Verhuisde personen tussen gemeenten, 2007

Bewerk tabel

Verhuisde personen tussen gemeenten binnen Nederland. Het betreft inwoners
van Nederland.

De volgende uitsplitsingen zijn mogelijk:
Gemeente van vestiging x gemeente van vertrek.

De in de tabel opgenomen regio's zijn landsdelen, provincies,
COROP-gebieden, stadsgewesten, grootstedelijke agglomeraties en
gemeenten.

De gepresenteerde regiototalen betreffen samentellingen van de
gemeentelijke cijfers.

Omdat de gepresenteerde periode maar één jaar beslaat is geen informatie
over gemeentelijke herindelingen, naamswijzigingen en / of
grenswijzigingen in de toelichtingen bij de gemeenten opgenomen.

Gegevens beschikbaar: 2007

Frequentie: eenmalig

Status van de cijfers
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitief.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie
Niet van toepassing.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In mei / juni 2009 worden de definitieve cijfers over 2008 in een nieuwe
publicatie opgenomen.

Verhuisde personen tussen gemeenten, 2007

Regio van vertrek Regio van vestigingNederlandNederland totaal (aantal) Regio van vestigingProvincies totalenTotaal Groningen (PV) (aantal) Regio van vestigingProvincies totalenTotaal Friesland (PV) (aantal) Regio van vestigingProvincies totalenTotaal Drenthe (PV) (aantal) Regio van vestigingProvincies totalenTotaal Overijssel (PV) (aantal) Regio van vestigingProvincies totalenTotaal Flevoland (PV) (aantal) Regio van vestigingProvincies totalenTotaal Gelderland (PV) (aantal) Regio van vestigingProvincies totalenTotaal Utrecht (PV) (aantal) Regio van vestigingProvincies totalenTotaal Noord-Holland (PV) (aantal) Regio van vestigingProvincies totalenTotaal Zuid-Holland (PV) (aantal) Regio van vestigingProvincies totalenTotaal Zeeland (PV) (aantal) Regio van vestigingProvincies totalenTotaal Noord-Brabant (PV) (aantal) Regio van vestigingProvincies totalenTotaal Limburg (PV) (aantal)
Totaal Nederland 646.564 30.255 25.648 19.354 36.167 15.955 77.599 58.544 109.396 137.753 13.045 84.097 38.751
Groningen (PV) 30.762 14.634 2.101 4.977 1.656 431 1.180 1.155 2.041 1.612 112 619 244
Friesland (PV) 26.866 2.767 15.395 1.207 1.272 723 973 723 1.798 1.145 103 570 190
Drenthe (PV) 18.010 4.664 1.043 6.353 2.009 267 864 554 805 880 69 370 132
Overijssel (PV) 36.419 2.036 1.147 1.816 16.962 956 5.423 2.126 2.236 2.046 175 1.114 382
Flevoland (PV) 14.958 574 630 363 1.197 2.709 1.515 1.200 4.436 1.403 100 566 265
Gelderland (PV) 77.254 1.305 941 989 6.043 1.622 41.891 7.033 4.219 5.136 487 5.585 2.003
Utrecht (PV) 55.293 773 754 663 1.541 1.417 6.981 26.280 7.440 5.625 382 2.583 854
Noord-Holland (PV) 107.353 1.354 1.727 1.048 1.820 5.754 4.153 7.390 70.233 9.145 449 3.032 1.248
Zuid-Holland (PV) 141.841 1.343 1.240 1.343 2.136 1.320 6.028 6.903 10.119 99.918 2.361 7.484 1.646
Zeeland (PV) 13.104 68 82 77 183 94 534 411 503 2.165 6.795 1.980 212
Noord-Brabant (PV) 84.572 521 446 397 960 474 5.802 3.581 3.809 6.914 1.802 55.216 4.650
Limburg (PV) 40.132 216 142 121 388 188 2.255 1.188 1.757 1.764 210 4.978 26.925
Bron: CBS.
Verklaring van tekens