Delfstoffenwinning; arbeids- en financiële gegevens, SBI'93, 2006 - 2008

Delfstoffenwinning; arbeids- en financiële gegevens, SBI'93, 2006 - 2008

Bedrijfstakken (SBI'93) Perioden Banen werkzame personen, jaargemiddelde Banen werkzame personen (x 1 000) Banen werkzame personen, jaargemiddelde Arbeidsvolume werkzame personen (x 1 000) Werknemers, jaargemiddelde Werknemers (x 1 000) Werknemers, jaargemiddelde Arbeidsvolume werknemers (x 1 000) Bedrijfsopbrengsten Totale bedrijfsopbrengsten (mln euro) Bedrijfsopbrengsten Netto omzet Totale netto omzet (mln euro) Bedrijfsopbrengsten Overige bedrijfsopbrengsten (mln euro) Bedrijfslasten Totale bedrijfslasten (mln euro) Bedrijfslasten Inkoopwaarde omzet Totale inkoopwaarde omzet (mln euro) Bedrijfslasten Inkoopwaarde omzet Inkoopwaarde grond- en hulpstoffen Totale inkoopwaarde grond-en hulpstoffen (mln euro) Bedrijfslasten Inkoopwaarde omzet Inkoopwaarde grond- en hulpstoffen Beginvoorraad grond- en hulpstoffen (mln euro) Bedrijfslasten Inkoopwaarde omzet Inkoopwaarde grond- en hulpstoffen Inkopen grond- en hulpstoffen (mln euro) Bedrijfslasten Inkoopwaarde omzet Inkoopwaarde grond- en hulpstoffen Eindvoorraad grond- en hulpstoffen (mln euro) Bedrijfslasten Inkoopwaarde omzet Inkoopwaarde handelsgoederen Totale inkoopwaarde handelsgoederen (mln euro) Bedrijfslasten Inkoopwaarde omzet Inkoopwaarde handelsgoederen Beginvoorraad handelsgoederen (mln euro) Bedrijfslasten Inkoopwaarde omzet Inkoopwaarde handelsgoederen Inkopen handelsgoederen (mln euro) Bedrijfslasten Inkoopwaarde omzet Inkoopwaarde handelsgoederen Eindvoorraad handelsgoederen (mln euro) Bedrijfslasten Inkoopwaarde omzet Overige inkoopwaarde Totale overige inkoopwaarde (mln euro) Bedrijfslasten Inkoopwaarde omzet Overige inkoopwaarde Kosten uitbesteed werk (mln euro) Bedrijfslasten Inkoopwaarde omzet Overige inkoopwaarde Niet eerder genoemde inkoopwaarde (mln euro) Bedrijfslasten Personele kosten Totale personele kosten (mln euro) Bedrijfslasten Personele kosten Bruto lonen en salarissen (mln euro) Bedrijfslasten Personele kosten Sociale verzekeringspremies werkgever (mln euro) Bedrijfslasten Personele kosten Premies pensioen, VUT/ inkoopsommen (mln euro) Bedrijfslasten Personele kosten Overige sociale lasten (mln euro) Bedrijfslasten Personele kosten Overige personele kosten (mln euro) Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Totale overige bedrijfslasten (mln euro) Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Energiekosten (mln euro) Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Huisvestingskosten (mln euro) Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Kosten apparatuur en inventaris (mln euro) Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Kosten vervoermiddelen (mln euro) Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Verkoopkosten (mln euro) Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Communicatiekosten (mln euro) Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Kosten van dienstverlening door derden (mln euro) Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Niet eerder genoemde bedrijfslasten (mln euro) Bedrijfslasten Afschrijvingen op vaste activa (mln euro) Bedrijfsresultaat (mln euro) Saldo financiële baten en lasten (mln euro) Saldo voorzieningen (mln euro) Saldo buitengewone baten en lasten (mln euro) Resultaat voor belastingen (mln euro)
C Winning van delfstoffen 2006 15,0 12,4 7,6 7,3 31.662 31.299 363 26.436 20.575 833 75 824 66 18.906 10 18.911 15 836 727 108 831 452 41 54 6 277 4.256 88 91 477 150 151 12 165 3.121 775 5.227 90 -19 0 5.298
C Winning van delfstoffen 2007 13,9 12,3 11,0 9,8 31.247 30.749 498 25.857 20.038 875 53 875 53 18.242 17 18.243 18 920 745 175 892 525 49 57 9 253 4.073 79 94 556 131 86 11 247 2.870 853 5.391 26 1 49 5.467
C Winning van delfstoffen 2008 12,3 10,8 7,6 7,2 41.807 41.263 544 34.517 26.499 896 64 894 62 24.800 21 24.799 20 802 731 72 814 472 45 40 7 250 6.166 112 93 354 314 56 11 298 4.929 1.038 7.290 -1 -1 999 8.288
CA Winning van energiehoudende .. 2006 12,0 9,6 5,1 4,9 30.467 30.120 346 25.324 19.942 353 10 351 8 18.813 5 18.816 8 775 698 77 685 353 30 43 6 253 3.995 30 77 413 116 139 9 149 3.061 702 5.143 96 -6 2 5.235
CA Winning van energiehoudende .. 2007 11,3 9,9 8,8 7,8 30.195 29.715 480 24.898 19.487 408 4 407 3 18.182 9 18.184 11 897 724 174 769 438 37 50 8 236 3.840 22 79 498 106 75 8 224 2.826 801 5.297 26 0 34 5.357
CA Winning van energiehoudende .. 2008 10,1 8,8 5,6 5,4 40.599 40.073 526 33.419 25.830 398 14 392 8 24.653 12 24.652 12 780 714 66 693 387 33 32 6 234 5.906 42 75 292 288 51 9 272 4.878 990 7.180 0 4 989 8.172
10 Turfwinning 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 Turfwinning 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 Turfwinning 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11 Aardolie- en -gaswinning en .. 2006 12,0 9,6 5,0 4,8 30.465 30.118 346 25.322 19.942 353 10 351 8 18.813 5 18.816 8 775 698 77 683 352 29 43 6 253 3.995 30 77 413 116 139 9 149 3.061 702 5.143 96 -6 2 5.234
11 Aardolie- en -gaswinning en .. 2007 11,3 9,9 8,8 7,8 30.193 29.713 480 24.897 19.487 408 4 407 3 18.182 9 18.184 11 897 724 174 769 438 37 50 8 236 3.839 22 79 498 106 75 8 224 2.826 801 5.296 26 0 34 5.357
11 Aardolie- en -gaswinning en .. 2008 10,1 8,8 5,6 5,4 40.599 40.073 526 33.419 25.830 398 14 392 8 24.653 12 24.652 12 780 714 66 693 387 33 32 6 234 5.906 42 75 292 288 51 9 272 4.878 990 7.180 0 4 989 8.172
111 Aardolie- en aardgaswinning 2006 3,4 2,9 2,5 2,4 27.503 27.480 23 23.258 18.855 71 0 71 0 18.778 0 18.778 0 6 5 2 282 177 8 26 1 69 3.606 24 59 303 38 108 3 107 2.963 515 4.245 97 1 0 4.344
111 Aardolie- en aardgaswinning 2007 3,8 3,4 2,8 2,7 26.796 26.760 36 22.432 18.230 87 1 87 0 18.143 2 18.143 2 0 0 0 333 208 10 30 2 84 3.335 18 65 318 33 34 3 178 2.686 534 4.364 22 0 37 4.424
111 Aardolie- en aardgaswinning 2008 3,7 3,6 2,8 2,7 37.913 37.411 502 31.758 25.190 132 3 132 3 24.614 0 24.614 0 444 444 0 348 218 12 18 2 97 5.389 38 61 150 210 12 3 225 4.692 831 6.156 -17 4 998 7.142
112 Dienstverlening voor de aardolie-. 2006 8,6 6,7 2,5 2,4 2.962 2.638 324 2.064 1.087 283 10 280 8 35 5 38 8 769 693 76 401 175 21 17 4 184 389 6 18 109 78 31 7 42 98 187 898 -1 -8 2 891
112 Dienstverlening voor de aardolie-. 2007 7,5 6,5 6,1 5,1 3.397 2.953 444 2.465 1.258 321 3 320 3 39 8 41 9 897 724 174 437 230 28 20 7 152 504 4 14 180 73 41 6 46 140 267 932 4 0 -3 934
112 Dienstverlening voor de aardolie-. 2008 6,4 5,2 2,8 2,7 2.686 2.662 23 1.662 640 266 11 260 5 39 12 38 12 335 269 66 345 169 22 14 4 137 517 4 15 142 78 39 6 47 186 159 1.024 16 -1 -9 1.031
CB Winning van niet-energiehoudende.. 2006 3,0 2,8 2,5 2,4 1.196 1.179 17 1.112 632 480 65 473 58 93 5 94 7 60 29 31 146 98 11 11 1 24 260 58 14 64 34 12 3 16 60 73 84 -6 -12 -2 63
CB Winning van niet-energiehoudende.. 2007 2,6 2,3 2,2 2,0 1.052 1.034 18 958 550 467 50 468 50 60 7 59 6 23 21 1 123 86 11 8 1 17 233 57 15 58 25 10 2 23 44 52 94 0 1 15 110
CB Winning van niet-energiehoudende.. 2008 2,3 2,1 2,0 1,8 1.208 1.190 19 1.098 668 498 50 503 54 148 8 147 8 23 17 6 121 85 12 8 0 16 260 70 18 62 26 5 2 27 51 49 110 -1 -4 10 115
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat voor de bedrijfstak delfstoffenwinning de volgende
jaaruitkomsten: aantal banen van werkzame personen en aantal werknemers,
bedrijfsresultaat, bedrijfsopbrengsten en -lasten, financieel resultaat,
saldo voorzieningen en buitengewoon resultaat en onderverdelingen daarvan.
In de tabel zijn de gegevens uit te splitsen naar een aantal branches
volgens de Standaard Bedrijfsindeling 1993 (SBI'93) van het CBS.

Gegevens beschikbaar van 2006 - 2008.

Status van de cijfers:
Alle cijfers in de tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 1 september 2011:
Deze tabel gaat niet verder dan uitkomsten over het verslagjaar 2008.
Het samenstellen van de cijfers over 2009 is in vergelijking met
voorgaande jaren op twee belangrijke onderdelen gewijzigd:
- de SBI 2008 is toegepast;
- de statistische eenheid is veranderd.
Voornoemde wijzigingen zijn dusdanig ingrijpend dat de uitkomsten niet
vergelijkbaar zijn met die van eerdere jaren en daarom is gestart met een
nieuwe tabel vanaf 2009 (zie paragraaf 3).

Wijzigingen per 30 juni 2009:
Met ingang van het verslagjaar 2007 is de vragenlijst die bedrijven in
verband met het onderzoek voorgelegd krijgen iets gewijzigd. Tot en met
2006 werden loon(kosten)subsidies tot de (overige) bedrijfsopbrengsten
gerekend, terwijl deze subsidies vanaf 2007 in mindering worden gebracht
op de bedrijfslasten. Door de wijzigingen zijn de uitkomsten over het jaar
2007 niet helemaal vergelijkbaar met die over 2006. Het effect van de
wijzigingen op de bedrijfsopbrengsten en bedrijfslasten is voor de meeste
branches gering.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De uitkomsten komen doorgaans 18 maanden na afloop van het verslagjaar
beschikbaar. Na publicatie worden de cijfers alleen nog herzien als mocht
blijken dat aanzienlijke bijstellingen noodzakelijk zijn.

Toelichting onderwerpen

Banen werkzame personen, jaargemiddelde
Een baan is een werkkring van een werkzaam persoon.
Banen van werkzame personen is gedefiniëerd als het aantal werknemers op
de eigen loonlijst, verminderd met het uitgeleend personeel en
vermeerderd met het ingeleend personeel, ingehuurde uitzendkrachten /
gedetacheerden en overige werkzame personen
zoals medewerkende eigenaren en vennoten.
Banen werkzame personen
Het in het verslagjaar gemiddelde aantal banen van werkzame personen bij
het bedrijf.
Arbeidsvolume werkzame personen
Het arbeidsvolume uitgedrukt in arbeidsjaren op basis van het in het
verslagjaar gemiddelde aantal werkzame personen. Een arbeidsjaar is een
maat voor het arbeidsvolume die wordt berekend door alle banen (voltijd
en deeltijd) in een jaar om te rekenen naar voltijdequivalenten (vte). Zo
leveren twee halve banen (elk 0,5 vte) samen een arbeidsvolume van een
jaar op.
Werknemers, jaargemiddelde
Alle personen die op de loonlijst staan van het bedrijf, ook als ze
daadwerkelijk in een ander bedrijf werkzaam zijn.
Dit betekent dat:
- Meewerkende eigenaren en gezinsleden die niet op de loonlijst staan,
niet meetellen;
- Uitzendkrachten worden geteld bij het (uitzend-)bedrijf van waaruit ze
worden uitgezonden, dus in de uitzendbranche.
Werknemers
Het in het verslagjaar gemiddelde aantal personen op de loonlijst van het
bedrijf.
Arbeidsvolume werknemers
Het arbeidsvolume uitgedrukt in arbeidsjaren op basis van het in het
verslagjaar gemiddelde aantal personen op de loonlijst van het bedrijf.
Een arbeidsjaar is een maat voor het arbeidsvolume die wordt berekend
door alle banen (voltijd en deeltijd) in een jaar om te rekenen naar
voltijdequivalenten (vte). Zo leveren twee halve banen (elk 0,5 vte)
samen een arbeidsvolume van een jaar op.
Bedrijfsopbrengsten
De opbrengsten uit de normale bedrijfsuitoefening.
Deze bestaan uit verkopen van goederen en diensten, alsook de waarde van
de voorraadmutatie onderhanden werk, geactiveerde productie voor het
eigen bedrijf, subsidies en schade-uitkeringen. Onder geactiveerde
productie voor het eigen bedrijf wordt verstaan de door het bedrijf zelf
vervaardigde vaste activa voor eigen gebruik, zoals machines en gebouwen.
Deze activa worden tegen de productiekosten gewaardeerd.
Vanaf het verslagjaar 2007 worden loon(kosten)subsidies niet meer onder
de bedrijfsopbrengsten geboekt.
Totale bedrijfsopbrengsten
Netto omzet
Opbrengst, exclusief btw, uit verkoop van goederen en diensten aan derden
na aftrek van kortingen, bonussen, statiegeld en doorberekende
vrachtkosten. Derden zijn particulieren dan wel bedrijven buiten het
(Nederlandse deel van het) eigen concernverband.
Totale netto omzet
Overige bedrijfsopbrengsten
Bedrijfsopbrengsten die niet behoren tot de netto-omzet.
Het gaat hier ondermeer om:
- vergoedingen voor uitgeleend personeel;
- mutatie van nog niet gefactureerde voorraden gereed product en
onderhanden werk;
- geactiveerde productie voor het eigen bedrijf. Hieronder wordt verstaan
de door het bedrijf zelf vervaardigde vaste activa voor eigen gebruik,
zoals machines en gebouwen. Deze worden tegen kostprijs gewaardeerd;
- beheervergoedingen, dat wil zeggen intraconcernvergoedingen voor
diensten van algemeen beheer;
- subsidies en exportrestituties
- opbrengsten uit licenties, royalty's en auteursrechten;
- ontvangen schade-uitkeringen.
Vanaf het verslagjaar 2007 worden loon(kosten)subsidies niet meer onder
de overige bedrijfsopbrengsten geboekt.
Bedrijfslasten
Alle kosten die zijn gemaakt om de bedrijfsopbrengsten te realiseren.
Vanaf het verslagjaar 2007 worden loon(kosten)subsidies niet meer onder
de bedrijfsopbrengsten geboekt. Ontvangen loon(kosten)subsidies zijn
daarom in mindering gebracht op de bedrijfslasten.
Totale bedrijfslasten
Inkoopwaarde omzet
Kosten van grond- en hulpstoffen, verpakkingsmiddelen, handelsgoederen,
loondiensten en uitbestede werkzaamheden, voor zover verbruikt bij de
productie van de in het verslagjaar verkochte goederen en diensten.
Totale inkoopwaarde omzet
Inkoopwaarde grond- en hulpstoffen
Inkoopkosten van grond- en hulpstoffen en verpakkingsmiddelen.
Deze post is inclusief de invoerrechten, de kosten van inklaring,
invoerheffingen van de Europese Unie, de kosten van tijdelijke
voorraadopslag, de kosten voor transport en voor transportverzekering van
de inkopen.
De inkoopwaarde is het saldo van de waarde van de beginvoorraad plus de
inkopen minus de eindvoorraad.
Totale inkoopwaarde grond-en hulpstoffen
Beginvoorraad grond- en hulpstoffen
Beginvoorraad grond- en hulpstoffen en verpakkingsmiddelen.
De op de balans vermelde waarde voor grond- en hulpstoffen (inclusief
ingekochte halffabricaten) en verpakkingsmiddelen aan het begin van de
periode.
Inkopen grond- en hulpstoffen
De waarde van de ingekochte grond- en hulpstoffen en verpakkingsmiddelen
voor eenmalig gebruik ten behoeve van het productieproces. Deze kosten
zijn inclusief invoerrechten en opslagkosten maar exclusief kortingen,
bonussen, retourzendingen en retouremballage, BTW, terugontvangen
invoerrechten, accijnzen en heffingen.
Eindvoorraad grond- en hulpstoffen
Eindvoorraad grond- en hulpstoffen en verpakkingsmiddelen.
De op de balans vermelde waarde voor grond- en hulpstoffen (inclusief
ingekochte halffabricaten) en verpakkingsmiddelen aan het einde van de
periode.
Inkoopwaarde handelsgoederen
De inkoopkosten van handelsgoederen die zijn ingekocht met de bedoeling
deze zonder verdere bewerking door te verkopen. Deze post is inclusief de
invoerrechten, de kosten van inklaring, invoerheffingen van de Europese
Unie, de kosten van tijdelijke voorraadopslag, de kosten voor transport
en voor transportverzekering van de inkopen.
De inkoopwaarde is het saldo van de waarde van de beginvoorraad plus de
inkopen minus de eindvoorraad.
Totale inkoopwaarde handelsgoederen
Beginvoorraad handelsgoederen
Waarde op de balans van handelsgoederen aan het begin van de periode.
Inkopen handelsgoederen
Goederen die zijn ingekocht met de bedoeling deze zonder verdere
bewerking door te verkopen. Inclusief: kosten van eenmalige verpakking,
invoerrechten op de inkoop en kosten van tijdelijke opslag (en BPM).
Exclusief kortingen, bonussen, retourzendingen, retouremballage en
terugontvangen invoerrechten, accijnzen en heffingen.
Eindvoorraad handelsgoederen
Waarde op de balans van handelsgoederen aan het einde van de periode.
Overige inkoopwaarde
De inkoopwaarde van goederen en diensten die niet eerder genoemd zijn
waaronder ook de inkoopkosten voor het uitoefenen van nevenactiviteiten.
Totale overige inkoopwaarde
Kosten uitbesteed werk
De in rekening gebrachte kosten van (loon)diensten en werk door derden,
exclusief kosten van uitzendkrachten en ingeleend personeel. Het gaat om
de factuurwaarde van ingekochte transport- en andere diensten van derden,
die direct met de omzet te maken hebben, zoals werkzaamheden door
onderaannemers. Kosten van ingeleend personeel en uitzendkrachten vallen
hier niet onder.
Niet eerder genoemde inkoopwaarde
De inkoopwaarde van goederen, diensten en dergelijke die niet eerder zijn
gespecificeerd.
Personele kosten
De brutolonen en -salarissen van werknemers, de ten laste van de
werkgevers komende sociale en pensioenpremies en overige sociale lasten.
Verder ook de overige personeelskosten, te weten betalingen in verband
met uitzendkrachten en ingeleend personeel, opleidingskosten, kosten van
werving en selectie van personeel, kosten van kantine, arbodiensten,
bedrijfskleding, jubilea en dergelijke.
Over het verslagjaar 2006 zijn subsidies niet in mindering gebracht op de
personele kosten.
Vanaf het verslagjaar 2007 worden de ontvangen loon(kosten)subsidies in
mindering gebracht op de personele kosten. Voor overige subsidies is
niets veranderd.
Totale personele kosten
Bruto lonen en salarissen
Lonen en salarissen van de werknemers op de loonlijst.
Hierin zijn begrepen:
- het arbeidsloon inclusief het werknemersaandeel sociale verzekeringen,
verminderd met ontvangen ziekengelden;
- gratificaties, tantièmes, vakantietoeslag, dertiende maand en
ontslaguitkeringen;
- vergoedingen woon-werkverkeer;
- bijdragen in (premie-)spaarregelingen;
- loon in natura.
Over het verslagjaar 2006 zijn loon(kosten)subsidies niet in mindering
gebracht op de bruto lonen en salarissen.
Vanaf het verslagjaar 2007 worden de ontvangen loon(kosten)subsidies wel
in mindering gebracht op de bruto lonen en salarissen.
Sociale verzekeringspremies werkgever
Werkgeversdeel sociale verzekeringspremies: dit zijn de werkgeverspremies
op grond van ondermeer de ziektewet, WW (AWF en wachtgeldfonds) en de WIA
(inclusief de uitkeringen die bedrijven hebben gedaan als "eigen
risicodrager").
Premies pensioen, VUT/ inkoopsommen
De werkgeversbijdragen voor ondermeer pensioen, VUT en dergelijke
regelingen en spaarregelingen voor de oudedagsvoorziening; in deze post
zijn begrepen de premies, inkoopsommen, dotaties aan
pensioenvoorzieningen of directe betaling (indien het bedrijf eigen
risico draagt).
Overige sociale lasten
Het werkgeversaandeel in de kosten van de aanvulling WAO-gat, bijdragen
aan ziektekostenregelingen, kosten van verhuizing, huisvesting,
kinderopvang en dergelijke.
Overige personele kosten
De betalingen voor uitzendkrachten, gedetacheerd en ingeleend personeel,
opleidingskosten, kosten van werving en selectie van personeel, kosten
van kantine, Arbodiensten, bedrijfskleding, jubilea, personeelsfeestjes
en dergelijke.
Overige bedrijfslasten
Deze omvatten de kosten van energieverbruik, huisvesting,
machines/installaties /inventaris en dergelijke, vervoermiddelen,
verkoopkosten, communicatiekosten, kosten van dienstverlening door derden
en overige bedrijfslasten die niet apart zijn gespecificeerd.
Totale overige bedrijfslasten
Energiekosten
De kosten van energie benodigd voor machines, verlichting en/of
verwarming.
Hieronder vallen niet de kosten van:
- het energieverbruik van transportmiddelen buiten het bedrijfsterrein;
- energiedragers gebruikt als grondstof;
- het verbruik van water;
- het gebruik van technische gassen of menggassen.
Huisvestingskosten
De kosten voor huur, lease, reparatie, onderhoud, schoonmaak en
verzekering van gebouwen en terreinen, waterverbruik, inrichting. Verder
ook milieuheffingen en onroerendzaakbelastingen.
Kosten apparatuur en inventaris
De betaalde huur en leasekosten van machines, apparatuur, installaties,
computers (exclusief software) en (kantoor)inventaris. Ook de onderhouds-
en reparatiekosten en overige kosten van inventaris, machines,
werktuigen, installaties en dergelijke.
Kosten vervoermiddelen
De kosten voor huur, lease, reparatie, onderhoud en verzekering van
vervoermiddelen alsook motorrijtuigenbelastingen en de kosten van
motorbrandstoffen.
Verkoopkosten
De kosten voor reclame, beurzen, advertenties, reizen, hotels,
representatie, agentenprovisie en dergelijke.
Communicatiekosten
De kosten voor porti, (mobiele)telefoon, fax, internet, e-mail,
koeriersdiensten en dergelijke.
Kosten van dienstverlening door derden
Deze kosten omvatten ondermeer:
- bankkosten (exclusief rentekosten en/of valutaverliezen);
- aan derden afgedragen premies voor verzekering (voor zover nergens
anders genoemd);
- kosten van onderzoek en ontwikkeling verricht door derden;
- kosten accountants/ administratie/ advies/ rechtshulp en dergelijke;
- kosten van automatiserings- en computerdiensten door derden, inclusief
de waarde van in het boekjaar aangekochte hard- en software, tenzij de
hard- en/of software is geactiveerd;
- apart betaalde vrachtkosten op inkopen;
- kosten vuilafvoer en vuilverwerking.
Niet eerder genoemde bedrijfslasten
Deze kosten kunnen betrekking hebben op:
- licentierechten, octrooirechten, auteursrechten, royalty's (alleen
indien door derden in rekening gebracht);
- de huur of de lease van software;
- kosten diensten algemeen beheer in rekening gebracht door moeder-,
dochter- of zusterbedrijven, waaronder management fees;
- overige kostprijsverhogende belastingen, zoals heffingen in het kader
van EU-regelingen, administratieve heffingen van publiekrechtelijke
bedrijfsorganisaties, assurantiebelasting, beurs- en
overdrachtsbelasting, accijnzen en invoerrechten;
- kantoorbehoeften, contributies, abonnementen, vakliteratuur;
- uitbesteed klein onderhoud en reparaties.
Afschrijvingen op vaste activa
De waardevermindering van duurzame productiemiddelen, zoals machines,
gebouwen, vervoermiddelen en computers, als gevolg van normale slijtage
en voorzienbare economische veroudering. Verder de afschrijvingen op
vaste immateriële activa zoals software, kosten van onderzoek en
ontwikkeling, verwerving van intellectuele rechten en goodwill.
Bedrijfsresultaat
De bedrijfsopbrengsten minus de bedrijfslasten.
Saldo financiële baten en lasten
Het saldo van rentebaten en -lasten, baten en lasten uit deelnemingen,
ontvangen dividenden, kosten van leningen, winst en verlies op
beleggingen en overige financiële baten en lasten.
Saldo voorzieningen
De toevoegingen aan voorzieningen minus de vrijval van voorzieningen
zoals aanloop- en reorganisatiefondsen, onderhoudsreserves,
garantievoorzieningen en dergelijke.
Saldo buitengewone baten en lasten
Het saldo van de baten en lasten die niet te maken hebben met de normale
bedrijfsvoering, zoals kosten voortvloeiende uit reorganisatie,
boekwinsten en -verliezen uit de verkoop van een bedrijf of andere
activa, waaronder (im-)materiële vaste activa. Afschrijving (dubieuze)
debiteuren valt ook onder deze post.
Resultaat voor belastingen
De som van het bedrijfsresultaat en de financiële resultaten.