Bureau Slachtofferhulp; beëindigde zaken en verleende diensten, 2006 - 2008

Deze tabel geeft een overzicht van door Slachtofferhulp Nederland
beëindigde zaken. In de tabel wordt onderscheid gemaakt tussen zaken van
personen die een hulpaanbod van Slachtofferhulp Nederland hebben aanvaard
en zaken van personen die het hulpaanbod hebben afgewezen. Van zaken
waarin wel hulp is aanvaard en waarbij vervolgdiensten zijn aangeboden
wordt een uitsplitsing naar verleende vervolgdienst gegeven.
In 2008 is Slachtofferhulp Nederland overgegaan op een nieuw
registratiesysteem. Intakegesprekken worden niet langer meer gezien als
verleende hulp. Hierdoor is in 2008 het aantal zaken waarin het hulpaanbod
is aanvaard sterk afgenomen en het aantal zaken waarin het hulpaanbod niet
is aanvaard sterk toegenomen.
Bureau Slachtofferhulp heeft de wijze van registreren van de diensten
met ingang van 2007 gewijzigd. Door deze wijziging is de oude manier van
registreren niet vergelijkbaar met de nieuwe registratie. Daarom zijn er
voor 2006 geen gegevens bekend over vervolgdiensten.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2006.
Status van de cijfers: Alle cijfers zijn definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De tabel is stopgezet per 7 september 2010.

Bureau Slachtofferhulp; beëindigde zaken en verleende diensten, 2006 - 2008

Perioden Beëindigde zaken (aantal) Zaken waarin geen hulp is aanvaard (aantal) Zaken waarin hulp is aanvaard (aantal) Zaken zonder vervolgdiensten (aantal) Zaken met vervolgdienstenTotaal zaken met vervolgdiensten (aantal) Zaken met vervolgdienstenGestructureerde opvang (in % van zaken met vervolgdiensten) Zaken met vervolgdienstenAndere emotionele ondersteuning (in % van zaken met vervolgdiensten) Zaken met vervolgdienstenHulp bij verhalen van schade viaVoegen (in % van zaken met vervolgdiensten) Zaken met vervolgdienstenHulp bij verhalen van schade viaFondsen (in % van zaken met vervolgdiensten) Zaken met vervolgdienstenHulp bij verhalen van schade viaVerzekering tegenpartij (in % van zaken met vervolgdiensten) Zaken met vervolgdienstenBegeleiding bij strafproces (in % van zaken met vervolgdiensten) Zaken met vervolgdienstenBegeleiding bij SSV/spreekrecht (in % van zaken met vervolgdiensten) Zaken met vervolgdienstenDoorverwijzen naar externe partij (in % van zaken met vervolgdiensten) Zaken met vervolgdienstenPraktische ondersteuning (in % van zaken met vervolgdiensten)
2006 111.128 30.085 81.037 . . . . . . . . . . .
2007 133.227 36.856 96.371 41.955 54.416 8,0 72,5 15,8 6,5 7,7 10,7 5,7 22,6 32,3
2008 133.609 63.257 70.352 12.143 58.209 5,1 74,8 14,6 5,7 7,5 10,3 6,4 17,9 32,0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens