Doorstroom geslaagden naar vervolgonderwijs; herk. en woongem.; 2003-2007

Doorstroom geslaagden naar vervolgonderwijs; herk. en woongem.; 2003-2007

Geslacht Herkomstgroepering Onderwijssoort Soort vervolgonderwijs Woongemeente Perioden Aantal geslaagde leerlingen (x 1 000) Percentage geslaagden per bestemming (%)
Totaal mannen en vrouwen Autochtonen Vmbo Voortgezet onderwijs Totaal Nederland 2006/'07 - 2007/'08* 6,7 9
Totaal mannen en vrouwen Autochtonen Vmbo Middelbaar beroepsonderwijs Totaal Nederland 2006/'07 - 2007/'08* 66,4 85
Totaal mannen en vrouwen Autochtonen Vmbo Hoger onderwijs Totaal Nederland 2006/'07 - 2007/'08*
Totaal mannen en vrouwen Autochtonen Havo/vwo Voortgezet onderwijs Totaal Nederland 2006/'07 - 2007/'08* 1,6 3
Totaal mannen en vrouwen Autochtonen Havo/vwo Middelbaar beroepsonderwijs Totaal Nederland 2006/'07 - 2007/'08* 1,4 2
Totaal mannen en vrouwen Autochtonen Havo/vwo Hoger onderwijs Totaal Nederland 2006/'07 - 2007/'08* 47,3 81
Totaal mannen en vrouwen Westerse allochtonen Vmbo Voortgezet onderwijs Totaal Nederland 2006/'07 - 2007/'08* 0,6 11
Totaal mannen en vrouwen Westerse allochtonen Vmbo Middelbaar beroepsonderwijs Totaal Nederland 2006/'07 - 2007/'08* 4,5 80
Totaal mannen en vrouwen Westerse allochtonen Vmbo Hoger onderwijs Totaal Nederland 2006/'07 - 2007/'08*
Totaal mannen en vrouwen Westerse allochtonen Havo/vwo Voortgezet onderwijs Totaal Nederland 2006/'07 - 2007/'08* 0,1 3
Totaal mannen en vrouwen Westerse allochtonen Havo/vwo Middelbaar beroepsonderwijs Totaal Nederland 2006/'07 - 2007/'08* 0,1 1
Totaal mannen en vrouwen Westerse allochtonen Havo/vwo Hoger onderwijs Totaal Nederland 2006/'07 - 2007/'08* 3,8 77
Totaal mannen en vrouwen Niet-westerse allochtonen Vmbo Voortgezet onderwijs Totaal Nederland 2006/'07 - 2007/'08* 1,5 9
Totaal mannen en vrouwen Niet-westerse allochtonen Vmbo Middelbaar beroepsonderwijs Totaal Nederland 2006/'07 - 2007/'08* 13,5 84
Totaal mannen en vrouwen Niet-westerse allochtonen Vmbo Hoger onderwijs Totaal Nederland 2006/'07 - 2007/'08*
Totaal mannen en vrouwen Niet-westerse allochtonen Havo/vwo Voortgezet onderwijs Totaal Nederland 2006/'07 - 2007/'08* 0,2 4
Totaal mannen en vrouwen Niet-westerse allochtonen Havo/vwo Middelbaar beroepsonderwijs Totaal Nederland 2006/'07 - 2007/'08* 0,0 0
Totaal mannen en vrouwen Niet-westerse allochtonen Havo/vwo Hoger onderwijs Totaal Nederland 2006/'07 - 2007/'08* 5,4 85
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft informatie over het eventuele vervolgonderwijs van
geslaagde leerlingen in het voortgezet onderwijs. De tabel geeft de
percentages geslaagde leerlingen in het voortgezet onderwijs die zijn
doorgestroomd naar een bepaald soort vervolgonderwijs. Ook worden
aantallen geslaagde leerlingen getoond.

De geslaagde leerlingen zijn uit te splitsen naar de volgende kenmerken:
geslacht, herkomstgroepering en generatie, onderwijssoort, soort
vervolgonderwijs, woongemeente, perioden.

Gegevens beschikbaar van 2003/'04 tot en met 2007/'08.
Frequentie: stopgezet

Reden stopzetting:
Het project waarvoor deze tabellen werden samengesteld is stopgezet.

Status van de cijfers:
De cijfers over het laatste verslagjaar zijn voorlopig; alle andere
cijfers zijn definitief.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie
De cijfers over 2005/'06 - 2006/'07 zijn nu definitief. De cijfers over
2006/'07 - 2007/'08 zijn toegevoegd.

Toelichting onderwerpen

Aantal geslaagde leerlingen
Aantal geslaagde leerlingen in het voortgezet onderwijs.
Vanaf 2006 inclusief geslaagde leerlingen van de vmbo-afdelingen aan de
Agrarische Opleidingscentra.
Percentage geslaagden per bestemming
Aandeel van geslaagde leerlingen in het voortgezet onderwijs (qua
geslacht, herkomstgroepering, schoolsoort en woongemeente) dat in het
volgende jaar al dan niet deelneemt aan (een bepaald soort)
vervolgonderwijs.
Vanaf 2006 inclusief geslaagde leerlingen van de vmbo-afdelingen aan de
Agrarische Opleidingscentra.