ICT-gebruik bedrijven in financiële sector naar bedrijfsgrootte, 2006

Bewerk tabel

Deze tabel bevat gegevens over het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT) door bedrijven. Het gaat daarbij om:
- het gebruik van computers;
- ICT-systemen voor de kantooradministratie;
- interne en externe netwerken, waaronder internet;
- software en toepassing ervan;
- Supply Chain Management (ketenintegratie);
- Automated Data Exchange (automatische gegevensuitwisseling);
- communicatie met overheden via internet;
- de mate waarin de bedrijven het internet gebruiken voor in- en verkoop.

De gegevens hebben betrekking op bedrijven met 10 en meer werkzame personen in de financiële sector. Peildatum daarbij is 31 december.
De gegevens zijn uitgesplitst naar bedrijfsafdeling (gebaseerd op de Standaardbedrijfsindeling (SBI'93)):
Overige geldscheppende instellingen (SBI'93, code 6512) en Overige kredietverlening (SBI'93, code 6522), Levensverzekeringen, naturaverzekeringen en spaarkassen (SBI'93, code 6601), Schadeverzekeringen (SBI'93, code 6603), de bedrijfstak Activiteiten ten behoeve van of verwant aan financiële instellingen (SBI'93, code 67), exclusief de Optie-en effectenbeurzen (SBI'93, code 6711), exclusief de verzekeringsbeurzen (SBI'93, code 67201) en exclusief de Waarborgfondsen (SBI'93, code 67204).

Gegevens beschikbaar over het jaar 2006.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 8 maart 2019:
Geen, tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

ICT-gebruik bedrijven in financiële sector naar bedrijfsgrootte, 2006

Bedrijfsgrootte Aantal bedrijven >= 10 werkzame personen (aantal) ICT-personeel per 31 decemberPersoneel dat werkt met een computer (in % van totale aantal werkzame personen) ICT-personeel per 31 decemberPersoneel dat werkt met internet (in % van totale aantal werkzame personen) ICT-personeel per 31 decemberTelewerkers (in % van totale aantal werkzame personen) ICT-specialistenWervingTotaal werven (in % van het totale aantal bedrijven) ICT-specialistenWervingOndervonden problemen bij werven (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met ICT-personeelICT-gebruikersWerven (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met ICT-personeelICT-gebruikersProblemen met werven (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met interne netwerken (LAN)LAN (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met externe netwerkenInternet (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met externe netwerkenInternet, naar soort verbindingAnaloog modem (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met externe netwerkenInternet, naar soort verbindingISDN (in % van het totale aantal bedrijven) Internet, naar soort verbindingBreedbandTotaal breedband (in % van het totale aantal bedrijven) Internet, naar soort verbindingBreedbandADSL, SDSL, kabel en dergelijke (in % van het totale aantal bedrijven) Internet, naar soort verbindingBreedbandAndere hoogwaardige vaste verbindingen (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met externe netwerkenInternet, naar soort verbindingDraadloze verbinding (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met externe netwerkenInternet, algemene toepassingenElektronische ontvangst van producten (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met externe netwerkenInternet, aangeboden faciliteitenProductcatalogi en prijslijsten (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met externe netwerkenInternet, communicatie met overhedenElektronisch inschrijven op aanbesteding (in % van het totale aantal bedrijven) Gebruik voor verkoopVia niet-internetnetwerkenVerkoopwaarde >= 10% van de totale omzet (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met software/ICT-applicatiesCRM-softwareAnalyse klantgegevens (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met software/ICT-applicatiesICT-applicaties voor orderverwerkingTotaal orderverwerkingsystemen (in % van het totale aantal bedrijven)
10 en meer werkzame personen) 1.142 97 85 28 15 11 59 7 94 100 14 19 93 76 34 18 48 18 1 2 26 64
10 tot 50 werkzame personen 900 94 87 16 4 3 54 5 93 100 14 20 91 80 24 12 47 13 1 1 21 60
50 tot 250 werkzame personen 174 97 84 25 40 26 80 11 97 100 16 13 98 65 64 37 54 33 1 6 43 76
250 en meer werkzame personen 68 98 84 29 83 80 81 20 100 100 6 14 100 58 94 47 46 45 - 5 57 91
Bron: CBS.
Verklaring van tekens