Nalatenschappen aangifte successie; 2005-2010

Nalatenschappen aangifte successie; 2005-2010

Geslacht Leeftijd Perioden Nalatenschappen (aantal) Privébezittingen Totaal privébezittingen (aantal) Nalatenschappen (aantal) Privébezittingen Eigen woning (aantal) Nalatenschappen (aantal) Privébezittingen Financieel Totaal financieel (aantal) Nalatenschappen (aantal) Privébezittingen Financieel Bank- en spaartegoeden (aantal) Nalatenschappen (aantal) Privébezittingen Financieel Effecten (aantal) Nalatenschappen (aantal) Hypotheekschuld (aantal) Nalatenschappen (aantal) Privévermogen (aantal) Nalatenschappen (aantal) Ondernemingsvermogen (aantal) Nalatenschappen (aantal) Nagelaten vermogen (aantal) Nalatenschappen (aantal) Overige bezittingen Totaal overige bezittingen (aantal) Nalatenschappen (aantal) Overige bezittingen Overige onroerende zaken (aantal) Nalatenschappen (aantal) Overige bezittingen Roerende zaken (aantal) Nalatenschappen (aantal) Overige bezittingen Contant geld (aantal) Nalatenschappen (aantal) Overige bezittingen Vorderingen/restituties (aantal) Nalatenschappen (aantal) Overige bezittingen Aandeel in overdeelde boedel(s) (aantal) Nalatenschappen (aantal) Overige bezittingen Overige bezittingen n.e.g. (aantal) Nalatenschappen (aantal) Overige schulden Totaal overige schulden (aantal) Nalatenschappen (aantal) Overige schulden Rentedragende schulden (aantal) Nalatenschappen (aantal) Overige schulden Belastingschulden (aantal) Nalatenschappen (aantal) Overige schulden Huishoudelijke schulden (aantal) Nalatenschappen (aantal) Overige schulden Overige renteloze schulden (aantal) Nalatenschappen (aantal) Vermogen nalatenschap (aantal) Nalatenschappen (aantal) Vermogen onbekend (aantal) Nalatenschappen (aantal) Begrafenis- of crematiekosten (aantal) Nalatenschappen (aantal) Uitkeringen uitvaartverzekering (aantal) Nalatenschappen (aantal) Zuiver saldo nalatenschap (aantal) Nalatenschappen (totaal bedrag) Privébezittingen Totaal privé-bezittingen (mln euro) Nalatenschappen (totaal bedrag) Privébezittingen Eigen woning (mln euro) Nalatenschappen (totaal bedrag) Privébezittingen Financieel Totaal financieel (mln euro) Nalatenschappen (totaal bedrag) Privébezittingen Financieel Bank- en spaartegoeden (mln euro) Nalatenschappen (totaal bedrag) Privébezittingen Financieel Effecten (mln euro) Nalatenschappen (totaal bedrag) Hypotheekschuld (mln euro) Nalatenschappen (totaal bedrag) Privévermogen (mln euro) Nalatenschappen (totaal bedrag) Ondernemingsvermogen (mln euro) Nalatenschappen (totaal bedrag) Nagelaten vermogen (mln euro) Nalatenschappen (totaal bedrag) Overige bezittingen Totaal overige bezittingen (mln euro) Nalatenschappen (totaal bedrag) Overige bezittingen Overige onroerende zaken (mln euro) Nalatenschappen (totaal bedrag) Overige bezittingen Roerende zaken (mln euro) Nalatenschappen (totaal bedrag) Overige bezittingen Contant geld (mln euro) Nalatenschappen (totaal bedrag) Overige bezittingen Vorderingen/restituties (mln euro) Nalatenschappen (totaal bedrag) Overige bezittingen Aandeel in overdeelde boedel(s) (mln euro) Nalatenschappen (totaal bedrag) Overige bezittingen Overige bezittingen n.e.g. (mln euro) Nalatenschappen (totaal bedrag) Overige schulden Totaal overige schulden (mln euro) Nalatenschappen (totaal bedrag) Overige schulden Rentedragende schulden (mln euro) Nalatenschappen (totaal bedrag) Overige schulden Belasingschulden (mln euro) Nalatenschappen (totaal bedrag) Overige schulden Huishoudelijke schulden (mln euro) Nalatenschappen (totaal bedrag) Overige schulden Overige renteloze schulden (mln euro) Nalatenschappen (totaal bedrag) Vermogen nalatenschap (mln euro) Nalatenschappen (totaal bedrag) Vermogen onbekend (mln euro) Nalatenschappen (totaal bedrag) Begrafenis- of crematiekosten (mln euro) Nalatenschappen (totaal bedrag) Uitkeringen uitvaartverzekering (mln euro) Nalatenschappen (totaal bedrag) Zuiver saldo nalatenschap (mln euro)
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2010* 52.540 31.360 51.480 51.140 13.040 16.310 52.580 2.630 52.650 36.770 4.150 24.770 . 20.930 . 3.030 25.010 . . . . 53.330 19.080 48.880 . 54.410 12.500 6.854 5.647 3.817 1.830 1.211 11.290 1.184 12.473 1.693 652 184 . 605 . 252 1.015 . . . . 13.152 -869 317 . 11.966
Mannen en vrouwen jonger dan 35 jaar 2010* 210 100 210 200 30 100 220 10 220 140 0 90 . 80 . 20 110 . . . . 220 30 180 . 230 22 16 6 5 . 12 9 . 10 5 . 0 . 3 . . 1 . . . . 14 . 1 . 12
Mannen en vrouwen 35 tot 50 jaar 2010* 1.590 1.190 1.490 1.460 380 1.080 1.590 270 1.600 1.210 110 910 . 580 . 190 740 . . . . 1.640 440 1.410 . 1.690 299 227 71 52 19 126 172 55 227 43 14 6 . 12 . 10 25 . . . . 245 3 10 . 238
Mannen en vrouwen 50 tot 65 jaar 2010* 7.840 6.220 7.520 7.470 1.980 4.850 7.850 1.050 7.880 6.190 770 4.880 . 2.880 . 770 3.740 . . . . 7.970 2.690 7.150 . 8.140 1.764 1.246 517 354 163 431 1.332 442 1.774 312 128 43 . 86 . 56 341 . . . . 1.745 -22 48 . 1.675
Mannen en vrouwen 65 tot 85 jaar 2010* 26.590 17.830 26.130 25.970 6.620 8.690 26.610 1.070 26.630 19.100 2.320 13.930 . 10.060 . 1.310 12.120 . . . . 26.940 10.400 24.870 . 27.430 6.454 3.809 2.645 1.783 863 538 5.916 528 6.445 831 325 92 . 297 . 117 389 . . . . 6.887 -415 164 . 6.308
Mannen en vrouwen 85 jaar of ouder 2010* 16.300 6.020 16.130 16.030 4.030 1.580 16.310 220 16.320 10.120 950 4.970 . 7.320 . 740 8.290 . . . . 16.550 5.520 15.260 . 16.920 3.962 1.556 2.407 1.623 784 103 3.860 158 4.018 502 185 44 . 207 . 67 259 . . . . 4.261 -434 94 . 3.733
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel zijn gegevens opgenomen over vermogensonderdelen van de nalatenschappen van de overledenen waarvoor aangifte successierecht door de belastingdienst is vastgesteld. De reeks is in deze opzet stopgezet omdat er wordt gewerkt aan een nieuwe reeks cijfers over nalatenschappen en verkrijgingen.

Gegevens beschikbaar van 2005 tot en met 2010.

Status van de cijfers
De cijfers over de jaren 2005 - 2009 zijn definitief.
De cijfers over 2010 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per april 2016:
Geen, deze tabel is stopgezet

Vanaf 2010 zijn de heffing van de erfbelasting en het aangiftebiljet erfbelasting gewijzigd. Als gevolg hiervan zijn de gegevens van de nalatenschappen en verkrijgingen vanaf 2010 niet geheel vergelijkbaar met de gegevens 2005-2009.

De reeks in de nieuwe opzet wordt halverwege 2017 verwacht. Deze nieuwe reeks bevat cijfers voor de periode 2005 tot en met 2014.

Toelichting onderwerpen

Nalatenschappen (aantal)
Het vermogen bestaande uit bezittingen en schulden dat nagelaten is door
een overledene.
Privébezittingen
Privébezittingen overledene in de vorm van eigen woning, bank- en spaartegoeden en effecten. Vanaf 2010 is contant geld van de nalatenschappen waarvoor aangifte is gedaan meegenomen.
Totaal privébezittingen
Privébezittingen overledene in de vorm van eigen woning, bank- en
spaartegoeden en effecten. Vanaf 2010 is contant geld van de nalatenschappen waarvoor aangifte is gedaan meegenomen.
Het totaal van de privébezittingen is samengesteld uit de Eigen woning en Totaal financieel.
Eigen woning
Woning die eigendom en hoofdverblijf was van de overledene en waar de
overledene tot aan de sterfdag ook woonde.
Financieel
Som van de financiële waarden zijnde bank- en spaartegoeden en
effecten. Vanaf 2010 is contant geld van de nalatenschappen waarvoor aangifte is gedaan meegenomen.
Totaal financieel
Som van de financiële waarden zijnde bank- en spaartegoeden en
effecten. Vanaf 2010 is contant geld van de nalatenschappen waarvoor aangifte is gedaan meegenomen.
Bank- en spaartegoeden
Alle tegoeden op rekeningen bij (spaar)banken, inclusief buitenlandse tegoeden. Vanaf 2010 zijn de bank- en spaartegoeden van de nalatenschappen waarvoor aangifte is gedaan inclusief contant geld.

Effecten
Effecten die genoteerd zijn aan de Amsterdamse Effectenbeurs alsmede
overige effecten zoals aandelen in familie-bv.
Hypotheekschuld
Opgebouwde tegoeden voor de aflossing van de hypotheek via kapitaalsverzekeringen, spaar-, beleggingshypotheken en dergelijke kunnen niet worden waargenomen en zijn derhalve niet in mindering gebracht.
Privévermogen
Saldo van totaal aan privébezittingen en hypotheekschuld. Vanaf 2010 is contant geld van de nalatenschappen waarvoor aangifte is gedaan meegenomen.
Ondernemingsvermogen
Saldo van bezittingen en schulden behorend tot het bedrijfs- of beroepsvermogen.
Nagelaten vermogen
Som van het Privévermogen en het Ondernemingsvermogen. Vanaf 2010 is contant geld van de nalatenschappen waarvoor aangifte is gedaan meegenomen.
Overige bezittingen
Bezittingen bestaande uit onroerende zaken niet zijnde eigen woning; roerende zaken zoals voertuigen, vaartuigen, meubilair, sieraden, schilderijen, antiek; contant geld; vorderingen; aandeel in onverdeelde boedel en andere niet eerder genoemde bezittingen.
Tot 2010 is contant geld geteld bij de overige bezittingen. Vanaf 2010 wordt contant geld bij de privébezittingen geteld.
Totaal overige bezittingen
Betreft 'overige onroerende zaken', 'roerende zaken', 'contant geld',
'vorderingen/restituties', 'aandeel in onverdeelde boedel(s)'en
'overige bezittingen n.e.g.'.
Overige onroerende zaken
Dit betreft bijvoorbeeld een vakantiehuis, beleggingspanden e.d.
Roerende zaken
Voertuigen, vaartuigen, meubilair en huisraad, sieraden, schilderijen en
antiek.
Contant geld
Vanaf 2010 is contant geld bij de bank- en spaartegoeden geteld.
Vorderingen/restituties
Vorderingen van de overledene zoals hypothecaire vorderingen, restitutie
van gas- en elektrarekeningen, opeisbare huren, dividenden, renten en
dergelijke.
Aandeel in overdeelde boedel(s)
Recht op een aandeel in een nog niet verdeelde nalatenschap.
Overige bezittingen n.e.g.
Overige bezittingen niet elders genoemd.
Het gaat hier om onder andere waardepapieren aan toonder, spaarbrieven;
auteursrechten, octrooien, assurantieportefeuille; commanditair
kapitaal, rechten op winstaandelen, vorderingen op commanditaire
vennootschap, winstrecht; vermogen belast met vruchtgebruik
(zogenaamde blote eigendom).
Overige schulden
Schulden betreffende rentedragende schulden; belastingschulden;
huishoudelijke schulden zoals voor gas, licht, telefoon, abonnementen
etc; renteloze schulden.
Totaal overige schulden
Betreft 'rentedragende schulden', 'belastingschulden', 'huishoudelijke
schulden' en 'overige renteloze schulden',
Rentedragende schulden
Leningen en dergelijke.
Belastingschulden
Schulden in verband met inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen,
vermogensbelasting alsmede motorrijtuigenbelasting,
onroerendzaakbelasting en dergelijke.
Huishoudelijke schulden
Schulden voor gas, elektra, water, telefoon en dergelijke.
Overige renteloze schulden
Vermogen nalatenschap
Saldo bezittingen en schulden van de nalatenschap.
Vermogen onbekend
Begrafenis- of crematiekosten
Vanaf 2010 zijn de begrafenis- en crematiekosten verminderd met de uitkeringen van uitvaartverzekeringen.
Uitkeringen uitvaartverzekering
Deze worden vanaf 2010 niet meer afzonderlijk waargenomen, maar zijn direct in mindering gebracht op de begrafenis- en crematiekosten.
Zuiver saldo nalatenschap
Nalatenschap overledenen onder aftrek van begrafenis- of crematiekosten
verminderd met de uitkeringen van uitvaartverzekeringen.
Nalatenschappen (totaal bedrag)
Het vermogen bestaande uit bezittingen en schulden dat nagelaten is door
een overledene.
Privébezittingen
Privébezittingen overledene in de vorm van eigen woning, bank- en spaartegoeden en effecten. Vanaf 2010 is contant geld van de nalatenschappen waarvoor aangifte is gedaan meegenomen.
Totaal privé-bezittingen
Privébezittingen overledene in de vorm van eigen woning, bank- en
spaartegoeden en effecten. Vanaf 2010 is contant geld van de nalatenschappen waarvoor aangifte is gedaan meegenomen.
Het totaal van de privébezittingen is samengesteld uit de Eigen woning en Totaal financieel.
Eigen woning
Woning die eigendom en hoofdverblijf was van de overledene en waar de
overledene tot aan de sterfdag ook woonde.
Financieel
Som van de financiële waarden zijnde bank-, giro- en spaartegoeden en
effecten.
Totaal financieel
Som van de financiële waarden zijnde bank- en spaartegoeden en
effecten. Vanaf 2010 is contant geld van de nalatenschappen waarvoor aangifte is gedaan meegenomen.
Bank- en spaartegoeden
Alle tegoeden op rekeningen bij (spaar)banken, inclusief buitenlandse tegoeden. Vanaf 2010 zijn de bank- en spaartegoeden van de nalatenschappen waarvoor aangifte is gedaan inclusief contant geld.

Effecten
Effecten die genoteerd zijn aan de Amsterdamse Effectenbeurs alsmede
overige effecten zoals aandelen in familie-bv.
Hypotheekschuld
Opgebouwde tegoeden voor de aflossing van de hypotheek via kapitaalsverzekeringen, spaar-, beleggingshypotheken en dergelijke kunnen niet worden waargenomen en zijn derhalve niet in mindering gebracht.
Privévermogen
Saldo van totaal aan privébezittingen en hypotheekschuld. Vanaf 2010 is contant geld van de nalatenschappen waarvoor aangifte is gedaan meegenomen.
Ondernemingsvermogen
Saldo van bezittingen en schulden behorend tot het bedrijfs- of beroepsvermogen.
Nagelaten vermogen
Som van het Privévermogen en het Ondernemingsvermogen. Vanaf 2010 is contant geld van de nalatenschappen waarvoor aangifte is gedaan meegenomen.
Overige bezittingen
Bezittingen bestaande uit onroerende zaken niet zijnde eigen woning; roerende zaken zoals voertuigen, vaartuigen, meubilair, sieraden, schilderijen, antiek; contant geld; vorderingen; aandeel in onverdeelde boedel en andere niet eerder genoemde bezittingen.
Tot 2010 is contant geld geteld bij de overige bezittingen. Vanaf 2010 wordt contant geld bij de privébezittingen geteld.
Totaal overige bezittingen
Betreft 'overige onroerende zaken', 'roerende zaken', 'contant geld',
'vorderingen/restituties', 'aandeel in onverdeelde boedel(s)'en
'overige bezittingen n.e.g.'.
Overige onroerende zaken
Dit betreft bijvoorbeeld een vakantiehuis, beleggingspanden en dergelijke.
Roerende zaken
Voertuigen, vaartuigen, meubilair en huisraad, sieraden, schilderijen en
antiek.
Contant geld
Vanaf 2010 is contant geld bij de bank- en spaartegoeden geteld.
Vorderingen/restituties
Vorderingen van de overledene zoals hypothecaire vorderingen, restitutie
van gas- en elektrarekeningen, opeisbare huren, dividenden, renten en
dergelijke.
Aandeel in overdeelde boedel(s)
Recht op een aandeel in een nog niet verdeelde nalatenschap
Overige bezittingen n.e.g.
Overige bezittingen niet elders genoemd.
Het gaat hier om onder andere waardepapieren aan toonder, spaarbrieven;
auteursrechten, octrooien, assurantieportefeuille; commanditair
kapitaal, rechten op winstaandelen, vorderingen op commanditaire
vennootschap, winstrecht; vermogen belast met vruchtgebruik
(zogenaamde blote eigendom).
Overige schulden
Schulden betreffende rentedragende schulden; belastingschulden;
huishoudelijke schulden zoals voor gas, licht, telefoon, abonnementen
etc; renteloze schulden.
Totaal overige schulden
Betreft 'rentedragende schulden', 'belastingschulden', 'huishoudelijke
schulden' en 'overige renteloze schulden',
Rentedragende schulden
Leningen en dergelijke.
Belasingschulden
Schulden in verband met inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen,
vermogensbelasting alsmede motorrijtuigenbelasting,
onroerendzaakbelasting en dergelijke.
Huishoudelijke schulden
Schulden voor gas, elektra, water, telefoon en dergelijke.
Overige renteloze schulden
Vermogen nalatenschap
Saldo bezittingen en schulden van de nalatenschap.
Vermogen onbekend
Begrafenis- of crematiekosten
Vanaf 2010 zijn de begrafenis- en crematiekosten verminderd met de uitkeringen van uitvaartverzekeringen.
Uitkeringen uitvaartverzekering
Deze worden vanaf 2010 niet meer afzonderlijk waargenomen, maar zijn direct in mindering gebracht op de begrafenis- en crematiekosten.
Zuiver saldo nalatenschap
Nalatenschap overledenen onder aftrek van begrafenis- of crematiekosten
verminderd met de uitkeringen van uitvaartverzekeringen.