Verplaatsing bedrijfsactiviteiten; effecten, 2007

Verplaatsing bedrijfsactiviteiten; effecten, 2007

Effecten Ervaren effect Internationale verplaatsing in 2001-2006 (aantal) Internationale verplaatsing in % (%)
Besparing op de loonkosten Totaal alle effecten 628 100
Besparing op de loonkosten Negatief effect 17 3
Besparing op de loonkosten Geen effect 67 11
Besparing op de loonkosten Positief effect 492 78
Besparing op de loonkosten Niet van toepassing / weet niet 52 8
Andere besparing dan loonkosten Totaal alle effecten 628 100
Andere besparing dan loonkosten Negatief effect 21 3
Andere besparing dan loonkosten Geen effect 134 21
Andere besparing dan loonkosten Positief effect 296 47
Andere besparing dan loonkosten Niet van toepassing / weet niet 177 28
Verbetering logistiek Totaal alle effecten 628 100
Verbetering logistiek Negatief effect 69 11
Verbetering logistiek Geen effect 167 27
Verbetering logistiek Positief effect 160 25
Verbetering logistiek Niet van toepassing / weet niet 232 37
Toegang tot nieuwe markten Totaal alle effecten 628 100
Toegang tot nieuwe markten Negatief effect 4 1
Toegang tot nieuwe markten Geen effect 178 28
Toegang tot nieuwe markten Positief effect 188 30
Toegang tot nieuwe markten Niet van toepassing / weet niet 258 41
Verbetering van kwaliteit Totaal alle effecten 628 100
Verbetering van kwaliteit Negatief effect 27 4
Verbetering van kwaliteit Geen effect 266 42
Verbetering van kwaliteit Positief effect 88 14
Verbetering van kwaliteit Niet van toepassing / weet niet 247 39
Concurrentiepositie Totaal alle effecten 628 100
Concurrentiepositie Negatief effect 4 1
Concurrentiepositie Geen effect 86 14
Concurrentiepositie Positief effect 368 59
Concurrentiepositie Niet van toepassing / weet niet 170 27
Knowhow binnen het bedrijf Totaal alle effecten 628 100
Knowhow binnen het bedrijf Negatief effect 57 9
Knowhow binnen het bedrijf Geen effect 231 37
Knowhow binnen het bedrijf Positief effect 118 19
Knowhow binnen het bedrijf Niet van toepassing / weet niet 222 35
Toegang tot gespecialiseerde kennis Totaal alle effecten 628 100
Toegang tot gespecialiseerde kennis Negatief effect 14 2
Toegang tot gespecialiseerde kennis Geen effect 234 37
Toegang tot gespecialiseerde kennis Positief effect 121 19
Toegang tot gespecialiseerde kennis Niet van toepassing / weet niet 259 41
Overige effecten Totaal alle effecten 628 100
Overige effecten Negatief effect 0 0
Overige effecten Geen effect 0 0
Overige effecten Positief effect 15 2
Overige effecten Niet van toepassing / weet niet 613 98
Bron: CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft een overzicht van bedrijven in Nederland , die in de jaren 2001 tot en met 2006 (een deel van) hun bedrijfsactiviteiten internationaal hebben. Het gaat om bedrijven (met 100 of meer werkzame personen) in de industrie, bouw, handel en de niet-financiële dienstverlening.
De gegevens geven weer welke effecten de verplaatsing van activiteiten heeft gehad.

Gegevens beschikbaar: peildatum 2007

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 31 januari 2019:
Niet van toepassing.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Internationale verplaatsing in 2001-2006
Het aantal bedrijven dat in de periode 2001 tot en met 2006
bedrijfsactiviteiten naar het buitenland heeft verplaatst. Het betreft
uitsluitend bedrijven in Nederland (met 100 en meer werkzame personen) in
de industrie, bouw, handel en niet-financiële dienstverlening.
Internationale verplaatsing in %
Geeft het procentuele aandeel van bedrijven, die in de periode 2001 tot
en met 2006 bedrijfsactiviteiten naar het buitenland hebben verplaatst,
per motief, naar mate van het ervaren effect weer.
Het betreft uitsluitend bedrijven in Nederland (met 100 en meer werkzame
personen) in de industrie, bouw, handel en niet-financiële
dienstverlening.