Arbeidsdeelname; kerncijfers (12-uursgrens) 2003-2016

Arbeidsdeelname; kerncijfers (12-uursgrens) 2003-2016

Geslacht Leeftijd Persoonskenmerken Perioden Beroeps- en niet-beroepsbevolking (x 1 000) Beroepsbevolking (12-uursgrens) Beroepsbevolking (12-uursgrens) (x 1 000) Beroepsbevolking (12-uursgrens) Arbeidspositie Werkzame beroepsbevolking (12-uursgrens) Werkzame beroepsbevolking (12-uursgrens) (x 1 000) Beroepsbevolking (12-uursgrens) Arbeidspositie Werkzame beroepsbevolking (12-uursgrens) Positie in de werkkring Werknemers Totaal werknemers (x 1 000) Beroepsbevolking (12-uursgrens) Arbeidspositie Werkzame beroepsbevolking (12-uursgrens) Positie in de werkkring Werknemers Werknemer met vaste arbeidsrelatie (x 1 000) Beroepsbevolking (12-uursgrens) Arbeidspositie Werkzame beroepsbevolking (12-uursgrens) Positie in de werkkring Werknemers Werknemer met flexibele arbeidsrelatie (x 1 000) Beroepsbevolking (12-uursgrens) Arbeidspositie Werkzame beroepsbevolking (12-uursgrens) Positie in de werkkring Zelfstandigen (x 1 000) Beroepsbevolking (12-uursgrens) Arbeidspositie Werkloze beroepsbevolking (12-uursgrens) (x 1 000) Beroepsbevolking (12-uursgrens) Arbeidspositie Niet beroepsbevolking (12-uursgrens) (x 1 000)
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 65 jaar Totaal personen 2016 10.988 7.936 7.354 6.159 4.913 1.246 1.195 581 3.052
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Totaal personen 2016 2.065 822 698 656 255 401 42 124 1.243
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 35 jaar Totaal personen 2016 2.079 1.786 1.674 1.483 1.088 394 191 112 293
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 45 jaar Totaal personen 2016 2.086 1.785 1.686 1.391 1.201 190 295 99 301
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 55 jaar Totaal personen 2016 2.539 2.116 1.989 1.585 1.412 172 404 127 423
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 65 jaar Totaal personen 2016 2.219 1.427 1.307 1.044 956 89 263 120 792
Mannen 15 tot 65 jaar Totaal personen 2016 5.507 4.320 4.049 3.267 2.639 628 782 271 1.186
Mannen 15 tot 25 jaar Totaal personen 2016 1.049 427 365 338 140 198 27 62 622
Mannen 25 tot 35 jaar Totaal personen 2016 1.043 939 886 757 565 192 129 53 104
Mannen 35 tot 45 jaar Totaal personen 2016 1.037 958 919 728 629 99 191 39 79
Mannen 45 tot 55 jaar Totaal personen 2016 1.272 1.155 1.102 842 757 85 259 53 117
Mannen 55 tot 65 jaar Totaal personen 2016 1.106 841 777 601 548 54 176 64 265
Vrouwen 15 tot 65 jaar Totaal personen 2016 5.481 3.616 3.306 2.892 2.274 618 414 310 1.866
Vrouwen 15 tot 25 jaar Totaal personen 2016 1.016 395 333 318 115 203 15 61 622
Vrouwen 25 tot 35 jaar Totaal personen 2016 1.036 847 788 725 523 202 63 59 189
Vrouwen 35 tot 45 jaar Totaal personen 2016 1.049 827 767 663 572 90 105 60 222
Vrouwen 45 tot 55 jaar Totaal personen 2016 1.267 961 887 742 655 87 145 74 305
Vrouwen 55 tot 65 jaar Totaal personen 2016 1.113 586 530 443 408 35 86 56 527
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat kwartaal- en jaarcijfers over de arbeidsdeelname in Nederland op basis van de definitie van de beroepsbevolking die tot 2015 centraal stond in de berichtgeving door het CBS. De bevolking van 15 tot 65 jaar (exclusief de institutionele bevolking) wordt hiervoor ingedeeld in de werkzame, de werkloze en de niet-beroepsbevolking. De verschillende groepen worden verder onderscheiden naar geslacht en leeftijd.

Gegevens beschikbaar van 2003 t/m 2016.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 24 mei 2017:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wijzigingen per 21 februari 2017:
Als gevolg van een fout in de berekening waren de jaarcijfers over 2016 in de vorige versie van deze tabel niet correct. Deze fout is nu hersteld.

Wijzigingen per 17 mei 2016:
De kwartaalcijfers over het eerste kwartaal 2016 zijn toegevoegd. Daarnaast zijn de cijfers over bedrijfssector over 2014 toegevoegd.
De cijfers over het aantal werknemers met een vaste of een flexibele arbeidsrelatie zijn herzien. De herziening is het gevolg van een wijziging voor een specifieke groep werknemers met een flexibele arbeidsrelatie, namelijk de werknemers met een tijdelijk contract met uitzicht op een vaste arbeidsrelatie. Door een verbetering in de vragenlijst is nu bekend in welke mate zij gedurende het onderzoek switchen naar een vast of ander tijdelijk dienstverband bij dezelfde werkgever. Door deze verbetering is het nu ook mogelijk cijfers samen te stellen over de doorstroom van het totaal aantal werknemers met een flexibele arbeidsrelatie naar een vaste arbeidsrelatie. Door de herziening komt het totaal aantal mensen met een vaste arbeidsrelatie hoger uit, het totaal aantal met een flexibele arbeidsrelatie neemt met datzelfde aantal af en er vindt een verschuiving plaats van het aantal tijdelijke contracten met uitzicht op vast naar andere flexibele dienstverbanden. De cijfers zijn vanaf 2003 herzien zodat er een tijdreeks over vaste en flexibele arbeidsrelaties beschikbaar blijft.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet. De actualisering van 21 februari 2017 was de laatste actualisering van deze tabel. De gegevens over de beroepsbevolking volgens de 12-uursgrensdefinitie wordt voortgezet in een nieuwe tabel. Voor een link naar deze nieuwe tabel zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Beroeps- en niet-beroepsbevolking
Personen die tot de werkzame, de werkloze of de niet-beroepsbevolking behoren.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 65 jaar.
Beroepsbevolking (12-uursgrens)
Personen:  
- die twaalf uur of meer per week betaald werken (werkzame beroepsbevolking (12-uursgrens)), of
- die geen betaald werk hebben of voor minder dan twaalf uur per week, recent naar werk voor twaalf uur of meer per week hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn (werkloze beroepsbevolking (12-uursgrens)).

Deze definitie van de beroepsbevolking stond tot 2015 centraal in de berichtgeving door het CBS. De definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 65 jaar.
Beroepsbevolking (12-uursgrens)
Personen:  
- die twaalf uur of meer per week betaald werken (werkzame beroepsbevolking (12-uursgrens)), of
- die geen betaald werk hebben of voor minder dan twaalf uur per week, recent naar werk voor twaalf uur of meer per week hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn (werkloze beroepsbevolking (12-uursgrens)).

Deze definitie van de beroepsbevolking stond tot 2015 centraal in de berichtgeving door het CBS. De definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 65 jaar.
Arbeidspositie
Indeling van de bevolking in:  
- werkzame beroepsbevolking,  
- werkloze beroepsbevolking,  
- niet-beroepsbevolking.  

Deze indeling heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 65 jaar.
Werkzame beroepsbevolking (12-uursgrens)
Personen die twaalf uur of meer per week betaald werken.  

Deze definitie van de werkzame beroepsbevolking stond tot 2015 centraal in de berichtgeving door het CBS. De definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 65 jaar.
Werkzame beroepsbevolking (12-uursgrens)
Personen die twaalf uur of meer per week betaald werken.  

Deze definitie van de werkzame beroepsbevolking stond tot 2015 centraal in de berichtgeving door het CBS. De definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 65 jaar.
Positie in de werkkring
Indeling van de werkzame beroepsbevolking naar:  
Werknemer
- met een vaste arbeidsrelatie
- met een flexibele arbeidsrelatie
Zelfstandige
- zonder personeel
- met personeel
- meewerkend gezinslid

Als een persoon meer dan één baan of werkkring heeft, dan wordt uitgegaan van de baan of werkkring waaraan de meeste tijd wordt besteed.
Werknemers
Een persoon die in een arbeidsovereenkomst afspraken met een economische eenheid maakt om arbeid te verrichten waartegenover een financiële beloning staat.  
Als een persoon meer dan één baan of werkkring heeft, dan wordt uitgegaan van de baan of werkkring waaraan de meeste tijd wordt besteed.  
Totaal werknemers
Een persoon die in een arbeidsovereenkomst afspraken met een economische eenheid maakt om arbeid te verrichten waartegenover een financiële beloning staat.  
Als een persoon meer dan één baan of werkkring heeft, dan wordt uitgegaan van de baan of werkkring waaraan de meeste tijd wordt besteed.  
Werknemer met vaste arbeidsrelatie
Een werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd én een vast aantal uren per week.  

Als een persoon meer dan één baan of werkkring heeft, dan wordt uitgegaan van de baan of werkkring waaraan de meeste tijd wordt besteed.
Werknemer met flexibele arbeidsrelatie
Een werknemer met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd óf een flexibel aantal uren per week.
Tot de werknemers met een flexibele arbeidsrelatie behoren:
- Werknemer tijdelijk, uitzicht op vast
- Werknemer tijdelijk >=1 jaar
- Werknemer tijdelijk <1 jaar
- Oproep/-invalkracht
- Uitzendkracht
- Werknemer vast, geen vaste uren
- Werknemer tijdelijk, geen vaste uren

Als een persoon meer dan één baan of werkkring heeft, dan wordt uitgegaan van de baan of werkkring waaraan de meeste tijd wordt besteed.
Zelfstandigen
Een persoon die voor eigen rekening of risico arbeid verricht
- in een eigen bedrijf of praktijk (zelfstandig ondernemer),
- als directeur-grootaandeelhouder (dga),
- in het bedrijf of de praktijk van een gezinslid (meewerkend gezinslid), of
- als overige zelfstandige.

Als een persoon meer dan één baan of werkkring heeft, dan wordt uitgegaan van de baan of werkkring waaraan de meeste tijd wordt besteed.
Werkloze beroepsbevolking (12-uursgrens)
Personen die geen betaald werk hebben of voor minder dan twaalf uur per week, recent naar werk voor twaalf uur of meer per week hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn.

Deze definitie van de werkloze beroepsbevolking stond tot 2015 centraal in de berichtgeving door het CBS. De definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 65 jaar.

Niet beroepsbevolking (12-uursgrens)
Personen die geen betaald werk hebben of voor minder dan twaalf uur per week en die niet recent naar betaald werk voor twaalf uur of meer per week hebben gezocht of daarvoor niet direct beschikbaar zijn.

Deze definitie van de niet-beroepsbevolking stond tot 2015 centraal in de berichtgeving door het CBS. De definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 65 jaar.