Verplaatsing bedrijfsactiviteiten; effect op banen, 2007

Deze tabel geeft een overzicht van bedrijven in Nederland, die in de jaren 2001 tot en met 2006 (een deel van) hun bedrijfsactiviteiten internationaal hebben verplaatst en van bedrijven die plannen hebben om in de jaren 2007 tot en met 2009 bedrijfsactiviteiten naar het buitenland te verplaatsen. Het gaat om bedrijven (met 100 of meer werkzame personen) in de industrie, bouw, handel en de niet-financiële dienstverlening.
De gegevens laten zien in welke mate de verplaatsing van activiteiten effect zal hebben op de werkgelegenheid binnen het eigen bedrijf in de komende drie jaren (2007-2009).

Gegevens beschikbaar: peildatum 2007

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 31 januari 2019:
Niet van toepassing.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Verplaatsing bedrijfsactiviteiten; effect op banen, 2007

Banen Verwacht effect op de werkgelegenheid Aantal bedrijvenInternationale verplaatsing in 2001-2006 (aantal) Aantal bedrijvenPlannen int. verplaatsing in 2007-2009 (aantal) Percentage bedrijvenInternationale verplaatsing in 2001-2006 (%) Percentage bedrijvenPlannen int. verplaatsing in 2007-2009 (%)
Verplaatsing banen hoger opgeleiden Totaal van alle verwachte effecten 628 209 100 100
Verplaatsing banen hoger opgeleiden Substantieel effect 11 11 2 5
Verplaatsing banen hoger opgeleiden Enig effect 168 61 27 29
Verplaatsing banen hoger opgeleiden Geen effect 142 81 23 39
Verplaatsing banen hoger opgeleiden Niet van toepassing 115 17 18 8
Verplaatsing banen hoger opgeleiden Weet niet 192 39 31 19
Verplaatsing van andersoortige banen Totaal van alle verwachte effecten 628 209 100 100
Verplaatsing van andersoortige banen Substantieel effect 43 49 7 23
Verplaatsing van andersoortige banen Enig effect 161 92 26 44
Verplaatsing van andersoortige banen Geen effect 111 39 18 19
Verplaatsing van andersoortige banen Niet van toepassing 119 20 19 10
Verplaatsing van andersoortige banen Weet niet 194 9 31 4
Creëren nieuwe banen hoger opgeleiden Totaal van alle verwachte effecten 628 209 100 100
Creëren nieuwe banen hoger opgeleiden Substantieel effect 16 9 3 4
Creëren nieuwe banen hoger opgeleiden Enig effect 149 24 24 11
Creëren nieuwe banen hoger opgeleiden Geen effect 143 100 23 48
Creëren nieuwe banen hoger opgeleiden Niet van toepassing 123 55 20 26
Creëren nieuwe banen hoger opgeleiden Weet niet 197 21 31 10
Creëren nieuwe andersoortige banen Totaal van alle verwachte effecten 628 209 100 100
Creëren nieuwe andersoortige banen Substantieel effect 31 6 5 3
Creëren nieuwe andersoortige banen Enig effect 111 43 18 21
Creëren nieuwe andersoortige banen Geen effect 172 94 27 45
Creëren nieuwe andersoortige banen Niet van toepassing 113 50 18 24
Creëren nieuwe andersoortige banen Weet niet 201 16 32 8
Bron: CBS
Verklaring van tekens