Verplaatsing bedrijfsactiviteiten; belemmeringen, 2007

Verplaatsing bedrijfsactiviteiten; belemmeringen, 2007

Belemmeringen voor intern. verplaatsing Gradatie belangrijkheid Aantal bedrijven en verplaatsingen Totaal bedrijven (aantal) Aantal bedrijven en verplaatsingen Internationale verplaatsing in 2001-2006 (aantal) Aantal bedrijven en verplaatsingen Plannen int. verplaatsing in 2007-2009 (aantal) Aantal bedrijven en verplaatsingen Geen verplaatsing en geen plannen (aantal) Percentage bedrijven en verplaatsingen Totaal bedrijven (%) Percentage bedrijven en verplaatsingen Internationale verplaatsing in 2001-2006 (%) Percentage bedrijven en verplaatsingen Plannen int. verplaatsing in 2007-2009 (%) Percentage bedrijven en verplaatsingen Geen verplaatsing en geen plannen (%)
Wettelijke en bestuurlijke belemmeringen Totaal van alle gradaties 4.633 628 209 3.797 100 100 100 100
Wettelijke en bestuurlijke belemmeringen Erg belangrijk 669 101 29 539 14 16 14 14
Wettelijke en bestuurlijke belemmeringen Van enig belang 842 181 85 575 18 29 41 15
Wettelijke en bestuurlijke belemmeringen Niet belangrijk 574 181 53 339 12 29 25 9
Wettelijke en bestuurlijke belemmeringen Weet-niet / niet van toepassing 2.548 165 42 2.344 55 26 20 62
Fiscale belemmeringen Totaal van alle gradaties 4.633 628 209 3.797 100 100 100 100
Fiscale belemmeringen Erg belangrijk 549 97 16 436 12 15 8 11
Fiscale belemmeringen Van enig belang 865 217 63 586 19 35 30 15
Fiscale belemmeringen Niet belangrijk 660 167 85 408 14 27 41 11
Fiscale belemmeringen Weet-niet / niet van toepassing 2.559 147 45 2.367 55 23 22 62
Bezorgdheid over schending van patenten Totaal van alle gradaties 4.633 628 209 3.797 100 100 100 100
Bezorgdheid over schending van patenten Erg belangrijk 222 47 25 150 5 7 12 4
Bezorgdheid over schending van patenten Van enig belang 419 106 37 277 9 17 18 7
Bezorgdheid over schending van patenten Niet belangrijk 1.033 220 83 730 22 35 40 19
Bezorgdheid over schending van patenten Weet-niet / niet van toepassing 2.959 255 64 2.640 64 41 31 70
Problemen met afstand tot producenten Totaal van alle gradaties 4.633 628 209 3.797 100 100 100 100
Problemen met afstand tot producenten Erg belangrijk 531 81 19 432 11 13 9 11
Problemen met afstand tot producenten Van enig belang 655 144 62 449 14 23 30 12
Problemen met afstand tot producenten Niet belangrijk 842 215 96 532 18 34 46 14
Problemen met afstand tot producenten Weet-niet / niet van toepassing 2.605 188 32 2.384 56 30 15 63
Nabijheid tot bestaande klanten vereist Totaal van alle gradaties 4.633 628 209 3.797 100 100 100 100
Nabijheid tot bestaande klanten vereist Erg belangrijk 1.071 130 41 900 23 21 20 24
Nabijheid tot bestaande klanten vereist Van enig belang 687 192 55 440 15 31 26 12
Nabijheid tot bestaande klanten vereist Niet belangrijk 609 150 74 385 13 24 35 10
Nabijheid tot bestaande klanten vereist Weet-niet / niet van toepassing 2.266 156 39 2.072 49 25 19 55
Taalkundige en culturele belemmeringen Totaal van alle gradaties 4.633 628 209 3.797 100 100 100 100
Taalkundige en culturele belemmeringen Erg belangrijk 288 55 25 209 6 9 12 6
Taalkundige en culturele belemmeringen Van enig belang 915 204 52 602 20 32 25 16
Taalkundige en culturele belemmeringen Niet belangrijk 913 176 108 684 20 28 52 18
Taalkundige en culturele belemmeringen Weet-niet / niet van toepassing 2.517 193 24 2.302 54 31 11 61
Bron: CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Deze tabel geeft een overzicht van bedrijven in Nederland , die in de
jaren 2001 tot en met 2006 (een deel van) hun bedrijfsactiviteiten
internationaal hebben verplaatst of die dat in de loop van 2007 tot en met
2009 van plan zijn te gaan doen. Het gaat om bedrijven (met 100 of meer
werkzame personen) in de industrie, bouw, handel en de niet-financiële
dienstverlening.
De gegevens zijn uitgesplitst naar (voorgenomen) verplaatsing van de
bedrijfsactiviteit en naar aard van de ervaren belemmeringen en het
belang dat daaraan wordt toegekend in relatie tot de verplaatsing.


Gegevens beschikbaar: peildatum 2007
Frequentie: eenmalig
Status van de cijfers: definitief

Toelichting onderwerpen

Aantal bedrijven en verplaatsingen
Betreft het aantal bedrijven in Nederland met 100 en meer werkzame
personen in de industrie, bouw, handel en niet-financiële dienstverlening.
Totaal bedrijven
Geeft een overzicht van het aantal bedrijven in Nederland (met 100
of meer werkzame personen) dat bedrijfsactiviteiten heeft verplaatst,
van plan is om bedrijfsactiviteiten te verplaatsen of geen plannen heeft
om bedrijfsactiviteiten te verplaatsen.
Internationale verplaatsing in 2001-2006
Geeft het aantal bedrijven weer dat in de periode 2001 tot en met 2006
bedrijfsactiviteiten naar het buitenland heeft verplaatst. Het betreft
uitsluitend bedrijven in Nederland (met 100 en meer werkzame personen) in
de industrie, bouw, handel en niet-financiële dienstverlening.
Plannen int. verplaatsing in 2007-2009
Geeft een overzicht van het aantal bedrijven dat plannen heeft om in de
periode 2007 tot en met 2009 bedrijfsactiviteiten naar het buitenland te
verplaatsen. Het betreft uitsluitend bedrijven in Nederland (met 100 en
meer werkzame personen) in de industrie, bouw, handel en niet-financiële
dienstverlening.
Geen verplaatsing en geen plannen
Geeft het aantal bedrijven weer die tussen 2001 tot en met 2006 geen
bedrijfsactiviteiten hebben verplaatst en ook geen plannen hebben om
activiteiten te verplaatsen in de periode 2007 tot en met 2009.
Het betreft uitsluitend bedrijven in Nederland (met 100 en meer werkzame
personen)in de industrie, bouw, handel en niet-financiële dienstverlening.
Percentage bedrijven en verplaatsingen
Geeft het procentuele aandeel bedrijven per belemmering, naar mate van
belangrijkheid weer. Het betreft uitsluitend bedrijven in Nederland (met
100 en meer werkzame personen) in de industrie, bouw, handel en
niet-financiële dienstverlening.
Belemmeringen om bedrijfsactiviteiten te verplaatsen kunnen zowel in
Nederland als in het buitenland optreden.
Totaal bedrijven
Geeft het procentuele aandeel bedrijven per belemmering, naar mate van
belangrijkheid weer. Het betreft uitsluitend bedrijven in Nederland (met
100 en meer werkzame personen) in de industrie, bouw, handel en
niet-financiële dienstverlening dat bedrijfsactiviteiten heeft verplaatst,
van plan is om bedrijfsactiviteiten te verplaatsen of geen plannen heeft
om bedrijfsactiviteiten te verplaatsen.
Internationale verplaatsing in 2001-2006
Geeft het procentuele aandeel van bedrijven, die in de periode 2001 tot en
met 2006 bedrijfsactiviteiten naar het buitenland hebben verplaatst, per
belemmering, naar mate van belangrijkheid weer.
Het betreft uitsluitend bedrijven in Nederland (met 100 en meer werkzame
personen) in de industrie, bouw, handel en niet-financiële
dienstverlening.
Plannen int. verplaatsing in 2007-2009
Geeft het procentuele aandeel van bedrijven, die plannen hebben om
bedrijfsacitiviteiten in de periode 2007 tot en met 2009 naar het
buitenland te verplaatsen, per belemmering, naar mate van belangrijkheid
weer. Het betreft uitsluitend bedrijven in Nederland (met 100 en meer
werkzame personen) in de industrie, bouw, handel en niet-financiële
dienstverlening.
Geen verplaatsing en geen plannen
Geeft het procentuele aandeel van bedrijven, die in de periode 2001 tot en
met 2006 geen bedrijfsacitiviteiten hebben verplaatst en in de periode
2007 tot en met 2009 ook geen plannen hebben om dit te doen, per
belemmering, naar mate van belangrijkheid weer. Het betreft uitsluitend
bedrijven in Nederland (met 100 en meer werkzame personen) in de
industrie, bouw, handel en niet-financiële dienstverlening.