Voortijdig schoolverlaters; herkomst, onderwijssoort, gemeente, 2005 - 2007

Voortijdig schoolverlaters; herkomst, onderwijssoort, gemeente, 2005 - 2007

Geslacht Herkomstgroepering Onderwijssoort Woongemeente Perioden Aantal leerlingen onderzoekspopulatie (x 1 000) Percentage VSV-ers onderzoekspopulatie (%)
Totaal mannen en vrouwen Autochtonen Totaal vo en mbo Totaal Nederland 2006/'07* 1.018,6 3
Totaal mannen en vrouwen Autochtonen Voortgezet onderwijs Totaal Nederland 2006/'07* 721,9 2
Totaal mannen en vrouwen Autochtonen Middelbaar beroepsonderwijs Totaal Nederland 2006/'07* 296,6 8
Totaal mannen en vrouwen Westerse allochtonen Totaal vo en mbo Totaal Nederland 2006/'07* 79,5 5
Totaal mannen en vrouwen Westerse allochtonen Voortgezet onderwijs Totaal Nederland 2006/'07* 57,4 2
Totaal mannen en vrouwen Westerse allochtonen Middelbaar beroepsonderwijs Totaal Nederland 2006/'07* 22,1 11
Totaal mannen en vrouwen Niet-westerse allochtonen Totaal vo en mbo Totaal Nederland 2006/'07* 199,1 7
Totaal mannen en vrouwen Niet-westerse allochtonen Voortgezet onderwijs Totaal Nederland 2006/'07* 127,5 3
Totaal mannen en vrouwen Niet-westerse allochtonen Middelbaar beroepsonderwijs Totaal Nederland 2006/'07* 71,6 14
Totaal mannen en vrouwen 1e generatie niet-westerse allochtonen Totaal vo en mbo Totaal Nederland 2006/'07* 53,5 9
Totaal mannen en vrouwen 1e generatie niet-westerse allochtonen Voortgezet onderwijs Totaal Nederland 2006/'07* 28,7 4
Totaal mannen en vrouwen 1e generatie niet-westerse allochtonen Middelbaar beroepsonderwijs Totaal Nederland 2006/'07* 24,7 15
Totaal mannen en vrouwen 2e generatie niet-westerse allochtonen Totaal vo en mbo Totaal Nederland 2006/'07* 145,6 6
Totaal mannen en vrouwen 2e generatie niet-westerse allochtonen Voortgezet onderwijs Totaal Nederland 2006/'07* 98,8 2
Totaal mannen en vrouwen 2e generatie niet-westerse allochtonen Middelbaar beroepsonderwijs Totaal Nederland 2006/'07* 46,9 13
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over voortijdig schoolverlaters (jaarlijkse
aanwas) vanuit het voortgezet onderwijs en het middelbaar
beroepsonderwijs. De tabel geeft percentages voortijdig schoolverlaters
(VSV-ers) jonger dan 23 jaar in het voortgezet onderwijs en het middelbaar
beroepsonderwijs.

De gegevens zijn uit te splitsen naar de volgende kenmerken: geslacht,
herkomstgroepering en generatie, onderwijssoort, woongemeente, perioden.

Let op: In deze publicatie wordt inzicht gegeven in de
achtergrondkenmerken van voortijdig schoolverlaters in vergelijking tot
totale aantallen leerlingen. Deze publicatie heeft daarmee niet tot
doel het totaal aantal voortijdig schoolverlaters in Nederland weer te
geven. Cijfers hierover zijn berekend door het Ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap.

Gegevens beschikbaar van 2005 tot en met 2007
Frequentie: stopgezet

Reden stopzetting:
Het project waarvoor deze tabellen werden samengesteld is stopgezet.

Status van de cijfers:
De cijfers over het laatste verslagjaar zijn voorlopig; alle andere
cijfers zijn definitief.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie
De cijfers over 2006 zijn nu definitief. De cijfers over 2007 zijn
toegevoegd.

Toelichting onderwerpen

Aantal leerlingen onderzoekspopulatie
Totaal aantal leerlingen jonger dan 23 jaar dat op 1 oktober van het
geselecteerde schooljaar is ingeschreven in het voortgezet onderwijs en
het middelbaar beroepsonderwijs en dat zowel eind september van het
schooljjaar als eind september van het volgend schooljaar tot de
geregistreerde bevolking van Nederland behoorde. Let op: door deze
afbakening wijkt dit totaal aantal leerlingen af van het totaal aantal
leerlingen in het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs.
Voortgezet onderwijs: exclusief het praktijkonderwijs en voor het
schooljaar 2004/'05 de vmbo-afdelingen van de Agrarische
Opleidingscentra (AOC's).
Middelbaar beroepsonderwijs: exclusief de leerlingen die slechts
ingeschreven staan voor het doen van een examen (extraneï).
Percentage VSV-ers onderzoekspopulatie
Aandeel voortijdig schoolverlaters (VSV-ers) binnen het totaal aantal
leerlingen in de betreffende (sub)groep van de onderzoekspopulatie;
berekend op de onafgeronde absolute aantallen.