Verplaatste bedrijfsactiviteiten; landengroep en soort activiteit, 2007

Verplaatste bedrijfsactiviteiten; landengroep en soort activiteit, 2007

Verplaatsingen van bedrijfsactiviteiten Landengroepen Aantal verplaatste bedrijfsactiviteiten Totaal verplaatste activiteiten (aantal) Aantal verplaatste bedrijfsactiviteiten Verplaatste hoofdactiviteiten (aantal) Aantal verplaatste bedrijfsactiviteiten Verplaatste hulpactiviteiten Totaal verplaatste hulpactiviteiten (aantal) Aantal verplaatste bedrijfsactiviteiten Verplaatste hulpactiviteiten Distributie en logistiek (aantal) Aantal verplaatste bedrijfsactiviteiten Verplaatste hulpactiviteiten Marketing, verkoop en aftersales (aantal) Aantal verplaatste bedrijfsactiviteiten Verplaatste hulpactiviteiten ICT-diensten (aantal) Aantal verplaatste bedrijfsactiviteiten Verplaatste hulpactiviteiten Administratieve en staffuncties (aantal) Aantal verplaatste bedrijfsactiviteiten Verplaatste hulpactiviteiten Constructie en gerelateerde technische.. (aantal) Aantal verplaatste bedrijfsactiviteiten Verplaatste hulpactiviteiten Research & development (aantal) Aantal verplaatste bedrijfsactiviteiten Verplaatste hulpactiviteiten Andere functies (aantal) Percentage verplaatste activiteiten Totaal verplaatste activiteiten (%) Percentage verplaatste activiteiten Verplaatste hoofdactiviteiten (%) Percentage verplaatste activiteiten Verplaatste hulpactiviteiten Totaal verplaatste nevenactiviteiten (%) Percentage verplaatste activiteiten Verplaatste hulpactiviteiten Distributie en logistiek (%) Percentage verplaatste activiteiten Verplaatste hulpactiviteiten Marketing, verkoop en aftersales (%) Percentage verplaatste activiteiten Verplaatste hulpactiviteiten ICT-diensten (%) Percentage verplaatste activiteiten Verplaatste hulpactiviteiten Administratieve en staffuncties (%) Percentage verplaatste activiteiten Verplaatste hulpactiviteiten Constructie en gerelateerde technische.. (%) Percentage verplaatste activiteiten Verplaatste hulpactiviteiten Research & development (%) Percentage verplaatste activiteiten Verplaatste hulpactiviteiten Andere functies (%)
Verplaatste activiteiten 2001-2006 Totaal landengroepen 1.405 560 845 195 103 197 170 34 103 42 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Verplaatste activiteiten 2001-2006 Europese Unie 900 325 575 181 69 118 102 22 48 35 64 58 68 93 67 60 60 65 47 83
Verplaatste activiteiten 2001-2006 EU-15 505 124 381 115 55 106 58 4 35 8 36 22 45 59 53 54 34 12 34 19
Verplaatste activiteiten 2001-2006 Nieuwe EU-lidstaten vanaf 2004 395 201 194 66 14 12 44 18 13 27 28 36 23 34 14 6 26 53 13 64
Verplaatste activiteiten 2001-2006 Buiten EU 506 235 271 14 34 79 68 12 55 7 36 42 32 7 33 40 40 35 53 17
Verplaatste activiteiten 2001-2006 Azië 356 174 182 8 13 48 50 12 45 4 25 31 22 4 13 24 29 35 44 10
Verplaatste activiteiten 2001-2006 Overige landen 150 61 89 6 21 31 18 0 10 3 11 11 11 3 20 16 11 0 10 7
Geplande verplaatsingen 2007-2009 Totaal landengroepen 398 191 207 30 46 38 51 10 19 17 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Geplande verplaatsingen 2007-2009 Europese Unie 143 79 64 8 12 8 38 0 0 0 36 41 31 27 26 21 75 0 0 0
Geplande verplaatsingen 2007-2009 EU-15 49 18 31 8 6 2 16 0 0 0 12 9 15 27 13 5 31 0 0 0
Geplande verplaatsingen 2007-2009 Nieuwe EU-lidstaten vanaf 2004 94 61 33 0 6 6 22 0 0 0 24 32 16 0 13 16 43 0 0 0
Geplande verplaatsingen 2007-2009 Buiten EU 255 112 143 22 34 30 13 10 19 17 64 59 69 73 74 79 25 100 100 100
Geplande verplaatsingen 2007-2009 Azië 181 80 101 17 22 14 10 8 15 17 45 42 49 57 48 37 20 80 79 100
Geplande verplaatsingen 2007-2009 Overige landen 74 32 42 5 12 16 3 2 4 0 19 17 20 17 26 42 6 20 21 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft een overzicht van bedrijfsactiviteiten die door bedrijven
in Nederland naar het buitenland zijn overgebracht. Het betreft bedrijven
in de industrie, bouw, handel en de niet-financiële dienstverlening (met
100 of meer werkzame personen).
Het gaat om activiteiten die in de jaren 2001 tot en met 2006
zijn verplaatst en om activiteiten waarvoor plannen bestaan om ze in de
loop van 2007 tot en met 2009 te verplaatsen.
De gegevens zijn uitgesplitst naar hoofdactiviteit en ondersteunende
activiteiten en naar internationale regio (EU, Azië en overige gebieden).
Een bedrijf kan meer dan één activiteit verplaatsen. Daarom is het totale
aantal verplaatste activiteiten groter dan het aantal bedrijven dat heeft
verplaatst.

Gegevens beschikbaar: peildatum 2007
Frequentie: eenmalig
Status van de cijfers: definitief

Toelichting onderwerpen

Aantal verplaatste bedrijfsactiviteiten
Totaal verplaatste activiteiten
Het totaal aantal verplaatste bedrijfsactiviteiten en geplande
verplaatsingen van activiteiten door bedrijven in Nederland (met 100 en
meer werkzame personen) in de industrie, bouw, handel en niet-financiële
dienstverlening. Het betreft hier zowel hoofdactiviteiten als
hulpactiviteiten.
Verplaatste hoofdactiviteiten
Het totaal aantal verplaatste hoofdactiviteiten en geplande
verplaatsingen van de hoofdactiviteit door bedrijven in Nederland (met
100 en meer werkzame personen) in de industrie, bouw, handel en
niet-financiële dienstverlening.
Een hoofdactiviteit behelst de productie van goederen of diensten die
bestemd zijn voor de markt of voor derden en waarmee het bedrijf
inkomen verwerft.
Verplaatste hulpactiviteiten
Het totaal aantal verplaatste hulpactiviteiten en geplande verplaatsingen
van de hulpactiviteiten door bedrijven in Nederland (met 100 en meer
werkzame personen) in de industrie, bouw, handel en niet-financiële
dienstverlening.
Dit zijn ondersteunende activiteiten, die worden uitgevoerd om de
productie van goederen en diensten door het bedrijf mogelijk te maken. De
output van een ondersteunende activiteit is niet direct bedoeld voor de
markt of voor derden.
Totaal verplaatste hulpactiviteiten
Distributie en logistiek
Betreft transport, opslag en vervoerstechnische afhandeling van orders.
Marketing, verkoop en aftersales
Marketing, verkoop en aftersales diensten inclusief helpdesks en
callcenters: marktonderzoek, advertising, direct marketing,
telemarketing, tentoonstellingen, beurzen, andere soorten marketing en
sales, callcenters, helpdesks en andere consumentenondersteuning.
ICT-diensten
Dit betreft (maatwerk)activiteiten op het terrein van hardware en software
consultancy, software, data processing, database services, onderhoud en
reparatie, web-hosting en overige computer- en informatiediensten;
exclusief standaard software- en hardware pakketten.
Administratieve en staffuncties
Dit betreft juridische diensten, accounting, boekhouden, business
management en consultancy, personeelsmanagement en consultancy (zoals
bijvoorbeeld opleiding, werving en selectie, loonadministratie, medische
en arbozorg), financiële en verzekeringsdiensten, inkoop.
Constructie en gerelateerde technische..
Dit betreft technisch ontwerp en advies, technische keuring, onderzoek en
certificering.
Research & development
Dit betreft activiteiten op het terrein van onderzoek en ontwikkeling.
Andere functies
Alle overige activiteiten die niet tot hoofdactiviteit gerekend worden.
Percentage verplaatste activiteiten
Totaal verplaatste activiteiten
Het totaal aantal verplaatste bedrijfsactiviteiten en geplande
verplaatsingen van activiteiten door bedrijven in Nederland (met 100 en
meer werkzame personen) in de industrie, bouw, handel en niet-financiële
dienstverlening. Het betreft hier zowel hoofdactiviteiten als
hulpactiviteiten.
Het betreft de procentuele verdeling naar landengroep.
Verplaatste hoofdactiviteiten
Het totaal aantal verplaatste hoofdactiviteiten en geplande
verplaatsingen van de hoofdactiviteit door bedrijven in Nederland (met
100 en meer werkzame personen) in de industrie, bouw, handel en
niet-financiële dienstverlening.
Een hoofdactiviteit behelst de productie van goederen of diensten die
bestemd zijn voor de markt of voor derden en waarmee het bedrijf
inkomen verwerft.
Het betreft de procentuele verdeling naar landengroep.
Verplaatste hulpactiviteiten
Het totaal aantal verplaatste hulpactiviteiten en geplande verplaatsingen
van de hulpactiviteiten door bedrijven in Nederland (met 100 en meer
werkzame personen) in de industrie, bouw, handel en niet-financiële
dienstverlening.
Dit zijn ondersteunende activiteiten, die worden uitgevoerd om de
productie van goederen en diensten door het bedrijf mogelijk te maken. De
output van een ondersteunende activiteit is niet direct bedoeld voor de
markt of voor derden.
Het betreft de procentuele verdeling naar landengroep.
Totaal verplaatste nevenactiviteiten
Distributie en logistiek
Betreft transport, opslag en vervoerstechnische afhandeling van orders.
Marketing, verkoop en aftersales
Marketing, verkoop en aftersales diensten inclusief helpdesks en
callcenters: marktonderzoek, advertising, direct marketing,
telemarketing, tentoonstellingen, beurzen, andere soorten marketing en
sales, callcenters, helpdesks en andere consumentenondersteuning.
ICT-diensten
Dit betreft (maatwerk)activiteiten op het terrein van hardware en software
consultancy, software, data processing, database services, onderhoud en
reparatie, web-hosting en overige computer- en informatiediensten;
exclusief standaard software- en hardware pakketten.
Administratieve en staffuncties
Dit betreft juridische diensten, accounting, boekhouden, business
management en consultancy, personeelsmanagement en consultancy (zoals
bijvoorbeeld opleiding, werving en selectie, loonadministratie, medische
en arbozorg), financiële en verzekeringsdiensten, inkoop.
Constructie en gerelateerde technische..
Dit betreft technisch ontwerp en advies, technische keuring, onderzoek en
certificering.
Research & development
Dit betreft activiteiten op het terrein van onderzoek en ontwikkeling.
Andere functies
Alle overige activiteiten die niet tot hoofdactiviteit gerekend worden.