Beroepsbevolking; binding arbeidsmarkt 2000-2014

Deze tabel bevat jaarcijfers en kwartaalcijfers over de binding met de arbeidsmarkt van de Nederlandse bevolking van 15 tot 65 jaar naar geslacht, leeftijd en onderwijsniveau. De bevolking is verdeeld over de werkzame, de werkloze en de niet beroepsbevolking. De niet beroepsbevolking is weer onderverdeeld in personen die wel twaalf uur of meer willen werken, maar niet gezocht hebben of niet beschikbaar waren, personen die niet willen werken en personen die niet kunnen werken. De indeling geeft de mate van binding aan de arbeidsmarkt weer. Voor de werkzame beroepsbevolking is de binding het grootst, voor personen die niet kunnen werken, het kleinst.

Gegevens beschikbaar van 2000 tot en met 2014

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 26 februari 2015
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wijzigingen per 13 februari 2015:
De kwartaalcijfers over het vierde kwartaal 2014 en het jaarcijfer 2014 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet. De actualisering van 13 februari 2015 was de laatste actualisering van deze tabel. Op 26 februari 2015 zijn nieuwe gereviseerde tabellen over de beroepsbevolking gepubliceerd. Deze revisie van de statistieken van de beroepsbevolking heeft twee onderdelen. De definities zijn aangepast aan de internationaal afgesproken definities en de gegevensverzameling is verbeterd door als eerste statistiekbureau in Europa te enquêteren via internet. Voor meer informatie over de revisie, zie de link naar de persmededeling in paragraaf 3.

Beroepsbevolking; binding arbeidsmarkt 2000-2014

Persoonskenmerken Perioden Bevolking 15 tot 65 jaar (x 1 000) Werkzame beroepsbevolking (x 1 000) Wil werk voor 12 uur of meerWil werk voor 12 uur of meer (x 1 000) Wil werk voor 12 uur of meerKan op korte termijn beginnenTotaal kan op korte termijn beginnen (x 1 000) Wil werk voor 12 uur of meerKan op korte termijn beginnenAfgelopen 4 weken gezocht (werklozen) (x 1 000) Kan op korte termijn beginnenAfgelopen 4 weken niet gezochtTotaal afgelopen 4 weken niet gezocht (x 1 000) Kan op korte termijn beginnenAfgelopen 4 weken niet gezochtWel afgelopen 6 maanden gezocht (x 1 000) Afgelopen 4 weken niet gezochtNiet afgelopen 6 maanden gezochtTotaal niet afgelopen 6 maanden gezocht (x 1 000) Afgelopen 4 weken niet gezochtNiet afgelopen 6 maanden gezochtVanwege weinig resultaat (ontmoedigden) (x 1 000) Afgelopen 4 weken niet gezochtNiet afgelopen 6 maanden gezochtOverige redenen (x 1 000) Wil werk voor 12 uur of meerKan niet op korte termijn beginnen (x 1 000) Wil of kan geen >=12 uur per week werkenWil of kan geen >=12 uur per week werken (x 1 000) Wil of kan geen >=12 uur per week werkenReden wil of kan geen >=12 uur werkenZorg voor gezin of huishouden (x 1 000) Wil of kan geen >=12 uur per week werkenReden wil of kan geen >=12 uur werkenOpleiding/studie (x 1 000) Wil of kan geen >=12 uur per week werkenReden wil of kan geen >=12 uur werkenVUT/pensioen/hoge leeftijd (x 1 000) Wil of kan geen >=12 uur per week werkenReden wil of kan geen >=12 uur werkenZiekte/arbeidsongeschiktheid (x 1 000) Wil of kan geen >=12 uur per week werkenReden wil of kan geen >=12 uur werkenAndere redenen (x 1 000) Niet beroepsbevolking (x 1 000)
Totaal persoonskenmerken 2014, 4e kwartaal 10.959 7.243 1.091 883 617 266 81 185 69 116 209 2.624 277 1.109 248 697 293 3.099
Totaal persoonskenmerken 2014 10.980 7.215 1.171 947 656 291 95 196 71 125 224 2.595 285 1.057 257 682 313 3.110
Geslacht: mannen 2014, 4e kwartaal 5.496 3.990 499 413 315 97 29 68 27 41 86 1.008 8 561 99 251 88 1.191
Geslacht: mannen 2014 5.510 3.981 543 453 340 113 36 77 27 50 91 986 7 532 106 252 90 1.189
Geslacht: vrouwen 2014, 4e kwartaal 5.463 3.253 593 470 301 169 52 117 43 75 123 1.617 269 548 150 445 205 1.908
Geslacht: vrouwen 2014 5.470 3.233 627 494 316 179 59 120 44 75 133 1.609 278 525 151 431 224 1.921
Bron: CBS.
Verklaring van tekens