Beroepsbevolking; behaalde onderwijs naar persoonskenmerken 2001-2012


In deze tabel vindt u gegevens over kenmerken van de beroepsbevolking, uitgesplitst naar geslacht, leeftijd, herkomst, onderwijsniveau en -richting.

Deze tabel is een nieuwe versie van de Statline publicatie Beroepsbev.; onderwijsniveau /-richting. Aanleiding voor deze vernieuwing was de nieuwe Standaard Onderwijsindeling 2006 (SOI 2006). In de vorige edities van de SOI was het mogelijk om met behulp van de EBB vier opleidingsrichtingen te onderscheiden. Met de SOI 2006 zijn dit er tien. In deze nieuwe publicatie kunnen bezoekers van Statline - in tegenstelling tot eerder - nu ook één of meerdere van deze opleidingsrichtingen selecteren.

Gegevens beschikbaar van 2001-2012.

Status van de cijfers
De 2012 cijfers die betrekking hebben op het onderwijsniveau zijn voorlopig, de overige cijfers zijn definitief.
Wijzigingen per 15 juli 2015:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wijziging per 16 december 2013:
Op 5 juli 2013 zijn de 2012 cijfers gepubliceerd. Voor de Enquête Beroepsbevolking (EBB) wordt vanaf het vierde kwartaal 2012 gebruik gemaakt van waarnemingen via internet. Eén van de gevolgen hiervan is dat de vragen die gaan over onderwijsrichting zijn gewijzigd, waarbij alleen nog de onderwijsrichting volgens de internationale classificatie (ISCED) kan worden afgeleid. In het vierde kwartaal van 2012 heeft ongeveer een derde van de respondenten de nieuwe vraagstelling beantwoord. De gepubliceerde onderwijsrichtingcijfers over 2012 op basis van de nationale (SOI) classificatie bevatten daardoor relatief veel onbekenden. Deze 2012 cijfers zijn daarom teruggetrokken. Wel zijn de onderwijsrichtingcijfers op basis van de ISCED classificatie beschikbaar als maatwerktabel.

Wijzigingen per 5 juli 2013:
Cijfers over het jaar 2012 zijn toegevoegd. De gegevens over het onderwijsniveau in 2012 zijn als gevolg van een gewijzigde vraagstelling voorlopig. Naar verwachting worden in 2014 de definitieve cijfers gepubliceerd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet. De actualisering van 5 juli 2013 was de laatste actualisering van deze tabel. Op 26 februari 2015 zijn nieuwe gereviseerde tabellen over de beroepsbevolking gepubliceerd. Deze revisie van de statistieken van de beroepsbevolking heeft twee onderdelen. De definities zijn aangepast aan de internationaal afgesproken definities en de gegevensverzameling is verbeterd door als eerste statistiekbureau in Europa te enquêteren via internet. Voor meer informatie over de revisie, zie de link naar de persmededeling in paragraaf 3.

Beroepsbevolking; behaalde onderwijs naar persoonskenmerken 2001-2012

Geslacht Leeftijd Herkomst Onderwijsniveau Onderwijsrichting Perioden Totale bevolking 15 tot 65 jaar (x 1 000) Werkzame beroepsbevolking 15 tot 65 jaar (x 1 000) Werkloze beroepsbevolking (x 1 000) Niet beroepsbevolking (x 1 000)
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Totaal onderwijsniveau Totaal onderwijsrichting 2012 10.992 7.387 507 3.098
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Basisonderwijs Totaal onderwijsrichting 2012 890 336 46 508
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Vmbo, mbo1, avo onderbouw Totaal onderwijsrichting 2012 2.453 1.253 126 1.074
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Havo, vwo, mbo Totaal onderwijsrichting 2012 4.432 3.136 210 1.086
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Hbo, wo bachelor Totaal onderwijsrichting 2012 2.035 1.664 77 294
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst WO masters, doctor Totaal onderwijsrichting 2012 1.074 923 42 109
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Onbekend onderwijsniveau Totaal onderwijsrichting 2012 108 75 7 26
Bron: CBS.
Verklaring van tekens