Pensioenen; aanspraak personen, geslacht, leeftijd, 2005

Pensioenen; aanspraak personen, geslacht, leeftijd, 2005

Geslacht Leeftijd Herkomst Generatie Burgerlijke staat Ooit of nooit gescheiden Perioden Aantal personen (aantal) AOW (1e pijler) Opgebouwde jaarlijkse aanspraken (euro) AOW (1e pijler) Contante waarde (euro) AOW (1e pijler) Te bereiken jaarlijkse aanspraken (euro) AOW (1e pijler) Vervangingspercentage (%) Arbeidsgerelateerd pensioen (2e pijler) Opgebouwde jaarlijkse aanspraken (euro) Arbeidsgerelateerd pensioen (2e pijler) Contante waarde (euro) Arbeidsgerelateerd pensioen (2e pijler) Te bereiken jaarlijkse aanspraken (euro) Arbeidsgerelateerd pensioen (2e pijler) Vervangingspercentage (%) Vermogen (4e pijler) Vierde pijler (%) Optellingen van pensioencomponenten 1e en 2e pijler Opgebouwde jaarlijkse aanspraken (euro) Optellingen van pensioencomponenten 1e en 2e pijler Contante waarde (euro) Optellingen van pensioencomponenten 1e en 2e pijler Te bereiken jaarlijkse aanspraken (euro) Optellingen van pensioencomponenten 1e en 2e pijler Vervangingspercentage (%)
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar Autochtonen Totaal alle generaties Gehuwd Totaal ooit of nooit gescheiden 2005 391.050 2.800 8.700 8.000 32 1.800 5.500 10.200 41 56 4.600 14.200 18.200 73
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar Autochtonen Totaal alle generaties Niet gehuwd Totaal ooit of nooit gescheiden 2005 464.200 3.200 9.600 9.500 35 1.600 5.000 9.700 35 25 4.800 14.600 19.200 70
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar Allochtonen Totaal alle generaties Gehuwd Totaal ooit of nooit gescheiden 2005 126.100 1.900 6.100 7.300 41 900 2.700 4.900 27 24 2.800 8.800 12.200 68
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar Allochtonen Totaal alle generaties Niet gehuwd Totaal ooit of nooit gescheiden 2005 143.900 2.400 7.200 9.000 45 900 2.800 5.100 26 9 3.300 10.000 14.100 71
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 40 jaar Autochtonen Totaal alle generaties Gehuwd Totaal ooit of nooit gescheiden 2005 624.650 3.500 13.200 8.000 30 2.800 10.400 11.000 41 69 6.300 23.600 19.000 71
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 40 jaar Autochtonen Totaal alle generaties Niet gehuwd Totaal ooit of nooit gescheiden 2005 404.300 4.200 15.200 9.600 34 2.500 9.300 9.900 35 34 6.700 24.500 19.500 69
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 40 jaar Allochtonen Totaal alle generaties Gehuwd Totaal ooit of nooit gescheiden 2005 155.300 2.500 9.400 7.100 34 1.500 5.600 5.900 28 34 4.000 15.000 13.000 62
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 40 jaar Allochtonen Totaal alle generaties Niet gehuwd Totaal ooit of nooit gescheiden 2005 124.450 3.100 11.300 8.700 40 1.400 5.200 5.500 25 14 4.500 16.500 14.200 65
Totaal mannen en vrouwen 40 tot 45 jaar Autochtonen Totaal alle generaties Gehuwd Totaal ooit of nooit gescheiden 2005 719.800 4.300 19.600 8.000 28 4.400 19.400 12.700 44 73 8.700 39.000 20.700 72
Totaal mannen en vrouwen 40 tot 45 jaar Autochtonen Totaal alle generaties Niet gehuwd Totaal ooit of nooit gescheiden 2005 338.400 5.300 23.700 9.900 35 3.700 16.900 10.700 38 38 9.000 40.600 20.600 73
Totaal mannen en vrouwen 40 tot 45 jaar Allochtonen Totaal alle generaties Gehuwd Totaal ooit of nooit gescheiden 2005 153.700 3.100 14.100 6.900 30 2.300 10.500 6.600 28 40 5.400 24.600 13.500 58
Totaal mannen en vrouwen 40 tot 45 jaar Allochtonen Totaal alle generaties Niet gehuwd Totaal ooit of nooit gescheiden 2005 103.050 3.800 17.300 8.500 38 2.000 9.200 5.700 26 17 5.800 26.500 14.200 64
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 50 jaar Autochtonen Totaal alle generaties Gehuwd Totaal ooit of nooit gescheiden 2005 721.900 5.100 28.300 8.000 27 5.800 31.500 13.600 46 74 10.900 59.800 21.600 73
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 50 jaar Autochtonen Totaal alle generaties Niet gehuwd Totaal ooit of nooit gescheiden 2005 283.250 6.400 35.300 10.100 35 4.900 27.500 11.000 39 41 11.300 62.800 21.100 74
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 50 jaar Allochtonen Totaal alle generaties Gehuwd Totaal ooit of nooit gescheiden 2005 130.100 3.800 20.900 6.700 28 3.300 18.400 7.300 30 45 7.100 39.300 14.000 58
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 50 jaar Allochtonen Totaal alle generaties Niet gehuwd Totaal ooit of nooit gescheiden 2005 83.200 4.600 25.700 8.300 37 2.600 14.600 5.700 25 19 7.200 40.300 14.000 62
Totaal mannen en vrouwen 50 tot 55 jaar Autochtonen Totaal alle generaties Gehuwd Totaal ooit of nooit gescheiden 2005 702.700 5.800 40.200 7.900 28 7.100 46.700 14.000 49 74 12.900 86.900 21.900 77
Totaal mannen en vrouwen 50 tot 55 jaar Autochtonen Totaal alle generaties Niet gehuwd Totaal ooit of nooit gescheiden 2005 236.450 7.500 51.200 10.200 36 5.900 40.600 10.800 38 44 13.400 91.800 21.000 74
Totaal mannen en vrouwen 50 tot 55 jaar Allochtonen Totaal alle generaties Gehuwd Totaal ooit of nooit gescheiden 2005 114.800 4.500 31.200 6.600 27 4.700 31.500 8.100 33 50 9.200 62.700 14.700 60
Totaal mannen en vrouwen 50 tot 55 jaar Allochtonen Totaal alle generaties Niet gehuwd Totaal ooit of nooit gescheiden 2005 65.800 5.500 38.400 8.300 35 3.400 24.100 5.900 25 22 8.900 62.500 14.200 60
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 60 jaar Autochtonen Totaal alle generaties Gehuwd Totaal ooit of nooit gescheiden 2005 755.000 6.600 57.200 7.900 30 8.000 66.000 11.800 45 73 14.600 123.200 19.700 75
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 60 jaar Autochtonen Totaal alle generaties Niet gehuwd Totaal ooit of nooit gescheiden 2005 225.000 8.600 74.500 10.200 39 6.600 56.900 9.200 34 46 15.200 131.400 19.400 73
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 60 jaar Allochtonen Totaal alle generaties Gehuwd Totaal ooit of nooit gescheiden 2005 113.800 5.400 45.900 6.700 28 6.000 50.400 8.200 34 53 11.400 96.300 14.900 62
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 60 jaar Allochtonen Totaal alle generaties Niet gehuwd Totaal ooit of nooit gescheiden 2005 54.050 6.500 56.600 8.200 35 4.400 38.800 6.000 26 27 10.900 95.400 14.200 61
Totaal mannen en vrouwen 60 tot 65 jaar Autochtonen Totaal alle generaties Gehuwd Totaal ooit of nooit gescheiden 2005 554.700 7.400 79.600 7.900 34 8.100 81.800 9.600 42 71 15.500 161.400 17.500 76
Totaal mannen en vrouwen 60 tot 65 jaar Autochtonen Totaal alle generaties Niet gehuwd Totaal ooit of nooit gescheiden 2005 164.500 9.700 107.200 10.300 42 6.500 70.600 7.500 30 48 16.200 177.800 17.800 72
Totaal mannen en vrouwen 60 tot 65 jaar Allochtonen Totaal alle generaties Gehuwd Totaal ooit of nooit gescheiden 2005 83.500 6.000 64.700 6.500 31 6.100 63.300 7.000 34 50 12.100 128.000 13.500 65
Totaal mannen en vrouwen 60 tot 65 jaar Allochtonen Totaal alle generaties Niet gehuwd Totaal ooit of nooit gescheiden 2005 35.850 7.400 82.000 8.000 37 4.600 50.500 5.100 24 28 12.000 132.500 13.100 61
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft inzicht in de opgebouwde en te bereiken pensioenaanspraken
van personen van 15 tot 65 jaar die woonachtig zijn in Nederland.

In Nederland bestaat het pensioenstelsel uit drie onderdelen, deze worden
pijlers genoemd. De eerste pijler is het collectieve ouderdomspensioen dat
voortkomt uit de Algemene Ouderdomswet (AOW). De tweede pijler is de
collectieve arbeidsgerelateerde pensioenopbouw. Onder de derde pijler
vallen individuele producten van verzekeraars. Deze kunnen worden
afgesloten om (tekorten in) de eerste en tweede pijler aan te vullen.

Naast de genoemde pijlers kan het vermogen van personen zoals spaartegoed
en onroerend goed worden gebruikt als pensioenvoorziening. Dit wordt de
vierde pijler genoemd.

Alle vermelde bedragen zijn bruto per jaar en afgerond op 100 euro en
betreffen gemiddelden per persoon.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2005

Frequentie: stopgezet

Status van de cijfers: De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie:
De tabel is stopgezet en vervangen.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
nvt

Toelichting onderwerpen

Aantal personen
Aantal personen woonachtig in Nederland, afgerond op vijftigtallen.
AOW (1e pijler)
Ieder jaar dat een persoon vanaf 15 jaar in Nederland woonachtig is
geweest, wordt 2% AOW opgebouwd. De omvang van de AOW-uitkering
is afhankelijk van het huishouden. Een alleenstaande krijgt een uitkering
van 70% , een samenwonende heeft recht op maximaal 50%.
Opgebouwde jaarlijkse aanspraken
Het opgebouwde recht op een toekomstige jaarlijkse pensioenuitkering
dat voortkomt uit de AOW. Er is geen rekening gehouden met het effect
van persoonlijke omstandigheden zoals scheiding.
Contante waarde
Het kapitaal dat nodig is om de opgebouwde jaarlijkse aanspraken vanaf
de pensioenleeftijd levenslang uit te keren.
Te bereiken jaarlijkse aanspraken
De op 65-jarige leeftijd maximaal te bereiken AOW uitkering.
Vervangingspercentage
De te bereiken jaarlijkse aanspraken als percentage van het totaal van de
huidige inkomenscomponenten die vallen onder de inkomstenbelasting. De
gebruikte componenten zijn: loon, winst en alle uitkeringen.
Arbeidsgerelateerd pensioen (2e pijler)
Pensioen dat voortkomt uit een arbeidsrelatie.
Opgebouwde jaarlijkse aanspraken
Het opgebouwde recht op een toekomstige jaarlijkse pensioenuitkering
dat voortkomt uit een arbeidsrelatie. Er is geen rekening gehouden met
het effect van persoonlijke omstandigheden zoals scheiding of uitruil
tussen pensioensoorten. Wel is het reeds ingegane nabestaandenpensioen
opgenomen.
Contante waarde
Het kapitaal dat nodig is om de opgebouwde jaarlijkse aanspraken vanaf
de pensioenleeftijd levenslang uit te keren.
Te bereiken jaarlijkse aanspraken
Het op 65-jarige leeftijd maximaal te bereiken ouderdomspensioen uit
arbeid, inclusief het reeds ingegane nabestaandenpensioen.
Vervangingspercentage
De te bereiken jaarlijkse aanspraken als percentage van het totaal van de
huidige inkomenscomponenten die vallen onder de inkomstenbelasting. De
gebruikte componenten zijn: loon, winst en alle uitkeringen.
Vermogen (4e pijler)
Vierde pijler
Percentage personen die individueel opgebouwd vermogen hebben dat
voor de oudedagsvoorziening gebruikt kan worden. Vermogen van
huishoudens is evenredig verdeeld over meerderjarige personen
(exclusief kinderen) binnen het huishouden. Alleen vermogen boven
20.000 euro is meegeteld.
Optellingen van pensioencomponenten
Optellingen van diverse pensioencomponenten. De afgeronde bedragen zoals
weergegeven in de tabel worden opgeteld.
1e en 2e pijler
Optelling van AOW en arbeidsgerelateerd pensioen
Opgebouwde jaarlijkse aanspraken
Het opgebouwde recht op een toekomstige jaarlijkse pensioenuitkering
dat voortkomt uit AOW en arbeidsgerelateerd pensioen.
Contante waarde
Het kapitaal dat nodig is om de opgebouwde jaarlijkse aanspraken vanaf
de pensioenleeftijd levenslang uit te keren.
Te bereiken jaarlijkse aanspraken
Het op 65-jarige leeftijd maximaal te bereiken ouderdomspensioen uit
AOW en arbeid.
Vervangingspercentage
De te bereiken jaarlijkse aanspraken als percentage van het totaal van de
huidige inkomenscomponenten die vallen onder de inkomstenbelasting. De
gebruikte componenten zijn: loon, winst en alle uitkeringen.