Gezondheid; Regio: 2004/2007, 2005/2008

Bewerk tabel

In deze tabel worden cijfers gegeven over een breed scala aan gezondheidsgerelateerde onderwerpen.
Aan bod komt bijvoorbeeld het gebruik van zorg zoals contact met de huisarts, specialist of fysiotherapeut. Tevens worden cijfers gegeven over de gezondheidsbeleving, ziekten en aandoeningen van de Nederlander. Ook onderwerpen die te maken hebben met gezondheid en leefstijl komen aan de orde zoals overgewicht, roken en
alcoholgebruik. Tevens worden cijfers gepresenteerd van het aandeel vrouwen dat zich heeft laten onderzoeken op borstkanker of baarmoederhalskanker.
Het kenmerkende van de tabel is dat naast het landelijk cijfer tevens de uitkomsten zijn uitgesplitst naar een drietal regionale kenmerken: Landsdeel; Provincie en GGD-gebied. De cijfers zijn afkomstig uit de CBS-GezondheidsenquĂȘte.

Gegevens beschikbaar vanaf:
Cijfers zijn het gemiddelde over de periode 2004-2007 of de periode 2005-2008.

Status van de cijfers
Definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Tabel is stopgezet.

Gezondheid; Regio: 2004/2007, 2005/2008

Cijfersoort Regio's Perioden Gezondheid en aandoeningenMalaise klachtenMinstens 1 malaise klacht (%)
Waargenomen Nederland 2005-2008 72,2
Bron: CBS.
Verklaring van tekens