Groothandelsbedrijven; omzetontwikkeling, 2003 - 2008, SBI '93

Groothandelsbedrijven; omzetontwikkeling, 2003 - 2008, SBI '93

Bedrijfstakken (SBI '93) Perioden Indexcijfers omzet (2005 = 100) Omzetontwikkeling (%) Cumulatieve omzetontwikkeling (%)
51 Groothandel en handelsbemiddeling .. 2006 4e kwartaal 110 4,3 5,5
51 Groothandel en handelsbemiddeling .. 2006 106 5,5 5,5
51 Groothandel en handelsbemiddeling .. 2007 1e kwartaal 111 8,5 8,5
51 Groothandel en handelsbemiddeling .. 2007 2e kwartaal 116 9,5 9,0
51 Groothandel en handelsbemiddeling .. 2007 3e kwartaal 114 10,1 9,4
51 Groothandel en handelsbemiddeling .. 2007 4e kwartaal 124 12,7 10,2
51 Groothandel en handelsbemiddeling .. 2007 116 10,2 10,2
51 Groothandel en handelsbemiddeling .. 2008 1e kwartaal 123 10,8 10,8
51 Groothandel en handelsbemiddeling .. 2008 2e kwartaal 129 11,7 11,3
51 Groothandel en handelsbemiddeling .. 2008 3e kwartaal 128 11,7 11,4
51 Groothandel en handelsbemiddeling .. 2008 4e kwartaal 122 -1,6 7,9
51 Groothandel en handelsbemiddeling .. 2008 126 7,9 7,9
512 GH landbouwproducten en levende .. 2006 4e kwartaal 103 -2,0 3,7
512 GH landbouwproducten en levende .. 2006 104 3,7 3,7
512 GH landbouwproducten en levende .. 2007 1e kwartaal 133 20,3 20,3
512 GH landbouwproducten en levende .. 2007 2e kwartaal 134 25,3 22,8
512 GH landbouwproducten en levende .. 2007 3e kwartaal 134 41,1 28,3
512 GH landbouwproducten en levende .. 2007 4e kwartaal 168 63,4 37,0
512 GH landbouwproducten en levende .. 2007 142 37,0 37,0
512 GH landbouwproducten en levende .. 2008 1e kwartaal 175 31,9 31,9
512 GH landbouwproducten en levende .. 2008 2e kwartaal 177 32,1 32,0
512 GH landbouwproducten en levende .. 2008 3e kwartaal 190 41,8 35,3
512 GH landbouwproducten en levende .. 2008 4e kwartaal 148 -12,0 21,3
512 GH landbouwproducten en levende .. 2008 172 21,3 21,3
513 GH voedings- en genotmiddelen 2006 4e kwartaal 108 1,5 4,1
513 GH voedings- en genotmiddelen 2006 104 4,1 4,1
513 GH voedings- en genotmiddelen 2007 1e kwartaal 101 2,9 2,9
513 GH voedings- en genotmiddelen 2007 2e kwartaal 115 4,7 3,8
513 GH voedings- en genotmiddelen 2007 3e kwartaal 110 9,6 5,7
513 GH voedings- en genotmiddelen 2007 4e kwartaal 118 9,1 6,6
513 GH voedings- en genotmiddelen 2007 111 6,6 6,6
513 GH voedings- en genotmiddelen 2008 1e kwartaal 110 8,4 8,4
513 GH voedings- en genotmiddelen 2008 2e kwartaal 122 6,2 7,3
513 GH voedings- en genotmiddelen 2008 3e kwartaal 115 4,5 6,3
513 GH voedings- en genotmiddelen 2008 4e kwartaal 121 3,3 5,5
513 GH voedings- en genotmiddelen 2008 117 5,5 5,5
514 GH overige consumentenartikelen 2006 4e kwartaal 103 3,3 2,8
514 GH overige consumentenartikelen 2006 103 2,8 2,8
514 GH overige consumentenartikelen 2007 1e kwartaal 112 7,3 7,3
514 GH overige consumentenartikelen 2007 2e kwartaal 108 8,9 8,1
514 GH overige consumentenartikelen 2007 3e kwartaal 114 9,1 8,4
514 GH overige consumentenartikelen 2007 4e kwartaal 117 13,0 9,6
514 GH overige consumentenartikelen 2007 113 9,6 9,6
514 GH overige consumentenartikelen 2008 1e kwartaal 122 8,4 8,4
514 GH overige consumentenartikelen 2008 2e kwartaal 113 4,5 6,5
514 GH overige consumentenartikelen 2008 3e kwartaal 120 5,3 6,1
514 GH overige consumentenartikelen 2008 4e kwartaal 120 2,9 5,3
514 GH overige consumentenartikelen 2008 119 5,3 5,3
515 GH intermediaire goederen (geen .. 2006 4e kwartaal 116 9,7 15,1
515 GH intermediaire goederen (geen .. 2006 115 15,1 15,1
515 GH intermediaire goederen (geen .. 2007 1e kwartaal 121 12,5 12,5
515 GH intermediaire goederen (geen .. 2007 2e kwartaal 132 9,2 10,8
515 GH intermediaire goederen (geen .. 2007 3e kwartaal 125 7,6 9,7
515 GH intermediaire goederen (geen .. 2007 4e kwartaal 133 14,7 10,9
515 GH intermediaire goederen (geen .. 2007 128 10,9 10,9
515 GH intermediaire goederen (geen .. 2008 1e kwartaal 137 13,4 13,4
515 GH intermediaire goederen (geen .. 2008 2e kwartaal 160 21,7 17,7
515 GH intermediaire goederen (geen .. 2008 3e kwartaal 152 21,8 19,1
515 GH intermediaire goederen (geen .. 2008 4e kwartaal 127 -4,4 12,9
515 GH intermediaire goederen (geen .. 2008 144 12,9 12,9
518 GH machines, apparaten en toebehoren 2006 4e kwartaal 114 3,5 0,8
518 GH machines, apparaten en toebehoren 2006 101 0,8 0,8
518 GH machines, apparaten en toebehoren 2007 1e kwartaal 103 6,4 6,4
518 GH machines, apparaten en toebehoren 2007 2e kwartaal 104 9,5 8,0
518 GH machines, apparaten en toebehoren 2007 3e kwartaal 104 7,1 7,7
518 GH machines, apparaten en toebehoren 2007 4e kwartaal 116 1,9 6,0
518 GH machines, apparaten en toebehoren 2007 107 6,0 6,0
518 GH machines, apparaten en toebehoren 2008 1e kwartaal 108 5,0 5,0
518 GH machines, apparaten en toebehoren 2008 2e kwartaal 109 4,8 4,9
518 GH machines, apparaten en toebehoren 2008 3e kwartaal 105 1,3 3,7
518 GH machines, apparaten en toebehoren 2008 4e kwartaal 113 -2,5 2,0
518 GH machines, apparaten en toebehoren 2008 109 2,0 2,0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft informatie over de ontwikkeling per kwartaal van de omzet
in de bedrijfstak Groothandel en handelsbemiddeling. De uitkomsten zijn
uitgedrukt in indexcijfers met als basis het jaar 2005, in
ontwikkelingspercentages en in cumulatieve ontwikkelingspercentages. De
gegevens kunt u uitsplitsen naar branche. Daarbij zijn de sbi's 511
(Handelsbemiddeling) en 519 (Overige gespecialiseerde groothandel
en groothandel met een algemeen assortiment) niet apart in de tabel
opgenomen. Dit vanwege het ontbreken van (betrouwbare) cijfers. De
ontwikkeling van sbi 51 (Groothandel en Handelsbemiddeling) is wel
inclusief de sbi's 511 en 519.

Gegevens beschikbaar van: 2003 - 2008

Status van de cijfers:
Alle cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 1 oktober 2009:
Door nagekomen informatie en hertypering van bedrijven is een aantal
indexcijfers gecorrigeerd. Het betreft de branches:
- Groothandel en handelsbemiddeling (sbi 51) voor het eerste en
derde kwartaal van 2007 en het eerste tot en met vierde kwartaal van
2008;
- Groothandel in landbouwproducten en levende dieren (sbi 512) voor
het eerste en derde kwartaal van 2007 en het eerste tot en met
vierde kwartaal van 2008;
- Groothandel in voedings- en genotmiddelen (sbi 513) voor het tweede
en derde kwartaal van 2007 en het eerste tot en met het vierde
kwartaal van 2008;
- Groothandel in overige consumentenartikelen (sbi 514) voor het derde
en vierde kwartaal van 2008;
- Groothandel in intermediaire goederen (geen agrarische), afval en
schroot (sbi 515) voor het eerste tot en met het vierde kwartaal
van 2008;
- Groothandel in machines, apparaten en toebehoren (sbi 518) voor het
tweede en vierde kwartaal van 2008.

Als gevolg hiervan zijn de bijbehorende (cumulatieve) omzetontwikkelingen
aangepast. Vooral voor sbi 515 heeft dit geleid tot een bijstelling,
in neerwaartse richting.

Deze tabel is gestopt per eind 2008. Het statistische onderzoek dat de
basis vormt van de uitkomsten in deze tabel heeft namelijk met ingang
van januari 2009 een belangrijke wijziging ondergaan. De Standaard
Bedrijfsindeling (SBI) van het CBS is drastisch herzien. Daardoor zijn de
cijfers vanaf 2009 niet meer vergelijkbaar met voorgaande jaren. Het
CBS heeft daarom een nieuwe tabel uitgebracht. Zie voor meer informatie
paragraaf 3 en 4.

Toelichting onderwerpen

Indexcijfers omzet
Een indexcijfer geeft de verhouding weer tussen de waarde van een
variabele in een bepaalde periode en de waarde van diezelfde variabele in
de basisperiode. Omzet is de opbrengst, exclusief btw, uit verkoop van
goederen en diensten aan derden na aftrek van kortingen, bonussen,
statiegeld en doorberekende vrachtkosten. De omzet omvat zowel de
groothandels- en/of handelsbemiddelingsactiviteiten(hoofdactiviteit) als
de nevenactiviteiten. Derden zijn particulieren dan wel bedrijven buiten
het (Nederlandse deel van het) eigen concernverband.
Omzetontwikkeling
Wijziging in procenten ten opzichte van dezelfde periode van het jaar
ervoor en berekend aan de hand van niet-afgeronde indexcijfers. Omzet is
de opbrengst, exclusief btw, uit verkoop van goederen en diensten aan
derden na aftrek van kortingen, bonussen, statiegeld en doorberekende
vrachtkosten. De omzet omvat zowel de groothandels- en/of
handelsbemiddelingsactiviteiten(hoofdactiviteit) als de nevenactiviteiten.
Derden zijn particulieren dan wel bedrijven buiten het (Nederlandse deel
van het) eigen concernverband.
Cumulatieve omzetontwikkeling
De groei van de omzet van het eerste kwartaal tot en met het betreffende
kwartaal van een bepaald jaar ten opzichte van de omzet in dezelfde
periode een jaar ervoor. Omzet is de opbrengst, exclusief btw, uit verkoop
van goederen en diensten aan derden na aftrek van kortingen, bonussen,
statiegeld en doorberekende vrachtkosten. De omzet omvat zowel de
groothandels- en/of handelsbemiddelingsactiviteiten(hoofdactiviteit) als
de nevenactiviteiten. Derden zijn particulieren dan wel bedrijven buiten
het (Nederlandse deel van het) eigen concernverband.