Toerismerekeningen; bestedingen in Nederland, 2001-2011


Deze tabel bevat gegevens over toeristische bestedingen.
Toerisme is geen bedrijfstak op zich, maar heeft betrekking op een groot aantal producten en diensten die vanuit verschillende bedrijfstakken aan toeristen worden geleverd. De cijfers zijn consistent met het conceptuele
raamwerk van de Nationale Rekeningen (NR) en kunnen worden vergeleken met reeds bestaande macro-economische kengetallen zoals het bruto binnenlands product, de totale toegevoegde waarde en het totale aantal banen in
Nederland. De Satelliet Rekening Toerisme (SRT) biedt daarmee een geïntegreerd macro-economisch overzicht van de betekenis van toerisme voor de economie.

In de onderwerpen wordt onderscheid gemaakt tussen de karakteristieke diensten en niet-karakteristieke diensten en goederen. De bestedingen zijn gewaardeerd tegen prijzen exclusief btw.

In de selectie staan de verschillende categorieën toeristische bestedingen.
Twee bijzondere categorieën van het interne toerisme zijn de duurzame recreatiegoederen en de sociale overdrachten.

Gegevens beschikbaar van 2001 tot en met 2011.

Status van de cijfers:
De gegevens over 2010 zijn (nader) voorlopig en 2011 voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 3 december 2013:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers:
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door Toerisme; kernindicatoren en Toeristische bestedingen, voor links zie paragraaf 3.

Toerismerekeningen; bestedingen in Nederland, 2001-2011

Bestedingspatroon Reisduur Soort cijfers Perioden Totaal interne toeristische bestedingen (mln euro) Bestedingen door niet ingezetenenTotaal bestedingen door niet ingezetenen (mln euro) Bestedingen door ingezetenenTotaal bestedingen door ingezetenen (mln euro) Bestedingen door ingezetenenBestemming NederlandTotaal bestemming Nederland (mln euro) Bestedingen door ingezetenenBestemming buitenlandTotaal bestemming buitenland (mln euro) Duurzame recreatiegoederen (mln euro) Sociale overdrachten (mln euro)
Totaal interne toeristische bestedingen Totaal eendaags en meerdaags Lopende prijzen 2009 35.145 6.965 23.720 19.650 4.070 2.628 1.832
Totaal interne toeristische bestedingen Totaal eendaags en meerdaags Lopende prijzen 2010 35.983 7.355 24.218 20.058 4.160 2.549 1.861
Totaal interne toeristische bestedingen Totaal eendaags en meerdaags Lopende prijzen 2011* 37.280 7.747 25.113 20.746 4.367 2.530 1.890
Tot.Karakteristieke goederen en diensten Totaal eendaags en meerdaags Lopende prijzen 2009 23.349 3.364 18.164 14.503 3.661 0 1.821
Tot.Karakteristieke goederen en diensten Totaal eendaags en meerdaags Lopende prijzen 2010 23.495 3.385 18.260 14.540 3.720 0 1.850
Tot.Karakteristieke goederen en diensten Totaal eendaags en meerdaags Lopende prijzen 2011* 24.335 3.524 18.932 15.023 3.909 0 1.879
Bestedingen totaal horeca Totaal eendaags en meerdaags Lopende prijzen 2009 11.768 1.774 9.994 9.994 0 0 0
Bestedingen totaal horeca Totaal eendaags en meerdaags Lopende prijzen 2010 11.732 1.769 9.963 9.963 0 0 0
Bestedingen totaal horeca Totaal eendaags en meerdaags Lopende prijzen 2011* 12.182 1.837 10.345 10.345 0 0 0
Bestedingen totaal vervoer Totaal eendaags en meerdaags Lopende prijzen 2009 6.242 1.285 4.797 1.136 3.661 0 160
Bestedingen totaal vervoer Totaal eendaags en meerdaags Lopende prijzen 2010 6.342 1.306 4.873 1.153 3.720 0 163
Bestedingen totaal vervoer Totaal eendaags en meerdaags Lopende prijzen 2011* 6.665 1.373 5.121 1.212 3.909 0 171
Bestedingen totaal overige diensten Totaal eendaags en meerdaags Lopende prijzen 2009 5.339 305 3.373 3.373 0 0 1.661
Bestedingen totaal overige diensten Totaal eendaags en meerdaags Lopende prijzen 2010 5.421 310 3.424 3.424 0 0 1.687
Bestedingen totaal overige diensten Totaal eendaags en meerdaags Lopende prijzen 2011* 5.488 314 3.466 3.466 0 0 1.708
Tot.niet karakteristieke goed. en dienst Totaal eendaags en meerdaags Lopende prijzen 2009 9.254 3.021 4.024 3.683 341 2.209 0
Tot.niet karakteristieke goed. en dienst Totaal eendaags en meerdaags Lopende prijzen 2010 9.801 3.347 4.312 3.946 366 2.142 0
Tot.niet karakteristieke goed. en dienst Totaal eendaags en meerdaags Lopende prijzen 2011* 10.240 3.594 4.520 4.137 383 2.126 0
Btw Totaal eendaags en meerdaags Lopende prijzen 2009 2.542 580 1.532 1.464 68 419 11
Btw Totaal eendaags en meerdaags Lopende prijzen 2010 2.687 623 1.646 1.572 74 407 11
Btw Totaal eendaags en meerdaags Lopende prijzen 2011* 2.705 629 1.661 1.586 75 404 11
Bron: CBS.
Verklaring van tekens