Bouwnijverheid; arbeids- en financiële gegevens, SBI'93, 2006 - 2008

Bouwnijverheid; arbeids- en financiële gegevens, SBI'93, 2006 - 2008

Bedrijfstakken (SBI '93) Perioden Banen werkzame personen, jaargemiddelde Banen werkzame personen (x 1 000) Banen werkzame personen, jaargemiddelde Arbeidsvolume werkzame personen (x 1 000) Werknemers, jaargemiddelde Werknemers (x 1 000) Werknemers, jaargemiddelde Arbeidsvolume werknemers (x 1 000) Bedrijfsopbrengsten Totale bedrijfsopbrengsten (mln euro) Bedrijfsopbrengsten Netto omzet (mln euro) Bedrijfsopbrengsten Overige bedrijfsopbrengsten (mln euro) Bedrijfslasten Totale bedrijfslasten (mln euro) Bedrijfslasten Inkoopwaarde omzet Totale inkoopwaarde omzet (mln euro) Bedrijfslasten Inkoopwaarde omzet Inkoopwaarde bouwmaterialen (mln euro) Bedrijfslasten Inkoopwaarde omzet Inkoopwaarde handelsgoederen (mln euro) Bedrijfslasten Inkoopwaarde omzet Overige inkoopwaarde Totale overige inkoopwaarde (mln euro) Bedrijfslasten Inkoopwaarde omzet Overige inkoopwaarde Betaling aan onderaannemers (mln euro) Bedrijfslasten Inkoopwaarde omzet Overige inkoopwaarde Niet eerder genoemde inkoopwaarde (mln euro) Bedrijfslasten Personele kosten Totale personele kosten (mln euro) Bedrijfslasten Personele kosten Bruto lonen en salarissen (mln euro) Bedrijfslasten Personele kosten Sociale verzekeringspremies werkgever (mln euro) Bedrijfslasten Personele kosten Premies pensioen, VUT / inkoopsommen (mln euro) Bedrijfslasten Personele kosten Overige sociale lasten (mln euro) Bedrijfslasten Personele kosten Overige personele kosten (mln euro) Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Totale overige bedrijfslasten (mln euro) Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Energiekosten (mln euro) Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Huisvestingskosten (mln euro) Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Kosten apparatuur en inventaris (mln euro) Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Kosten vervoermiddelen (mln euro) Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Verkoopkosten (mln euro) Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Communicatiekosten (mln euro) Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Kosten van dienstverlening door derden (mln euro) Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Niet eerder genoemde bedrijfslasten (mln euro) Bedrijfslasten Afschrijvingen op vaste activa (mln euro) Bedrijfsresultaat (mln euro) Saldo financiële baten en lasten (mln euro) Saldo voorzieningen (mln euro) Saldo buitengewone baten en lasten (mln euro) Resultaat voor belastingen (mln euro)
45 Bouwnijverheid 2006 475,4 434,9 390,1 365,1 77.631 75.518 2.113 72.466 44.290 22.739 505 21.046 20.776 270 19.560 13.362 2.190 1.130 55 2.319 7.124 253 913 872 1.577 464 264 670 2.111 1.492 5.165 19 -3 107 5.223
45 Bouwnijverheid 2007 489,8 446,2 398,1 372,6 85.770 83.378 2.392 79.236 49.793 26.099 449 23.246 22.887 359 20.325 13.823 2.190 1.198 53 2.575 7.688 252 960 981 1.620 482 283 748 2.363 1.429 6.534 67 -22 67 6.646
45 Bouwnijverheid 2008 499,1 456,7 398,5 370,9 92.804 91.019 1.784 86.217 54.495 28.627 519 25.349 25.118 231 21.720 14.545 2.296 1.281 57 3.025 8.390 278 1.051 1.014 1.831 508 284 799 2.624 1.612 6.586 10 -91 240 6.746
451 Bouwrijp maken van terreinen 2006 16,7 14,6 12,1 11,1 2.049 1.998 50 1.831 823 280 10 533 513 20 510 341 61 25 - 74 391 22 30 92 95 12 9 30 100 108 217 -14 -1 3 206
451 Bouwrijp maken van terreinen 2007 17,7 15,7 13,0 12,1 2.335 2.276 59 2.069 972 338 8 625 609 16 541 374 62 30 1 65 441 24 32 115 95 16 11 29 119 115 266 -14 0 6 257
451 Bouwrijp maken van terreinen 2008 20,0 17,7 14,4 13,2 2.900 2.833 67 2.648 1.267 555 9 703 685 18 662 446 70 42 1 90 582 37 43 163 154 18 12 43 112 137 253 -24 3 12 244
452 B&U- en GWW-bouw (geen grondverzet) 2006 245,7 226,9 205,7 193,5 50.106 48.724 1.381 47.249 31.468 14.401 124 16.944 16.757 186 11.030 7.546 1.244 689 37 1.176 3.924 137 488 577 790 224 124 389 1.195 827 2.856 85 7 82 2.967
452 B&U- en GWW-bouw (geen grondverzet) 2007 245,8 227,1 204,9 193,7 54.582 52.680 1.902 51.089 34.942 16.345 138 18.459 18.183 276 11.180 7.656 1.224 718 32 1.259 4.196 132 480 580 806 225 132 420 1.422 771 3.493 141 -72 90 3.652
452 B&U- en GWW-bouw (geen grondverzet) 2008 247,6 230,6 202,6 191,5 58.864 57.610 1.255 55.372 38.091 17.908 84 20.099 19.967 132 11.807 7.945 1.265 772 33 1.487 4.580 142 531 599 863 228 130 448 1.639 893 3.493 109 -74 184 3.711
4521 Alg B&U;bouw kunstwerken,kabelleg. 2006 150,0 139,9 130,5 123,3 35.299 34.742 558 33.612 23.715 10.477 52 13.186 13.063 123 7.163 4.866 811 460 26 757 2.355 54 329 282 434 151 77 256 771 380 1.687 17 58 63 1.762
4521 Alg B&U;bouw kunstwerken,kabelleg. 2007 153,5 142,4 135,1 127,3 38.935 37.949 986 36.884 26.769 11.885 75 14.810 14.606 204 7.373 5.032 807 493 24 797 2.404 55 327 230 446 155 81 275 835 338 2.052 13 -67 76 2.073
4521 Alg B&U;bouw kunstwerken,kabelleg. 2008 153,4 143,4 132,7 125,4 42.031 41.676 355 40.009 29.155 13.081 18 16.056 15.977 79 7.793 5.246 846 531 24 924 2.674 60 368 273 477 152 79 295 969 387 2.022 -17 -69 32 1.969
45211 Alg. burgerlijke en utiliteitsbou 2006 128,4 119,9 112,2 105,9 31.547 31.179 368 30.029 21.698 9.641 48 12.009 11.891 118 6.122 4.182 714 396 24 587 1.878 47 294 175 338 139 65 216 604 331 1.517 13 75 55 1.597
45211 Alg. burgerlijke en utiliteitsbou 2007 132,0 122,4 116,8 109,8 35.026 34.237 789 33.174 24.693 11.016 64 13.613 13.411 202 6.279 4.338 708 431 22 581 1.912 48 291 156 342 133 68 238 635 290 1.853 21 -70 70 1.875
45211 Alg. burgerlijke en utiliteitsbou 2008 130,4 121,5 113,3 106,9 37.505 37.252 253 35.666 26.565 12.018 18 14.529 14.470 60 6.626 4.491 738 465 22 709 2.142 51 326 164 377 138 69 250 768 333 1.839 12 -67 26 1.810
4521c Bouwen kunstwerken; kabels/buizen 2006 21,6 20,0 18,3 17,4 3.753 3.563 190 3.583 2.018 836 4 1.177 1.172 5 1.041 685 98 64 2 170 476 7 35 107 96 12 12 40 167 48 170 4 -17 8 165
4521c Bouwen kunstwerken; kabels/buizen 2007 21,5 20,0 18,3 17,5 3.909 3.712 197 3.710 2.076 869 11 1.196 1.195 2 1.094 694 100 63 2 216 492 7 36 74 103 21 12 38 200 48 199 -8 2 5 198
4521c Bouwen kunstwerken; kabels/buizen 2008 23,0 21,9 19,4 18,6 4.526 4.424 102 4.343 2.590 1.063 0 1.527 1.507 20 1.167 755 108 66 2 216 532 9 43 109 100 14 11 45 202 54 183 -29 -1 6 159
4522 Dakdekken, bouw van dakconstructie 2006 12,0 10,6 9,0 8,1 1.222 1.198 24 1.104 579 425 2 152 150 2 360 252 45 20 - 33 143 3 19 6 37 13 6 14 46 22 118 -1 1 1 118
4522 Dakdekken, bouw van dakconstructie 2007 11,6 10,6 7,5 7,1 1.308 1.300 7 1.145 617 467 6 144 140 5 355 226 38 18 - 68 149 3 14 13 35 12 6 15 52 25 162 3 -1 4 168
4522 Dakdekken, bouw van dakconstructie 2008 11,9 10,8 7,8 7,2 1.404 1.393 11 1.237 693 508 1 184 182 1 372 240 39 19 - 68 153 2 18 11 41 13 7 15 46 19 167 -2 -3 7 169
4523 Aanleg (spoor)wegen, sporttereinen 2006 43,8 40,1 36,4 34,0 8.454 8.192 262 8.036 5.152 2.446 52 2.653 2.625 29 1.912 1.335 211 106 5 208 811 30 76 181 188 30 20 64 221 161 419 7 -37 13 402
4523 Aanleg (spoor)wegen, sporttereinen 2007 41,4 38,0 34,1 32,5 8.668 8.373 295 8.168 5.210 2.759 44 2.407 2.376 31 1.836 1.285 206 112 3 196 967 26 69 211 195 28 24 69 345 154 500 -4 -17 6 485
4523 Aanleg (spoor)wegen, sporttereinen 2008 41,5 38,3 33,6 31,7 9.096 8.865 231 8.625 5.552 2.876 58 2.618 2.582 36 1.849 1.284 198 122 4 202 1.035 28 75 171 198 31 22 69 441 187 472 -7 -6 -2 458
4524 Natte waterbouw 2006 6,8 6,5 5,9 5,7 1.225 782 443 1.053 345 154 5 185 163 22 400 296 35 33 - 28 155 38 12 46 14 5 3 19 18 154 171 75 -15 5 236
4524 Natte waterbouw 2007 6,8 6,5 5,9 5,7 1.296 719 577 1.122 360 186 1 172 164 8 432 328 36 27 - 37 176 37 15 50 18 5 3 20 27 154 174 142 22 7 345
4524 Natte waterbouw 2008 6,9 6,6 6,1 5,9 1.469 899 570 1.317 469 277 0 191 180 12 488 362 44 23 - 52 183 40 11 62 15 6 4 25 21 178 152 157 0 147 456
4525 Ov. gespecialiseerde bouwwerkzaamh 2006 33,2 29,8 23,9 22,4 3.905 3.811 95 3.444 1.677 898 12 767 757 10 1.195 796 142 70 3 150 461 12 54 61 117 26 18 36 139 110 462 -13 0 1 449
4525 Ov. gespecialiseerde bouwwerkzaamh 2007 32,5 29,6 22,3 21,1 4.375 4.339 37 3.770 1.986 1.048 12 926 898 28 1.183 785 137 68 3 161 500 11 55 76 112 25 18 40 163 101 605 -13 -9 -2 581
4525 Ov. gespecialiseerde bouwwerkzaamh 2008 33,9 31,4 22,5 21,2 4.863 4.776 87 4.184 2.222 1.165 6 1.051 1.047 4 1.305 812 137 78 3 242 535 12 60 81 132 26 19 43 162 122 680 -24 3 0 659
453 Bouwinstallatiebedrijven 2006 136,6 125,4 114,1 107,1 16.199 15.643 556 15.236 8.211 5.877 315 2.019 1.999 20 5.138 3.527 519 253 6 775 1.619 46 227 72 397 142 88 156 491 269 962 -4 -4 0 956
453 Bouwinstallatiebedrijven 2007 147,6 133,4 121,1 112,8 18.504 18.257 248 17.156 9.478 6.844 257 2.377 2.348 29 5.635 3.800 545 279 9 915 1.772 45 263 80 432 149 96 190 516 270 1.348 -22 -7 16 1.335
453 Bouwinstallatiebedrijven 2008 152,5 138,1 124,2 114,2 20.337 20.042 296 18.955 10.542 7.344 375 2.823 2.782 41 6.174 4.126 602 287 10 1.051 1.953 52 284 88 508 164 96 204 558 285 1.383 -30 -15 14 1.352
4531 Elektrotechn bouwinstallatiebedr. 2006 55,7 51,9 47,8 45,2 6.016 5.820 196 5.703 2.821 2.149 47 625 609 16 2.173 1.452 217 100 2 384 615 17 95 25 155 42 32 55 195 93 313 -4 3 -2 312
4531 Elektrotechn bouwinstallatiebedr. 2007 62,2 57,1 52,9 49,7 7.255 7.068 187 6.799 3.421 2.646 25 751 727 24 2.550 1.667 238 124 4 477 728 20 114 26 177 51 39 74 228 100 455 -15 -1 1 440
4531 Elektrotechn bouwinstallatiebedr. 2008 62,1 57,8 52,7 49,3 7.977 7.853 123 7.472 3.818 2.928 44 846 832 14 2.745 1.795 266 124 3 521 792 22 125 31 196 56 38 76 249 117 504 -16 -7 2 483
4532 Isolatiebedrijven 2006 5,3 4,7 3,9 3,7 547 527 21 494 238 122 14 101 101 0 184 119 19 10 - 35 58 2 10 2 16 6 3 7 12 14 54 -2 -1 -2 49
4532 Isolatiebedrijven 2007 5,2 4,4 3,6 3,4 574 567 6 480 243 136 9 98 98 0 161 118 17 8 - 16 65 1 10 6 14 5 2 6 20 10 94 -2 1 1 92
4532 Isolatiebedrijven 2008 5,3 4,7 3,8 3,3 535 514 20 481 210 147 2 61 61 0 198 118 18 8 - 52 63 2 10 3 16 4 2 8 17 10 54 -3 -1 0 50
4533 Loodgieters;cv-/airco-installatie 2006 64,0 57,8 52,8 49,0 7.169 7.123 47 6.710 3.636 2.633 34 969 967 3 2.181 1.548 231 115 3 250 760 24 99 31 191 59 41 70 244 132 459 -20 -6 0 433
4533 Loodgieters;cv-/airco-installatie 2007 67,1 60,7 54,5 50,4 8.014 7.978 36 7.383 4.187 3.043 22 1.122 1.116 5 2.298 1.597 235 122 4 297 770 20 114 34 199 60 43 79 223 127 631 -22 -7 11 613
4533 Loodgieters;cv-/airco-installatie 2008 72,9 64,2 57,6 51,9 8.863 8.857 6 8.207 4.573 3.287 34 1.252 1.226 26 2.594 1.784 262 126 5 363 907 24 124 39 257 72 45 96 251 133 656 -19 -9 9 637
4534 Overige bouwinstallatiebedrijven 2006 11,6 10,9 9,6 9,2 2.466 2.173 293 2.330 1.516 973 219 323 322 1 599 408 53 28 - 106 185 3 23 13 36 34 12 24 40 30 136 22 0 4 162
4534 Overige bouwinstallatiebedrijven 2007 13,1 11,2 10,1 9,5 2.662 2.644 18 2.494 1.627 1.020 201 407 407 0 626 418 54 25 - 124 208 4 25 14 42 34 12 31 46 33 168 17 0 4 190
4534 Overige bouwinstallatiebedrijven 2008 12,2 11,4 10,1 9,6 2.963 2.817 146 2.794 1.942 982 296 663 663 0 637 429 55 29 - 116 190 4 25 14 39 32 10 24 42 25 169 9 1 3 182
454 Afwerken van gebouwen 2006 67,9 60,4 51,4 47,0 8.042 7.942 100 7.051 3.412 2.096 43 1.273 1.246 27 2.559 1.722 331 142 10 261 896 28 144 55 196 77 37 78 281 184 991 -34 -4 8 959
454 Afwerken van gebouwen 2007 69,5 61,4 51,5 46,9 8.959 8.854 105 7.690 3.995 2.444 41 1.510 1.476 34 2.603 1.740 321 147 10 293 931 26 158 60 208 83 38 83 275 161 1.269 -23 59 -55 1.250
454 Afwerken van gebouwen 2008 70,7 62,7 50,6 45,8 9.448 9.352 96 8.135 4.217 2.705 41 1.472 1.432 39 2.762 1.808 327 156 10 363 981 29 168 59 223 90 42 87 283 174 1.314 -28 -4 15 1.296
4541 Stukadoren 2006 11,1 10,1 7,1 6,5 833 829 4 660 284 146 2 137 136 0 259 180 34 19 1 15 95 2 7 6 29 6 6 10 28 22 174 -1 0 3 176
4541 Stukadoren 2007 11,0 10,0 6,5 5,9 968 963 6 766 385 149 1 235 233 2 249 176 30 19 - 15 114 2 10 6 33 9 6 12 35 17 203 0 -3 0 199
4541 Stukadoren 2008 12,6 10,9 6,9 6,0 1.038 1.034 4 825 406 197 1 208 208 0 276 191 30 25 - 22 123 2 12 5 38 10 7 12 38 20 212 -5 -1 14 220
4542 Timmeren 2006 11,7 10,6 8,7 7,8 2.330 2.291 38 1.998 1.201 701 1 499 475 24 525 355 69 25 2 55 214 9 41 13 47 15 9 20 61 58 331 -12 2 0 316
4542 Timmeren 2007 12,9 11,3 9,6 8,4 2.691 2.662 29 2.278 1.461 871 4 585 557 29 542 367 69 27 2 58 227 9 49 15 49 16 9 23 58 49 414 -15 4 0 403
4542 Timmeren 2008 12,8 11,3 9,1 8,1 2.838 2.820 18 2.401 1.532 929 3 600 568 32 579 382 70 28 2 74 238 10 53 16 51 17 9 22 59 52 437 -11 -3 -1 422
4543 Afwerken van vloeren en wanden 2006 9,4 8,4 7,5 6,8 1.368 1.362 6 1.209 711 501 15 195 195 0 335 230 45 17 1 32 136 4 26 10 30 16 6 10 33 27 159 -15 0 0 143
4543 Afwerken van vloeren en wanden 2007 9,7 8,6 7,7 7,1 1.492 1.477 15 1.309 782 575 9 197 197 0 352 241 47 19 1 35 148 4 31 10 30 17 7 11 39 27 184 -1 0 0 183
4543 Afwerken van vloeren en wanden 2008 10,7 9,1 8,2 7,3 1.643 1.622 20 1.454 873 683 5 184 182 3 393 254 49 21 1 55 159 4 33 8 34 18 7 12 41 29 189 0 1 2 192
4544 Schilderen en glaszetten 2006 33,3 29,3 26,2 24,2 3.202 3.153 49 2.908 1.053 634 25 394 391 3 1.365 907 173 78 5 152 420 12 64 25 83 37 15 35 150 70 294 -1 -6 5 295
4544 Schilderen en glaszetten 2007 33,1 29,4 25,8 23,9 3.436 3.385 50 3.022 1.186 720 27 440 436 3 1.369 902 164 78 5 169 404 10 60 27 88 37 15 36 131 62 414 -8 58 -54 410
4544 Schilderen en glaszetten 2008 32,2 29,3 24,6 22,8 3.524 3.473 51 3.095 1.176 723 31 422 418 4 1.428 923 166 78 5 201 426 12 61 28 90 40 16 38 140 66 428 -11 -2 0 415
4545 Overige afwerking van gebouwen 2006 2,3 2,0 1,8 1,6 309 306 3 276 163 114 0 49 49 0 74 49 10 4 - 7 32 1 6 2 7 4 1 2 8 7 33 -4 0 0 29
4545 Overige afwerking van gebouwen 2007 2,7 2,1 1,8 1,6 371 367 4 317 181 128 0 53 53 0 90 55 11 4 - 17 39 1 8 3 8 4 2 2 11 6 55 0 -1 0 54
4545 Overige afwerking van gebouwen 2008 2,5 2,1 1,8 1,6 407 403 3 359 231 173 1 57 57 0 85 57 11 4 - 11 36 1 8 2 9 5 2 3 6 7 48 -1 0 0 47
455 Verhuur bouwmachines met personeel 2006 8,5 7,7 6,8 6,4 1.236 1.211 25 1.098 376 85 13 277 261 16 323 227 35 20 - 32 295 21 23 77 99 8 5 18 44 105 138 -15 -1 13 135
455 Verhuur bouwmachines met personeel 2007 9,2 8,5 7,5 7,1 1.390 1.312 79 1.233 407 128 5 274 270 3 367 254 38 24 - 45 347 24 26 146 79 9 6 26 30 112 158 -15 -1 9 151
455 Verhuur bouwmachines met personeel 2008 8,3 7,6 6,7 6,2 1.253 1.183 70 1.109 377 116 9 253 251 1 315 221 33 23 - 33 294 18 26 105 83 8 5 18 32 123 145 -17 0 15 142
4511a Burgerlijke en utiliteitsbouw 2006 158,7 147,0 133,1 125,2 34.446 34.022 424 32.563 22.882 10.209 56 12.616 12.491 126 7.038 4.802 826 448 26 699 2.242 57 330 215 429 163 80 251 718 401 1.883 9 75 58 1.961
4511a Burgerlijke en utiliteitsbouw 2007 161,1 148,9 135,3 127,2 38.170 37.338 832 35.841 26.022 11.711 72 14.238 14.021 217 7.142 4.902 802 478 23 723 2.314 58 322 216 432 162 83 278 763 363 2.329 22 -72 75 2.354
4511a Burgerlijke en utiliteitsbouw 2008 161,5 150,0 131,9 124,2 40.903 40.594 309 38.595 28.001 12.801 21 15.179 15.107 72 7.611 5.097 836 519 24 913 2.575 61 364 227 487 164 85 291 896 409 2.308 -11 -68 48 2.277
4511b Grond-, water en wegenbouw 2006 83,5 76,4 69,0 64,8 14.777 13.858 919 13.867 8.055 3.646 68 4.340 4.268 72 3.667 2.539 383 220 9 433 1.702 92 142 402 366 54 41 140 466 443 911 75 -70 28 943
4511b Grond-, water en wegenbouw 2007 81,4 74,8 66,8 63,8 15.352 14.256 1.096 14.310 8.249 4.037 62 4.150 4.100 50 3.704 2.554 383 223 6 475 1.919 88 141 409 384 60 47 142 647 438 1.042 119 7 22 1.190
4511b Grond-, water en wegenbouw 2008 85,5 79,5 69,2 65,6 17.089 16.148 941 16.100 9.496 4.602 65 4.828 4.753 75 3.938 2.704 398 241 8 512 2.151 108 156 463 424 61 44 167 727 515 989 109 -7 159 1.250
4525a Bouw, geen B&U en GWW 2006 233,2 211,5 188,0 175,2 28.408 27.638 770 26.037 13.353 8.883 381 4.089 4.017 72 8.856 6.021 981 461 20 1.187 3.180 105 442 255 781 247 144 280 926 649 2.371 -65 -7 21 2.318
4525a Bouw, geen B&U en GWW 2007 247,3 222,5 195,9 181,6 32.248 31.784 464 29.085 15.523 10.350 315 4.858 4.766 92 9.479 6.368 1.005 498 23 1.378 3.455 106 496 356 803 260 153 329 953 627 3.163 -74 43 -30 3.102
4525a Bouw, geen B&U en GWW 2008 252,1 227,3 197,4 181,1 34.812 34.277 535 31.523 16.999 11.224 432 5.342 5.258 84 10.172 6.743 1.062 520 24 1.600 3.664 109 531 324 920 283 156 341 1.001 688 3.289 -88 -15 33 3.218
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat voor de bedrijfstak bouwnijverheid de volgende
jaaruitkomsten: aantal banen van werkzame personen en aantal werknemers,
bedrijfsresultaat, bedrijfsopbrengsten en -lasten, financieel resultaat,
saldo voorzieningen en buitengewoon resultaat en onderverdelingen daarvan.
In de tabel zijn de gegevens uit te splitsen naar een aantal branches
volgens de Standaard Bedrijfsindeling 1993 (SBI'93) van het CBS.

Gegevens beschikbaar van 2006 - 2008.

Status van de cijfers:
Alle cijfers in de tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 1 september 2011:
Deze tabel gaat niet verder dan uitkomsten over het verslagjaar 2008.
Het samenstellen van de cijfers over 2009 is in vergelijking met
voorgaande jaren op twee belangrijke onderdelen gewijzigd:
- de SBI 2008 is toegepast;
- de statistische eenheid is veranderd.
Voornoemde wijzigingen zijn dusdanig ingrijpend dat de uitkomsten niet
vergelijkbaar zijn met die van eerdere jaren en daarom is gestart met een
nieuwe tabel vanaf 2009 (zie paragraaf 3).

Wijzigingen per 30 juni 2009:
Met ingang van het verslagjaar 2007 is de vragenlijst die bedrijven in
verband met het onderzoek voorgelegd krijgen iets gewijzigd. Tot en met
2006 werden loon(kosten)subsidies tot de (overige) bedrijfsopbrengsten
gerekend, terwijl deze subsidies vanaf 2007 in mindering worden gebracht
op de bedrijfslasten. Door de wijzigingen zijn de uitkomsten over het jaar
2007 niet helemaal vergelijkbaar met die over 2006. Het effect van de
wijzigingen op de bedrijfsopbrengsten en bedrijfslasten is voor de meeste
branches gering.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De uitkomsten komen doorgaans 18 maanden na afloop van het verslagjaar
beschikbaar.
Na publicatie worden de cijfers alleen nog herzien als mocht blijken dat
aanzienlijke bijstellingen noodzakelijk zijn.

Toelichting onderwerpen

Banen werkzame personen, jaargemiddelde
Een baan is een werkkring van een werkzaam persoon.
Banen van werkzame personen is gedefiniëerd als het aantal werknemers
op de eigen loonlijst, verminderd met het uitgeleend personeel en
vermeerderd met het ingeleend personeel, ingehuurde uitzendkrachten /
gedetacheerden en overige werkzame personen
zoals medewerkende eigenaren en vennoten.
Banen werkzame personen
Het in het verslagjaar gemiddelde aantal banen van werkzame personen
bij het bedrijf.
Arbeidsvolume werkzame personen
Het arbeidsvolume uitgedrukt in arbeidsjaren op basis van het in het
verslagjaar gemiddelde aantal werkzame personen. Een arbeidsjaar is een
maat voor het arbeidsvolume die wordt berekend door alle banen (voltijd
en deeltijd) in een jaar om te rekenen naar voltijdequivalenten (vte). Zo
leveren twee halve banen (elk 0,5 vte) samen een arbeidsvolume van een
jaar op.
Werknemers, jaargemiddelde
Alle personen die op de loonlijst staan van het bedrijf, ook als ze
daadwerkelijk in een ander bedrijf werkzaam zijn.
Dit betekent dat:
- Meewerkende eigenaren en gezinsleden die niet op de loonlijst staan,
niet meetellen;
- Uitzendkrachten worden geteld bij het (uitzend-)bedrijf van waaruit ze
worden uitgezonden, dus in de uitzendbranche.
Werknemers
Het in het verslagjaar gemiddelde aantal personen op de loonlijst van het
bedrijf.
Arbeidsvolume werknemers
Het arbeidsvolume uitgedrukt in arbeidsjaren op basis van het in het
verslagjaar gemiddelde aantal personen op de loonlijst van het bedrijf.
Een arbeidsjaar is een maat voor het arbeidsvolume die wordt berekend
door alle banen (voltijd en deeltijd) in een jaar om te rekenen naar
voltijdequivalenten (vte). Zo leveren twee halve banen (elk 0,5 vte)
samen een arbeidsvolume van een jaar op.
Bedrijfsopbrengsten
De opbrengsten uit de normale bedrijfsuitoefening.
Deze bestaan uit verkopen van goederen en diensten, alsook de waarde van
de voorraadmutatie onderhanden werk, geactiveerde productie voor het
eigen bedrijf, subsidies en schade-uitkeringen. Onder geactiveerde
productie voor het eigen bedrijf wordt verstaan de door het bedrijf zelf
vervaardigde vaste activa voor eigen gebruik, zoals machines en gebouwen.
Deze activa worden tegen de productiekosten gewaardeerd.
Vanaf het verslagjaar 2007 worden loon(kosten)subsidies niet meer onder
de bedrijfsopbrengsten geboekt.
Totale bedrijfsopbrengsten
Netto omzet
Opbrengst, exclusief btw, uit verkoop van goederen en diensten aan derden
na aftrek van kortingen, bonussen, statiegeld en doorberekende
vrachtkosten. Derden zijn particulieren dan wel bedrijven buiten het
(Nederlandse deel van het) eigen concernverband.
Overige bedrijfsopbrengsten
Bedrijfsopbrengsten die niet behoren tot de netto-omzet.
Het gaat hier ondermeer om:
- vergoedingen voor uitgeleend personeel;
- mutatie van nog niet gefactureerde voorraden gereed product en
onderhanden werk;
- geactiveerde productie voor het eigen bedrijf. Hieronder wordt verstaan
de door het bedrijf zelf vervaardigde vaste activa voor eigen gebruik,
zoals machines en gebouwen. Deze worden tegen kostprijs gewaardeerd;
- beheervergoedingen, dat wil zeggen intraconcernvergoedingen voor
diensten van algemeen beheer;
- subsidies en exportrestituties
- opbrengsten uit licenties, royalty's en auteursrechten;
- ontvangen schade-uitkeringen.
Vanaf het verslagjaar 2007 worden loon(kosten)subsidies niet meer onder
de overige bedrijfsopbrengsten geboekt.
Bedrijfslasten
Alle kosten die zijn gemaakt om de bedrijfsopbrengsten te realiseren.
Vanaf het verslagjaar 2007 worden loon(kosten)subsidies niet meer onder
de bedrijfsopbrengsten geboekt. Ontvangen loon(kosten)subsidies zijn
daarom in mindering gebracht op de bedrijfslasten.
Totale bedrijfslasten
Inkoopwaarde omzet
Kosten van grond- en hulpstoffen, verpakkingsmiddelen, handelsgoederen,
loondiensten en uitbestede werkzaamheden, voor zover verbruikt bij de
productie van de in het verslagjaar verkochte goederen en diensten.
Totale inkoopwaarde omzet
Inkoopwaarde bouwmaterialen
Inkoopkosten van grond- en hulpstoffen en materialen ten behoeve van
bouwactiviteiten. Deze post is inclusief de invoerrechten, de kosten van
inklaring, invoerheffingen van de Europese Unie, de kosten van tijdelijke
voorraadopslag, de kosten voor transport en voor transportverzekering van
de inkopen.
Inkoopwaarde handelsgoederen
De inkoopkosten van goederen die zijn ingekocht met de bedoeling deze
zonder verdere bewerking door te verkopen. Deze post is inclusief de
invoerrechten, de kosten van inklaring, invoerheffingen van de Europese
Unie, de kosten van tijdelijke voorraadopslag, de kosten voor transport
en voor transportverzekering van de inkopen.
Overige inkoopwaarde
De inkoopwaarde van goederen en diensten die niet eerder genoemd zijn
waaronder ook de inkoopkosten voor het uitoefenen van nevenactiviteiten.
Totale overige inkoopwaarde
Betaling aan onderaannemers
De kosten voor loondiensten, eventueel vermeerderd met de door de
onderaannemer geleverde materialen. Kosten van ingeleend personeel en
uitzendkrachten vallen hier niet onder.
Niet eerder genoemde inkoopwaarde
De inkoopwaarde van goederen, diensten en dergelijke die niet eerder zijn
gespecificeerd.
Personele kosten
De brutolonen en -salarissen van werknemers, de ten laste van de
werkgevers komende sociale en pensioenpremies en overige sociale lasten.
Verder ook de overige personeelskosten, te weten betalingen in verband
met uitzendkrachten en ingeleend personeel, opleidingskosten, kosten van
werving en selectie van personeel, kosten van kantine, arbodiensten,
bedrijfskleding, jubilea en dergelijke.
Over het verslagjaar 2006 zijn subsidies niet in mindering gebracht op de
personele kosten.
Vanaf het verslagjaar 2007 worden de ontvangen loon(kosten)subsidies in
mindering gebracht op de personele kosten. Voor overige subsidies is
niets veranderd.
Totale personele kosten
Bruto lonen en salarissen
Lonen en salarissen van de werknemers op de loonlijst.
Hierin zijn begrepen:
- het arbeidsloon inclusief het werknemersaandeel sociale verzekeringen,
verminderd met ontvangen ziekengelden;
- gratificaties, tantièmes, vakantietoeslag, dertiende maand en
ontslaguitkeringen;
- vergoedingen woon-werkverkeer;
- bijdragen in (premie-)spaarregelingen;
- loon in natura.
Over het verslagjaar 2006 zijn loon(kosten)subsidies niet in mindering
gebracht op de bruto lonen en salarissen.
Vanaf het verslagjaar 2007 worden de ontvangen loon(kosten)subsidies wel
in mindering gebracht op de bruto lonen en salarissen.
Sociale verzekeringspremies werkgever
Werkgeversdeel sociale verzekeringspremies: dit zijn de werkgeverspremies
op grond van ondermeer de ziektewet, WW (AWF en wachtgeldfonds) en de WIA
(inclusief de uitkeringen die bedrijven hebben gedaan als "eigen
risicodrager").
Premies pensioen, VUT / inkoopsommen
De werkgeversbijdragen voor ondermeer pensioen, VUT en dergelijke
regelingen en spaarregelingen voor de oudedagsvoorziening; in deze post
zijn begrepen de premies, inkoopsommen, dotaties aan
pensioenvoorzieningen of directe betaling (indien het bedrijf eigen
risico draagt).
Overige sociale lasten
Het werkgeversaandeel in de kosten van de aanvulling WAO-gat, bijdragen
aan ziektekostenregelingen, kosten van verhuizing, huisvesting,
kinderopvang en dergelijke.
Overige personele kosten
De betalingen voor uitzendkrachten, gedetacheerd en ingeleend personeel,
opleidingskosten, kosten van werving en selectie van personeel, kosten
van kantine, Arbodiensten, bedrijfskleding, jubilea, personeelsfeestjes
en dergelijke.
Overige bedrijfslasten
Deze omvatten de kosten van energieverbruik, huisvesting,
machines/installaties /inventaris en dergelijke, vervoermiddelen,
verkoopkosten, communicatiekosten, kosten van dienstverlening door
derden en overige bedrijfslasten die niet apart zijn gespecificeerd.
Totale overige bedrijfslasten
Energiekosten
De kosten van energie benodigd voor machines, verlichting en / of
verwarming.
Hieronder vallen niet de kosten van:
- het energieverbruik van transportmiddelen buiten het bedrijfsterrein;
- energiedragers gebruikt als grondstof;
- het verbruik van water;
- het gebruik van technische gassen of menggassen.
Huisvestingskosten
De kosten voor huur, lease, reparatie, onderhoud, schoonmaak en
verzekering van gebouwen en terreinen, evenals milieuheffingen en
onroerendezaakbelastingen.
Kosten apparatuur en inventaris
De betaalde huur en leasekosten van machines, apparatuur, installaties en
(kantoor)inventaris. Ook de onderhouds- en reparatiekosten en overige
kosten van inventaris, machines, werktuigen, installaties en dergelijke.
Kosten vervoermiddelen
De kosten voor huur, lease, reparatie, onderhoud en verzekering van
vervoermiddelen alsook motorrijtuigenbelastingen en de kosten van
motorbrandstoffen.
Verkoopkosten
De kosten voor reclame, beurzen, advertenties, reizen, hotels,
representatie, agentenprovisie en dergelijke.
Communicatiekosten
De kosten voor porti, telefoon, fax, internet, e-mail en koeriersdiensten
en dergelijke.
Kosten van dienstverlening door derden
Deze kosten omvatten vooral:
- bankkosten (exclusief rentekosten en/of valutaverliezen);
- aan derden afgedragen premies voor verzekering (voor zover nergens
anders genoemd);
- kosten accountants/ administratie/ advies/ rechtshulp en dergelijke;
- automatisering- en computerdiensten door derden;
- kosten vuilafvoer en vuilverwerking.
Niet eerder genoemde bedrijfslasten
Deze kosten kunnen betrekking hebben op:
- licentierechten, octrooirechten, auteursrechten, royalty's (alleen
indien door derden in rekening gebracht);
- de huur of de lease van software;
- kosten diensten algemeen beheer in rekening gebracht door moeder-,
dochter- of zusterbedrijven, waaronder management fees;
- overige kostprijsverhogende belastingen, zoals heffingen in het kader
van EU-regelingen, administratieve heffingen van publiekrechtelijke
bedrijfsorganisaties, assurantiebelasting, beurs- en
overdrachtsbelasting, accijnzen en invoerrechten;
- kantoorbehoeften, contributies, abonnementen, vakliteratuur;
- uitbesteed klein onderhoud en reparaties.
Afschrijvingen op vaste activa
De waardevermindering van duurzame productiemiddelen, zoals machines,
gebouwen, vervoermiddelen en computers, als gevolg van normale slijtage
en voorzienbare economische veroudering. Verder de afschrijvingen op
vaste immateriële activa zoals software, kosten van onderzoek en
ontwikkeling, verwerving van intellectuele rechten en goodwill.
Bedrijfsresultaat
De bedrijfsopbrengsten minus de bedrijfslasten.
Saldo financiële baten en lasten
Het saldo van rentebaten en -lasten, baten en lasten uit deelnemingen,
ontvangen dividenden, kosten van leningen, winst en verlies op
beleggingen en overige financiële baten en lasten.
Saldo voorzieningen
De toevoegingen aan voorzieningen minus de vrijval van voorzieningen
zoals aanloop- en reorganisatiefondsen, onderhoudsreserves,
garantievoorzieningen en dergelijke.
Saldo buitengewone baten en lasten
Het saldo van de baten en lasten die niet te maken hebben met de normale
bedrijfsvoering, zoals kosten voortvloeiende uit reorganisatie,
boekwinsten en -verliezen uit de verkoop van een bedrijf of andere
activa, waaronder (im-)materiële vaste activa. Afschrijving (dubieuze)
debiteuren valt ook onder deze post.
Resultaat voor belastingen
De som van het bedrijfsresultaat en de financiële resultaten.