Innovatie bij bedrijven; bedrijfstakken/branches (SBI'93), 2004-2006

Innovatie bij bedrijven; bedrijfstakken/branches (SBI'93), 2004-2006

Bedrijfstakken/branches (SBI'93) Innovatoren met afgeronde innovaties Productinnovatoren Bedrijven met productinnovaties (%) (%) Innovatoren met afgeronde innovaties Productinnovatoren Bedrijven met productinnovaties (aantal) Innovatoren met afgeronde innovaties Productinnovatoren Deze productinnovatie betrof Goederen (aantal) Innovatoren met afgeronde innovaties Productinnovatoren Deze productinnovatie betrof Diensten (aantal)
Totaal bedrijven 66 10.207 7.231 5.396
D Industrie 75 3.439 3.217 890
DA Voedings- en genotmiddelenindustrie 82 389 382 57
1700a Textiel- en lederindustrie 72 68 68 x
21 Papierindustrie 75 76 67 20
22 Uitgeverijen en drukkerijen 59 266 178 184
23 Aardolie-industrie 88 10 10 x
2410a Chemische basisproductenindustrie 82 102 101 20
244 Farmaceutische industrie 84 35 35 7
2420b Ov. chemische eindproductenind. 83 110 110 19
25 Rubber- en kunststofindustrie 82 266 246 69
27 Basismetaalindustrie 71 34 32 8
28 Metaalproductenindustrie 65 476 435 119
29 Machine-industrie 83 663 646 162
DL Elektrotechnische industrie 88 400 395 99
DM Transportmiddelenindustrie 79 200 196 35
2000d Overige industrie 64 344 317 88
5000f Diensten 64 5.910 3.365 4.037
51 Groothandel 65 1.737 1.557 563
52 Detailhandel en reparatie 52 334 219 213
5000e Horeca en autohandel 57 359 221 312
I Vervoer en communicatie 55 527 137 481
J Financiële instellingen 63 268 64 244
72 Computerservicebureaus e.d. 89 920 469 722
7411b Juridische en ec. adviesdienst. 59 469 154 429
742 Architecten- en ingenieursbureaus 67 431 241 316
7000f Overige zakelijke dienstverl. 58 738 230 670
90 Milieudienstverlening 71 77 50 49
93 Overige dienstverlening 63 51 23 39
0100d Overig 52 859 648 469
0000b Landbouw, bosbouw, visserij (A+B) 53 271 224 111
C Delfstoffenwinning 82 37 31 15
E Energie, gas en water 60 26 14 14
F Bouwnijverheid 50 525 379 329
Bron: CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel staan gegevens over innovatie bij Nederlandse bedrijven. Deze gegevens zijn de resultaten van een tweejaarlijkse innovatie-enquête. Eén enquête omvat drie verslagjaren (dit is de verslagperiode). Het laatste jaar in de ene enquête is daarbij hetzelfde als het eerste jaar in de volgende enquête. Het onderzoek omvat een grote diversiteit aan aspecten van het begrip innovatie. Omdat in iedere nieuwe innovatie-enquête nieuwe onderwerpen kunnen worden opgenomen, worden de resultaten per enquête in een
afzonderlijke tabel weergegeven. De innovatie-enquête 2004-2006 is gehouden onder een steekproef van bedrijven met 10 en meer werkzame personen. De uitkomsten zijn
uitgesplitst naar bedrijfstak.

Gegevens beschikbaar over 2004-2006.

Status van de cijfers:
De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 8 december 2016:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Deze tabel wordt opgevolgd door Innovatie bij bedrijven; 2006-2008, bedrijfstakken (SBI 2008). Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Innovatoren met afgeronde innovaties
Totaal van productinnovatoren en procesinnovatoren die in de beschouwde
periode technologische innovatieprojecten succesvol hebben uitgevoerd en
afgerond. Technologische innovatie omvat productinnovatie en
procesinnovatie.
Productinnovatoren zijn bedrijven die innovatieprojecten hebben uitgevoerd
die hebben geleid tot technologisch nieuwe of sterk verbeterde producten
of diensten (productinnovaties).
Procesinnovatoren zijn bedrijven die innovatieprojecten hebben uitgevoerd
die hebben geleid tot nieuwe of sterk verbeterde productieprocessen,
distributiemethoden of ondersteunende activiteiten voor de goederen en/of
diensten.
Productinnovatoren
Bedrijven die in beschouwde periode innovatieprojecten hebben uitgevoerd
die hebben geleid tot technologisch nieuwe of sterk verbeterde producten
of diensten (productinnovaties).
Bedrijven met productinnovaties (%)
Bedrijven die in beschouwde periode innovatieprojecten hebben uitgevoerd
die hebben geleid tot technologisch nieuwe of sterk verbeterde producten
of diensten (productinnovaties).
In procenten van het aantal innovatoren.
Bedrijven met productinnovaties
Bedrijven die in beschouwde periode innovatieprojecten hebben uitgevoerd
die hebben geleid tot technologisch nieuwe of sterk verbeterde producten
of diensten (productinnovaties).
Deze productinnovatie betrof
Aantal productinnovatoren met goederen of diensten die nieuw voor het
bedrijf of sterk verbeterd zijn.
Goederen
Aantal productinnovatoren met goederen die nieuw of sterk verbeterd zijn.
Diensten
Aantal productinnovatoren met diensten die nieuw of sterk verbeterd zijn.