Banen van werknemers; economische activiteit en geslacht, SBI'93, 2006-2009

Banen van werknemers; economische activiteit en geslacht, SBI'93, 2006-2009

SBI '93 Perioden Banen van werknemers totaal (x 1 000) Mannelijke werknemers (x 1 000) Vrouwelijke werknemers (x 1 000)
A-Q Alle economische activiteiten .. 2009 december voorlopig 7.788,6 4.156,6 3.632,0
0000b Landbouw, bosbouw, visserij (A+B) 2009 december voorlopig 111,9 79,6 32,3
10 Turfwinning 2009 december voorlopig 0,0 0,0 0,0
15 VV voedingsmiddelen en dranken 2009 december voorlopig 122,4 80,2 42,2
40 Productie en distributie van .. 2009 december voorlopig 22,0 16,8 5,2
451 Bouwrijp maken van terreinen 2009 december voorlopig 11,9 10,9 1,0
50 Handel in en reparatie van auto's .. 2009 december voorlopig 128,7 104,2 24,5
551 Hotels, pensions en .. 2009 december voorlopig 47,5 21,8 25,7
60 Vervoer over land 2009 december voorlopig 184,3 154,9 29,4
65 Financiële instellingen .. 2009 december voorlopig 215,5 134,6 80,9
70 Verhuur van en handel in onroerend .. 2009 december voorlopig 77,2 40,9 36,3
751 Openbaar bestuur 2009 december voorlopig 312,7 184,4 128,3
80102 Speciaal basisonderwijs 2009 december voorlopig 9,9 2,4 7,5
85111 Academische ziekenhuizen 2009 december voorlopig 67,5 21,3 46,2
9002 Afvalinzameling en -verwerking 2009 december voorlopig 22,7 17,8 4,8
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft informatie over het aantal banen van werknemers naar economische activiteit. Voor de indeling naar economische activiteiten wordt de Standaard bedrijfsindeling 1993 gebruikt.
Per economische activiteit is zowel het totaal aantal banen, als het aantal banen van mannen en vrouwen gegeven.

Gegevens beschikbaar van december 2006 tot en met december 2009.

Status van de cijfers:
De cijfers over het jaar 2009 zijn voorlopig. De cijfers over het jaar 2006 tot en met 2008 zijn nader voorlopig.
Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 1 maart 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door Banen van werknemers in december; economische activiteit (SBI2008), regio (zie paragraaf 3).

Toelichting onderwerpen

Banen van werknemers totaal
Baan
Een expliciete of impliciete arbeidsovereenkomst tussen een persoon en
een economische eenheid waarin is vastgelegd dat arbeid zal worden
verricht waartegen een (financiële) beloning staat.
Werknemer
Een persoon die in een arbeidsovereenkomst afspraken met een
economische eenheid maakt om arbeid te verrichten waartegenover een
financiële beloning staat.
Mannelijke werknemers
Vrouwelijke werknemers