Verplaatste bedrijfsactiviteiten; landengroep en soort activiteit, 2007

Bewerk tabel

Deze tabel geeft een overzicht van bedrijfsactiviteiten die door bedrijven
in Nederland naar het buitenland zijn overgebracht. Het betreft bedrijven
in de industrie, bouw, handel en de niet-financiële dienstverlening (met
100 of meer werkzame personen).
Het gaat om activiteiten die in de jaren 2001 tot en met 2006
zijn verplaatst en om activiteiten waarvoor plannen bestaan om ze in de
loop van 2007 tot en met 2009 te verplaatsen.
De gegevens zijn uitgesplitst naar hoofdactiviteit en ondersteunende
activiteiten en naar internationale regio (EU, Azië en overige gebieden).
Een bedrijf kan meer dan één activiteit verplaatsen. Daarom is het totale
aantal verplaatste activiteiten groter dan het aantal bedrijven dat heeft
verplaatst.

Gegevens beschikbaar: peildatum 2007
Frequentie: eenmalig
Status van de cijfers: definitief

Verplaatste bedrijfsactiviteiten; landengroep en soort activiteit, 2007

Verplaatsingen van bedrijfsactiviteiten Landengroepen Aantal verplaatste bedrijfsactiviteitenTotaal verplaatste activiteiten (aantal) Aantal verplaatste bedrijfsactiviteitenVerplaatste hoofdactiviteiten (aantal) Aantal verplaatste bedrijfsactiviteitenVerplaatste hulpactiviteitenTotaal verplaatste hulpactiviteiten (aantal) Aantal verplaatste bedrijfsactiviteitenVerplaatste hulpactiviteitenDistributie en logistiek (aantal) Aantal verplaatste bedrijfsactiviteitenVerplaatste hulpactiviteitenMarketing, verkoop en aftersales (aantal) Aantal verplaatste bedrijfsactiviteitenVerplaatste hulpactiviteitenICT-diensten (aantal) Aantal verplaatste bedrijfsactiviteitenVerplaatste hulpactiviteitenAdministratieve en staffuncties (aantal) Aantal verplaatste bedrijfsactiviteitenVerplaatste hulpactiviteitenConstructie en gerelateerde technische.. (aantal) Aantal verplaatste bedrijfsactiviteitenVerplaatste hulpactiviteitenResearch & development (aantal) Aantal verplaatste bedrijfsactiviteitenVerplaatste hulpactiviteitenAndere functies (aantal) Percentage verplaatste activiteitenTotaal verplaatste activiteiten (%) Percentage verplaatste activiteitenVerplaatste hoofdactiviteiten (%) Percentage verplaatste activiteitenVerplaatste hulpactiviteitenTotaal verplaatste nevenactiviteiten (%) Percentage verplaatste activiteitenVerplaatste hulpactiviteitenDistributie en logistiek (%) Percentage verplaatste activiteitenVerplaatste hulpactiviteitenMarketing, verkoop en aftersales (%) Percentage verplaatste activiteitenVerplaatste hulpactiviteitenICT-diensten (%) Percentage verplaatste activiteitenVerplaatste hulpactiviteitenAdministratieve en staffuncties (%) Percentage verplaatste activiteitenVerplaatste hulpactiviteitenConstructie en gerelateerde technische.. (%) Percentage verplaatste activiteitenVerplaatste hulpactiviteitenResearch & development (%) Percentage verplaatste activiteitenVerplaatste hulpactiviteitenAndere functies (%)
Verplaatste activiteiten 2001-2006 Totaal landengroepen 1.405 560 845 195 103 197 170 34 103 42 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Verplaatste activiteiten 2001-2006 Europese Unie 900 325 575 181 69 118 102 22 48 35 64 58 68 93 67 60 60 65 47 83
Verplaatste activiteiten 2001-2006 EU-15 505 124 381 115 55 106 58 4 35 8 36 22 45 59 53 54 34 12 34 19
Verplaatste activiteiten 2001-2006 Nieuwe EU-lidstaten vanaf 2004 395 201 194 66 14 12 44 18 13 27 28 36 23 34 14 6 26 53 13 64
Verplaatste activiteiten 2001-2006 Buiten EU 506 235 271 14 34 79 68 12 55 7 36 42 32 7 33 40 40 35 53 17
Verplaatste activiteiten 2001-2006 Azië 356 174 182 8 13 48 50 12 45 4 25 31 22 4 13 24 29 35 44 10
Verplaatste activiteiten 2001-2006 Overige landen 150 61 89 6 21 31 18 0 10 3 11 11 11 3 20 16 11 0 10 7
Geplande verplaatsingen 2007-2009 Totaal landengroepen 398 191 207 30 46 38 51 10 19 17 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Geplande verplaatsingen 2007-2009 Europese Unie 143 79 64 8 12 8 38 0 0 0 36 41 31 27 26 21 75 0 0 0
Geplande verplaatsingen 2007-2009 EU-15 49 18 31 8 6 2 16 0 0 0 12 9 15 27 13 5 31 0 0 0
Geplande verplaatsingen 2007-2009 Nieuwe EU-lidstaten vanaf 2004 94 61 33 0 6 6 22 0 0 0 24 32 16 0 13 16 43 0 0 0
Geplande verplaatsingen 2007-2009 Buiten EU 255 112 143 22 34 30 13 10 19 17 64 59 69 73 74 79 25 100 100 100
Geplande verplaatsingen 2007-2009 Azië 181 80 101 17 22 14 10 8 15 17 45 42 49 57 48 37 20 80 79 100
Geplande verplaatsingen 2007-2009 Overige landen 74 32 42 5 12 16 3 2 4 0 19 17 20 17 26 42 6 20 21 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens