Toerismerekeningen; aanbod in Nederland, 2001-2011

Bewerk tabel
Deze tabel bevat gegevens over het aanbod van toeristische goederen en diensten. Toerisme is geen bedrijfstak op zich, maar heeft betrekking op een groot aantal producten en diensten die vanuit verschillende bedrijfstakken aan toeristen worden geleverd. De cijfers zijn consistent met het conceptuele raamwerk van de Nationale
Rekeningen (NR) en kunnen worden vergeleken met reeds bestaande macro-economische kengetallen zoals het bruto binnenlands product, de totale toegevoegde waarde en het totale aantal banen in Nederland.
De Satelliet Rekening Toerisme (SRT) biedt daarmee een geïntegreerd macro-economisch overzicht van de betekenis van toerisme voor de economie.

In deze tabel wordt de productie en invoer met betrekking tot leveringen aan toeristen gekwantificeerd. Toeristische bestedingen en aanbod zijn in balans: de interne toeristische bestedingen (exclusief btw) zijn daarom gelijk aan de totalen per product van deze tabel.

Gegevens beschikbaar van 2001 tot en met 2011.

Status van de cijfers:
De gegevens over 2010 zijn (nader) voorlopig en 2011 voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 3 december 2013:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers:
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door Toerisme; kernindicatoren en Toeristische bestedingen, voor links zie paragraaf 3.

Toerismerekeningen; aanbod in Nederland, 2001-2011

Aangeboden diensten Soort cijfers Perioden Totaal aanbod (mln euro) Aanbod door bedrijvenTotaal bedrijven (mln euro) Aanbod door bedrijvenHorecabedrijvenTotaal horecabedrijven (mln euro) Aanbod door bedrijvenVervoersbedrijven en reisbureausTotaal vervoersbedrijven (mln euro) Aanbod door bedrijvenCultuur- , sport- & recreatiebedrijvenTotaal cultuur, sport en recreatie (mln euro) Aanbod door bedrijvenOverige bedrijven (mln euro) Aanbod via invoer (mln euro) Aanbod via productgeb. bel. en subs. (mln euro)
Tot.aanbod interne toeristische diensten Lopende prijzen 2009 32.603 27.796 11.061 6.712 5.955 4.068 2.136 422
Tot.aanbod interne toeristische diensten Lopende prijzen 2010 33.296 28.305 11.022 6.947 6.040 4.296 2.261 348
Tot.aanbod interne toeristische diensten Lopende prijzen 2011* 34.575 29.277 11.443 7.258 6.099 4.477 2.363 446
Totaal aanbod horecadiensten Lopende prijzen 2009 11.768 11.768 10.759 4 775 230 0 0
Totaal aanbod horecadiensten Lopende prijzen 2010 11.732 11.732 10.715 3 775 239 0 0
Totaal aanbod horecadiensten Lopende prijzen 2011* 12.182 12.182 11.134 3 800 245 0 0
Totaal aanbod vervoersdiensten Lopende prijzen 2009 6.242 6.712 0 6.701 0 11 0 -470
Totaal aanbod vervoersdiensten Lopende prijzen 2010 6.342 6.948 0 6.937 0 11 0 -606
Totaal aanbod vervoersdiensten Lopende prijzen 2011* 6.665 7.259 0 7.247 0 12 0 -594
Totaal aanbod cultuur, sport & recreatie Lopende prijzen 2009 5.339 5.661 301 3 5.167 190 0 -322
Totaal aanbod cultuur, sport & recreatie Lopende prijzen 2010 5.421 5.753 306 3 5.251 193 0 -332
Totaal aanbod cultuur, sport & recreatie Lopende prijzen 2011* 5.488 5.791 308 3 5.285 195 0 -303
Tot.aanbod niet karakteristieke diensten Lopende prijzen 2009 9.254 3.655 1 4 13 3.637 2.136 1.214
Tot.aanbod niet karakteristieke diensten Lopende prijzen 2010 9.801 3.872 1 4 14 3.853 2.261 1.286
Tot.aanbod niet karakteristieke diensten Lopende prijzen 2011* 10.240 4.045 1 5 14 4.025 2.363 1.343
Bron: CBS.
Verklaring van tekens