Rijk; uitgaven en inkomsten per beleidsterrein, 2003 - 2010


Deze tabel geeft inzicht in de bestemming van de uitgaven en inkomsten van
het rijk.
In de tabel zijn de gegevens uit te splitsen naar:
- transactie volgens het Europees Systeem van Rekeningen;
- functie volgens de Classification of the Functions of Government.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2003
Frequentie: stopgezet

Status van de cijfers:
Cijfers t/m 2009 betreffen definitieve gegevens.
Cijfers over 2010 zijn voorlopige gegevens.

Wijzigingen per 24 augustus 2011:
De voorlopige cijfers voor 2010 zijn opgenomen.
De cijfers voor 2009 zijn nu definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers:
Niet van toepassing.

Rijk; uitgaven en inkomsten per beleidsterrein, 2003 - 2010

Functies Perioden UitgavenTotaal uitgaven (mln euro) UitgavenLonen en sociale lasten (mln euro) UitgavenAankopen (mln euro) UitgavenRente en pacht (mln euro) UitgavenOverdrachtenTotaal overdrachten (mln euro) UitgavenOverdrachtenInkomensoverdrachten (mln euro) UitgavenOverdrachtenKapitaaloverdrachten (mln euro) UitgavenInvesteringen (mln euro) InkomstenTotaal inkomsten (mln euro) InkomstenVerkopen (mln euro) InkomstenRente, pacht en dividend (mln euro) InkomstenInkomensoverdrachten (mln euro) InkomstenKapitaalinkomsten (mln euro)
Totaal beleidsterreinen 2009 172.869 12.618 16.032 10.786 128.535 116.089 12.446 4.899 153.506 3.427 14.579 129.500 5.999
Totaal beleidsterreinen 2010* 183.718 12.948 15.844 9.607 140.301 121.909 18.392 5.018 159.094 4.113 13.638 134.990 6.352
Totaal algemeen overheidsbestuur 2009 48.769 2.679 2.850 10.786 31.758 29.061 2.698 696 133.507 910 2.417 127.620 2.561
Totaal algemeen overheidsbestuur 2010* 51.677 2.770 2.953 9.607 35.733 32.276 3.457 614 137.705 897 1.167 133.036 2.605
Totaal landsverdediging 2009 9.227 4.492 4.164 - 227 192 36 344 959 291 - 18 650
Totaal landsverdediging 2010* 8.826 4.552 3.710 - 214 205 9 349 931 353 - 9 568
Totaal openbare orde en veiligheid 2009 11.505 2.689 2.455 - 5.753 5.746 7 608 1.698 414 13 769 502
Totaal openbare orde en veiligheid 2010* 11.515 2.747 2.389 - 5.884 5.882 2 495 1.766 496 - 772 497
Totaal economische aangelegenheden 2009 24.098 1.471 4.349 0 15.372 9.392 5.980 2.906 15.276 910 11.961 339 2.065
Totaal economische aangelegenheden 2010* 25.201 1.504 4.417 0 16.075 9.766 6.309 3.205 16.389 1.382 12.260 406 2.341
Totaal milieubescherming 2009 1.617 116 377 - 1.063 533 530 60 307 197 - 65 45
Totaal milieubescherming 2010* 1.235 110 331 - 761 509 252 34 467 230 - 58 180
Totaal huisvesting en gemeenschapsvoorz. 2009 1.894 199 204 - 1.461 316 1.145 30 176 130 - - 46
Totaal huisvesting en gemeenschapsvoorz. 2010* 1.004 193 205 - 545 142 403 61 149 127 - - 22
Totaal volksgezondheid 2009 9.637 276 531 - 8.780 8.780 - 50 137 119 1 - 18
Totaal volksgezondheid 2010* 15.590 298 620 - 14.623 8.850 5.774 49 154 133 - - 22
Totaal recreatie, cultuur en religie 2009 1.948 58 62 - 1.788 1.684 104 40 251 213 11 - 27
Totaal recreatie, cultuur en religie 2010* 1.998 55 67 - 1.834 1.703 131 42 231 200 4 - 28
Totaal onderwijs 2009 27.120 132 218 - 26.717 24.823 1.894 53 396 193 177 - 26
Totaal onderwijs 2010* 27.070 216 317 - 26.470 24.496 1.974 68 465 230 207 - 28
Totaal sociale bescherming 2009 37.056 507 822 - 35.616 35.563 53 112 798 51 - 688 59
Totaal sociale bescherming 2010* 39.603 504 836 - 38.161 38.079 82 102 838 66 - 709 63
Bron: CBS.
Verklaring van tekens