Verplaatsing bedrijfsactiviteiten; motieven, 2007

Verplaatsing bedrijfsactiviteiten; motieven, 2007

Motieven voor intern. verplaatsing Gradatie belangrijkheid Aantal bedrijven en verplaatsingen Internationale verplaatsing in 2001-2006 (aantal) Aantal bedrijven en verplaatsingen Plannen int. verplaatsing in 2007-2009 (aantal) Percentage bedrijven en verplaatsingen Internationale verplaatsing in 2001-2006 (%) Percentage bedrijven en verplaatsingen Plannen int. verplaatsing in 2007-2009 (%)
Besparing op loonkosten Totaal van alle gradaties 628 209 100 100
Besparing op loonkosten Erg belangrijk 362 107 58 51
Besparing op loonkosten Van enig belang 159 67 25 32
Besparing op loonkosten Niet belangrijk 47 15 7 7
Besparing op loonkosten Weet-niet / niet van toepassing 60 20 10 10
Andere besparing dan loonkosten Totaal van alle gradaties 628 209 100 100
Andere besparing dan loonkosten Erg belangrijk 139 70 22 33
Andere besparing dan loonkosten Van enig belang 283 64 45 31
Andere besparing dan loonkosten Niet belangrijk 63 40 10 19
Andere besparing dan loonkosten Weet-niet / niet van toepassing 143 35 23 17
Toegang tot nieuwe markten Totaal van alle gradaties 628 209 100 100
Toegang tot nieuwe markten Erg belangrijk 139 65 22 31
Toegang tot nieuwe markten Van enig belang 112 34 18 16
Toegang tot nieuwe markten Niet belangrijk 154 41 25 20
Toegang tot nieuwe markten Weet-niet / niet van toepassing 223 69 36 33
Volgen van concurrenten of cliënten Totaal van alle gradaties 628 209 100 100
Volgen van concurrenten of cliënten Erg belangrijk 128 42 20 20
Volgen van concurrenten of cliënten Van enig belang 160 65 25 31
Volgen van concurrenten of cliënten Niet belangrijk 146 43 23 21
Volgen van concurrenten of cliënten Weet-niet / niet van toepassing 194 59 31 28
Verbetering van kwaliteit Totaal van alle gradaties 628 209 100 100
Verbetering van kwaliteit Erg belangrijk 71 17 11 8
Verbetering van kwaliteit Van enig belang 126 31 20 15
Verbetering van kwaliteit Niet belangrijk 188 69 30 33
Verbetering van kwaliteit Weet-niet / niet van toepassing 243 92 39 44
Strategische besluiten Totaal van alle gradaties 628 209 100 100
Strategische besluiten Erg belangrijk 263 54 42 26
Strategische besluiten Van enig belang 158 57 25 27
Strategische besluiten Niet belangrijk 49 16 8 8
Strategische besluiten Weet-niet / niet van toepassing 158 82 25 39
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Deze tabel geeft een overzicht van bedrijven in Nederland die in de jaren
2001 tot en met 2006 (een deel van) hun bedrijfsactiviteiten
internationaal hebben verplaatst of die dat in de loop van 2007 tot en met
2009 van plan zijn te gaan doen. Het gaat om bedrijven (met 100 of meer
werkzame personen) in de industrie, bouw, handel en de niet-financiële
dienstverlening.

De gegevens zijn uitgesplitst naar motief voor de (voorgenomen)
verplaatsing van de bedrijfsactiviteit in relatie tot de ervaren mate van
belangrijkheid voor de verplaatsing.


Gegevens beschikbaar: peildatum 2007
Frequentie: eenmalig
Status van de cijfers: definitief

Toelichting onderwerpen

Aantal bedrijven en verplaatsingen
Betreft het aantal bedrijven in Nederland met 100 en meer werkzame
personen in de industrie, bouw, handel en niet-financiële dienstverlening.
Internationale verplaatsing in 2001-2006
Cijfers over het aantal bedrijven dat in de periode 2001 tot en met 2006
bedrijfsactiviteiten naar het buitenland heeft verplaatst. Het betreft
uitsluitend bedrijven in Nederland (met 100 en meer werkzame personen) in
de industrie, bouw, handel en niet-financiële dienstverlening.
Plannen int. verplaatsing in 2007-2009
Cijfers over het aantal bedrijven dat plannen heeft om in de periode 2007
tot en met 2009 bedrijfsactiviteiten naar het buitenland te verplaatsen.
Het betreft uitsluitend bedrijven in Nederland (met 100 en meer werkzame
personen) in de industrie, bouw, handel en niet-financiële
dienstverlening.
Percentage bedrijven en verplaatsingen
Geeft het procentuele aandeel bedrijven per motief, naar mate van
belangrijkheid weer. Het betreft uitsluitend bedrijven in Nederland (met
100 en meer werkzame personen) in de industrie, bouw, handel en
niet-financiële dienstverlening.
Internationale verplaatsing in 2001-2006
Geeft het procentuele aandeel van bedrijven, die in de periode 2001 tot
en met 2006 bedrijfsactiviteiten naar het buitenland hebben verplaatst,
per motief, naar mate van belangrijkheid weer. Het betreft uitsluitend
bedrijven in Nederland (met 100 en meer werkzame personen) in de
industrie, bouw, handel en niet-financiële dienstverlening.
Plannen int. verplaatsing in 2007-2009
Geeft het procentuele aandeel van bedrijven, die plannen hebben om
bedrijfsacitiviteiten in de periode 2007 tot en met 2009 naar het
buitenland te verplaatsen, per motief, naar mate van belangrijkheid weer.
Het betreft uitsluitend bedrijven in Nederland (met 100 en meer werkzame
personen) in de industrie, bouw, handel en niet-financiële
dienstverlening.