Rijk; aan - /verkopen, overdrachten, Cofog - hoofdfunctie, 2003 - 2008

Bewerk tabel

Deze tabel bevat een deel van de uitkomsten van de jaaranalyse van de
rijksfinanciën:
de bestemming van de aan- en verkopen, rente, pacht, resultaten van
vermogen, subsidies en overdrachten van de sector overheid van het rijk.
In de tabel zijn de gegevens uit te splitsen naar:
- transactie volgens het Europees Systeem van Rekeningen 1995;
- hoofdfunctie volgens de Classification of Functions of Government (Cofog)
1998.
Voor de typering van de rijksuitgaven en -inkomsten naar bestemming is t/m
statistiekjaar 2005 de Benelux functionele classificatie 1989 gehanteerd.
In 2002 heeft de Europese Commissie voor de rubricering naar bestemming de
Classification of Functions of Government (Cofog) 1998 voorgeschreven.
Vanaf 2003 is een volgtijdelijk vergelijkbare reeks van de aan- en
verkopen, rente, pacht, resultaten van vermogen, subsidies en overdrachten
van de sector overheid van het rijk beschikbaar op basis van deze nieuwe
classificatie.
In oktober 2009 wordt deze reeks uitgebreid met de statistiekjaren
2000 t/m 2002.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2003
Frequentie: stopgezet

Status van de cijfers:
Alle cijfers zijn bij eerste publicatie voorlopig. Het definitieve cijfer
wordt vastgesteld in september van het eerstvolgende jaar.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet van toepassing.

Rijk; aan - /verkopen, overdrachten, Cofog - hoofdfunctie, 2003 - 2008

Hoofdfuncties Perioden UitgavenAankopenTotaal aankopen (mln euro) UitgavenRente en pachtTotaal rente en pacht (mln euro) UitgavenOverdrachtenTotaal overdrachten (mln euro) InkomstenVerkopenTotaal verkopen (mln euro) InkomstenRente, pacht en resultaten van vermogenTotaal rente, pacht, vermogensresultaten (mln euro) InkomstenOverdrachtenTotaal overdrachten (mln euro)
Totaal van alle hoofdfuncties 2006 13.815 10.259 102.587 3.668 11.307 1.972
Totaal van alle hoofdfuncties 2007 14.920 10.721 110.109 3.527 11.198 2.051
Totaal van alle hoofdfuncties 2008* 15.955 11.262 115.788 3.571 16.444 2.429
Algemeen bestuur 2006 2.181 10.258 27.990 1.138 1.371 353
Algemeen bestuur 2007 2.411 10.720 29.823 1.175 1.545 386
Algemeen bestuur 2008* 2.389 11.261 32.277 1.158 2.018 399
Landsverdediging 2006 3.592 1 176 649 1 40
Landsverdediging 2007 3.595 1 328 393 0 2
Landsverdediging 2008* 3.515 1 209 307 0 11
Openbare orde en veiligheid 2006 2.069 - 4.856 336 - 884
Openbare orde en veiligheid 2007 2.327 - 5.147 340 2 814
Openbare orde en veiligheid 2008* 2.440 0 5.639 351 - 793
Economische aangelegenheden 2006 4.229 - 10.259 732 9.800 723
Economische aangelegenheden 2007 4.860 - 10.828 771 9.495 320
Economische aangelegenheden 2008* 5.620 0 10.631 820 14.282 554
Milieubescherming 2006 311 - 544 97 - 5
Milieubescherming 2007 303 - 718 104 - 1
Milieubescherming 2008* 370 - 671 198 - 1
Huisvesting en gemeenschapsvoorzieningen 2006 276 - 752 193 - -
Huisvesting en gemeenschapsvoorzieningen 2007 270 - 594 210 - -
Huisvesting en gemeenschapsvoorzieningen 2008* 287 - 913 159 - -
Volksgezondheid 2006 283 - 7.370 84 1 7
Volksgezondheid 2007 270 - 7.790 94 2 -
Volksgezondheid 2008* 331 - 8.394 113 1 -
Recreatie, cultuur en religie 2006 122 - 1.657 196 21 -
Recreatie, cultuur en religie 2007 83 - 1.638 190 32 -
Recreatie, cultuur en religie 2008* 51 - 1.831 224 1 -
Onderwijs 2006 174 - 23.138 190 114 2
Onderwijs 2007 164 - 23.818 200 123 -
Onderwijs 2008* 200 - 25.236 185 141 -
Sociale bescherming 2006 580 - 25.846 54 - -41
Sociale bescherming 2007 636 - 29.426 51 - 530
Sociale bescherming 2008* 752 - 29.987 55 - 672
Bron: CBS.
Verklaring van tekens