Bedrijfsleven; arbeids- en financiële gegevens, SBI'93, 2006 - 2008

Bedrijfsleven; arbeids- en financiële gegevens, SBI'93, 2006 - 2008

Bedrijfstakken (SBI'93) Periode Banen werkzame personen, jaargemiddelde Banen werkzame personen (* 1000) Banen werkzame personen, jaargemiddelde Arbeidsvolume werkzame personen (* 1000) Werknemers, jaargemiddelde Arbeidsvolume werknemers (* 1000) Bedrijfsopbrengsten Netto omzet (mln euro) Bedrijfslasten Inkoopwaarde omzet (mln euro) Resultaat voor belastingen (mln euro)
01411 Hoveniersbedrijven 2008 27,3 22,4 14,7 2.033 740 295
0141a Agrarische dienstverlening 2008 39,2 29,9 18,0 3.788 1.322 524
C Winning van delfstoffen 2008 12,3 10,8 7,2 41.263 26.499 8.288
CA Winning van energiehoudende delfst. 2008 10,1 8,8 5,4 40.073 25.830 8.172
10 Turfwinning 2008 . . . . . .
11 Aardolie- en -gaswinning en dienstve 2008 10,1 8,8 5,4 40.073 25.830 8.172
111 Aardolie- en aardgaswinning 2008 3,7 3,6 2,7 37.411 25.190 7.142
112 Dienstverl aardolie- en -gaswinning 2008 6,4 5,2 2,7 2.662 640 1.031
CB Winning v niet-energiehoudende delfs 2008 2,3 2,1 1,8 1.190 668 115
D Industrie (excl. 36631 sociale werkv. 2008 870,9 782,8 680,2 315.113 203.519 16.374
DA Vervaardiging van voedings- en.. 2008 155,7 131,1 108,1 67.448 45.094 3.466
15 Vervaardiging van voedingsmiddelen.. 2008 x x x x x x
16 Verwerking van tabak 2008 x x x x x x
DB Vervaardiging van textiel en.. 2008 x x x x x x
17 Vervaardiging van textiel 2008 14,1 12,1 10,7 2.625 1.408 191
18 Vervaardiging van kleding; bereiden. 2008 x x x x x x
DC Vervaardiging van leer en.. 2008 2,1 1,7 1,4 286 152 15
19 Vervaardiging van leer en.. 2008 2,1 1,7 1,4 286 152 15
DD Houtindustrie en vervaardiging van.. 2008 21,0 19,3 16,4 3.375 1.823 192
20 Houtindustrie en vervaardiging van.. 2008 21,0 19,3 16,4 3.375 1.823 192
DE Vervaardiging van papier, karton en. 2008 101,0 88,7 80,2 18.589 8.579 1.258
21 Vervaardiging van papier, karton en. 2008 21,6 20,3 18,4 5.964 3.387 110
22 Uitgeverijen, drukkerijen en.. 2008 79,4 68,4 61,7 12.625 5.193 1.149
DF Aardolie- en steenkoolverwerkende.. 2008 x x x x x x
23 Aardolie- en steenkoolverwerkende.. 2008 x x x x x x
DG Vervaardiging van chemische producte 2008 71,8 65,3 58,5 54.452 35.780 3.567
24 Vervaardiging van chemische producte 2008 71,8 65,3 58,5 54.452 35.780 3.567
DH Vervaardiging van producten van.. 2008 37,5 34,2 30,3 7.682 4.126 414
25 Vervaardiging van producten van.. 2008 37,5 34,2 30,3 7.682 4.126 414
DI Vervaardiging van glas, aardewerk,.. 2008 32,5 30,4 25,8 7.637 3.654 739
26 Vervaardiging van glas, aardewerk,.. 2008 32,5 30,4 25,8 7.637 3.654 739
DJ Vervaardiging van metalen in.. 2008 135,4 124,7 108,8 31.429 17.584 1.953
27 Vervaardiging van metalen in.. 2008 23,9 22,7 21,2 8.796 4.482 258
28 Vervaardiging van producten van.. 2008 111,5 102,0 87,5 22.633 13.102 1.695
DK Vervaardiging van machines en.. 2008 111,4 103,4 89,8 25.099 13.818 1.932
29 Vervaardiging van machines en.. 2008 111,4 103,4 89,8 25.099 13.818 1.932
30 Vervaardiging van kantoormachines.. 2008 5,3 5,1 4,3 1.347 871 -29
DL Vervaardiging van elektrische en.. 2008 76,9 70,5 62,8 20.305 12.719 757
31 Vervaardiging van overige.. 2008 25,8 23,9 21,1 6.277 3.740 230
32 Vervaardiging van audio-, video- en. 2008 12,9 12,0 10,9 5.509 4.200 -133
33 Vervaardiging van medische.. 2008 32,8 29,5 26,5 7.173 3.907 689
DM Vervaardiging van transportmiddelen 2008 59,9 55,2 47,3 20.101 13.255 1.262
34 Vervaardiging van auto's,.. 2008 26,8 25,1 22,1 11.809 7.791 837
35 Vervaardiging van transportmiddelen. 2008 33,1 30,1 25,3 8.292 5.464 425
DN Vervaardiging van meubels;.. 2008 37,9 33,7 29,0 6.829 3.890 416
36 Vervaardiging van meubels;.. 2008 33,6 30,0 25,9 5.104 2.736 356
366310 Sociale werkvoorziening 2008 97,6 83,7 97,7 1.329 304 56
37 Voorbereiding tot recycling 2008 4,3 3,8 3,2 1.725 1.154 60
E Energie- en waterleidingbedrijven 2008 31,5 29,3 24,0 40.244 31.182 3.324
40 Energiebedrijven 2008 25,2 23,6 19,0 38.730 31.048 3.181
41 Waterleidingbedrijven 2008 6,2 5,7 5,0 1.514 133 142
45 Bouwnijverheid 2008 499,1 456,7 370,9 91.019 54.495 6.746
451 Bouwrijp maken van terreinen 2008 20,0 17,7 13,2 2.833 1.267 244
452 B&U en GWW (geen grondverzet) 2008 247,6 230,6 191,5 57.610 38.091 3.711
4521 Alg B&U;bouw kunstwerken,kabelleg. 2008 153,4 143,4 125,4 41.676 29.155 1.969
45211 Alg. burgerlijke en utiliteitsbou 2008 130,4 121,5 106,9 37.252 26.565 1.810
4521c Bouwen kunstwerken; kabels/buizen 2008 23,0 21,9 18,6 4.424 2.590 159
4522 Dakdekken, bouw van dakconstructie 2008 11,9 10,8 7,2 1.393 693 169
4511a Burgerlijke/utiliteitsbouw 2008 161,5 150,0 124,2 40.594 28.001 2.277
4511b Grond-, water- en wegenbouw 2008 85,5 79,5 65,6 16.148 9.496 1.250
4525a Bouw, geen B&U en GWW 2008 252,1 227,3 181,1 34.277 16.999 3.218
453 Bouwinstallatiebedrijven 2008 152,5 138,1 114,2 20.042 10.542 1.352
454 Afwerken van gebouwen 2008 70,7 62,7 45,8 9.352 4.217 1.296
455 Verhuur bouwmachines met personeel 2008 8,3 7,6 6,2 1.183 377 142
50 Handel,reparatie auto's, motorfietse 2008 165,5 140,7 113,0 71.074 57.077 1.564
501 Handel in en reparatie van auto's 2008 103,2 89,3 71,5 50.173 39.984 888
5010135 Handel/reparatie v. bedr.sauto' 2008 13,9 12,4 11,1 5.418 4.326 152
5010200 Import van nieuwe personenauto' 2008 3,0 2,8 2,5 13.266 9.368 224
5010400 Handel, rep. v personenauto's 2008 86,3 74,1 57,8 31.490 26.290 513
502 Handel in en reparatie van auto's 2008 25,6 22,7 18,0 2.510 1.092 224
503 Handel in auto-onderd. en -access. 2008 18,0 15,4 13,1 7.722 6.382 277
5030a Grooth. auto-onderd/access, ... 2008 15,2 13,2 11,6 7.369 6.146 256
5030300 Detailhandel in auto-onderdelen 2008 2,8 2,1 1,5 354 236 20
504 Handel in, reparatie v.motorfietsen 2008 3,6 3,0 1,6 1.503 1.235 28
505 Benzineservicestations 2008 15,0 10,3 8,8 9.167 8.385 148
51 Groothandel en handelsbemiddeling 2008 552,2 478,2 410,4 387.708 318.531 16.876
511 Handelsbemiddeling 2008 . . . . . .
512 Grooth landbouwprod,levende dieren 2008 38,6 32,4 26,0 35.879 32.016 924
5121 Groothandel in granen,zaden,veevoe 2008 10,9 9,4 7,3 23.301 21.581 693
5122 Groothandel in bloemen en planten 2008 24,4 20,1 16,5 9.178 7.411 157
5123a Gh dieren,huiden,leder,ruwe tabak 2008 3,3 2,9 2,1 3.400 3.023 75
513 Groothand. voedings- & genotmiddele 2008 97,4 80,2 63,3 65.847 54.798 2.775
5131 Grooth.aardappelen, groenten, frui 2008 18,0 15,3 12,1 13.715 12.008 296
5132a Gh in rest voedings+genotmiddelen 2008 53,1 43,6 33,6 36.731 29.498 2.154
5139 Groothand.voedingsmiddelen alg ass 2008 26,3 21,2 17,7 15.401 13.292 324
514 Groothand.in ov.consumentenartikele 2008 120,0 103,3 91,0 76.079 58.081 4.744
5141a Gh in rest ov.consumentenartikele 2008 68,4 58,4 51,2 33.597 25.003 2.490
5142 Groothand.kleding,schoeisel,modear 2008 22,2 19,1 16,6 12.634 8.185 1.069
5146 Groothandel in farmaceutische prod 2008 29,4 25,8 23,2 29.848 24.894 1.185
515 Groothand.niet-agrar. intermed.goed 2008 98,6 88,2 78,8 110.075 97.963 2.672
5151 Groothand.minerale olieprod/brands 2008 6,3 5,5 4,8 53.147 51.660 81
5152a Gh in rest intermediaire goederen 2008 27,6 25,0 22,3 16.143 12.827 875
5153 Groothand.in hout en bouwmateriale 2008 46,2 41,2 37,7 18.645 14.156 984
5155 Groothandel in chemische producten 2008 11,1 10,1 9,2 15.171 13.077 608
5157 Groothandel in afval en schroot 2008 7,4 6,4 4,8 6.968 6.244 123
518 Groothand.machines,apparaten,toebeh 2008 144,5 129,9 116,6 84.547 65.469 4.364
5181a Gh in rest machines en apparaten 2008 18,6 16,2 14,6 7.633 5.862 281
5184a Gh kantoormeub,computers,randapp. 2008 45,0 40,6 36,3 44.512 36.342 1.952
5186 Grthnd.elektro-instrumenten,onderd 2008 . . . . . .
5187 Groothand.ov machines v.ind/handel 2008 . . . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over aantal banen van werkzame personen en
aantal werknemers, bedrijfsresultaat, bedrijfsopbrengsten en -lasten,
financieel resultaat, saldo voorzieningen en buitengewoon resultaat van
een groot aantal bedrijfstakken en -branches volgens de Standaard
Bedrijfsindeling 1993 (SBI'93) van het CBS.

De gegevens zijn ontleend aan meer gedetailleerde branchespecifieke
tabellen (zie paragraaf 3) en maken het mogelijk de branches onderling te
vergelijken.
Het gaat om de volgende bedrijfstakken en branches.
0141 Hoveniers en agrarische dienstverlening;
10 - 14 Winning van delfstoffen;
15 - 37 Industrie (met uitzondering van 3663.1);
3663.1 Sociale werkvoorziening;
40 Productie en distributie van elektriciteit, aardgas, stoom en warm
water;
41 Winning en distributie van water;
45 Bouwnijverheid;
50 Handel in en reparatie van auto's en motorfietsen;
benzineservicestations;
51 Groothandel en handelsbemiddeling;
52 Detailhandel en reparatie ten behoeve van particulieren;
55 Horeca;
60 - 64 Vervoer, opslag en communicatie;
71 Verhuur van transportmiddelen, machines en werktuigen zonder
bedienend personeel en van overige roerende goederen;
72 Computerservice- en informatietechnologiebureaus en dergelijke;
73 Speur- en ontwikkelingswerk;
74 Overige zakelijke dienstverlening;
90 Milieudienstverlening;
93 Overige dienstverlening.
Voor een verklaring van de SBI zie paragraaf 2.

Gegevens beschikbaar van 2006 - 2008.

Status van de cijfers:
Alle cijfers in de tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 1 september 2011:
Deze tabel gaat niet verder dan uitkomsten over het verslagjaar 2008.
Het samenstellen van de cijfers over 2009 is in vergelijking met
voorgaande jaren op twee belangrijke onderdelen gewijzigd:
- de SBI 2008 is toegepast;
- de statistische eenheid is veranderd.
Voornoemde wijzigingen zijn dusdanig ingrijpend dat de uitkomsten niet
vergelijkbaar zijn met die van eerdere jaren en daarom is gestart met een
nieuwe tabel vanaf 2009 (zie paragraaf 3).

Wijzigingen per 12 november 2010:
Uit nader onderzoek is gebleken dat de cijfers met betrekking tot het
verslagjaar 2008 voor twee publicatiegroepen in de groothandel onvoldoende
betrouwbaar zijn, namelijk voor:
5186 Groothandel in elektromotoren, elektrotechnische en elektronische
instrumenten, schakelkasten en ander installatiemateriaal
5187 Groothandel in overige machines en apparaten voor industrie en handel
De cijfers voor deze twee groepen zijn daarom niet meer opgenomen in de
tabel.

Wijzigingen per 30 juni 2009:
Voor een aantal SBI '93-groepen zijn de cijfers van 2007 niet
vergelijkbaar met de cijfers van 2006. Het betreft de SBI's 2971, 3150,
3230, 33102, 5121, 5132a, 5141a, 5146, 5184a, 522, 5231, 5244 en 5261.

Met ingang van het verslagjaar 2007 is de vragenlijst die bedrijven in
verband met het onderzoek voorgelegd krijgen iets gewijzigd. Tot en met
2006 werden loon(kosten)subsidies tot de (overige) bedrijfsopbrengsten
gerekend, terwijl deze subsidies vanaf 2007 in mindering worden gebracht
op de bedrijfslasten. Door de wijzigingen zijn de uitkomsten over het jaar
2007 niet helemaal vergelijkbaar met die over 2006. Het effect van de
wijzigingen op de bedrijfsopbrengsten en bedrijfslasten is voor de meeste
branches gering.

Toelichting onderwerpen

Banen werkzame personen, jaargemiddelde
Een baan is een werkkring van een werkzaam persoon.
Banen van werkzame personen is gedefiniëerd als het aantal werknemers op
de eigen loonlijst, verminderd met het uitgeleend personeel en
vermeerderd met het ingeleend personeel, ingehuurde uitzendkrachten /
gedetacheerden en overige werkzame personen
zoals medewerkende eigenaren en vennoten.
Banen werkzame personen
Het in het verslagjaar gemiddelde aantal banen van werkzame personen bij
het bedrijf.
Arbeidsvolume werkzame personen
Het arbeidsvolume uitgedrukt in arbeidsjaren op basis van het in het
verslagjaar gemiddelde aantal werkzame personen. Een arbeidsjaar is een
maat voor het arbeidsvolume die wordt berekend door alle banen (voltijd
en deeltijd) in een jaar om te rekenen naar voltijdequivalenten (vte). Zo
leveren twee halve banen (elk 0,5 vte) samen een arbeidsvolume van een
jaar op.
Werknemers, jaargemiddelde
Alle personen die op de loonlijst staan van het bedrijf, ook als ze
daadwerkelijk in een ander bedrijf werkzaam zijn.
Dit betekent dat:
- Meewerkende eigenaren en gezinsleden die niet op de loonlijst staan,
niet meetellen;
- Uitzendkrachten worden geteld bij het (uitzend-)bedrijf van waaruit ze
worden uitgezonden, dus in de uitzendbranche.
Arbeidsvolume werknemers
Het arbeidsvolume uitgedrukt in arbeidsjaren op basis van het in het
verslagjaar gemiddelde aantal personen op de loonlijst van het bedrijf.
Een arbeidsjaar is een maat voor het arbeidsvolume die wordt berekend
door alle banen (voltijd en deeltijd) in een jaar om te rekenen naar
voltijdequivalenten (vte). Zo leveren twee halve banen (elk 0,5 vte)
samen een arbeidsvolume van een jaar op.
Bedrijfsopbrengsten
De opbrengsten uit de normale bedrijfsuitoefening.
Deze bestaan uit verkopen van goederen en diensten, alsook de waarde van
de voorraadmutatie onderhanden werk, geactiveerde productie voor het
eigen bedrijf, subsidies en schade-uitkeringen. Onder geactiveerde
productie voor het eigen bedrijf wordt verstaan de door het bedrijf zelf
vervaardigde vaste activa voor eigen gebruik, zoals machines en gebouwen.
Deze activa worden tegen de productiekosten gewaardeerd.
Vanaf het verslagjaar 2007 worden loon(kosten)subsidies niet meer onder
de bedrijfsopbrengsten geboekt.
Netto omzet
Opbrengst, exclusief btw, uit verkoop van goederen en diensten aan derden
na aftrek van kortingen, bonussen, statiegeld en doorberekende
vrachtkosten. Derden zijn particulieren dan wel bedrijven buiten het
(Nederlandse deel van het) eigen concernverband.
Bedrijfslasten
Alle kosten die zijn gemaakt om de bedrijfsopbrengsten te realiseren.
Vanaf het verslagjaar 2007 worden loon(kosten)subsidies niet meer onder
de bedrijfsopbrengsten geboekt. Ontvangen loon(kosten)subsidies zijn
daarom in mindering gebracht op de bedrijfslasten.
Inkoopwaarde omzet
Kosten van grond- en hulpstoffen, verpakkingsmiddelen, handelsgoederen,
loondiensten en uitbestede werkzaamheden, voor zover verbruikt bij de
productie van de in het verslagjaar verkochte goederen en diensten.
Resultaat voor belastingen
De som van het bedrijfsresultaat en de financiële resultaten.