Groothandel en handelsbemiddeling; arbeid en financiën, SBI'93, 2006-2008


Deze tabel bevat voor de bedrijfstak groothandel en handelsbemiddeling de
volgende jaaruitkomsten: aantal banen van werkzame personen en aantal
werknemers, bedrijfsresultaat, bedrijfsopbrengsten en -lasten, financieel
resultaat, saldo voorzieningen en buitengewoon resultaat en
onderverdelingen daarvan. In de tabel zijn de gegevens uit te splitsen
naar een aantal branches volgens de Standaard Bedrijfsindeling 1993
(SBI'93) van het CBS.

Gegevens beschikbaar van 2006 - 2008.

Status van de cijfers:
Alle cijfers in de tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 1 september 2011:
Deze tabel gaat niet verder dan uitkomsten over het verslagjaar 2008.
Het samenstellen van de cijfers over 2009 is in vergelijking met
voorgaande jaren op twee belangrijke onderdelen gewijzigd:
- de SBI 2008 is toegepast;
- de statistische eenheid is veranderd.
Voornoemde wijzigingen zijn dusdanig ingrijpend dat de uitkomsten niet
vergelijkbaar zijn met die van eerdere jaren en daarom is gestart met een
nieuwe tabel vanaf 2009 (zie paragraaf 3).

Wijzigingen per 12 november 2010:
Uit nader onderzoek is gebleken dat de cijfers met betrekking tot het
verslagjaar 2008 voor twee publicatiegroepen in de groothandel onvoldoende
betrouwbaar zijn, namelijk voor:
5186 Groothandel in elektromotoren, elektrotechnische en elektronische
instrumenten, schakelkasten en ander installatiemateriaal.
5187 Groothandel in overige machines en apparaten voor industrie en handel
De cijfers voor deze twee groepen zijn daarom niet meer opgenomen in de
tabel.

Wijzigingen per 1 juli 2010:
Cijfers van 2008 zijn toegevoegd. Daarbij zijn voor de SBI'93-groep 5132a
de cijfers van 2008 niet vergelijkbaar met de cijfers van 2007. Dit komt
doordat bedrijven hun structuur hebben gewijzigd, een andere SBI-typering
hebben gekregen of doordat andere waarnemingsafspraken zijn gemaakt tussen
het CBS en bedrijven.

De cijfers over 2007 zijn voor de SBI'93-groepen 5132a, 5142, 5153, 5181a
en 5184a aangepast vanwege verwerking van verbeterde informatie over de
populatie van bedrijven alsmede door toegenomen en/of correcties in de
respons.

Wijzigingen per 3 juli 2009:
Met ingang van het verslagjaar 2007 is de vragenlijst die bedrijven in
verband met het onderzoek voorgelegd krijgen iets gewijzigd. Tot en met
2006 werden loon(kosten)subsidies tot de (overige) bedrijfsopbrengsten
gerekend, terwijl deze subsidies vanaf 2007 in mindering worden gebracht
op de bedrijfslasten. Door de wijzigingen zijn de uitkomsten over het jaar
2007 niet helemaal vergelijkbaar met die over 2006. Het effect van de
wijzigingen op de bedrijfsopbrengsten en bedrijfslasten is voor de meeste
branches gering.

Groothandel en handelsbemiddeling; arbeid en financiën, SBI'93, 2006-2008

Bedrijfstakken (SBI'93) Perioden Banen werkzame personen, jaargemiddeldeBanen werkzame personen (x 1 000) Banen werkzame personen, jaargemiddeldeArbeidsvolume werkzame personen (x 1 000) Werknemers, jaargemiddeldeWerknemers (x 1 000) Werknemers, jaargemiddeldeArbeidsvolume werknemers (x 1 000) BedrijfsopbrengstenTotale bedrijfsopbrengsten (mln euro) BedrijfsopbrengstenNetto omzetTotale netto omzet (mln euro) Netto omzetNaar afzetgebiedBinnenland (mln euro) Netto omzetNaar afzetgebiedBuitenland (mln euro) BedrijfsopbrengstenOverige bedrijfsopbrengsten (mln euro) BedrijfslastenTotale bedrijfslasten (mln euro) BedrijfslastenInkoopwaarde omzet (mln euro) BedrijfslastenPersonele kostenTotale personele kosten (mln euro) BedrijfslastenPersonele kostenBruto lonen en salarissen (mln euro) BedrijfslastenPersonele kostenSociale verzekeringspremies werkgever (mln euro) BedrijfslastenPersonele kostenPremies pensioen, VUT/ inkoopsommen (mln euro) BedrijfslastenPersonele kostenOverige sociale lasten (mln euro) BedrijfslastenPersonele kostenOverige personele kosten (mln euro) BedrijfslastenOverige bedrijfslastenTotale overige bedrijfslasten (mln euro) BedrijfslastenOverige bedrijfslastenEnergiekosten (mln euro) BedrijfslastenOverige bedrijfslastenHuisvestingskosten (mln euro) BedrijfslastenOverige bedrijfslastenKosten apparatuur en inventaris (mln euro) BedrijfslastenOverige bedrijfslastenKosten vervoermiddelen (mln euro) BedrijfslastenOverige bedrijfslastenVerkoopkosten (mln euro) BedrijfslastenOverige bedrijfslastenCommunicatiekosten (mln euro) BedrijfslastenOverige bedrijfslastenKosten van dienstverlening door derden (mln euro) BedrijfslastenOverige bedrijfslastenNiet eerder genoemde bedrijfslasten (mln euro) BedrijfslastenAfschrijvingen op vaste activa (mln euro) Bedrijfsresultaat (mln euro) Saldo financiële baten en lasten (mln euro) Saldo voorzieningen (mln euro) Saldo buitengewone baten en lasten (mln euro) Resultaat voor belastingen (mln euro)
51 Groothandel en handelsbemiddeling .. 2006 502,8 435,4 438,3 383,9 316.439 314.356 182.864 131.492 2.083 302.883 255.350 20.984 15.237 1.826 1.226 218 2.478 23.576 607 2.793 672 2.079 5.928 814 4.180 6.503 2.973 13.556 751 -122 847 15.040
51 Groothandel en handelsbemiddeling .. 2007 539,6 468,8 466,9 409,4 358.937 356.239 209.594 146.645 2.698 342.424 290.327 22.818 16.382 1.925 1.316 210 2.984 26.194 561 2.989 685 2.229 6.146 752 4.642 8.189 3.086 16.513 1.504 -82 1.566 19.501
51 Groothandel en handelsbemiddeling .. 2008 552,2 478,2 471,3 410,4 389.918 387.708 224.169 163.538 2.210 373.591 318.531 23.807 17.008 2.109 1.341 209 3.140 28.194 604 3.127 735 2.324 6.376 725 4.749 9.553 3.060 16.327 407 -52 194 16.876
511 Handelsbemiddeling 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
511 Handelsbemiddeling 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
511 Handelsbemiddeling 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
512 GH landbouwproducten en levende .. 2006 36,0 29,4 29,9 24,8 20.632 20.534 10.884 9.649 98 19.970 17.269 1.213 872 109 64 16 153 1.307 51 193 50 188 150 42 336 295 180 662 -46 -14 31 633
512 GH landbouwproducten en levende .. 2007 39,9 32,8 32,6 27,0 28.396 28.290 12.951 15.339 106 27.459 24.578 1.303 931 113 68 14 177 1.405 57 211 49 201 177 50 311 349 172 937 -67 4 133 1.008
512 GH landbouwproducten en levende .. 2008 38,6 32,4 31,0 26,0 36.003 35.879 17.185 18.693 124 34.988 32.016 1.330 951 121 66 13 180 1.453 66 236 56 198 225 42 345 285 189 1.014 -98 -6 14 924
513 GH voedings- en genotmiddelen 2006 81,8 67,6 67,1 56,6 55.208 54.812 38.878 15.934 395 53.045 46.280 2.799 1.917 256 136 23 467 3.321 131 431 127 317 759 74 696 785 645 2.162 -52 -14 -4 2.092
513 GH voedings- en genotmiddelen 2007 91,5 77,0 73,6 62,4 60.958 60.510 43.322 17.188 448 58.485 50.213 3.279 2.190 279 191 22 598 4.116 147 453 135 399 1.098 88 732 1.064 877 2.473 -69 -35 -12 2.357
513 GH voedings- en genotmiddelen 2008 97,4 80,2 76,9 63,3 66.227 65.847 46.325 19.521 380 63.478 54.798 3.466 2.311 302 161 21 671 4.490 156 480 152 447 1.084 81 717 1.373 723 2.749 -66 9 83 2.775
514 GH overige consumentenartikelen 2006 108,0 93,0 96,4 83,6 62.133 61.583 33.427 28.156 550 58.633 46.079 4.544 3.325 378 268 59 513 7.440 86 639 109 390 2.939 255 1.113 1.910 570 3.499 -171 -11 -45 3.273
514 GH overige consumentenartikelen 2007 114,3 98,5 101,5 87,8 72.068 71.107 37.739 33.368 961 67.806 54.418 4.918 3.542 398 290 54 633 7.951 86 722 104 404 2.759 180 1.376 2.320 519 4.261 785 -32 -61 4.953
514 GH overige consumentenartikelen 2008 120,0 103,3 105,8 91,0 76.854 76.079 39.684 36.395 775 72.477 58.081 5.265 3.785 452 311 61 656 8.574 96 774 117 438 2.865 187 1.366 2.731 556 4.378 371 -2 -3 4.744
515 GH intermediare goederen (geen .. 2006 90,6 80,7 81,2 73,3 89.782 89.416 49.930 39.486 366 87.365 78.524 3.928 2.869 350 282 36 391 4.196 188 600 200 435 506 121 927 1.219 717 2.417 422 -24 -14 2.801
515 GH intermediare goederen (geen .. 2007 98,3 87,6 88,5 80,0 99.334 98.863 58.931 39.932 471 96.182 86.605 4.308 3.154 379 287 42 446 4.524 . 665 208 444 600 127 1.041 1.322 745 3.152 290 12 1.483 4.937
515 GH intermediare goederen (geen .. 2008 98,6 88,2 87,6 78,8 110.505 110.075 62.694 47.381 431 107.903 97.963 4.440 3.224 407 310 36 463 4.767 123 695 210 463 651 129 1.085 1.412 733 2.603 111 -43 1 2.672
518 GH machines, apparaten en toebehore 2006 139,3 125,2 126,7 114,7 75.421 74.855 39.787 35.068 567 71.625 58.347 6.831 5.017 593 375 64 784 5.797 101 677 136 559 1.246 247 906 1.926 649 3.796 606 -50 870 5.230
518 GH machines, apparaten en toebehore 2007 143,9 130,1 130,0 118,4 83.506 82.937 45.343 37.594 569 79.131 64.811 7.203 5.233 605 378 58 928 6.533 101 667 126 584 1.163 230 942 2.720 585 4.375 587 -21 10 4.950
518 GH machines, apparaten en toebehore 2008 144,5 129,9 129,2 116,6 84.902 84.547 46.063 38.483 355 80.657 65.469 7.369 5.319 660 388 56 946 7.176 108 677 141 595 1.146 221 993 3.296 643 4.245 12 16 91 4.364
Bron: CBS.
Verklaring van tekens