Toerismerekeningen; aanbod in Nederland, 2001-2011

Toerismerekeningen; aanbod in Nederland, 2001-2011

Aangeboden diensten Soort cijfers Perioden Totaal aanbod (mln euro) Aanbod door bedrijven Totaal bedrijven (mln euro) Aanbod door bedrijven Horecabedrijven Totaal horecabedrijven (mln euro) Aanbod door bedrijven Vervoersbedrijven en reisbureaus Totaal vervoersbedrijven (mln euro) Aanbod door bedrijven Cultuur- , sport- & recreatiebedrijven Totaal cultuur, sport en recreatie (mln euro) Aanbod door bedrijven Overige bedrijven (mln euro) Aanbod via invoer (mln euro) Aanbod via productgeb. bel. en subs. (mln euro)
Tot.aanbod interne toeristische diensten Lopende prijzen 2009 32.603 27.796 11.061 6.712 5.955 4.068 2.136 422
Tot.aanbod interne toeristische diensten Lopende prijzen 2010** 33.296 28.305 11.022 6.947 6.040 4.296 2.261 348
Tot.aanbod interne toeristische diensten Lopende prijzen 2011* 34.575 29.277 11.443 7.258 6.099 4.477 2.363 446
Totaal aanbod horecadiensten Lopende prijzen 2009 11.768 11.768 10.759 4 775 230 0 0
Totaal aanbod horecadiensten Lopende prijzen 2010** 11.732 11.732 10.715 3 775 239 0 0
Totaal aanbod horecadiensten Lopende prijzen 2011* 12.182 12.182 11.134 3 800 245 0 0
Totaal aanbod vervoersdiensten Lopende prijzen 2009 6.242 6.712 0 6.701 0 11 0 -470
Totaal aanbod vervoersdiensten Lopende prijzen 2010** 6.342 6.948 0 6.937 0 11 0 -606
Totaal aanbod vervoersdiensten Lopende prijzen 2011* 6.665 7.259 0 7.247 0 12 0 -594
Totaal aanbod cultuur, sport & recreatie Lopende prijzen 2009 5.339 5.661 301 3 5.167 190 0 -322
Totaal aanbod cultuur, sport & recreatie Lopende prijzen 2010** 5.421 5.753 306 3 5.251 193 0 -332
Totaal aanbod cultuur, sport & recreatie Lopende prijzen 2011* 5.488 5.791 308 3 5.285 195 0 -303
Tot.aanbod niet karakteristieke diensten Lopende prijzen 2009 9.254 3.655 1 4 13 3.637 2.136 1.214
Tot.aanbod niet karakteristieke diensten Lopende prijzen 2010** 9.801 3.872 1 4 14 3.853 2.261 1.286
Tot.aanbod niet karakteristieke diensten Lopende prijzen 2011* 10.240 4.045 1 5 14 4.025 2.363 1.343
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Deze tabel bevat gegevens over het aanbod van toeristische goederen en diensten. Toerisme is geen bedrijfstak op zich, maar heeft betrekking op een groot aantal producten en diensten die vanuit verschillende bedrijfstakken aan toeristen worden geleverd. De cijfers zijn consistent met het conceptuele raamwerk van de Nationale
Rekeningen (NR) en kunnen worden vergeleken met reeds bestaande macro-economische kengetallen zoals het bruto binnenlands product, de totale toegevoegde waarde en het totale aantal banen in Nederland.
De Satelliet Rekening Toerisme (SRT) biedt daarmee een geïntegreerd macro-economisch overzicht van de betekenis van toerisme voor de economie.

In deze tabel wordt de productie en invoer met betrekking tot leveringen aan toeristen gekwantificeerd. Toeristische bestedingen en aanbod zijn in balans: de interne toeristische bestedingen (exclusief btw) zijn daarom gelijk aan de totalen per product van deze tabel.

Gegevens beschikbaar van 2001 tot en met 2011.

Status van de cijfers:
De gegevens over 2010 zijn (nader) voorlopig en 2011 voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 3 december 2013:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers:
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door Toerisme; kernindicatoren en Toeristische bestedingen, voor links zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Totaal aanbod
Totaal aangeboden goederen en diensten door verschillende aanbieders
ten behoeve van intern toerisme. Inclusief invoer, productgebonden
belastingen en subsidies, handels- en vervoersmarges.
Aanbod door bedrijven
Aangeboden goederen en diensten door bedrijven.
Totaal bedrijven
Een bedrijf is de feitelijke transactor in het productieproces gekenmerkt
door zelfstandigheid ten aanzien van de beslissingen over dat proces en
door het aanbieden van zijn producten aan derden.
Horecabedrijven
Aangeboden diensten door aanbieders van accommodatie, drank- en
maaltijden.
Totaal horecabedrijven
Totaal aangeboden diensten door aanbieders van accommodatie, drank- en
maaltijden.
Vervoersbedrijven en reisbureaus
Aangeboden diensten door vervoersbedrijven en reisbureaus.
Totaal vervoersbedrijven
Totaal aangeboden diensten door vervoersbedrijven zoals de
spoorwegen, luchtvaartmaatschappijen en busondernemingen,
en diensten aangeboden door reisbureaus.
Cultuur- , sport- & recreatiebedrijven
Aangeboden diensten voor cultuur, sport en recreatie.
Totaal cultuur, sport en recreatie
Totaal aangeboden diensten voor cultuur, sport en recreatie.
Overige bedrijven
Totaal aangeboden toeristische goederen en diensten door bedrijven
die merendeels niet-toeristische goederen en diensten leveren.
Aanbod via invoer
Aanbod gegenereerd via invoer van goederen en diensten. Hieronder vallen
onder andere de uitgaven van Nederlandse bedrijven of personen in het
buitenland, zoals vervoerskosten, bankkosten en zakenreizen.
Aanbod via productgeb. bel. en subs.
Aanbod gegenereerd via productgebonden belastingen en subsidies.
Productgebonden belastingen zijn belastingen die moeten worden betaald per
eenheid geproduceerd of verhandeld product. Zij zijn gerelateerd aan de
waarde of de hoeveelheid van het product en hebben zowel betrekking op
geproduceerde als op ingevoerde producten. Productgebonden belastingen
worden onderscheiden in productgebonden belastingen op productie,
belastingen op invoer (exclusief belasting over de toegevoegde waarde
(btw)), toegerekende btw en het verschil toegerekende en afgedragen btw.
Productgebonden subsidies zijn subsidies die worden uitgekeerd per eenheid
geproduceerd of verhandeld product. Zij zijn gerelateerd aan de waarde of
aan de hoeveelheid van het product en kunnen zowel betrekking hebben op
geproduceerde als op ingevoerde producten. Productgebonden subsidies
worden onderscheiden in productgebonden subsidies op productie en
subsidies op invoer.