Nalatenschappen; 2005-2011

Nalatenschappen; 2005-2011

Geslacht Leeftijd Perioden Nalatenschappen (aantal) Privébezittingen Totaal privébezittingen (aantal) Nalatenschappen (aantal) Privébezittingen Eigen woning (aantal) Nalatenschappen (aantal) Privébezittingen Financieel Totaal financieel (aantal) Nalatenschappen (aantal) Privébezittingen Financieel Bank- en spaartegoeden (aantal) Nalatenschappen (aantal) Privébezittingen Financieel Effecten (aantal) Nalatenschappen (aantal) Hypotheekschuld (aantal) Nalatenschappen (aantal) Privévermogen (aantal) Nalatenschappen (aantal) Ondernemingsvermogen (aantal) Nalatenschappen (aantal) Nagelaten vermogen (aantal) Nalatenschappen (totaal bedrag) Privébezittingen Totaal privébezittingen (mln euro) Nalatenschappen (totaal bedrag) Privébezittingen Eigen woning (mln euro) Nalatenschappen (totaal bedrag) Financieel Totaal financieel (mln euro) Nalatenschappen (totaal bedrag) Financieel Bank- en spaartegoeden (mln euro) Nalatenschappen (totaal bedrag) Financieel Effecten (mln euro) Nalatenschappen (totaal bedrag) Hypotheekschuld (mln euro) Nalatenschappen (totaal bedrag) Privévermogen (mln euro) Nalatenschappen (totaal bedrag) Ondernemingsvermogen (mln euro) Nalatenschappen (totaal bedrag) Nagelaten vermogen (mln euro) Nalatenschappen (gemiddeld bedrag) Privébezittingen Totaal privébezittingen (1 000 euro) Nalatenschappen (gemiddeld bedrag) Privébezittingen Eigen woning (1 000 euro) Nalatenschappen (gemiddeld bedrag) Financieel Totaal financieel (1 000 euro) Nalatenschappen (gemiddeld bedrag) Financieel Bank- en spaartegoeden (1 000 euro) Nalatenschappen (gemiddeld bedrag) Financieel Effecten (1 000 euro) Nalatenschappen (gemiddeld bedrag) Hypotheekschuld (1 000 euro) Nalatenschappen (gemiddeld bedrag) Privévermogen (1 000 euro) Nalatenschappen (gemiddeld bedrag) Ondernemingsvermogen (1 000 euro) Nalatenschappen (gemiddeld bedrag) Nagelaten vermogen (1 000 euro) Nalatenschappen (mediaan) Privébezittingen Totaal privébezittingen (1 000 euro) Nalatenschappen (mediaan) Privébezittingen Eigen woning (1 000 euro) Nalatenschappen (mediaan) Financieel Totaal financieel (1 000 euro) Nalatenschappen (mediaan) Financieel Bank- en spaartegoeden (1 000 euro) Nalatenschappen (mediaan) Financieel Effecten (1 000 euro) Nalatenschappen (mediaan) Hypotheekschuld (1 000 euro) Nalatenschappen (mediaan) Privévermogen (1 000 euro) Nalatenschappen (mediaan) Ondernemingsvermogen (1 000 euro) Nalatenschappen (mediaan) Nagelaten vermogen (1 000 euro)
Mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2011* 117.610 37.040 116.090 115.720 16.530 19.800 117.630 2.700 117.760 14.178 7.433 6.745 4.685 2.060 1.476 12.702 1.195 13.897 121 201 58 40 125 75 108 442 118 26 164 16 15 24 49 24 33 24
Mannen en vrouwen jonger dan 35 jaar 2011* 1.200 190 1.180 1.170 50 180 1.200 40 1.210 35 26 9 8 . 24 11 . 12 29 141 7 7 . 135 9 . 10 3 124 2 2 . 122 2 . 2
Mannen en vrouwen 35 tot 50 jaar 2011* 3.790 1.660 3.640 3.620 560 1.520 3.790 320 3.810 376 285 91 58 33 188 188 30 217 99 172 25 16 59 124 50 94 57 29 148 4 3 7 97 8 11 9
Mannen en vrouwen 50 tot 65 jaar 2011* 15.290 7.240 14.850 14.780 2.520 5.840 15.300 1.110 15.350 1.909 1.312 597 377 220 527 1.382 213 1.595 125 181 40 25 88 90 90 193 104 62 151 7 6 11 63 25 23 26
Mannen en vrouwen 65 tot 85 jaar 2011* 57.400 20.940 56.670 56.510 8.420 10.480 57.420 1.040 57.450 7.218 4.113 3.105 2.181 924 637 6.580 833 7.413 126 196 55 39 110 61 115 798 129 31 161 15 14 24 39 28 67 28
Mannen en vrouwen 85 jaar of ouder 2011* 39.930 7.020 39.750 39.650 4.980 1.780 39.930 190 39.930 4.640 1.697 2.943 2.061 882 99 4.541 118 4.658 116 242 74 52 177 56 114 616 117 24 197 22 21 45 33 24 121 24
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel zijn gegevens opgenomen over vermogensonderdelen
van de nalatenschappen van de overledenen. De reeks is in deze opzet stopgezet omdat er wordt gewerkt aan een nieuwe reeks cijfers over nalatenschappen en verkrijgingen.

Gegevens beschikbaar van 2005 tot en met 2011.

Status van de cijfers
De cijfers over de jaren 2005 - 2009 zijn definitief.
De cijfers over 2010 en 2011 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per april 2016:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Vanaf 2010 zijn de heffing van de erfbelasting en het aangiftebiljet erfbelasting gewijzigd.
Als gevolg hiervan zijn de gegevens van de nalatenschappen en verkrijgingen vanaf 2010 niet geheel vergelijkbaar met de gegevens 2005-2009.

De reeks in de nieuwe opzet wordt halverwege 2017 verwacht. Deze nieuwe reeks bevat cijfers voor de periode 2005 tot en met 2014.

Toelichting onderwerpen

Nalatenschappen (aantal)
Het vermogen bestaande uit bezittingen en schulden dat nagelaten is door een overledene.
Privébezittingen
Privébezittingen overledene in de vorm van eigen woning, bank- en spaartegoeden en effecten. Vanaf 2010 is contant geld van de nalatenschappen waarvoor aangifte is gedaan meegenomen.

Totaal privébezittingen
Privébezittingen overledene in de vorm van eigen woning, bank-, giro- en spaartegoeden en effecten.
Het totaal van de privébezittingen is samengesteld uit de Eigenwoning en Totaal financieel.
Eigen woning
Woning die eigendom en hoofdverblijf was van de overledene en waar de overledene tot aan de sterfdag ook woonde.
Financieel
Som van de financiële waarden zijnde bank- en spaartegoeden en effecten. Vanaf 2010 is contant geld van de nalatenschappen waarvoor aangifte is gedaan meegenomen.
Totaal financieel
Som van de financiële waarden zijnde bank- en spaartegoeden en effecten. Vanaf 2010 is contant geld van de nalatenschappen waarvoor aangifte is gedaan meegenomen.
Bank- en spaartegoeden
Alle tegoeden op rekeningen bij (spaar)banken, inclusief buitenlandse tegoeden. Vanaf 2010 zijn de bank- en spaartegoeden van de nalatenschappen waarvoor aangifte is gedaan inclusief contant geld.
Effecten
Effecten die genoteerd zijn aan de Amsterdamse Effectenbeurs alsmede overige effecten zoals aandelen in familie-bv.
Hypotheekschuld
Opgebouwde tegoeden voor de aflossing van de hypotheek via kapitaalsverzekeringen, spaar-, beleggingshypotheken en dergelijke kunnen niet worden waargenomen en zijn derhalve niet in mindering gebracht.
Privévermogen
Saldo van het totaal aan privébezittingen en hypotheekschuld. Vanaf 2010 is contant geld van de nalatenschappen waarvoor aangifte is gedaan meegenomen.

Ondernemingsvermogen
Saldo van bezittingen en schulden behorend tot het bedrijfs- of
beroepsvermogen.
Nagelaten vermogen
Som van het Privévermogen en het Ondernemingsvermogen. Vanaf 2010 is contant geld van de nalatenschappen waarvoor aangifte is gedaan meegenomen.

Nalatenschappen (totaal bedrag)
Het vermogen bestaande uit bezittingen en schulden dat nagelaten is door een overledene.
Privébezittingen
Privébezittingen overledene in de vorm van eigen woning, bank- en spaartegoeden en effecten. Vanaf 2010 is contant geld van de nalatenschappen waarvoor aangifte is gedaan meegenomen.

Totaal privébezittingen
Privébezittingen overledene in de vorm van eigen woning, bank-, en spaartegoeden en effecten. Vanaf 2010 is contant geld van de nalatenschappen waarvoor aangifte is gedaan meegenomen.
Het totaal van de privébezittingen is samengesteld uit de Eigenwoning en Totaal financieel.
Eigen woning
Woning die eigendom en hoofdverblijf was van de overledene en waar de overledene tot aan de sterfdag ook woonde.
Financieel
Som van de financiële waarden zijnde bank- en spaartegoeden en effecten. Vanaf 2010 is contant geld van de nalatenschappen waarvoor aangifte is gedaan meegenomen.
Totaal financieel
Som van de financiële waarden zijnde bank- en spaartegoeden en effecten. Vanaf 2010 is contant geld van de nalatenschappen waarvoor aangifte is gedaan meegenomen.
Bank- en spaartegoeden
Alle tegoeden op rekeningen bij (spaar)banken, inclusief buitenlandse tegoeden. Vanaf 2010 zijn de bank- en spaartegoeden van de nalatenschappen waarvoor aangifte is gedaan inclusief contant geld.
Effecten
Effecten die genoteerd zijn aan de Amsterdamse Effectenbeurs alsmede overige effecten zoals aandelen in familie-bv.
Hypotheekschuld
Opgebouwde tegoeden voor de aflossing van de hypotheek via kapitaalsverzekeringen, spaar-, beleggingshypotheken en dergelijke kunnen niet worden waargenomen en zijn derhalve niet in mindering gebracht.
Privévermogen
Saldo van het totaal aan privébezittingen en hypotheekschuld. Vanaf 2010 is contant geld van de nalatenschappen waarvoor aangifte is gedaan meegenomen.

Ondernemingsvermogen
Saldo van bezittingen en schulden behorend tot het bedrijfs- of
beroepsvermogen.
Nagelaten vermogen
Som van het Privévermogen en het Ondernemingsvermogen. Vanaf 2010 is contant geld van de nalatenschappen waarvoor aangifte is gedaan meegenomen.

Nalatenschappen (gemiddeld bedrag)
Het vermogen bestaande uit bezittingen en schulden dat nagelaten is door een overledene.
Privébezittingen
Privébezittingen overledene in de vorm van eigen woning, bank- en spaartegoeden en effecten. Vanaf 2010 is contant geld van de nalatenschappen waarvoor aangifte is gedaan meegenomen.

Totaal privébezittingen
Privébezittingen overledene in de vorm van eigen woning, bank-, en spaartegoeden en effecten. Vanaf 2010 is contant geld van de nalatenschappen waarvoor aangifte is gedaan meegenomen.
Het totaal van de privébezittingen is samengesteld uit de Eigenwoning en Totaal financieel.
Eigen woning
Woning die eigendom en hoofdverblijf was van de overledene en waar de overledene tot aan de sterfdag ook woonde.
Financieel
Som van de financiële waarden zijnde bank- en spaartegoeden en effecten. Vanaf 2010 is contant geld van de nalatenschappen waarvoor aangifte is gedaan meegenomen.
Totaal financieel
Som van de financiële waarden zijnde bank- en spaartegoeden en effecten. Vanaf 2010 is contant geld van de nalatenschappen waarvoor aangifte is gedaan meegenomen.
Bank- en spaartegoeden
Alle tegoeden op rekeningen bij (spaar)banken, inclusief buitenlandse tegoeden. Vanaf 2010 zijn de bank- en spaartegoeden van de nalatenschappen waarvoor aangifte is gedaan inclusief contant geld.
Effecten
Effecten die genoteerd zijn aan de Amsterdamse Effectenbeurs alsmede overige effecten zoals aandelen in familie-bv.
Hypotheekschuld
Opgebouwde tegoeden voor de aflossing van de hypotheek via kapitaalsverzekeringen, spaar-, beleggingshypotheken en dergelijke kunnen niet worden waargenomen en zijn derhalve niet in mindering gebracht.
Privévermogen
Saldo van het totaal aan privébezittingen en hypotheekschuld. Vanaf 2010 is contant geld van de nalatenschappen waarvoor aangifte is gedaan meegenomen.

Ondernemingsvermogen
Saldo van bezittingen en schulden behorend tot het bedrijfs- of
beroepsvermogen.
Nagelaten vermogen
Som van het Privévermogen en het Ondernemingsvermogen. Vanaf 2010 is contant geld van de nalatenschappen waarvoor aangifte is gedaan meegenomen.

Nalatenschappen (mediaan)
Het bedrag waarvoor geldt dat 50% van de populatie een lager of even groot vermogen(sbestanddeel) heeft.
Het vermogen bestaande uit bezittingen en schulden dat nagelaten is door een overledene.
Privébezittingen
Privébezittingen overledene in de vorm van eigen woning, bank- en spaartegoeden en effecten. Vanaf 2010 is contant geld van de nalatenschappen waarvoor aangifte is gedaan meegenomen.

Totaal privébezittingen
Privébezittingen overledene in de vorm van eigen woning, bank-, en spaartegoeden en effecten. Vanaf 2010 is contant geld van de nalatenschappen waarvoor aangifte is gedaan meegenomen.
Het totaal van de privébezittingen is samengesteld uit de Eigenwoning en Totaal financieel.
Eigen woning
Woning die eigendom en hoofdverblijf was van de overledene en waar de overledene tot aan de sterfdag ook woonde.
Financieel
Som van de financiële waarden zijnde bank- en spaartegoeden en effecten. Vanaf 2010 is contant geld van de nalatenschappen waarvoor aangifte is gedaan meegenomen.
Totaal financieel
Som van de financiële waarden zijnde bank- en spaartegoeden en effecten. Vanaf 2010 is contant geld van de nalatenschappen waarvoor aangifte is gedaan meegenomen.
Bank- en spaartegoeden
Alle tegoeden op rekeningen bij (spaar)banken, inclusief buitenlandse tegoeden. Vanaf 2010 zijn de bank- en spaartegoeden van de nalatenschappen waarvoor aangifte is gedaan inclusief contant geld.
Effecten
Effecten die genoteerd zijn aan de Amsterdamse Effectenbeurs alsmede overige effecten zoals aandelen in familie-bv.
Hypotheekschuld
Opgebouwde tegoeden voor de aflossing van de hypotheek via kapitaalsverzekeringen, spaar-, beleggingshypotheken en dergelijke kunnen niet worden waargenomen en zijn derhalve niet in mindering gebracht.
Privévermogen
Saldo van het totaal aan privébezittingen en hypotheekschuld. Vanaf 2010 is contant geld van de nalatenschappen waarvoor aangifte is gedaan meegenomen.

Ondernemingsvermogen
Saldo van bezittingen en schulden behorend tot het bedrijfs- of
beroepsvermogen.
Nagelaten vermogen
Som van het Privévermogen en het Ondernemingsvermogen. Vanaf 2010 is contant geld van de nalatenschappen waarvoor aangifte is gedaan meegenomen.