Echtparen; herkomstgroepering, huwelijksduur, 1 januari 2005

Echtparen; herkomstgroepering, huwelijksduur, 1 januari 2005

Geslacht Herkomstgroepering Onderwijssoort Woongemeente Perioden Aantal leerlingen (x 1 000) Aandeel medeleerlingen Autochtone medeleerlingen (%) Aandeel medeleerlingen Westers allochtone medeleerlingen (%) Aandeel medeleerlingen Niet-westers allochtone medeleerlingen (%)
Totaal mannen en vrouwen Totaal herkomstgroeperingen Totaal voortgezet onderwijs Totaal Nederland 2006, 1 oktober 915,2 79 6 14
Totaal mannen en vrouwen Totaal herkomstgroeperingen Totaal voortgezet onderwijs Amsterdam 2006, 1 oktober 30,4 39 9 52
Totaal mannen en vrouwen Totaal herkomstgroeperingen Totaal voortgezet onderwijs Groningen (gemeente) 2006, 1 oktober 6,5 81 7 11
Totaal mannen en vrouwen Autochtonen Totaal voortgezet onderwijs Totaal Nederland 2006, 1 oktober 724,5 84 6 10
Totaal mannen en vrouwen Autochtonen Totaal voortgezet onderwijs Amsterdam 2006, 1 oktober 10,9 58 11 31
Totaal mannen en vrouwen Autochtonen Totaal voortgezet onderwijs Groningen (gemeente) 2006, 1 oktober 5,0 82 7 11
Totaal mannen en vrouwen Westerse allochtonen Totaal voortgezet onderwijs Totaal Nederland 2006, 1 oktober 59,1 76 8 15
Totaal mannen en vrouwen Westerse allochtonen Totaal voortgezet onderwijs Amsterdam 2006, 1 oktober 2,7 52 12 36
Totaal mannen en vrouwen Westerse allochtonen Totaal voortgezet onderwijs Groningen (gemeente) 2006, 1 oktober 0,6 81 8 11
Totaal mannen en vrouwen Niet-westerse allochtonen Totaal voortgezet onderwijs Totaal Nederland 2006, 1 oktober 129,7 57 7 36
Totaal mannen en vrouwen Niet-westerse allochtonen Totaal voortgezet onderwijs Amsterdam 2006, 1 oktober 16,8 24 6 69
Totaal mannen en vrouwen Niet-westerse allochtonen Totaal voortgezet onderwijs Groningen (gemeente) 2006, 1 oktober 1,0 78 7 15
Totaal mannen en vrouwen Turkije Totaal voortgezet onderwijs Totaal Nederland 2006, 1 oktober 29,1 53 6 40
Totaal mannen en vrouwen Turkije Totaal voortgezet onderwijs Amsterdam 2006, 1 oktober 3,0 19 5 76
Totaal mannen en vrouwen Turkije Totaal voortgezet onderwijs Groningen (gemeente) 2006, 1 oktober 0,1 77 8 15
Totaal mannen en vrouwen Marokko Totaal voortgezet onderwijs Totaal Nederland 2006, 1 oktober 25,1 46 6 48
Totaal mannen en vrouwen Marokko Totaal voortgezet onderwijs Amsterdam 2006, 1 oktober 5,2 17 5 77
Totaal mannen en vrouwen Marokko Totaal voortgezet onderwijs Groningen (gemeente) 2006, 1 oktober 0,1 75 7 19
Totaal mannen en vrouwen Suriname Totaal voortgezet onderwijs Totaal Nederland 2006, 1 oktober 23,1 54 7 39
Totaal mannen en vrouwen Suriname Totaal voortgezet onderwijs Amsterdam 2006, 1 oktober 4,4 29 7 64
Totaal mannen en vrouwen Suriname Totaal voortgezet onderwijs Groningen (gemeente) 2006, 1 oktober 0,2 77 7 15
Totaal mannen en vrouwen Nederlandse Antillen en Aruba Totaal voortgezet onderwijs Totaal Nederland 2006, 1 oktober 9,3 63 7 30
Totaal mannen en vrouwen Nederlandse Antillen en Aruba Totaal voortgezet onderwijs Amsterdam 2006, 1 oktober 0,6 29 7 64
Totaal mannen en vrouwen Nederlandse Antillen en Aruba Totaal voortgezet onderwijs Groningen (gemeente) 2006, 1 oktober 0,2 77 7 16
Totaal mannen en vrouwen Overige niet-westerse allochtonen Totaal voortgezet onderwijs Totaal Nederland 2006, 1 oktober 43,1 66 8 26
Totaal mannen en vrouwen Overige niet-westerse allochtonen Totaal voortgezet onderwijs Amsterdam 2006, 1 oktober 3,7 33 8 58
Totaal mannen en vrouwen Overige niet-westerse allochtonen Totaal voortgezet onderwijs Groningen (gemeente) 2006, 1 oktober 0,5 79 7 13
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft aantallen leerlingen in het voortgezet onderwijs. Voor
deze leerlingen geeft de tabel ook de (gemiddelde) percentages
autochtone, westers allochtone en niet-westers allochtone medeleerlingen.

De leerlingen zijn uit te splitsen naar de volgende kenmerken: geslacht,
herkomstgroepering en generatie, onderwijssoort en leerjaar, woongemeente,
perioden.

Gegevens beschikbaar van 2003 tot en met 2006
Frequentie: stopgezet

Reden stopzetting:
Het project waarvoor deze tabellen werden samengesteld is stopgezet.

Status van de cijfers
Het betreft definitieve cijfers.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie
De cijfers over 2006 zijn toegevoegd.

Toelichting onderwerpen

Aantal leerlingen
Aantal leerlingen dat op 1 oktober is ingeschreven in het voortgezet
onderwijs. Dit is inclusief leerlingen van wie de herkomst onbekend is.
Exclusief leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs, leerlingen in
het praktijkonderwijs en leerlingen in het voortgezet algemeen
volwassenenonderwijs. Vanaf schooljaar 2005/'06 inclusief leerlingen van
de vmbo-afdelingen van de Agrarische Opleidingscentra (AOC's).
Aandeel medeleerlingen
In deze tabel zijn de medeleerlingen van een leerling alle andere
leerlingen van dezelfde school, in dezelfde schoolvestiging, in hetzelfde
leerjaar en in dezelfde onderwijssoort.
In de tabel worden gemiddelde percentages autochtone, westers allochtone
en niet-westers allochtone medeleerlingen gegeven. Omdat niet van alle
medeleerlingen de herkomst bekend is, tellen de drie genoemde percentages
niet altijd op tot 100%.
Een voorbeeld van de informatie in deze tabel:
Een leerling op een school voor voortgezet onderwijs in Nederland had op
1 oktober 2005 gemiddeld 15% niet-westers allochtone medeleerlingen. Als
gekeken wordt naar de herkomstgroepering van de leerling is dit percentage
anders. Een niet-westers allochtone leerling had gemiddeld 36%
niet-westers allochtone medeleerlingen, terwijl een autochtone leerling
gemiddeld maar 10% niet-westers allochtone medeleerlingen had.
Autochtone medeleerlingen
Betreft het gemiddeld percentage autochtone medeleerlingen van de
geselecteerde groep leerlingen.
Autochtone medeleerlingen zijn medeleerlingen van wie beide ouders in
Nederland zijn geboren.
In deze tabel zijn de medeleerlingen van een leerling alle andere
leerlingen van dezelfde school, in dezelfde schoolvestiging, in hetzelfde
leerjaar en in dezelfde onderwijssoort.
Westers allochtone medeleerlingen
Betreft het gemiddeld percentage westers allochtone medeleerlingen van de
geselecteerde groep leerlingen.
Westers allochtone medeleerlingen zijn medeleerlingen van wie ten minste
één ouder in het buitenland is geboren en van wie de herkomstgroepering
één van de landen in de werelddelen Europa (met uitzondering van Turkije),
Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan is.
In deze tabel zijn de medeleerlingen van een leerling alle andere
leerlingen van dezelfde school, in dezelfde schoolvestiging, in hetzelfde
leerjaar en in dezelfde onderwijssoort.
Niet-westers allochtone medeleerlingen
Betreft het gemiddeld percentage niet-westers allochtone medeleerlingen
van de geselecteerde groep leerlingen.
Niet-westers allochtone medeleerlingen zijn medeleerlingen van wie ten
minste één ouder in het buitenland is geboren en van wie de
herkomstgroepering één van de landen in de werelddelen Afrika,
Latijns-Amerika en Azië (met uitzondering van Indonesië en Japan) of
Turkije is.
In deze tabel zijn de medeleerlingen van een leerling alle andere
leerlingen van dezelfde school, in dezelfde schoolvestiging, in hetzelfde
leerjaar en in dezelfde onderwijssoort.