Arbeidsrekeningen; arbeidsmarktdynamiek, 2001-2008

In deze tabel wordt alle in- en uitstroom in de werkgelegenheid geteld, die gedurende het verslagjaar plaatsvindt. Daarmee onderscheiden deze continue dynamiekcijfers zich van cijfers over het aantal veranderingen tussen twee peildata.

De arbeidsmarktdynamiek wordt weergegeven voor zowel banen als werkzame perioden. Een werkzame periode is een ononderbroken periode van werk van een persoon, in dezelfde baan of in verschillende banen. De dynamiekcijfers worden zowel gepresenteerd voor werkzame personen als voor werknemers en zelfstandigen afzonderlijk.

De dynamiekcijfers sluiten aan bij de Arbeidsrekeningencijfers van de Nationale rekeningen. De uitkomsten worden uitgesplitst naar de volgende kenmerken:
- geslacht;
- SBI'93 (economische activiteit);
- periode.

Gegevens beschikbaar van 2001 tot en met 2008.

Status van de cijfers:
De gegevens over 2008 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 23 februari 2015:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Arbeidsrekeningen; arbeidsmarktdynamiek, 2001-2008

Geslacht SBI '93 Perioden BanenWerkzame personenTotaal aantal banen (x 1 000) BanenWerkzame personenDoorlopende banen (x 1 000) BanenWerkzame personenInstroom (x 1 000) BanenWerkzame personenUitstroom (x 1 000) BanenWerkzame personenSaldo van instroom en uitstroom (x 1 000) BanenWerkzame personenGemiddeld aantal banen (x 1 000) Werkzame periodenWerkzame personenTotaal aantal werkzame perioden (x 1 000) Werkzame periodenWerkzame personenDoorlopende werkzame perioden (x 1 000) Werkzame periodenWerkzame personenInstroom (x 1 000) Werkzame periodenWerkzame personenUitstroom (x 1 000) Werkzame periodenWerkzame personenSaldo van instroom en uitstroom (x 1 000) Werkzame periodenWerkzame personenGemiddeld aantal werkzame perioden (x 1 000)
Totaal mannen en vrouwen Totaal economische activiteiten 2008* 12.526 6.817 4.002 3.922 80 9.284 10.404 7.329 2.141 2.026 116 8.731
Mannen Totaal economische activiteiten 2008* 6.731 3.752 2.075 2.060 15 5.045 5.620 4.020 1.108 1.069 39 4.742
Vrouwen Totaal economische activiteiten 2008* 5.795 3.065 1.927 1.862 65 4.239 4.785 3.309 1.033 957 77 3.989
Bron: CBS.
Verklaring van tekens