Verhuisde personen tussen gemeenten, 2007

Verhuisde personen tussen gemeenten, 2007

Regio van vertrek Regio van vestiging Nederland Nederland totaal (aantal) Regio van vestiging Provincies totalen Totaal Groningen (PV) (aantal) Regio van vestiging Provincies totalen Totaal Friesland (PV) (aantal) Regio van vestiging Provincies totalen Totaal Drenthe (PV) (aantal) Regio van vestiging Provincies totalen Totaal Overijssel (PV) (aantal) Regio van vestiging Provincies totalen Totaal Flevoland (PV) (aantal) Regio van vestiging Provincies totalen Totaal Gelderland (PV) (aantal) Regio van vestiging Provincies totalen Totaal Utrecht (PV) (aantal) Regio van vestiging Provincies totalen Totaal Noord-Holland (PV) (aantal) Regio van vestiging Provincies totalen Totaal Zuid-Holland (PV) (aantal) Regio van vestiging Provincies totalen Totaal Zeeland (PV) (aantal) Regio van vestiging Provincies totalen Totaal Noord-Brabant (PV) (aantal) Regio van vestiging Provincies totalen Totaal Limburg (PV) (aantal)
Totaal Nederland 646.564 30.255 25.648 19.354 36.167 15.955 77.599 58.544 109.396 137.753 13.045 84.097 38.751
Groningen (PV) 30.762 14.634 2.101 4.977 1.656 431 1.180 1.155 2.041 1.612 112 619 244
Friesland (PV) 26.866 2.767 15.395 1.207 1.272 723 973 723 1.798 1.145 103 570 190
Drenthe (PV) 18.010 4.664 1.043 6.353 2.009 267 864 554 805 880 69 370 132
Overijssel (PV) 36.419 2.036 1.147 1.816 16.962 956 5.423 2.126 2.236 2.046 175 1.114 382
Flevoland (PV) 14.958 574 630 363 1.197 2.709 1.515 1.200 4.436 1.403 100 566 265
Gelderland (PV) 77.254 1.305 941 989 6.043 1.622 41.891 7.033 4.219 5.136 487 5.585 2.003
Utrecht (PV) 55.293 773 754 663 1.541 1.417 6.981 26.280 7.440 5.625 382 2.583 854
Noord-Holland (PV) 107.353 1.354 1.727 1.048 1.820 5.754 4.153 7.390 70.233 9.145 449 3.032 1.248
Zuid-Holland (PV) 141.841 1.343 1.240 1.343 2.136 1.320 6.028 6.903 10.119 99.918 2.361 7.484 1.646
Zeeland (PV) 13.104 68 82 77 183 94 534 411 503 2.165 6.795 1.980 212
Noord-Brabant (PV) 84.572 521 446 397 960 474 5.802 3.581 3.809 6.914 1.802 55.216 4.650
Limburg (PV) 40.132 216 142 121 388 188 2.255 1.188 1.757 1.764 210 4.978 26.925
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Verhuisde personen tussen gemeenten binnen Nederland. Het betreft inwoners
van Nederland.

De volgende uitsplitsingen zijn mogelijk:
Gemeente van vestiging x gemeente van vertrek.

De in de tabel opgenomen regio's zijn landsdelen, provincies,
COROP-gebieden, stadsgewesten, grootstedelijke agglomeraties en
gemeenten.

De gepresenteerde regiototalen betreffen samentellingen van de
gemeentelijke cijfers.

Omdat de gepresenteerde periode maar één jaar beslaat is geen informatie
over gemeentelijke herindelingen, naamswijzigingen en / of
grenswijzigingen in de toelichtingen bij de gemeenten opgenomen.

Gegevens beschikbaar: 2007

Frequentie: eenmalig

Status van de cijfers
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitief.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie
Niet van toepassing.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In mei / juni 2009 worden de definitieve cijfers over 2008 in een nieuwe
publicatie opgenomen.

Toelichting onderwerpen

Regio van vestiging
Tussen gemeenten verhuisde personen naar regio van vestiging.
De gepresenteerde regiototalen betreffen samentellingen van gemeentelijke
cijfers.
Tussen gemeenten verhuisde personen:
Personen die verhuizen waarbij het oude en het nieuwe adres in
verschillende gemeenten liggen. Wijzigingen van adres door
grenswijzigingen tussen gemeenten of door gemeentelijke herindelingen
worden niet als verhuizing beschouwd.
Nederland
De gepresenteerde regiototalen betreffen samentellingen van gemeentelijke
cijfers.
Nederland totaal
Provincies totalen
De gepresenteerde regiototalen betreffen samentellingen van gemeentelijke
cijfers.
Provincie:
Bestuurlijke onderverdeling van het Nederlands grondgebied. Sinds het
instellen van de provincie Flevoland per 1 januari 1986 telt Nederland 12
provincies.
Totaal Groningen (PV)
De gepresenteerde regiototalen betreffen samentellingen van gemeentelijke
cijfers.
PV = provincie.
Totaal Friesland (PV)
De gepresenteerde regiototalen betreffen samentellingen van gemeentelijke
cijfers.
PV = provincie.
Totaal Drenthe (PV)
De gepresenteerde regiototalen betreffen samentellingen van gemeentelijke
cijfers.
PV = provincie.
Totaal Overijssel (PV)
De gepresenteerde regiototalen betreffen samentellingen van gemeentelijke
cijfers.
PV = provincie.
Totaal Flevoland (PV)
De gepresenteerde regiototalen betreffen samentellingen van gemeentelijke
cijfers.
PV = provincie.
Totaal Gelderland (PV)
De gepresenteerde regiototalen betreffen samentellingen van gemeentelijke
cijfers.
PV = provincie.
Totaal Utrecht (PV)
De gepresenteerde regiototalen betreffen samentellingen van gemeentelijke
cijfers.
PV = provincie.
Totaal Noord-Holland (PV)
De gepresenteerde regiototalen betreffen samentellingen van gemeentelijke
cijfers.
PV = provincie.
Totaal Zuid-Holland (PV)
De gepresenteerde regiototalen betreffen samentellingen van gemeentelijke
cijfers.
PV = provincie.
Totaal Zeeland (PV)
De gepresenteerde regiototalen betreffen samentellingen van gemeentelijke
cijfers.
PV = provincie.
Totaal Noord-Brabant (PV)
De gepresenteerde regiototalen betreffen samentellingen van gemeentelijke
cijfers.
PV = provincie.
Totaal Limburg (PV)
De gepresenteerde regiototalen betreffen samentellingen van gemeentelijke
cijfers.
PV = provincie.
Gemeenten per regio
Gemeente:
De kleinste lokale bestuurseenheid, vastgesteld door de Staten Generaal.
Per 1 januari 2007 telt Nederland 443 gemeenten.
Landsdeel Noord-Nederland
Landsdeel:
De indeling in landsdelen is een regionale groepering van provincies.
Nederland telt 4 landsdelen.
Noord-Nederland:
Groningen, Friesland en Drenthe.
Provincie Groningen
Provincie:
Bestuurlijke onderverdeling van het Nederlands grondgebied. Sinds het
instellen van de provincie Flevoland per 1 januari 1986 telt Nederland 12
provincies.
Totaal Groningen (PV)
De gepresenteerde regiototalen betreffen samentellingen van gemeentelijke
cijfers.
PV = provincie.
Provincie Friesland
Provincie:
Bestuurlijke onderverdeling van het Nederlands grondgebied. Sinds het
instellen van de provincie Flevoland per 1 januari 1986 telt Nederland 12
provincies.
Totaal Friesland (PV)
De gepresenteerde regiototalen betreffen samentellingen van gemeentelijke
cijfers.
PV = provincie.
Provincie Drenthe
Provincie:
Bestuurlijke onderverdeling van het Nederlands grondgebied. Sinds het
instellen van de provincie Flevoland per 1 januari 1986 telt Nederland 12
provincies.
Totaal Drenthe (PV)
De gepresenteerde regiototalen betreffen samentellingen van gemeentelijke
cijfers.
PV = provincie.
Landsdeel Oost-Nederland
Landsdeel:
De indeling in landsdelen is een regionale groepering van provincies.
Nederland telt 4 landsdelen.
Oost-Nederland:
Overijssel, Flevoland en Gelderland.
Provincie Overijssel
Provincie:
Bestuurlijke onderverdeling van het Nederlands grondgebied. Sinds het
instellen van de provincie Flevoland per 1 januari 1986 telt Nederland 12
provincies.
Totaal Overijssel (PV)
De gepresenteerde regiototalen betreffen samentellingen van gemeentelijke
cijfers.
PV = provincie.
Provincie Flevoland
Provincie:
Bestuurlijke onderverdeling van het Nederlands grondgebied. Sinds het
instellen van de provincie Flevoland per 1 januari 1986 telt Nederland 12
provincies.
Totaal Flevoland (PV)
De gepresenteerde regiototalen betreffen samentellingen van gemeentelijke
cijfers.
PV = provincie.
Provincie Gelderland
Provincie:
Bestuurlijke onderverdeling van het Nederlands grondgebied. Sinds het
instellen van de provincie Flevoland per 1 januari 1986 telt Nederland 12
provincies.
Totaal Gelderland (PV)
De gepresenteerde regiototalen betreffen samentellingen van gemeentelijke
cijfers.
PV = provincie.
Landsdeel West-Nederland
Landsdeel:
De indeling in landsdelen is een regionale groepering van provincies.
Nederland telt 4 landsdelen.
West-Nederland:
Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland.
Provincie Utrecht
Provincie:
Bestuurlijke onderverdeling van het Nederlands grondgebied. Sinds het
instellen van de provincie Flevoland per 1 januari 1986 telt Nederland 12
provincies.
Totaal Utrecht (PV)
De gepresenteerde regiototalen betreffen samentellingen van gemeentelijke
cijfers.
PV = provincie.
Provincie Noord-Holland
Provincie:
Bestuurlijke onderverdeling van het Nederlands grondgebied. Sinds het
instellen van de provincie Flevoland per 1 januari 1986 telt Nederland 12
provincies.
Totaal Noord-Holland (PV)
De gepresenteerde regiototalen betreffen samentellingen van gemeentelijke
cijfers.
PV = provincie.
Provincie Zuid-Holland
Provincie:
Bestuurlijke onderverdeling van het Nederlands grondgebied. Sinds het
instellen van de provincie Flevoland per 1 januari 1986 telt Nederland 12
provincies.
Totaal Zuid-Holland (PV)
De gepresenteerde regiototalen betreffen samentellingen van gemeentelijke
cijfers.
PV = provincie.
Provincie Zeeland
Provincie:
Bestuurlijke onderverdeling van het Nederlands grondgebied. Sinds het
instellen van de provincie Flevoland per 1 januari 1986 telt Nederland 12
provincies.
Totaal Zeeland (PV)
De gepresenteerde regiototalen betreffen samentellingen van gemeentelijke
cijfers.
PV = provincie.
Landsdeel Zuid-Nederland
Landsdeel:
De indeling in landsdelen is een regionale groepering van provincies.
Nederland telt 4 landsdelen.
Zuid-Nederland:
Noord-Brabant en Limburg.
Provincie Noord-Brabant
Provincie:
Bestuurlijke onderverdeling van het Nederlands grondgebied. Sinds het
instellen van de provincie Flevoland per 1 januari 1986 telt Nederland 12
provincies.
Totaal Noord-Brabant (PV)
De gepresenteerde regiototalen betreffen samentellingen van gemeentelijke
cijfers.
PV = provincie.
Provincie Limburg
Provincie:
Bestuurlijke onderverdeling van het Nederlands grondgebied. Sinds het
instellen van de provincie Flevoland per 1 januari 1986 telt Nederland 12
provincies.
Totaal Limburg (PV)
De gepresenteerde regiototalen betreffen samentellingen van gemeentelijke
cijfers.
PV = provincie.