Energie- en waterleidingbedrijven; arbeid en financiën, SBI'93, 2006-2008


Deze tabel bevat voor de bedrijfstak energie- en waterleidingbedrijven de
volgende uitkomsten: jaaruitkomsten: aantal banen van werkzame personen en
aantal werknemers, bedrijfsresultaat, bedrijfsopbrengsten en -lasten,
financieel resultaat, saldo voorzieningen en buitengewoon resultaat en
onderverdelingen daarvan. In de tabel zijn de gegevens uit te splitsen
naar een aantal branches volgens de Standaard Bedrijfsindeling 1993
(SBI'93) van het CBS.

Gegevens beschikbaar van 2006 - 2008.

Status van de cijfers:
Alle cijfers in de tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 1 september 2011:
Deze tabel gaat niet verder dan uitkomsten over het verslagjaar 2008.
Het samenstellen van de cijfers over 2009 is in vergelijking met
voorgaande jaren op twee belangrijke onderdelen gewijzigd:
- de SBI 2008 is toegepast;
- de statistische eenheid is veranderd.
Voornoemde wijzigingen zijn dusdanig ingrijpend dat de uitkomsten niet
vergelijkbaar zijn met die van eerdere jaren en daarom is gestart met een
nieuwe tabel vanaf 2009 (zie paragraaf 3).

Wijzigingen per 30 juni 2009:
Met ingang van het verslagjaar 2007 is de vragenlijst die bedrijven in
verband met het onderzoek voorgelegd krijgen iets gewijzigd. Tot en met
2006 werden loon(kosten)subsidies tot de (overige) bedrijfsopbrengsten
gerekend, terwijl deze subsidies vanaf 2007 in mindering worden gebracht
op de bedrijfslasten. Door de wijzigingen zijn de uitkomsten over het jaar
2007 niet helemaal vergelijkbaar met die over 2006. Het effect van de
wijzigingen op de bedrijfsopbrengsten en bedrijfslasten is voor de meeste
branches gering.

Energie- en waterleidingbedrijven; arbeid en financiën, SBI'93, 2006-2008

Bedrijfstakken (SBI'93) Perioden Banen werkzame personen, jaargemiddeldeBanen werkzame personen (x 1 000) Banen werkzame personen, jaargemiddeldeArbeidsvolume werkzame personen (x 1 000) Werknemers, jaargemiddeldeWerknemers (x 1 000) Werknemers, jaargemiddeldeArbeidsvolume werknemers (x 1 000) BedrijfsopbrengstenTotale bedrijfsopbrengsten (mln euro) BedrijfsopbrengstenNetto omzet (mln euro) BedrijfsopbrengstenOverige bedrijfsopbrengsten (mln euro) BedrijfslastenTotale bedrijfslasten (mln euro) BedrijfslastenInkoopwaarde omzetTotale inkoopwaarde omzet (mln euro) Inkoopwaarde omzetInkoopwaarde grond- en hulpstoffenTotale inkoopwaarde grond-en hulpstoffen (mln euro) Inkoopwaarde omzetInkoopwaarde grond- en hulpstoffenBeginvoorraad grond- en hulpstoffen (mln euro) Inkoopwaarde omzetInkoopwaarde grond- en hulpstoffenInkopen grond- en hulpstoffen (mln euro) Inkoopwaarde omzetInkoopwaarde grond- en hulpstoffenEindvoorraad grond- en hulpstoffen (mln euro) Inkoopwaarde omzetInkoopwaarde handelsgoederenTotale inkoopwaarde handelsgoederen (mln euro) Inkoopwaarde omzetInkoopwaarde handelsgoederenBeginvoorraad handelsgoederen (mln euro) Inkoopwaarde omzetInkoopwaarde handelsgoederenInkopen handelsgoederen (mln euro) Inkoopwaarde omzetInkoopwaarde handelsgoederenEindvoorraad handelsgoederen (mln euro) Inkoopwaarde omzetOverige inkoopwaardeTotale overige inkoopwaarde (mln euro) Inkoopwaarde omzetOverige inkoopwaardeKosten uitbesteed werk (mln euro) Inkoopwaarde omzetOverige inkoopwaardeNiet eerder genoemde inkoopwaarde (mln euro) BedrijfslastenPersonele kostenTotale personele kosten (mln euro) BedrijfslastenPersonele kostenBruto lonen en salarissen (mln euro) BedrijfslastenPersonele kostenSociale verzekeringspremies werkgever (mln euro) BedrijfslastenPersonele kostenPremies pensioen, VUT/ inkoopsommen (mln euro) BedrijfslastenPersonele kostenOverige sociale lasten (mln euro) BedrijfslastenPersonele kostenOverige personele kosten (mln euro) BedrijfslastenOverige bedrijfslastenTotale overige bedrijfslasten (mln euro) BedrijfslastenOverige bedrijfslastenEnergiekosten (mln euro) BedrijfslastenOverige bedrijfslastenHuisvestingskosten (mln euro) BedrijfslastenOverige bedrijfslastenKosten apparatuur en inventaris (mln euro) BedrijfslastenOverige bedrijfslastenKosten vervoermiddelen (mln euro) BedrijfslastenOverige bedrijfslastenVerkoopkosten (mln euro) BedrijfslastenOverige bedrijfslastenCommunicatiekosten (mln euro) BedrijfslastenOverige bedrijfslastenKosten van dienstverlening door derden (mln euro) BedrijfslastenOverige bedrijfslastenNiet eerder genoemde bedrijfslasten (mln euro) BedrijfslastenAfschrijvingen op vaste activa (mln euro) Bedrijfsresultaat (mln euro) Saldo financiële baten en lasten (mln euro) Saldo voorzieningen (mln euro) Saldo buitengewone baten en lasten (mln euro) Resultaat voor belastingen (mln euro)
E Productie en distributie van en .. 2006 31,1 28,5 24,4 23,2 38.133 36.688 1.445 34.959 28.147 26.464 130 26.378 44 55 6 56 7 1.628 1.206 422 1.941 1.193 87 148 27 486 3.464 70 184 285 50 152 64 585 2.073 1.406 3.174 -199 -41 112 3.045
E Productie en distributie van en .. 2007 29,2 27,2 23,2 21,9 39.876 38.044 1.832 35.561 28.365 27.742 56 27.731 45 4 0 4 0 620 354 266 1.894 1.165 80 162 28 460 3.725 88 293 448 38 130 59 737 1.930 1.577 4.315 -91 60 417 4.702
E Productie en distributie van en .. 2008 31,5 29,3 25,4 24,0 42.129 40.244 1.885 38.952 31.182 30.747 59 30.768 81 4 0 4 0 431 380 51 2.214 1.351 108 173 24 559 3.453 97 306 603 50 253 55 763 1.328 2.103 3.177 -204 -27 378 3.324
40 Productie en distributie van .. 2006 24,6 22,9 18,8 18,3 36.420 35.106 1.314 33.630 27.971 26.369 124 26.279 35 29 3 29 3 1.574 1.161 413 1.592 966 68 120 20 418 2.936 15 132 261 28 140 43 502 1.815 1.130 2.791 -89 -57 111 2.756
40 Productie en distributie van .. 2007 23,2 21,9 18,1 17,2 38.260 36.563 1.697 34.210 28.240 27.650 50 27.639 39 0 0 0 0 589 323 266 1.549 937 61 136 22 393 3.128 25 195 404 22 116 42 640 1.682 1.294 4.050 46 56 429 4.581
40 Productie en distributie van .. 2008 25,2 23,6 20,2 19,0 40.487 38.730 1.757 37.578 31.048 30.642 46 30.667 72 4 0 4 0 403 352 50 1.844 1.114 89 142 21 478 2.879 35 263 556 33 238 39 665 1.050 1.807 2.909 -66 -26 365 3.181
41 Winning en distributie van water 2006 6,5 5,6 5,6 4,9 1.713 1.581 131 1.329 176 95 6 99 10 26 3 27 4 54 45 9 349 227 19 29 7 68 528 55 53 23 22 12 22 84 258 276 384 -111 15 1 289
41 Winning en distributie van water 2007 6,0 5,3 5,1 4,7 1.616 1.481 135 1.351 126 91 6 92 6 3 0 3 0 31 31 0 346 228 19 26 6 67 597 63 98 43 16 14 17 97 249 283 265 -137 4 -12 121
41 Winning en distributie van water 2008 6,2 5,7 5,2 5,0 1.642 1.514 128 1.374 133 105 13 101 9 0 0 0 0 28 28 0 371 237 19 32 3 80 575 62 43 47 16 15 16 98 277 296 268 -137 -1 13 142
Bron: CBS.
Verklaring van tekens