Gezondheid; Regio: 2004/2007, 2005/2008

Gezondheid; Regio: 2004/2007, 2005/2008

Cijfersoort Regio's Perioden Gezondheid en aandoeningen Malaise klachten Minstens 1 malaise klacht (%)
Waargenomen Nederland 2005-2008 72,2
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel worden cijfers gegeven over een breed scala aan gezondheidsgerelateerde onderwerpen.
Aan bod komt bijvoorbeeld het gebruik van zorg zoals contact met de huisarts, specialist of fysiotherapeut. Tevens worden cijfers gegeven over de gezondheidsbeleving, ziekten en aandoeningen van de Nederlander. Ook onderwerpen die te maken hebben met gezondheid en leefstijl komen aan de orde zoals overgewicht, roken en
alcoholgebruik. Tevens worden cijfers gepresenteerd van het aandeel vrouwen dat zich heeft laten onderzoeken op borstkanker of baarmoederhalskanker.
Het kenmerkende van de tabel is dat naast het landelijk cijfer tevens de uitkomsten zijn uitgesplitst naar een drietal regionale kenmerken: Landsdeel; Provincie en GGD-gebied. De cijfers zijn afkomstig uit de CBS-Gezondheidsenquête.

Gegevens beschikbaar vanaf:
Cijfers zijn het gemiddelde over de periode 2004-2007 of de periode 2005-2008.

Status van de cijfers
Definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Tabel is stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Gezondheid en aandoeningen
Om een algemene indicatie te krijgen van de gezondheidstoestand van de
bevolking wordt in de gezondheidsenquête gevraagd naar de eigen
beleving van de gezondheid, zowel lichamelijk als psychisch. Tevens
wordt gevraagd naar het voorkomen van gezondheidsklachten,
symptomen of aandoeningen, zoals bijvoorbeeld suikerziekte, hoge
bloeddruk en dergelijke.
Malaise klachten
Het gaat hier over de onderstaande vijf vragen.
1. Heeft u gedurende de laatste 14 dagen last gehad van hoofdpijn?
2. Heeft u gedurende de laatste 14 dagen last gehad van moeheid?
3. Heeft u gedurende de laatste 14 dagen last gehad van slapeloosheid?
4. Heeft u gedurende de laatste 14 dagen last gehad van pijn in de rug?
5. Heeft u gedurende de laatste 14 dagen last gehad van pijn in spieren
of gewrichten?
Antwoordcategorieën: ja / nee.
De tabel geeft het percentage personen in de bevolking vanaf 4 jaar dat
minstens op één van deze 5 vragen met 'ja' heeft geantwoord. Tevens zijn
de uitkomsten op de vragen 2 (moeheid) en 3 (slapeloosheid) apart
weergegeven.
Minstens 1 malaise klacht
Minstens 1 keer de antwoordcategorie 'ja' op de 5 vragen over
malaiseklachten. Het cijfer betreft het percentage personen in de
bevolking van 4 jaar of ouder.