Innovatie bij bedrijven; bedrijfstakken/branches (SBI'93), 2004-2006


In deze tabel staan gegevens over innovatie bij Nederlandse bedrijven. Deze gegevens zijn de resultaten van een tweejaarlijkse innovatie-enquête. Eén enquête omvat drie verslagjaren (dit is de verslagperiode). Het laatste jaar in de ene enquête is daarbij hetzelfde als het eerste jaar in de volgende enquête. Het onderzoek omvat een grote diversiteit aan aspecten van het begrip innovatie. Omdat in iedere nieuwe innovatie-enquête nieuwe onderwerpen kunnen worden opgenomen, worden de resultaten per enquête in een
afzonderlijke tabel weergegeven. De innovatie-enquête 2004-2006 is gehouden onder een steekproef van bedrijven met 10 en meer werkzame personen. De uitkomsten zijn
uitgesplitst naar bedrijfstak.

Gegevens beschikbaar over 2004-2006.

Status van de cijfers:
De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 8 december 2016:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Deze tabel wordt opgevolgd door Innovatie bij bedrijven; 2006-2008, bedrijfstakken (SBI 2008). Zie paragraaf 3.

Innovatie bij bedrijven; bedrijfstakken/branches (SBI'93), 2004-2006

Bedrijfstakken/branches (SBI'93) Onderzoekspopulatie en innovatorenOnderzoekspopulatie (aantal) Onderzoekspopulatie en innovatorenInnovatoren (aantal) Samenwerkende innovatorenInnovatoren met partner (aantal) Innovatie-uitgavenInnovatie-uitgaven en toegevoegde waardeTotale innovatie-uitgaven (mln euro) Innovatie-uitgavenInnovatie-uitgaven en toegevoegde waardeUitgaven in % bruto toegevoegde waarde (%) Intellectuele eigendomsrechtenInnovatoren met intellectueel eigendo... (%) Innovatoren met afgeronde innovatiesProductinnovatorenBedrijven met productinnovaties (aantal) Innovatoren met afgeronde innovatiesProcesinnovatorenBedrijven met procesinnovaties (aantal)
Totaal bedrijven 62.792 15.464 5.585 10.208 2,70 25 10.207 10.030
D Industrie 10.856 4.565 2.000 6.588 9,92 34 3.439 3.048
5000f Diensten 41.232 9.257 2.969 2.887 1,17 21 5.910 5.858
0100d Overig 10.705 1.642 616 733 1,13 19 859 1.125
0000b Landbouw, bosbouw, visserij (A+B) 2.283 513 207 191 1,95 24 271 372
C Delfstoffenwinning 110 45 18 x 1,51 13 37 23
E Energie, gas en water 68 43 22 x 1,31 26 26 24
F Bouwnijverheid 8.244 1.041 368 130 0,50 16 525 705
Bron: CBS
Verklaring van tekens