statistische eenheid is veranderd.
Voornoemde wijzigingen zijn dusdanig ingrijpend dat de uitkomsten niet
vergelijkbaar zijn met die van eerdere jaren en daarom is gestart met een
nieuwe tabel vanaf 2009 (zie paragraaf 3).

Wijzigingen per 12 november 2010:
Uit nader onderzoek is gebleken dat de cijfers met betrekking tot het
verslagjaar 2008 voor twee publicatiegroepen in de groothandel onvoldoende
betrouwbaar zijn, namelijk voor:
5186 Groothandel in elektromotoren, elektrotechnische en elektronische
instrumenten, schakelkasten en ander installatiemateriaal.
5187 Groothandel in overige machines en apparaten voor industrie en handel
De cijfers voor deze twee groepen zijn daarom niet meer opgenomen in de
tabel.

Wijzigingen per 1 juli 2010:
Cijfers van 2008 zijn toegevoegd. Daarbij zijn voor de SBI'93-groep 5132a
de cijfers van 2008 niet vergelijkbaar met de cijfers van 2007. Dit komt
doordat bedrijven hun structuur hebben gewijzigd, een andere SBI-typering
hebben gekregen of doordat andere waarnemingsafspraken zijn gemaakt tussen
het CBS en bedrijven.

De cijfers over 2007 zijn voor de SBI'93-groepen 5132a, 5142, 5153, 5181a
en 5184a aangepast vanwege verwerking van verbeterde informatie over de
populatie van bedrijven alsmede door toegenomen en/of correcties in de
respons.

Wijzigingen per 3 juli 2009:
Met ingang van het verslagjaar 2007 is de vragenlijst die bedrijven in
verband met het onderzoek voorgelegd krijgen iets gewijzigd. Tot en met
2006 werden loon(kosten)subsidies tot de (overige) bedrijfsopbrengsten
gerekend, terwijl deze subsidies vanaf 2007 in mindering worden gebracht
op de bedrijfslasten. Door de wijzigingen zijn de uitkomsten over het jaar
2007 niet helemaal vergelijkbaar met die over 2006. Het effect van de
wijzigingen op de bedrijfsopbrengsten en bedrijfslasten is voor de meeste
branches gering.

Toelichting onderwerpen

Banen werkzame personen, jaargemiddelde
Een baan is een werkkring van een werkzaam persoon.
Banen van werkzame personen is gedefiniëerd als het aantal werknemers op
de eigen loonlijst, verminderd met het uitgeleend personeel en
vermeerderd met het ingeleend personeel, ingehuurde uitzendkrachten /
gedetacheerden en overige werkzame personen
zoals medewerkende eigenaren en vennoten.
Banen werkzame personen
Het in het verslagjaar gemiddelde aantal banen van werkzame personen bij
het bedrijf.
Arbeidsvolume werkzame personen
Het arbeidsvolume uitgedrukt in arbeidsjaren op basis van het in het
verslagjaar gemiddelde aantal werkzame personen. Een arbeidsjaar is een
maat voor het arbeidsvolume die wordt berekend door alle banen (voltijd
en deeltijd) in een jaar om te rekenen naar voltijdequivalenten (vte). Zo
leveren twee halve banen (elk 0,5 vte) samen een arbeidsvolume van een
jaar op.
Werknemers, jaargemiddelde
Alle personen die op de loonlijst staan van het bedrijf, ook als ze
daadwerkelijk in een ander bedrijf werkzaam zijn.
Dit betekent dat:
- Meewerkende eigenaren en gezinsleden die niet op de loonlijst staan,
niet meetellen;
- Uitzendkrachten worden geteld bij het (uitzend-)bedrijf van waaruit ze
worden uitgezonden, dus in de uitzendbranche.
Werknemers
Het in het verslagjaar gemiddelde aantal personen op de loonlijst van het
bedrijf.
Arbeidsvolume werknemers
Het arbeidsvolume uitgedrukt in arbeidsjaren op basis van het in het
verslagjaar gemiddelde aantal personen op de loonlijst van het bedrijf.
Een arbeidsjaar is een maat voor het arbeidsvolume die wordt berekend
door alle banen (voltijd en deeltijd) in een jaar om te rekenen naar
voltijdequivalenten (vte). Zo leveren twee halve banen (elk 0,5 vte)
samen een arbeidsvolume van een jaar op.
Bedrijfsopbrengsten
De opbrengsten uit de normale bedrijfsuitoefening.
Deze bestaan uit verkopen van goederen en diensten, alsook de waarde van
de voorraadmutatie onderhanden werk, geactiveerde productie voor het
eigen bedrijf, subsidies en schade-uitkeringen. Onder geactiveerde
productie voor het eigen bedrijf wordt verstaan de door het bedrijf zelf
vervaardigde vaste activa voor eigen gebruik, zoals machines en gebouwen.
Deze activa worden tegen de productiekosten gewaardeerd.
Vanaf het verslagjaar 2007 worden loon(kosten)subsidies niet meer onder
de bedrijfsopbrengsten geboekt.
Totale bedrijfsopbrengsten
Netto omzet
Opbrengst, exclusief btw, uit verkoop van goederen en diensten aan derden
na aftrek van kortingen, bonussen, statiegeld en doorberekende
vrachtkosten. Derden zijn particulieren dan wel bedrijven buiten het
(Nederlandse deel van het) eigen concernverband.
Totale netto omzet
Naar afzetgebied
Binnenland
Netto-omzet binnenland is de totale netto-omzet uit de hoofdactiviteit
aan binnenlandse afnemers.
Buitenland
Netto omzet buitenland is het totaal van export en transitohandel naar
het buitenland.
Overige bedrijfsopbrengsten
Bedrijfsopbrengsten die niet behoren tot de netto-omzet.
Het gaat hier ondermeer om:
- vergoedingen voor uitgeleend personeel;
- mutatie van nog niet gefactureerde voorraden gereed product en
onderhanden werk;
- geactiveerde productie voor het eigen bedrijf. Hieronder wordt verstaan
de door het bedrijf zelf vervaardigde vaste activa voor eigen gebruik,
zoals machines en gebouwen. Deze worden tegen kostprijs gewaardeerd;
- beheervergoedingen, dat wil zeggen intraconcernvergoedingen voor
diensten van algemeen beheer;
- subsidies en exportrestituties
- opbrengsten uit licenties, royalty's en auteursrechten;
- ontvangen schade-uitkeringen.
Vanaf het verslagjaar 2007 worden loon(kosten)subsidies niet meer onder
de overige bedrijfsopbrengsten geboekt.
Bedrijfslasten
Alle kosten die zijn gemaakt om de bedrijfsopbrengsten te realiseren.
Vanaf het verslagjaar 2007 worden loon(kosten)subsidies niet meer onder
de bedrijfsopbrengsten geboekt. Ontvangen loon(kosten)subsidies zijn
daarom in mindering gebracht op de bedrijfslasten.
Totale bedrijfslasten
Inkoopwaarde omzet
Kosten van grond- en hulpstoffen, verpakkingsmiddelen, handelsgoederen,
loondiensten en uitbestede werkzaamheden, voor zover verbruikt bij de
productie van de in het verslagjaar verkochte goederen en diensten.
Personele kosten
De brutolonen en -salarissen van werknemers, de ten laste van de
werkgevers komende sociale en pensioenpremies en overige sociale lasten.
Verder ook de overige personeelskosten, te weten betalingen in verband
met uitzendkrachten en ingeleend personeel, opleidingskosten, kosten van
werving en selectie van personeel, kosten van kantine, arbodiensten,
bedrijfskleding, jubilea en dergelijke.
Over het verslagjaar 2006 zijn subsidies niet in mindering gebracht op de
personele kosten.
Vanaf het verslagjaar 2007 worden de ontvangen loon(kosten)subsidies in
mindering gebracht op de personele kosten. Voor overige subsidies is
niets veranderd.
Totale personele kosten
Bruto lonen en salarissen
Lonen en salarissen van de werknemers op de loonlijst.
Hierin zijn begrepen:
- het arbeidsloon inclusief het werknemersaandeel sociale verzekeringen,
verminderd met ontvangen ziekengelden;
- gratificaties, tantièmes, vakantietoeslag, dertiende maand en
ontslaguitkeringen;
- vergoedingen woon-werkverkeer;
- bijdragen in (premie-)spaarregelingen;
- loon in natura.
Over het verslagjaar 2006 zijn loon(kosten)subsidies niet in mindering
gebracht op de bruto lonen en salarissen.
Vanaf het verslagjaar 2007 worden de ontvangen loon(kosten)subsidies wel
in mindering gebracht op de bruto lonen en salarissen.
Sociale verzekeringspremies werkgever
Werkgeversdeel sociale verzekeringspremies: dit zijn de werkgeverspremies
op grond van ondermeer de ziektewet, WW (AWF en wachtgeldfonds) en de WIA
(inclusief de uitkeringen die bedrijven hebben gedaan als "eigen
risicodrager").
Premies pensioen, VUT/ inkoopsommen
De werkgeversbijdragen voor ondermeer pensioen, VUT en dergelijke
regelingen en spaarregelingen voor de oudedagsvoorziening; in deze post
zijn begrepen de premies, inkoopsommen, dotaties aan
pensioenvoorzieningen of directe betaling (indien het bedrijf eigen
risico draagt).
Overige sociale lasten
Het werkgeversaandeel in de kosten van de aanvulling WAO-gat, bijdragen
aan ziektekostenregelingen, kosten van verhuizing, huisvesting,
kinderopvang en dergelijke.
Overige personele kosten
De betalingen voor uitzendkrachten, gedetacheerd en ingeleend personeel,
opleidingskosten, kosten van werving en selectie van personeel, kosten
van kantine, Arbodiensten, bedrijfskleding, jubilea, personeelsfeestjes
en dergelijke.
Overige bedrijfslasten
Deze omvatten de kosten van energieverbruik, huisvesting,
machines/installaties /inventaris en dergelijke, vervoermiddelen,
verkoopkosten, communicatiekosten, kosten van dienstverlening door derden
en overige bedrijfslasten die niet apart zijn gespecificeerd.
Totale overige bedrijfslasten
Energiekosten
De kosten van energie benodigd voor machines, verlichting en / of
verwarming.
Hieronder vallen niet de kosten van:
- het energieverbruik van transportmiddelen buiten het bedrijfsterrein;
- energiedragers gebruikt als grondstof;
- het verbruik van water;
- het gebruik van technische gassen of menggassen.
Huisvestingskosten
De kosten voor huur, lease, reparatie, onderhoud, schoonmaak en
verzekering van gebouwen en terreinen, evenals milieuheffingen en
onroerendezaakbelastingen.
Kosten apparatuur en inventaris
De betaalde huur en leasekosten van machines, apparatuur, installaties en
(kantoor)inventaris. Ook de onderhouds- en reparatiekosten en overige
kosten van inventaris, machines, werktuigen, installaties en dergelijke.
Kosten vervoermiddelen
De kosten voor huur, lease, reparatie, onderhoud en verzekering van
vervoermiddelen alsook motorrijtuigenbelastingen en de kosten van
motorbrandstoffen.
Verkoopkosten
De kosten voor reclame, beurzen, advertenties, reizen, hotels,
representatie, agentenprovisie en dergelijke.
Communicatiekosten
De kosten voor porti, telefoon, fax, internet, e-mail, koeriersdiensten
en dergelijke.
Kosten van dienstverlening door derden
Deze kosten omvatten ondermeer:
- bankkosten (exclusief rentekosten en/of valutaverliezen);
- aan derden afgedragen premies voor verzekering (voor zover nergens
anders genoemd);
- kosten van onderzoek en ontwikkeling verricht door derden;
- kosten accountants/ administratie/ advies/ rechtshulp en dergelijke;
- kosten van automatiserings- en computerdiensten door derden, inclusief
de waarde van in het boekjaar aangekochte hard- en software, tenzij de
hard- en/of software is geactiveerd;
- apart betaalde vrachtkosten op inkopen;
- kosten vuilafvoer en vuilverwerking.
Niet eerder genoemde bedrijfslasten
Deze kosten kunnen betrekking hebben op:
- licentierechten, octrooirechten, auteursrechten, royalty's (alleen
indien door derden in rekening gebracht);
- algemeen beheer (doorbelaste intraconcerndiensten);
- kantoorbehoeften, contributies, abonnementen, vakliteratuur;
- de huur of de lease van software;
- uitbesteed klein onderhoud en reparaties.
Afschrijvingen op vaste activa
De waardevermindering van duurzame productiemiddelen, zoals machines,
gebouwen, vervoermiddelen en computers, als gevolg van normale slijtage
en voorzienbare economische veroudering. Verder de afschrijvingen op
vaste immateriële activa zoals software, kosten van onderzoek en
ontwikkeling, verwerving van intellectuele rechten en goodwill.
Bedrijfsresultaat
De bedrijfsopbrengsten minus de bedrijfslasten.
Saldo financiële baten en lasten
Het saldo van rentebaten en -lasten, baten en lasten uit deelnemingen,
ontvangen dividenden, kosten van leningen, winst en verlies op
beleggingen en overige financiële baten en lasten.
Saldo voorzieningen
De toevoegingen aan voorzieningen minus de vrijval van voorzieningen
zoals aanloop- en reorganisatiefondsen, onderhoudsreserves,
garantievoorzieningen en dergelijke.
Saldo buitengewone baten en lasten
Het saldo van de baten en lasten die niet te maken hebben met de normale
bedrijfsvoering, zoals kosten voortvloeiende uit reorganisatie,
boekwinsten en -verliezen uit de verkoop van een bedrijf of andere
activa, waaronder (im-)materiële vaste activa. Afschrijving (dubieuze)
debiteuren valt ook onder deze post.
Resultaat voor belastingen
De som van het bedrijfsresultaat en de financiële resultaten.