Met pensioen gaan; persoonskenmerken


Deze tabel bevat gegevens over personen die met pensioen gaan.
De gegevens zijn uitgesplitst naar geslacht, leeftijd en
onderwijsniveau. Naast de aantallen personen die met pensioen
gaan wordt ook de mediane leeftijd waarop dit gebeurt gegeven.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2001

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Tabel is stopgezet.

Met pensioen gaan; persoonskenmerken

Persoonskenmerken Perioden Met pensioen gaan (x 1000)
Totaal alle leeftijden 2001 60
Totaal alle leeftijden 2002 62
Totaal alle leeftijden 2003 63
Totaal alle leeftijden 2004 74
Totaal alle leeftijden 2005 80
Totaal alle leeftijden 2006 59
Totaal alle leeftijden 2007 58
55 jaar of jonger 2001 7
55 jaar of jonger 2002 7
55 jaar of jonger 2003 6
55 jaar of jonger 2004 4
55 jaar of jonger 2005 4
55 jaar of jonger 2006 3
55 jaar of jonger 2007 2
56 jaar 2001 2
56 jaar 2002 3
56 jaar 2003 .
56 jaar 2004 2
56 jaar 2005 .
56 jaar 2006 .
56 jaar 2007 .
57 jaar 2001 3
57 jaar 2002 3
57 jaar 2003 2
57 jaar 2004 4
57 jaar 2005 4
57 jaar 2006 2
57 jaar 2007 .
58 jaar 2001 4
58 jaar 2002 4
58 jaar 2003 4
58 jaar 2004 5
58 jaar 2005 8
58 jaar 2006 2
58 jaar 2007 2
59 jaar 2001 8
59 jaar 2002 8
59 jaar 2003 9
59 jaar 2004 9
59 jaar 2005 10
59 jaar 2006 5
59 jaar 2007 5
60 jaar 2001 14
60 jaar 2002 12
60 jaar 2003 15
60 jaar 2004 16
60 jaar 2005 16
60 jaar 2006 16
60 jaar 2007 15
61 jaar 2001 7
61 jaar 2002 9
61 jaar 2003 8
61 jaar 2004 12
61 jaar 2005 14
61 jaar 2006 9
61 jaar 2007 10
62 jaar 2001 .
62 jaar 2002 3
62 jaar 2003 4
62 jaar 2004 6
62 jaar 2005 7
62 jaar 2006 7
62 jaar 2007 6
63 jaar 2001 2
63 jaar 2002 2
63 jaar 2003 2
63 jaar 2004 2
63 jaar 2005 2
63 jaar 2006 3
63 jaar 2007 2
64 jaar 2001 3
64 jaar 2002 4
64 jaar 2003 3
64 jaar 2004 2
64 jaar 2005 3
64 jaar 2006 2
64 jaar 2007 2
65 jaar 2001 4
65 jaar 2002 3
65 jaar 2003 5
65 jaar 2004 5
65 jaar 2005 8
65 jaar 2006 5
65 jaar 2007 3
66 jaar of ouder 2001 4
66 jaar of ouder 2002 4
66 jaar of ouder 2003 4
66 jaar of ouder 2004 7
66 jaar of ouder 2005 3
66 jaar of ouder 2006 5
66 jaar of ouder 2007 8
Totaal mannen en vrouwen 2001 60
Totaal mannen en vrouwen 2002 62
Totaal mannen en vrouwen 2003 63
Totaal mannen en vrouwen 2004 74
Totaal mannen en vrouwen 2005 80
Totaal mannen en vrouwen 2006 59
Totaal mannen en vrouwen 2007 58
Mannen 2001 39
Mannen 2002 44
Mannen 2003 44
Mannen 2004 55
Mannen 2005 56
Mannen 2006 34
Mannen 2007 36
Vrouwen 2001 21
Vrouwen 2002 18
Vrouwen 2003 18
Vrouwen 2004 19
Vrouwen 2005 24
Vrouwen 2006 25
Vrouwen 2007 22
Totaal opleidingsniveau 2001 60
Totaal opleidingsniveau 2002 62
Totaal opleidingsniveau 2003 63
Totaal opleidingsniveau 2004 74
Totaal opleidingsniveau 2005 80
Totaal opleidingsniveau 2006 59
Totaal opleidingsniveau 2007 58
Lager 2001 19
Lager 2002 20
Lager 2003 20
Lager 2004 21
Lager 2005 24
Lager 2006 20
Lager 2007 21
Middelbaar 2001 24
Middelbaar 2002 25
Middelbaar 2003 24
Middelbaar 2004 29
Middelbaar 2005 30
Middelbaar 2006 21
Middelbaar 2007 22
Hoger 2001 16
Hoger 2002 16
Hoger 2003 19
Hoger 2004 24
Hoger 2005 27
Hoger 2006 18
Hoger 2007 15
Bron: cbs.
Verklaring van tekens