Pensioenen; aanspraak werknemers, geslacht, AOW opbouw, 2005

Pensioenen; aanspraak werknemers, geslacht, AOW opbouw, 2005

Geslacht Leeftijd Herkomst Generatie Percentage AOW-opbouw Loonklasse Perioden Aantal werknemers (aantal) AOW (1e pijler) Opgebouwde jaarlijkse aanspraken (euro) AOW (1e pijler) Contante waarde (euro) AOW (1e pijler) Te bereiken jaarlijkse aanspraken (euro) AOW (1e pijler) Vervangingspercentage (%) Arbeidsgerelateerd pensioen (2e pijler) Opgebouwde jaarlijkse aanspraken (euro) Arbeidsgerelateerd pensioen (2e pijler) Contante waarde (euro) Arbeidsgerelateerd pensioen (2e pijler) Te bereiken jaarlijkse aanspraken (euro) Arbeidsgerelateerd pensioen (2e pijler) Vervangingspercentage (%) Vermogen (4e pijler) Vierde pijler (%) Optellingen van pensioencomponenten 1e en 2e pijler Opgebouwde jaarlijkse aanspraken (euro) Optellingen van pensioencomponenten 1e en 2e pijler Contante waarde (euro) Optellingen van pensioencomponenten 1e en 2e pijler Te bereiken jaarlijkse aanspraken (euro) Optellingen van pensioencomponenten 1e en 2e pijler Vervangingspercentage (%)
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 tot 65 jarigen Totaal autochtonen en allochtonen Eerste generatie allochtonen Totaal alle AOW-percentages Tot 25.000 euro per jaar 2005 317.050 2.500 13.300 7.600 49 700 4.200 2.900 18 18 3.200 17.500 10.500 67
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 tot 65 jarigen Totaal autochtonen en allochtonen Eerste generatie allochtonen Totaal alle AOW-percentages 25.000 tot 50.000 euro per jaar 2005 230.200 3.300 17.200 7.600 23 3.500 20.100 11.300 34 29 6.800 37.300 18.900 57
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 tot 65 jarigen Totaal autochtonen en allochtonen Eerste generatie allochtonen Totaal alle AOW-percentages 50.000 tot 75.000 euro per jaar 2005 23.100 3.400 19.300 7.100 12 9.200 58.200 20.500 34 54 12.600 77.500 27.600 46
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 tot 65 jarigen Totaal autochtonen en allochtonen Eerste generatie allochtonen Totaal alle AOW-percentages 75.000 euro of meer per jaar 2005 14.200 2.400 14.000 5.900 4 12.800 87.600 25.100 18 47 15.200 101.600 31.000 22
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 tot 65 jarigen Totaal autochtonen en allochtonen Tweede generatie allochtonen Totaal alle AOW-percentages Tot 25.000 euro per jaar 2005 208.750 3.300 16.600 9.400 61 1.000 5.900 3.700 24 24 4.300 22.500 13.100 85
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 tot 65 jarigen Totaal autochtonen en allochtonen Tweede generatie allochtonen Totaal alle AOW-percentages 25.000 tot 50.000 euro per jaar 2005 177.150 4.300 21.300 8.900 26 4.800 27.100 14.600 42 42 9.100 48.400 23.500 68
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 tot 65 jarigen Totaal autochtonen en allochtonen Tweede generatie allochtonen Totaal alle AOW-percentages 50.000 tot 75.000 euro per jaar 2005 28.250 4.900 27.200 8.400 14 12.300 75.800 24.700 41 70 17.200 103.000 33.100 55
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 tot 65 jarigen Totaal autochtonen en allochtonen Tweede generatie allochtonen Totaal alle AOW-percentages 75.000 euro of meer per jaar 2005 13.000 4.900 27.900 8.100 7 23.400 157.300 40.200 33 77 28.300 185.200 48.300 40
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 tot 65 jarigen Totaal autochtonen en allochtonen Autochtonen Totaal alle AOW-percentages Tot 25.000 euro per jaar 2005 2.338.100 3.900 21.900 9.000 58 1.400 8.000 4.500 29 41 5.300 29.900 13.500 87
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 tot 65 jarigen Totaal autochtonen en allochtonen Autochtonen Totaal alle AOW-percentages 25.000 tot 50.000 euro per jaar 2005 2.385.300 4.500 23.600 8.700 25 5.800 33.100 18.500 53 55 10.300 56.700 27.200 78
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 tot 65 jarigen Totaal autochtonen en allochtonen Autochtonen Totaal alle AOW-percentages 50.000 tot 75.000 euro per jaar 2005 401.650 5.100 28.300 8.300 14 13.000 80.700 26.200 44 77 18.100 109.000 34.500 58
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 tot 65 jarigen Totaal autochtonen en allochtonen Autochtonen Totaal alle AOW-percentages 75.000 euro of meer per jaar 2005 157.200 5.100 29.300 8.100 7 22.700 151.700 39.200 35 81 27.800 181.000 47.300 42
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft inzicht in de opgebouwde en te bereiken pensioenaanspraken
van werknemers van 15 tot 65 jaar die woonachtig zijn in Nederland.

In Nederland bestaat het pensioenstelsel uit drie onderdelen, deze worden
pijlers genoemd. De eerste pijler is het collectieve ouderdomspensioen dat
voortkomt uit de Algemene Ouderdomswet (AOW). De tweede pijler is de
collectieve arbeidsgerelateerde pensioenopbouw. Onder de derde pijler
vallen individuele producten van verzekeraars. Deze kunnen worden
afgesloten om (tekorten in) de eerste en tweede pijler aan te vullen.

Naast de genoemde pijlers kan het vermogen van personen zoals spaartegoed
en onroerend goed worden gebruikt als pensioenvoorziening. Dit wordt de
vierde pijler genoemd.

Alle vermelde bedragen zijn bruto per jaar en afgerond op 100 euro en
betreffen gemiddelden per werknemer.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2005

Frequentie: stopgezet

Status van de cijfers: De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie:
De tabel is stopgezet en vervangen.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
nvt

Toelichting onderwerpen

Aantal werknemers
Aantal werknemers woonachtig in Nederland, afgerond op vijftigtallen.
AOW (1e pijler)
Ieder jaar dat een persoon vanaf 15 jaar in Nederland woonachtig is
geweest, wordt 2% AOW opgebouwd. De omvang van de AOW-uitkering
is afhankelijk van het huishouden. Een alleenstaande krijgt een uitkering
van 70% , een samenwonende heeft recht op maximaal 50%.
Opgebouwde jaarlijkse aanspraken
Het opgebouwde recht op een toekomstige jaarlijkse pensioenuitkering
dat voortkomt uit de AOW. Er is geen rekening gehouden met het effect
van persoonlijke omstandigheden zoals scheiding.
Contante waarde
Het kapitaal dat nodig is om de opgebouwde jaarlijkse aanspraken vanaf
de pensioenleeftijd levenslang uit te keren.
Te bereiken jaarlijkse aanspraken
De op 65-jarige leeftijd maximaal te bereiken AOW uitkering.
Vervangingspercentage
De te bereiken jaarlijkse aanspraken als percentage van het totaal van de
huidige inkomenscomponenten die vallen onder de inkomstenbelasting. De
gebruikte componenten zijn: loon, winst en alle uitkeringen.
Arbeidsgerelateerd pensioen (2e pijler)
Pensioen dat voortkomt uit een arbeidsrelatie.
Opgebouwde jaarlijkse aanspraken
Het opgebouwde recht op een toekomstige jaarlijkse pensioenuitkering
dat voortkomt uit een arbeidsrelatie. Er is geen rekening gehouden met
het effect van persoonlijke omstandigheden zoals scheiding of uitruil
tussen pensioensoorten. Wel is het reeds ingegane nabestaandenpensioen
opgenomen.
Contante waarde
Het kapitaal dat nodig is om de opgebouwde jaarlijkse aanspraken vanaf
de pensioenleeftijd levenslang uit te keren.
Te bereiken jaarlijkse aanspraken
Het op 65-jarige leeftijd maximaal te bereiken ouderdomspensioen uit
arbeid, inclusief het reeds ingegane nabestaandenpensioen.
Vervangingspercentage
De te bereiken jaarlijkse aanspraken als percentage van het totaal van de
huidige inkomenscomponenten die vallen onder de inkomstenbelasting. De
gebruikte componenten zijn: loon, winst en alle uitkeringen.
Vermogen (4e pijler)
Vierde pijler
Percentage werknemers die individueel opgebouwd vermogen hebben dat
voor de oudedagsvoorziening gebruikt kan worden. Vermogen van
huishoudens is evenredig verdeeld over meerderjarige personen
(exclusief kinderen) binnen het huishouden. Alleen vermogen boven
20.000 euro is meegeteld.
Optellingen van pensioencomponenten
Optellingen van diverse pensioencomponenten. De afgeronde bedragen zoals
weergegeven in de tabel worden opgeteld.
1e en 2e pijler
AOW en arbeidsgerelateerd pensioen
Opgebouwde jaarlijkse aanspraken
Het opgebouwde recht op een toekomstige jaarlijkse pensioenuitkering
dat voortkomt uit AOW en arbeidsgerelateerd pensioen.
Contante waarde
Het kapitaal dat nodig is om de opgebouwde jaarlijkse aanspraken vanaf
de pensioenleeftijd levenslang uit te keren.
Te bereiken jaarlijkse aanspraken
Het op 65-jarige leeftijd maximaal te bereiken ouderdomspensioen uit
AOW en arbeid.
Vervangingspercentage
De te bereiken jaarlijkse aanspraken als percentage van het totaal van de
huidige inkomenscomponenten die vallen onder de inkomstenbelasting. De
gebruikte componenten zijn: loon, winst en alle uitkeringen.