MBO-gediplomeerden op de arbeidsmarkt; inkomsten uit werk, 2004-2007

MBO-gediplomeerden op de arbeidsmarkt; inkomsten uit werk, 2004-2007

Opleidingsrichting en sector Kenmerken van het werk Maandinkomsten uit werk Geslacht Leeftijd Perioden Totaal mbo-gediplomeerde schoolverlaters (aantal) Diplomaniveau Niveau 1 (aantal) Diplomaniveau Niveau 2 (aantal) Diplomaniveau Niveau 3 (aantal) Diplomaniveau Niveau 4 (aantal)
Totaal opleidingsrichting en sector Werknemers, voltijd werkzaam Met inkomsten uit werk Mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2007/'08 25.210 1.610 7.730 7.000 8.880
Totaal opleidingsrichting en sector Werknemers, voltijd werkzaam Met inkomsten uit werk Mannen Totaal leeftijd 2007/'08 17.880 1.280 6.330 5.250 5.020
Totaal opleidingsrichting en sector Werknemers, voltijd werkzaam Met inkomsten uit werk Vrouwen Totaal leeftijd 2007/'08 7.330 330 1.400 1.740 3.860
Totaal opleidingsrichting en sector Werknemers, voltijd werkzaam Minder dan 500 euro Mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2007/'08 130 10 40 30 40
Totaal opleidingsrichting en sector Werknemers, voltijd werkzaam Minder dan 500 euro Mannen Totaal leeftijd 2007/'08 70 x 20 20 20
Totaal opleidingsrichting en sector Werknemers, voltijd werkzaam Minder dan 500 euro Vrouwen Totaal leeftijd 2007/'08 50 x 20 10 20
Totaal opleidingsrichting en sector Werknemers, voltijd werkzaam 500 euro tot 750 euro Mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2007/'08 330 30 150 60 90
Totaal opleidingsrichting en sector Werknemers, voltijd werkzaam 500 euro tot 750 euro Mannen Totaal leeftijd 2007/'08 180 30 90 30 30
Totaal opleidingsrichting en sector Werknemers, voltijd werkzaam 500 euro tot 750 euro Vrouwen Totaal leeftijd 2007/'08 150 x 60 30 60
Totaal opleidingsrichting en sector Werknemers, voltijd werkzaam 750 euro tot 1 000 euro Mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2007/'08 1.090 80 470 240 310
Totaal opleidingsrichting en sector Werknemers, voltijd werkzaam 750 euro tot 1 000 euro Mannen Totaal leeftijd 2007/'08 630 60 340 90 140
Totaal opleidingsrichting en sector Werknemers, voltijd werkzaam 750 euro tot 1 000 euro Vrouwen Totaal leeftijd 2007/'08 460 20 130 140 170
Totaal opleidingsrichting en sector Werknemers, voltijd werkzaam 1 000 euro tot 1 250 euro Mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2007/'08 1.960 90 720 450 700
Totaal opleidingsrichting en sector Werknemers, voltijd werkzaam 1 000 euro tot 1 250 euro Mannen Totaal leeftijd 2007/'08 1.270 80 580 270 340
Totaal opleidingsrichting en sector Werknemers, voltijd werkzaam 1 000 euro tot 1 250 euro Vrouwen Totaal leeftijd 2007/'08 690 20 140 180 350
Totaal opleidingsrichting en sector Werknemers, voltijd werkzaam 1 250 euro tot 1 500 euro Mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2007/'08 2.510 110 750 680 980
Totaal opleidingsrichting en sector Werknemers, voltijd werkzaam 1 250 euro tot 1 500 euro Mannen Totaal leeftijd 2007/'08 1.710 90 600 510 510
Totaal opleidingsrichting en sector Werknemers, voltijd werkzaam 1 250 euro tot 1 500 euro Vrouwen Totaal leeftijd 2007/'08 800 20 150 170 470
Totaal opleidingsrichting en sector Werknemers, voltijd werkzaam 1 500 euro tot 1 750 euro Mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2007/'08 3.380 430 750 940 1.270
Totaal opleidingsrichting en sector Werknemers, voltijd werkzaam 1 500 euro tot 1 750 euro Mannen Totaal leeftijd 2007/'08 2.260 320 580 700 670
Totaal opleidingsrichting en sector Werknemers, voltijd werkzaam 1 500 euro tot 1 750 euro Vrouwen Totaal leeftijd 2007/'08 1.120 110 170 240 600
Totaal opleidingsrichting en sector Werknemers, voltijd werkzaam 1 750 euro tot 2 000 euro Mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2007/'08 3.730 270 850 1.030 1.590
Totaal opleidingsrichting en sector Werknemers, voltijd werkzaam 1 750 euro tot 2 000 euro Mannen Totaal leeftijd 2007/'08 2.380 220 660 730 770
Totaal opleidingsrichting en sector Werknemers, voltijd werkzaam 1 750 euro tot 2 000 euro Vrouwen Totaal leeftijd 2007/'08 1.360 60 190 300 810
Totaal opleidingsrichting en sector Werknemers, voltijd werkzaam 2 000 euro of meer Mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2007/'08 12.090 580 4.010 3.580 3.910
Totaal opleidingsrichting en sector Werknemers, voltijd werkzaam 2 000 euro of meer Mannen Totaal leeftijd 2007/'08 9.390 480 3.470 2.910 2.530
Totaal opleidingsrichting en sector Werknemers, voltijd werkzaam 2 000 euro of meer Vrouwen Totaal leeftijd 2007/'08 2.690 100 540 670 1.380
Bron: CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over mbo-gediplomeerde schoolverlaters op de arbeidsmarkt. Er worden gegevens verstrekt over:
- leerweg;
- diplomaniveau;
- sector en opleidingsrichting van het diploma;
- kenmerken van het werk;
- inkomsten uit werk;
- geslacht;
- leeftijd.

Gegevens beschikbaar vanaf: gediplomeerden uit 2004/'05.

Status van de cijfers
De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per september 2012:
Deze tabel is met ingang van 2007/'08 stopgezet.
Met ingang van schooljaar 2007/'08 is een nieuwe tabel gestart. Dit is gedaan omdat er binnen het CBS nieuwe indelingen van de SBI worden gebruikt. Deze nieuwe indelingen zijn niet te vergelijken met de oude indelingen. Tevens is er een trendbreuk ontstaan als gevolg van de volgende punten:
1. Verbeterde data
2. Verbeterde definities.

Op statline is nu een vergelijkbare reeks te vinden voor de jaren 2004/'05 tot en met 2007/'08. En vanaf 2007/'08 is een nieuwe vergelijkbare reeks gestart met cijfers over 2007/'08 en 2008/'09.
De oude en de nieuwe reeks sluiten niet op elkaar aan. Tevens is in de oude reeks gebruik gemaakt van SBI 1993 en in de nieuwe reeks van SBI 2008.

Wanneer komen de nieuwe cijfers?
N.v.t.

Toelichting onderwerpen

Totaal mbo-gediplomeerde schoolverlaters
Schoolverlaters uit het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) die in de
beschreven periode een mbo-diploma behaalden.
---
Schoolverlaters zijn leerlingen die tijdens of direct na het schooljaar
het (bekostigd) onderwijs verlaten.
---
In deze tabel staan alleen de mbo-gediplomeerden die in hun laatste
schooljaar een voltijd opleiding (bol-voltijd of bbl) volgden.
Personen die ingeschreven stonden als bol-deeltijd en personen die
geen onderwijs volgden, maar slechts ingeschreven stonden voor het doen
van een examen (extraneï) zijn niet opgenomen in de onderzoekspopulatie.
Diplomaniveau
Indeling van de mbo-diploma's naar niveau volgens de Wet Educatie en
Beroepsonderwijs (WEB). Deze indeling wordt gehanteerd vanaf 1997/'98.
Niveau 1
Assistentopleiding.
Opleiding tot assisterend beroepsbeoefenaar met een duur van een half tot
en met één jaar.
-----
Deze groep gediplomeerden kan ook nog een ander diploma, bijvoorbeeld
voor havo of vwo, hebben behaald en bestaat daarom niet noodzakelijk
uit voortijdig schoolverlaters (zonder startkwalificatie).
Niveau 2
Basisberoepsopleiding.
Opleiding tot basisberoepsbeoefenaar met een duur van twee tot en met
drie jaar.
Niveau 3
Vakopleiding.
Opleiding tot zelfstandig beroepsbeoefenaar met een duur van twee tot en
met vier jaar.
Niveau 4
Niveau 4: middenkader- of specialistenopleiding.
- Middenkaderopleiding: opleiding tot middenkaderfunctionaris met een
duur van drie tot en met vier jaar.
- Specialistenopleiding: opleiding tot specialist met een duur van één
tot en met twee jaar. Dit is een vervolg op de vakopleiding (niveau 3).