Rijk; vorderingen en schulden, functie, 2003 - 2009

Bewerk tabel

Deze tabel bevat een deel van de uitkomsten van de jaarlijkse analyse van
de rijksfinanciën: de bestemming van de langlopende vorderingen en
schulden van het rijk. In de tabel zijn de gegevens te splitsen naar de
volgende kenmerken:
- transactie volgens het Europees Systeem van Rekeningen 1995;
- hoofdfunctie volgens de Classificatie van overheidsfuncties 1998.

In 2002 heeft de Europese Commissie voor de rubricering naar bestemming de
Classificatie van overheidsfuncties 1998 voorgeschreven.
Vanaf 2003 is een volgtijdelijk vergelijkbare reeks van de langlopende
vorderingen en schulden van het rijk beschikbaar op basis van deze nieuwe
classificatie.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2003
Frequentie: stopgezet

Status van de cijfers:
Alle cijfers zijn bij eerste publicatie voorlopig. Het definitieve cijfer
wordt vastgesteld in september van het eerstvolgende jaar.

Wijzigingen per 27 oktober 2010:
De voorlopige cijfers voor 2009 zijn opgenomen.
De cijfers voor 2008 zijn nu definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers:
Niet van toepassing.

Rijk; vorderingen en schulden, functie, 2003 - 2009

Functies Perioden VorderingenVerstrekte langlopende leningenTotaal verstrekt (mln euro) VorderingenAflossing langlopende leningenTotale aflossing (mln euro) VorderingenAandelen en overige deelnemingenTotaal aandelen, deelnemingen (mln euro) VorderingenLiquidatie aandelen en deelnemingenTotaal liquidatie aandelen, deelnemingen (mln euro) SchuldenLanglopende effectenOpbrengst obligaties (mln euro) SchuldenLanglopende effectenAflossing obligaties (mln euro) SchuldenLanglopende leningenOpbrengst langlopende leningen (mln euro) SchuldenLanglopende leningenAflossing langlopende leningen (mln euro)
Totaal van alle functies 2003 2.050 1.842 48 2.027 34.224 23.718 6 241
Totaal van alle functies 2004 2.015 1.787 17 1.292 33.579 18.761 0 145
Totaal van alle functies 2005 3.463 1.493 2.868 3.697 32.156 26.952 - 126
Totaal van alle functies 2006 3.473 1.590 37 3.721 23.238 27.780 - 308
Totaal van alle functies 2007 4.639 1.841 63 1.195 21.593 26.889 - 79
Totaal van alle functies 2008 4.819 2.176 37.097 448 29.111 21.345 - 34
Totaal van alle functies 2009* 4.820 6.683 1.709 8.926 48.097 34.791 - 56
Bron: CBS.
Verklaring van tekens