Toerismerekeningen; bestedingen in Nederland, 2001-2011

Toerismerekeningen; bestedingen in Nederland, 2001-2011

Bestedingspatroon Reisduur Soort cijfers Perioden Totaal interne toeristische bestedingen (mln euro) Bestedingen door niet ingezetenen Totaal bestedingen door niet ingezetenen (mln euro) Bestedingen door ingezetenen Totaal bestedingen door ingezetenen (mln euro) Bestedingen door ingezetenen Bestemming Nederland Totaal bestemming Nederland (mln euro) Bestedingen door ingezetenen Bestemming buitenland Totaal bestemming buitenland (mln euro) Duurzame recreatiegoederen (mln euro) Sociale overdrachten (mln euro)
Totaal interne toeristische bestedingen Totaal eendaags en meerdaags Lopende prijzen 2009 35.145 6.965 23.720 19.650 4.070 2.628 1.832
Totaal interne toeristische bestedingen Totaal eendaags en meerdaags Lopende prijzen 2010** 35.983 7.355 24.218 20.058 4.160 2.549 1.861
Totaal interne toeristische bestedingen Totaal eendaags en meerdaags Lopende prijzen 2011* 37.280 7.747 25.113 20.746 4.367 2.530 1.890
Tot.Karakteristieke goederen en diensten Totaal eendaags en meerdaags Lopende prijzen 2009 23.349 3.364 18.164 14.503 3.661 0 1.821
Tot.Karakteristieke goederen en diensten Totaal eendaags en meerdaags Lopende prijzen 2010** 23.495 3.385 18.260 14.540 3.720 0 1.850
Tot.Karakteristieke goederen en diensten Totaal eendaags en meerdaags Lopende prijzen 2011* 24.335 3.524 18.932 15.023 3.909 0 1.879
Bestedingen totaal horeca Totaal eendaags en meerdaags Lopende prijzen 2009 11.768 1.774 9.994 9.994 0 0 0
Bestedingen totaal horeca Totaal eendaags en meerdaags Lopende prijzen 2010** 11.732 1.769 9.963 9.963 0 0 0
Bestedingen totaal horeca Totaal eendaags en meerdaags Lopende prijzen 2011* 12.182 1.837 10.345 10.345 0 0 0
Bestedingen totaal vervoer Totaal eendaags en meerdaags Lopende prijzen 2009 6.242 1.285 4.797 1.136 3.661 0 160
Bestedingen totaal vervoer Totaal eendaags en meerdaags Lopende prijzen 2010** 6.342 1.306 4.873 1.153 3.720 0 163
Bestedingen totaal vervoer Totaal eendaags en meerdaags Lopende prijzen 2011* 6.665 1.373 5.121 1.212 3.909 0 171
Bestedingen totaal overige diensten Totaal eendaags en meerdaags Lopende prijzen 2009 5.339 305 3.373 3.373 0 0 1.661
Bestedingen totaal overige diensten Totaal eendaags en meerdaags Lopende prijzen 2010** 5.421 310 3.424 3.424 0 0 1.687
Bestedingen totaal overige diensten Totaal eendaags en meerdaags Lopende prijzen 2011* 5.488 314 3.466 3.466 0 0 1.708
Tot.niet karakteristieke goed. en dienst Totaal eendaags en meerdaags Lopende prijzen 2009 9.254 3.021 4.024 3.683 341 2.209 0
Tot.niet karakteristieke goed. en dienst Totaal eendaags en meerdaags Lopende prijzen 2010** 9.801 3.347 4.312 3.946 366 2.142 0
Tot.niet karakteristieke goed. en dienst Totaal eendaags en meerdaags Lopende prijzen 2011* 10.240 3.594 4.520 4.137 383 2.126 0
Btw Totaal eendaags en meerdaags Lopende prijzen 2009 2.542 580 1.532 1.464 68 419 11
Btw Totaal eendaags en meerdaags Lopende prijzen 2010** 2.687 623 1.646 1.572 74 407 11
Btw Totaal eendaags en meerdaags Lopende prijzen 2011* 2.705 629 1.661 1.586 75 404 11
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over toeristische bestedingen.
Toerisme is geen bedrijfstak op zich, maar heeft betrekking op een groot aantal producten en diensten die vanuit verschillende bedrijfstakken aan toeristen worden geleverd. De cijfers zijn consistent met het conceptuele
raamwerk van de Nationale Rekeningen (NR) en kunnen worden vergeleken met reeds bestaande macro-economische kengetallen zoals het bruto binnenlands product, de totale toegevoegde waarde en het totale aantal banen in
Nederland. De Satelliet Rekening Toerisme (SRT) biedt daarmee een geïntegreerd macro-economisch overzicht van de betekenis van toerisme voor de economie.

In de onderwerpen wordt onderscheid gemaakt tussen de karakteristieke diensten en niet-karakteristieke diensten en goederen. De bestedingen zijn gewaardeerd tegen prijzen exclusief btw.

In de selectie staan de verschillende categorieën toeristische bestedingen.
Twee bijzondere categorieën van het interne toerisme zijn de duurzame recreatiegoederen en de sociale overdrachten.

Gegevens beschikbaar van 2001 tot en met 2011.

Status van de cijfers:
De gegevens over 2010 zijn (nader) voorlopig en 2011 voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 3 december 2013:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers:
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door Toerisme; kernindicatoren en Toeristische bestedingen, voor links zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Totaal interne toeristische bestedingen
De totale bestedingen gedaan door toeristen of ten behoeve van toeristen
voor, tijdens en na de reis en het verblijf op de plaats van bestemming
bij een Nederlands bedrijf of dienstverlener.
Bestedingen door niet ingezetenen
Toeristische bestedingen door buitenlanders bij Nederlandse bedrijven
of dienstverleners.
Totaal bestedingen door niet ingezetenen
Toeristische bestedingen door niet ingezeten personen bij Nederlandse
bedrijven of dienstverleners. Iemand is niet ingezetene als hij gedurende
een periode van minder dan een jaar economische activiteiten in
Nederland heeft verricht.
Bestedingen door ingezetenen
Toeristische bestedingen door ingezeten personen bij Nederlandse
bedrijven of dienstverleners. Iemand is ingezetene als hij gedurende
een periode van minimaal een jaar economische activiteiten in Nederland
heeft verricht.
Totaal bestedingen door ingezetenen
Totaal toeristische bestedingen door Nederlanders bij Nederlandse
bedrijven of dienstverleners.
Bestemming Nederland
Toeristische bestedingen door Nederlanders bij Nederlandse bedrijven
of dienstverleners tijdens een reis in Nederland.
Totaal bestemming Nederland
Totaal toeristische bestedingen door Nederlanders bij Nederlandse
bedrijven of dienstverleners tijdens een reis in Nederland.
Bestemming buitenland
Toeristische bestedingen door Nederlanders bij Nederlandse bedrijven
of dienstverleners tijdens een reis naar het buitenland.
Totaal bestemming buitenland
Totaal toeristische bestedingen door Nederlanders bij Nederlandse
bedrijven of dienstverleners tijdens een reis naar het buitenland.
Duurzame recreatiegoederen
Goederen die zijn aangeschaft voor recreatief gebruik en die meer dan
één keer over een langere periode gebruikt kunnen worden.
Sociale overdrachten
Goederen en diensten die door overheidsinstellingen of instellingen
zonder winstoogmerk ten behoeve van huishoudens aan individuele
huishoudens worden verstrekt. Hiertoe behoren: de sociale uitkeringen in
natura, de wettelijke uitkeringen sociale verzekering in natura en de
overdracht van individuele niet-marktgoederen en -diensten.