Werknemers; niet - westers allochtone collega's, 1999 - 2005

Werknemers; niet - westers allochtone collega's, 1999 - 2005

Leeftijd Herkomstgroepering Generatie SBI'93 Bedrijfsgrootte Woongemeente Perioden Werknemers, totaal geslacht Aantal werknemers (x 1 000) Werknemers, totaal geslacht Niet-westers allochtone collega's (%)
Totaal 15 tot 65 jaar Autochtonen Totaal generaties Totaal economische activiteiten Totaal bedrijven per vestigingsgemeente Totaal Nederland 2005, vrijdag 30 september 5.802,3 6
Totaal 15 tot 65 jaar Autochtonen Totaal generaties Totaal economische activiteiten 2 tot 10 werknemers Totaal Nederland 2005, vrijdag 30 september 684,9 3
Totaal 15 tot 65 jaar Autochtonen Totaal generaties Totaal economische activiteiten 10 tot 50 werknemers Totaal Nederland 2005, vrijdag 30 september 1.308,0 5
Totaal 15 tot 65 jaar Autochtonen Totaal generaties Totaal economische activiteiten 50 of meer werknemers Totaal Nederland 2005, vrijdag 30 september 3.695,1 7
Totaal 15 tot 65 jaar Westerse allochtonen Totaal generaties Totaal economische activiteiten Totaal bedrijven per vestigingsgemeente Totaal Nederland 2005, vrijdag 30 september 577,5 9
Totaal 15 tot 65 jaar Westerse allochtonen Totaal generaties Totaal economische activiteiten 2 tot 10 werknemers Totaal Nederland 2005, vrijdag 30 september 60,9 7
Totaal 15 tot 65 jaar Westerse allochtonen Totaal generaties Totaal economische activiteiten 10 tot 50 werknemers Totaal Nederland 2005, vrijdag 30 september 117,4 8
Totaal 15 tot 65 jaar Westerse allochtonen Totaal generaties Totaal economische activiteiten 50 of meer werknemers Totaal Nederland 2005, vrijdag 30 september 388,7 10
Totaal 15 tot 65 jaar Niet-westerse allochtonen Totaal generaties Totaal economische activiteiten Totaal bedrijven per vestigingsgemeente Totaal Nederland 2005, vrijdag 30 september 550,2 26
Totaal 15 tot 65 jaar Niet-westerse allochtonen Totaal generaties Totaal economische activiteiten 2 tot 10 werknemers Totaal Nederland 2005, vrijdag 30 september 49,4 45
Totaal 15 tot 65 jaar Niet-westerse allochtonen Totaal generaties Totaal economische activiteiten 10 tot 50 werknemers Totaal Nederland 2005, vrijdag 30 september 102,1 30
Totaal 15 tot 65 jaar Niet-westerse allochtonen Totaal generaties Totaal economische activiteiten 50 of meer werknemers Totaal Nederland 2005, vrijdag 30 september 392,2 23
Totaal 15 tot 65 jaar Turkije Totaal generaties Totaal economische activiteiten Totaal bedrijven per vestigingsgemeente Totaal Nederland 2005, vrijdag 30 september 106,7 33
Totaal 15 tot 65 jaar Turkije Totaal generaties Totaal economische activiteiten 2 tot 10 werknemers Totaal Nederland 2005, vrijdag 30 september 11,2 59
Totaal 15 tot 65 jaar Turkije Totaal generaties Totaal economische activiteiten 10 tot 50 werknemers Totaal Nederland 2005, vrijdag 30 september 22,2 40
Totaal 15 tot 65 jaar Turkije Totaal generaties Totaal economische activiteiten 50 of meer werknemers Totaal Nederland 2005, vrijdag 30 september 71,6 26
Totaal 15 tot 65 jaar Marokko Totaal generaties Totaal economische activiteiten Totaal bedrijven per vestigingsgemeente Totaal Nederland 2005, vrijdag 30 september 87,4 29
Totaal 15 tot 65 jaar Marokko Totaal generaties Totaal economische activiteiten 2 tot 10 werknemers Totaal Nederland 2005, vrijdag 30 september 6,5 42
Totaal 15 tot 65 jaar Marokko Totaal generaties Totaal economische activiteiten 10 tot 50 werknemers Totaal Nederland 2005, vrijdag 30 september 16,8 29
Totaal 15 tot 65 jaar Marokko Totaal generaties Totaal economische activiteiten 50 of meer werknemers Totaal Nederland 2005, vrijdag 30 september 63,1 27
Totaal 15 tot 65 jaar Suriname Totaal generaties Totaal economische activiteiten Totaal bedrijven per vestigingsgemeente Totaal Nederland 2005, vrijdag 30 september 144,3 22
Totaal 15 tot 65 jaar Suriname Totaal generaties Totaal economische activiteiten 2 tot 10 werknemers Totaal Nederland 2005, vrijdag 30 september 8,4 29
Totaal 15 tot 65 jaar Suriname Totaal generaties Totaal economische activiteiten 10 tot 50 werknemers Totaal Nederland 2005, vrijdag 30 september 20,6 22
Totaal 15 tot 65 jaar Suriname Totaal generaties Totaal economische activiteiten 50 of meer werknemers Totaal Nederland 2005, vrijdag 30 september 114,3 21
Totaal 15 tot 65 jaar Nederlandse Antillen en Aruba Totaal generaties Totaal economische activiteiten Totaal bedrijven per vestigingsgemeente Totaal Nederland 2005, vrijdag 30 september 50,5 19
Totaal 15 tot 65 jaar Nederlandse Antillen en Aruba Totaal generaties Totaal economische activiteiten 2 tot 10 werknemers Totaal Nederland 2005, vrijdag 30 september 3,2 18
Totaal 15 tot 65 jaar Nederlandse Antillen en Aruba Totaal generaties Totaal economische activiteiten 10 tot 50 werknemers Totaal Nederland 2005, vrijdag 30 september 8,3 17
Totaal 15 tot 65 jaar Nederlandse Antillen en Aruba Totaal generaties Totaal economische activiteiten 50 of meer werknemers Totaal Nederland 2005, vrijdag 30 september 38,6 19
Totaal 15 tot 65 jaar Overige niet-westerse allochtonen Totaal generaties Totaal economische activiteiten Totaal bedrijven per vestigingsgemeente Totaal Nederland 2005, vrijdag 30 september 161,4 28
Totaal 15 tot 65 jaar Overige niet-westerse allochtonen Totaal generaties Totaal economische activiteiten 2 tot 10 werknemers Totaal Nederland 2005, vrijdag 30 september 20,1 49
Totaal 15 tot 65 jaar Overige niet-westerse allochtonen Totaal generaties Totaal economische activiteiten 10 tot 50 werknemers Totaal Nederland 2005, vrijdag 30 september 34,1 30
Totaal 15 tot 65 jaar Overige niet-westerse allochtonen Totaal generaties Totaal economische activiteiten 50 of meer werknemers Totaal Nederland 2005, vrijdag 30 september 104,6 23
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Het CBS verzamelt vanuit verschillende registraties gegevens over personen
in Nederland. Deze tabel geeft informatie over alle werknemers die op de
laatste vrijdag van september in Nederland woonden en werkten.
De tabel is onderdeel van de
Lokale Integratiekaart
en wordt samengesteld in opdracht van het
ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. De
gegevens worden niet alleen gegeven voor totaal Nederland, maar ook voor
gemeenten die op 1 januari van de jaren 2003, 2004 of 2005 meer dan 50
duizend inwoners hadden.

De tabel geeft aantallen werknemers uitgesplitst naar geslacht. Voor deze
werknemers geeft de tabel ook het (gemiddeld) percentage niet-westers
allochtone collega's dat voor hetzelfde bedrijf in dezelfde gemeente werkt.

De gegevens zijn uit te splitsen naar persoonskenmerken van de werknemers
en kenmerken van het bedrijf waar men werkzaam is.
Persoonskenmerken: leeftijd (aan het eind van september),
herkomstgroepering, generatie en woongemeente.
Bedrijfskenmerken: economische activiteit en het aantal werknemers van het
bedrijf per vestigingsgemeente.

Gegevens beschikbaar van 1999 tot en met 2005
Frequentie: stopgezet

Reden stopzetting:
Het project waarvoor deze tabellen werden samengesteld is stopgezet.

Status van de cijfers
Het betreft definitieve cijfers.
Omdat in de loop van de tijd aanvullende informatie beschikbaar kan komen,
worden de cijfers eens per vijf jaar vernieuwd. Dit kan dan leiden tot een
kleine aanpassing van de cijfers. Als cijfers worden aangepast, dan wordt
dat hier aangegeven.

Toelichting onderwerpen

Werknemers, totaal geslacht
Aantal werknemers
Betreft het aantal werknemers binnen de geselecteerde groep in de
bevolking dat in Nederland woont en werkt.
Niet-westers allochtone collega's
Betreft het gemiddeld percentage niet-westers allochtone collega's van de
geselecteerde groep werknemers.
Collega's van een werknemer zijn in deze tabel de andere werknemers
binnen hetzelfde bedrijf per vestigingsgemeente van het bedrijf.
Meestal is een bedrijf maar in één gemeente gevestigd. Het kan echter
voorkomen dat een bedrijf in meerdere gemeenten gevestigd is; in dit
geval wordt alleen naar de collega's binnen het bedrijf in dezelfde
vestigingsgemeente gekeken. Wanneeer een bedrijf in één gemeente meerdere
vestigingen heeft, worden deze vestigingen samen genomen.
Personen die ook in hetzelfde bedrijf werken, maar geen werknemer zijn
worden niet als collega meegerekend. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om
eigenaren van het bedrijf. Als een persoon de enige werknemer in het
bedrijf is, heeft deze volgens de bovenstaande definitie geen collega's;
hier wordt dus ook geen rekening mee gehouden bij de bepaling van het
gemiddeld percentage niet-westers allochtone collega's.