Landbouw; economische omvangsklasse, hoofdbedrijfstype, regio, 2000 - 2009


Deze tabel geeft informatie over het aantal landbouwbedrijven in Nederland,
de oppervlakte cultuurgrond in gebruik bij deze bedrijven en de
economische omvang van de bedrijven.
Deze informatie wordt gepresenteerd voor verschillende regionale
niveaus, en voor de diverse hoofdbedrijfstypen en klassen van
economische omvang van de bedrijven.

De gegevens voor deze tabel komen uit de landbouwtelling. De
landbouwtelling maakt deel uit van de gecombineerde opgave, die door het
ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit gebruikt wordt voor
ondermeer de uitvoering van het landbouwbeleid en handhaving van de
Meststoffenwet.

In de landbouwtelling wordt een ondergrens gehanteerd van 3 NGE. Bij
bedrijven met minder dan 3 NGE moet men denken aan bijvoorbeeld een bedrijf
met maximaal 2 melkkoeien of maximaal 2 are groene paprika.

Gegevens beschikbaar: 2000-2009.

Status van de cijfers: de cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 29 november 2010:de tabel is stopgezet.

Landbouw; economische omvangsklasse, hoofdbedrijfstype, regio, 2000 - 2009

NGE-klassen Bedrijfstypen Regio's Perioden Aantal bedrijven (aantal) Oppervlakte cultuurgrond (ha) Economische omvang (NGE) (nge)
9 Akkerbouwbedrijven Overijssel (PV) 2000 580 14.730 18.355
9 Akkerbouwbedrijven Overijssel (PV) 2007 510 14.002 14.365
9 Akkerbouwbedrijven Overijssel (PV) 2008 505 13.296 13.318
9 Akkerbouwbedrijven Overijssel (PV) 2009 520 14.056 14.463
9 Akkerbouwbedrijven Zeeland (PV) 2000 2.540 89.522 145.794
9 Akkerbouwbedrijven Zeeland (PV) 2007 1.985 83.677 114.976
9 Akkerbouwbedrijven Zeeland (PV) 2008 1.920 82.610 111.721
9 Akkerbouwbedrijven Zeeland (PV) 2009 1.870 84.316 114.995
9 Tuinbouwbedrijven Overijssel (PV) 2000 200 1.691 30.728
9 Tuinbouwbedrijven Overijssel (PV) 2007 155 1.980 37.665
9 Tuinbouwbedrijven Overijssel (PV) 2008 155 2.247 36.699
9 Tuinbouwbedrijven Overijssel (PV) 2009 145 2.016 36.585
9 Tuinbouwbedrijven Zeeland (PV) 2000 175 1.558 21.811
9 Tuinbouwbedrijven Zeeland (PV) 2007 155 1.710 38.267
9 Tuinbouwbedrijven Zeeland (PV) 2008 155 1.892 38.207
9 Tuinbouwbedrijven Zeeland (PV) 2009 150 1.754 43.618
9 Graasdierbedrijven Overijssel (PV) 2000 8.105 173.747 445.296
9 Graasdierbedrijven Overijssel (PV) 2007 6.795 170.170 374.551
9 Graasdierbedrijven Overijssel (PV) 2008 6.700 170.747 388.148
9 Graasdierbedrijven Overijssel (PV) 2009 6.575 169.362 396.984
9 Graasdierbedrijven Zeeland (PV) 2000 500 13.219 27.440
9 Graasdierbedrijven Zeeland (PV) 2007 505 14.858 28.967
9 Graasdierbedrijven Zeeland (PV) 2008 510 15.596 30.985
9 Graasdierbedrijven Zeeland (PV) 2009 505 15.788 31.489
9 Hokdierbedrijven Overijssel (PV) 2000 1.125 7.098 88.173
9 Hokdierbedrijven Overijssel (PV) 2007 905 7.005 77.689
9 Hokdierbedrijven Overijssel (PV) 2008 880 7.112 81.444
9 Hokdierbedrijven Overijssel (PV) 2009 825 6.675 82.674
9 Hokdierbedrijven Zeeland (PV) 2000 45 218 5.204
9 Hokdierbedrijven Zeeland (PV) 2007 40 383 4.753
9 Hokdierbedrijven Zeeland (PV) 2008 35 368 4.456
9 Hokdierbedrijven Zeeland (PV) 2009 35 359 4.631
1 Akkerbouwbedrijven Overijssel (PV) 2000 200 1.166 1.101
1 Akkerbouwbedrijven Overijssel (PV) 2007 195 1.315 990
1 Akkerbouwbedrijven Overijssel (PV) 2008 185 1.226 924
1 Akkerbouwbedrijven Overijssel (PV) 2009 195 1.317 984
1 Akkerbouwbedrijven Zeeland (PV) 2000 310 1.329 1.675
1 Akkerbouwbedrijven Zeeland (PV) 2007 235 1.323 1.225
1 Akkerbouwbedrijven Zeeland (PV) 2008 245 1.454 1.307
1 Akkerbouwbedrijven Zeeland (PV) 2009 190 1.170 1.042
1 Tuinbouwbedrijven Overijssel (PV) 2000 10 10 52
1 Tuinbouwbedrijven Overijssel (PV) 2007 5 2 16
1 Tuinbouwbedrijven Overijssel (PV) 2008 5 4 21
1 Tuinbouwbedrijven Overijssel (PV) 2009 0 0 6
1 Tuinbouwbedrijven Zeeland (PV) 2000 10 7 58
1 Tuinbouwbedrijven Zeeland (PV) 2007 10 11 50
1 Tuinbouwbedrijven Zeeland (PV) 2008 10 9 51
1 Tuinbouwbedrijven Zeeland (PV) 2009 5 6 30
1 Graasdierbedrijven Overijssel (PV) 2000 1.320 5.475 7.285
1 Graasdierbedrijven Overijssel (PV) 2007 1.310 5.077 6.985
1 Graasdierbedrijven Overijssel (PV) 2008 1.315 5.192 6.977
1 Graasdierbedrijven Overijssel (PV) 2009 1.260 4.928 6.633
1 Graasdierbedrijven Zeeland (PV) 2000 100 371 541
1 Graasdierbedrijven Zeeland (PV) 2007 120 404 607
1 Graasdierbedrijven Zeeland (PV) 2008 120 445 599
1 Graasdierbedrijven Zeeland (PV) 2009 120 451 604
1 Hokdierbedrijven Overijssel (PV) 2000 30 21 189
1 Hokdierbedrijven Overijssel (PV) 2007 25 11 142
1 Hokdierbedrijven Overijssel (PV) 2008 25 16 139
1 Hokdierbedrijven Overijssel (PV) 2009 20 13 116
1 Hokdierbedrijven Zeeland (PV) 2000 - - -
1 Hokdierbedrijven Zeeland (PV) 2007 - - -
1 Hokdierbedrijven Zeeland (PV) 2008 - - -
1 Hokdierbedrijven Zeeland (PV) 2009 - - -
2 Akkerbouwbedrijven Overijssel (PV) 2000 185 2.278 2.264
2 Akkerbouwbedrijven Overijssel (PV) 2007 155 2.365 1.894
2 Akkerbouwbedrijven Overijssel (PV) 2008 165 2.516 2.005
2 Akkerbouwbedrijven Overijssel (PV) 2009 175 2.645 2.145
2 Akkerbouwbedrijven Zeeland (PV) 2000 475 4.700 6.375
2 Akkerbouwbedrijven Zeeland (PV) 2007 405 5.197 5.422
2 Akkerbouwbedrijven Zeeland (PV) 2008 370 4.911 5.011
2 Akkerbouwbedrijven Zeeland (PV) 2009 370 4.867 5.045
2 Tuinbouwbedrijven Overijssel (PV) 2000 20 36 297
2 Tuinbouwbedrijven Overijssel (PV) 2007 15 28 249
2 Tuinbouwbedrijven Overijssel (PV) 2008 15 18 206
2 Tuinbouwbedrijven Overijssel (PV) 2009 20 23 272
2 Tuinbouwbedrijven Zeeland (PV) 2000 15 17 190
2 Tuinbouwbedrijven Zeeland (PV) 2007 5 17 111
2 Tuinbouwbedrijven Zeeland (PV) 2008 10 27 170
2 Tuinbouwbedrijven Zeeland (PV) 2009 10 20 109
2 Graasdierbedrijven Overijssel (PV) 2000 1.430 11.730 18.250
2 Graasdierbedrijven Overijssel (PV) 2007 1.225 11.481 15.807
2 Graasdierbedrijven Overijssel (PV) 2008 1.175 10.882 15.041
2 Graasdierbedrijven Overijssel (PV) 2009 1.160 10.869 14.916
2 Graasdierbedrijven Zeeland (PV) 2000 105 793 1.328
2 Graasdierbedrijven Zeeland (PV) 2007 85 682 1.071
2 Graasdierbedrijven Zeeland (PV) 2008 85 678 1.113
2 Graasdierbedrijven Zeeland (PV) 2009 85 670 1.087
2 Hokdierbedrijven Overijssel (PV) 2000 130 252 1.904
2 Hokdierbedrijven Overijssel (PV) 2007 85 186 1.201
2 Hokdierbedrijven Overijssel (PV) 2008 70 134 966
2 Hokdierbedrijven Overijssel (PV) 2009 75 143 1.050
2 Hokdierbedrijven Zeeland (PV) 2000 5 3 62
2 Hokdierbedrijven Zeeland (PV) 2007 5 6 51
2 Hokdierbedrijven Zeeland (PV) 2008 0 6 36
2 Hokdierbedrijven Zeeland (PV) 2009 0 3 16
3 Akkerbouwbedrijven Overijssel (PV) 2000 70 1.662 1.927
3 Akkerbouwbedrijven Overijssel (PV) 2007 60 1.733 1.673
3 Akkerbouwbedrijven Overijssel (PV) 2008 60 1.950 1.765
3 Akkerbouwbedrijven Overijssel (PV) 2009 55 1.712 1.543
3 Akkerbouwbedrijven Zeeland (PV) 2000 490 9.867 14.358
3 Akkerbouwbedrijven Zeeland (PV) 2007 415 10.499 11.999
3 Akkerbouwbedrijven Zeeland (PV) 2008 410 10.618 11.955
3 Akkerbouwbedrijven Zeeland (PV) 2009 390 9.961 11.308
3 Tuinbouwbedrijven Overijssel (PV) 2000 30 57 857
3 Tuinbouwbedrijven Overijssel (PV) 2007 30 69 883
3 Tuinbouwbedrijven Overijssel (PV) 2008 30 68 847
3 Tuinbouwbedrijven Overijssel (PV) 2009 25 77 792
3 Tuinbouwbedrijven Zeeland (PV) 2000 25 68 699
3 Tuinbouwbedrijven Zeeland (PV) 2007 25 79 767
3 Tuinbouwbedrijven Zeeland (PV) 2008 15 55 503
3 Tuinbouwbedrijven Zeeland (PV) 2009 20 66 585
3 Graasdierbedrijven Overijssel (PV) 2000 1.010 14.541 29.554
3 Graasdierbedrijven Overijssel (PV) 2007 815 14.663 23.241
3 Graasdierbedrijven Overijssel (PV) 2008 785 13.634 22.549
3 Graasdierbedrijven Overijssel (PV) 2009 735 12.742 20.678
3 Graasdierbedrijven Zeeland (PV) 2000 70 1.087 1.969
3 Graasdierbedrijven Zeeland (PV) 2007 70 1.292 1.995
3 Graasdierbedrijven Zeeland (PV) 2008 65 1.147 1.883
3 Graasdierbedrijven Zeeland (PV) 2009 55 1.178 1.664
3 Hokdierbedrijven Overijssel (PV) 2000 205 753 6.106
3 Hokdierbedrijven Overijssel (PV) 2007 165 694 4.817
3 Hokdierbedrijven Overijssel (PV) 2008 160 735 4.562
3 Hokdierbedrijven Overijssel (PV) 2009 145 542 4.260
3 Hokdierbedrijven Zeeland (PV) 2000 5 3 90
3 Hokdierbedrijven Zeeland (PV) 2007 5 24 163
3 Hokdierbedrijven Zeeland (PV) 2008 5 25 133
3 Hokdierbedrijven Zeeland (PV) 2009 5 14 137
4 Akkerbouwbedrijven Overijssel (PV) 2000 55 2.234 2.823
4 Akkerbouwbedrijven Overijssel (PV) 2007 45 2.212 2.505
4 Akkerbouwbedrijven Overijssel (PV) 2008 45 2.218 2.404
4 Akkerbouwbedrijven Overijssel (PV) 2009 45 2.301 2.557
4 Akkerbouwbedrijven Zeeland (PV) 2000 505 18.018 27.332
4 Akkerbouwbedrijven Zeeland (PV) 2007 360 15.307 19.122
4 Akkerbouwbedrijven Zeeland (PV) 2008 345 15.143 18.871
4 Akkerbouwbedrijven Zeeland (PV) 2009 350 15.006 18.733
4 Tuinbouwbedrijven Overijssel (PV) 2000 40 89 2.083
4 Tuinbouwbedrijven Overijssel (PV) 2007 20 85 1.072
4 Tuinbouwbedrijven Overijssel (PV) 2008 20 64 1.062
4 Tuinbouwbedrijven Overijssel (PV) 2009 20 64 985
4 Tuinbouwbedrijven Zeeland (PV) 2000 30 114 1.594
4 Tuinbouwbedrijven Zeeland (PV) 2007 25 111 1.358
4 Tuinbouwbedrijven Zeeland (PV) 2008 30 202 1.491
4 Tuinbouwbedrijven Zeeland (PV) 2009 25 210 1.475
4 Graasdierbedrijven Overijssel (PV) 2000 1.535 32.849 86.234
4 Graasdierbedrijven Overijssel (PV) 2007 985 25.771 54.879
4 Graasdierbedrijven Overijssel (PV) 2008 880 23.171 49.040
4 Graasdierbedrijven Overijssel (PV) 2009 830 21.025 45.719
4 Graasdierbedrijven Zeeland (PV) 2000 65 1.784 3.640
4 Graasdierbedrijven Zeeland (PV) 2007 60 2.180 3.155
4 Graasdierbedrijven Zeeland (PV) 2008 65 2.206 3.307
4 Graasdierbedrijven Zeeland (PV) 2009 55 1.813 2.922
4 Hokdierbedrijven Overijssel (PV) 2000 255 1.617 13.989
4 Hokdierbedrijven Overijssel (PV) 2007 195 1.330 10.805
4 Hokdierbedrijven Overijssel (PV) 2008 180 1.128 10.040
4 Hokdierbedrijven Overijssel (PV) 2009 130 817 7.137
4 Hokdierbedrijven Zeeland (PV) 2000 10 34 506
4 Hokdierbedrijven Zeeland (PV) 2007 5 13 245
4 Hokdierbedrijven Zeeland (PV) 2008 5 9 179
4 Hokdierbedrijven Zeeland (PV) 2009 5 11 221
5 Akkerbouwbedrijven Overijssel (PV) 2000 35 2.303 2.967
5 Akkerbouwbedrijven Overijssel (PV) 2007 25 1.950 2.211
5 Akkerbouwbedrijven Overijssel (PV) 2008 25 1.747 1.969
5 Akkerbouwbedrijven Overijssel (PV) 2009 25 1.764 1.958
5 Akkerbouwbedrijven Zeeland (PV) 2000 360 18.640 30.005
5 Akkerbouwbedrijven Zeeland (PV) 2007 230 13.958 19.384
5 Akkerbouwbedrijven Zeeland (PV) 2008 220 13.310 18.304
5 Akkerbouwbedrijven Zeeland (PV) 2009 240 14.536 20.025
5 Tuinbouwbedrijven Overijssel (PV) 2000 25 88 1.941
5 Tuinbouwbedrijven Overijssel (PV) 2007 20 68 1.613
5 Tuinbouwbedrijven Overijssel (PV) 2008 15 66 1.425
5 Tuinbouwbedrijven Overijssel (PV) 2009 20 105 1.658
5 Tuinbouwbedrijven Zeeland (PV) 2000 20 70 1.727
5 Tuinbouwbedrijven Zeeland (PV) 2007 10 171 949
5 Tuinbouwbedrijven Zeeland (PV) 2008 15 142 1.102
5 Tuinbouwbedrijven Zeeland (PV) 2009 10 151 1.017
5 Graasdierbedrijven Overijssel (PV) 2000 1.505 44.242 126.459
5 Graasdierbedrijven Overijssel (PV) 2007 1.235 44.930 104.683
5 Graasdierbedrijven Overijssel (PV) 2008 1.160 41.605 98.749
5 Graasdierbedrijven Overijssel (PV) 2009 1.095 39.190 93.605
5 Graasdierbedrijven Zeeland (PV) 2000 60 2.152 5.172
5 Graasdierbedrijven Zeeland (PV) 2007 60 2.716 5.042
5 Graasdierbedrijven Zeeland (PV) 2008 50 2.158 4.429
5 Graasdierbedrijven Zeeland (PV) 2009 65 3.332 5.538
5 Hokdierbedrijven Overijssel (PV) 2000 215 1.597 18.075
5 Hokdierbedrijven Overijssel (PV) 2007 150 1.159 12.362
5 Hokdierbedrijven Overijssel (PV) 2008 145 1.221 12.586
5 Hokdierbedrijven Overijssel (PV) 2009 135 1.170 11.615
5 Hokdierbedrijven Zeeland (PV) 2000 5 20 603
5 Hokdierbedrijven Zeeland (PV) 2007 10 93 843
5 Hokdierbedrijven Zeeland (PV) 2008 10 78 804
5 Hokdierbedrijven Zeeland (PV) 2009 5 67 519
6 Akkerbouwbedrijven Overijssel (PV) 2000 20 1.566 2.182
6 Akkerbouwbedrijven Overijssel (PV) 2007 10 815 972
6 Akkerbouwbedrijven Overijssel (PV) 2008 10 764 906
6 Akkerbouwbedrijven Overijssel (PV) 2009 10 1.218 1.355
6 Akkerbouwbedrijven Zeeland (PV) 2000 255 17.932 30.783
6 Akkerbouwbedrijven Zeeland (PV) 2007 195 15.926 23.468
6 Akkerbouwbedrijven Zeeland (PV) 2008 185 15.338 22.344
6 Akkerbouwbedrijven Zeeland (PV) 2009 185 15.678 22.821
6 Tuinbouwbedrijven Overijssel (PV) 2000 25 80 3.269
6 Tuinbouwbedrijven Overijssel (PV) 2007 15 64 1.719
6 Tuinbouwbedrijven Overijssel (PV) 2008 15 93 1.910
6 Tuinbouwbedrijven Overijssel (PV) 2009 15 122 1.970
6 Tuinbouwbedrijven Zeeland (PV) 2000 25 336 3.288
6 Tuinbouwbedrijven Zeeland (PV) 2007 20 263 2.230
6 Tuinbouwbedrijven Zeeland (PV) 2008 20 262 2.272
6 Tuinbouwbedrijven Zeeland (PV) 2009 20 234 2.506
6 Graasdierbedrijven Overijssel (PV) 2000 1.025 40.271 121.178
6 Graasdierbedrijven Overijssel (PV) 2007 925 44.358 110.066
6 Graasdierbedrijven Overijssel (PV) 2008 1.005 47.243 120.631
6 Graasdierbedrijven Overijssel (PV) 2009 1.055 48.713 126.662
6 Graasdierbedrijven Zeeland (PV) 2000 60 2.939 7.065
6 Graasdierbedrijven Zeeland (PV) 2007 65 3.574 7.672
6 Graasdierbedrijven Zeeland (PV) 2008 65 3.875 7.782
6 Graasdierbedrijven Zeeland (PV) 2009 60 3.459 7.378
6 Hokdierbedrijven Overijssel (PV) 2000 170 1.478 20.441
6 Hokdierbedrijven Overijssel (PV) 2007 165 1.787 19.794
6 Hokdierbedrijven Overijssel (PV) 2008 155 1.706 19.096
6 Hokdierbedrijven Overijssel (PV) 2009 160 1.565 19.458
6 Hokdierbedrijven Zeeland (PV) 2000 5 29 758
6 Hokdierbedrijven Zeeland (PV) 2007 5 25 641
6 Hokdierbedrijven Zeeland (PV) 2008 5 39 417
6 Hokdierbedrijven Zeeland (PV) 2009 5 54 888
7 Akkerbouwbedrijven Overijssel (PV) 2000 10 1.242 1.775
7 Akkerbouwbedrijven Overijssel (PV) 2007 10 1.664 1.955
7 Akkerbouwbedrijven Overijssel (PV) 2008 10 1.579 1.891
7 Akkerbouwbedrijven Overijssel (PV) 2009 10 1.393 1.700
7 Akkerbouwbedrijven Zeeland (PV) 2000 110 11.053 20.534
7 Akkerbouwbedrijven Zeeland (PV) 2007 115 13.563 21.371
7 Akkerbouwbedrijven Zeeland (PV) 2008 115 13.923 21.403
7 Akkerbouwbedrijven Zeeland (PV) 2009 100 12.561 19.375
7 Tuinbouwbedrijven Overijssel (PV) 2000 20 293 3.941
7 Tuinbouwbedrijven Overijssel (PV) 2007 15 66 2.271
7 Tuinbouwbedrijven Overijssel (PV) 2008 10 238 2.148
7 Tuinbouwbedrijven Overijssel (PV) 2009 10 122 1.899
7 Tuinbouwbedrijven Zeeland (PV) 2000 25 403 4.795
7 Tuinbouwbedrijven Zeeland (PV) 2007 25 390 4.395
7 Tuinbouwbedrijven Zeeland (PV) 2008 25 563 4.422
7 Tuinbouwbedrijven Zeeland (PV) 2009 25 453 4.579
7 Graasdierbedrijven Overijssel (PV) 2000 245 14.532 43.366
7 Graasdierbedrijven Overijssel (PV) 2007 275 18.992 49.517
7 Graasdierbedrijven Overijssel (PV) 2008 340 22.821 61.448
7 Graasdierbedrijven Overijssel (PV) 2009 395 26.529 71.624
7 Graasdierbedrijven Zeeland (PV) 2000 35 2.065 6.086
7 Graasdierbedrijven Zeeland (PV) 2007 40 3.051 7.358
7 Graasdierbedrijven Zeeland (PV) 2008 50 3.832 9.024
7 Graasdierbedrijven Zeeland (PV) 2009 55 3.954 9.941
7 Hokdierbedrijven Overijssel (PV) 2000 80 936 15.219
7 Hokdierbedrijven Overijssel (PV) 2007 95 1.157 17.774
7 Hokdierbedrijven Overijssel (PV) 2008 95 1.310 18.410
7 Hokdierbedrijven Overijssel (PV) 2009 105 1.305 20.013
7 Hokdierbedrijven Zeeland (PV) 2000 10 78 1.480
7 Hokdierbedrijven Zeeland (PV) 2007 5 22 936
7 Hokdierbedrijven Zeeland (PV) 2008 10 28 1.425
7 Hokdierbedrijven Zeeland (PV) 2009 5 35 1.340
8 Akkerbouwbedrijven Overijssel (PV) 2000 5 2.279 3.316
8 Akkerbouwbedrijven Overijssel (PV) 2007 5 1.947 2.164
8 Akkerbouwbedrijven Overijssel (PV) 2008 5 1.297 1.453
8 Akkerbouwbedrijven Overijssel (PV) 2009 5 1.706 2.222
8 Akkerbouwbedrijven Zeeland (PV) 2000 35 7.983 14.732
8 Akkerbouwbedrijven Zeeland (PV) 2007 35 7.906 12.983
8 Akkerbouwbedrijven Zeeland (PV) 2008 35 7.914 12.526
8 Akkerbouwbedrijven Zeeland (PV) 2009 45 10.537 16.646
8 Tuinbouwbedrijven Overijssel (PV) 2000 30 1.039 18.288
8 Tuinbouwbedrijven Overijssel (PV) 2007 40 1.598 29.842
8 Tuinbouwbedrijven Overijssel (PV) 2008 45 1.695 29.080
8 Tuinbouwbedrijven Overijssel (PV) 2009 35 1.504 29.004
8 Tuinbouwbedrijven Zeeland (PV) 2000 20 542 9.459
8 Tuinbouwbedrijven Zeeland (PV) 2007 35 667 28.406
8 Tuinbouwbedrijven Zeeland (PV) 2008 30 632 28.197
8 Tuinbouwbedrijven Zeeland (PV) 2009 30 614 33.317
8 Graasdierbedrijven Overijssel (PV) 2000 35 10.105 12.971
8 Graasdierbedrijven Overijssel (PV) 2007 25 4.897 9.372
8 Graasdierbedrijven Overijssel (PV) 2008 40 6.201 13.711
8 Graasdierbedrijven Overijssel (PV) 2009 50 5.366 17.147
8 Graasdierbedrijven Zeeland (PV) 2000 5 2.028 1.639
8 Graasdierbedrijven Zeeland (PV) 2007 5 959 2.068
8 Graasdierbedrijven Zeeland (PV) 2008 10 1.255 2.847
8 Graasdierbedrijven Zeeland (PV) 2009 5 929 2.355
8 Hokdierbedrijven Overijssel (PV) 2000 35 445 12.251
8 Hokdierbedrijven Overijssel (PV) 2007 30 681 10.794
8 Hokdierbedrijven Overijssel (PV) 2008 45 861 15.645
8 Hokdierbedrijven Overijssel (PV) 2009 55 1.121 19.025
8 Hokdierbedrijven Zeeland (PV) 2000 5 51 1.704
8 Hokdierbedrijven Zeeland (PV) 2007 5 200 1.873
8 Hokdierbedrijven Zeeland (PV) 2008 5 183 1.463
8 Hokdierbedrijven Zeeland (PV) 2009 5 175 1.509
Bron: CBS
Verklaring van tekens