Echtparen; herkomstgroepering, huwelijksduur, 1 januari 2005


Deze tabel geeft aantallen leerlingen in het voortgezet onderwijs. Voor
deze leerlingen geeft de tabel ook de (gemiddelde) percentages
autochtone, westers allochtone en niet-westers allochtone medeleerlingen.

De leerlingen zijn uit te splitsen naar de volgende kenmerken: geslacht,
herkomstgroepering en generatie, onderwijssoort en leerjaar, woongemeente,
perioden.

Gegevens beschikbaar van 2003 tot en met 2006
Frequentie: stopgezet

Reden stopzetting:
Het project waarvoor deze tabellen werden samengesteld is stopgezet.

Status van de cijfers
Het betreft definitieve cijfers.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie
De cijfers over 2006 zijn toegevoegd.

Echtparen; herkomstgroepering, huwelijksduur, 1 januari 2005

Geslacht Herkomstgroepering Onderwijssoort Woongemeente Perioden Aantal leerlingen (x 1 000) Aandeel medeleerlingenAutochtone medeleerlingen (%) Aandeel medeleerlingenWesters allochtone medeleerlingen (%) Aandeel medeleerlingenNiet-westers allochtone medeleerlingen (%)
Totaal mannen en vrouwen Totaal herkomstgroeperingen Totaal voortgezet onderwijs Totaal Nederland 2006, 1 oktober 915,2 79 6 14
Totaal mannen en vrouwen Totaal herkomstgroeperingen Totaal voortgezet onderwijs Amsterdam 2006, 1 oktober 30,4 39 9 52
Totaal mannen en vrouwen Totaal herkomstgroeperingen Totaal voortgezet onderwijs Groningen (gemeente) 2006, 1 oktober 6,5 81 7 11
Totaal mannen en vrouwen Autochtonen Totaal voortgezet onderwijs Totaal Nederland 2006, 1 oktober 724,5 84 6 10
Totaal mannen en vrouwen Autochtonen Totaal voortgezet onderwijs Amsterdam 2006, 1 oktober 10,9 58 11 31
Totaal mannen en vrouwen Autochtonen Totaal voortgezet onderwijs Groningen (gemeente) 2006, 1 oktober 5,0 82 7 11
Totaal mannen en vrouwen Westerse allochtonen Totaal voortgezet onderwijs Totaal Nederland 2006, 1 oktober 59,1 76 8 15
Totaal mannen en vrouwen Westerse allochtonen Totaal voortgezet onderwijs Amsterdam 2006, 1 oktober 2,7 52 12 36
Totaal mannen en vrouwen Westerse allochtonen Totaal voortgezet onderwijs Groningen (gemeente) 2006, 1 oktober 0,6 81 8 11
Totaal mannen en vrouwen Niet-westerse allochtonen Totaal voortgezet onderwijs Totaal Nederland 2006, 1 oktober 129,7 57 7 36
Totaal mannen en vrouwen Niet-westerse allochtonen Totaal voortgezet onderwijs Amsterdam 2006, 1 oktober 16,8 24 6 69
Totaal mannen en vrouwen Niet-westerse allochtonen Totaal voortgezet onderwijs Groningen (gemeente) 2006, 1 oktober 1,0 78 7 15
Totaal mannen en vrouwen Turkije Totaal voortgezet onderwijs Totaal Nederland 2006, 1 oktober 29,1 53 6 40
Totaal mannen en vrouwen Turkije Totaal voortgezet onderwijs Amsterdam 2006, 1 oktober 3,0 19 5 76
Totaal mannen en vrouwen Turkije Totaal voortgezet onderwijs Groningen (gemeente) 2006, 1 oktober 0,1 77 8 15
Totaal mannen en vrouwen Marokko Totaal voortgezet onderwijs Totaal Nederland 2006, 1 oktober 25,1 46 6 48
Totaal mannen en vrouwen Marokko Totaal voortgezet onderwijs Amsterdam 2006, 1 oktober 5,2 17 5 77
Totaal mannen en vrouwen Marokko Totaal voortgezet onderwijs Groningen (gemeente) 2006, 1 oktober 0,1 75 7 19
Totaal mannen en vrouwen Suriname Totaal voortgezet onderwijs Totaal Nederland 2006, 1 oktober 23,1 54 7 39
Totaal mannen en vrouwen Suriname Totaal voortgezet onderwijs Amsterdam 2006, 1 oktober 4,4 29 7 64
Totaal mannen en vrouwen Suriname Totaal voortgezet onderwijs Groningen (gemeente) 2006, 1 oktober 0,2 77 7 15
Totaal mannen en vrouwen Nederlandse Antillen en Aruba Totaal voortgezet onderwijs Totaal Nederland 2006, 1 oktober 9,3 63 7 30
Totaal mannen en vrouwen Nederlandse Antillen en Aruba Totaal voortgezet onderwijs Amsterdam 2006, 1 oktober 0,6 29 7 64
Totaal mannen en vrouwen Nederlandse Antillen en Aruba Totaal voortgezet onderwijs Groningen (gemeente) 2006, 1 oktober 0,2 77 7 16
Totaal mannen en vrouwen Overige niet-westerse allochtonen Totaal voortgezet onderwijs Totaal Nederland 2006, 1 oktober 43,1 66 8 26
Totaal mannen en vrouwen Overige niet-westerse allochtonen Totaal voortgezet onderwijs Amsterdam 2006, 1 oktober 3,7 33 8 58
Totaal mannen en vrouwen Overige niet-westerse allochtonen Totaal voortgezet onderwijs Groningen (gemeente) 2006, 1 oktober 0,5 79 7 13
Bron: CBS.
Verklaring van tekens