Verplaatsing bedrijfsactiviteiten; sector en juridische zeggenschap, 2007


Deze tabel geeft een overzicht van het aantal bedrijven in Nederland dat
in de jaren 2001 tot en met 2006 (een deel van) zijn bedrijfsactiviteiten
internationaal heeft verplaatst of dat in de loop van 2007 tot en met 2009
van plan is te gaan doen. Het gaat om bedrijven (met 100 of meer werkzame
personen) in de industrie, bouw, handel en de niet-financiële
dienstverlening.
De gegevens zijn uitgesplitst naar bedrijfssector, ondernemingengroep naar
juridische zeggenschap en grootteklasse naar aantal werkzame personen.

Gegevens beschikbaar: peildatum 2007
Frequentie: eenmalig
Status van de cijfers: definitief

Verplaatsing bedrijfsactiviteiten; sector en juridische zeggenschap, 2007

Bedrijven met en zonder verplaatsing Bedrijven >= 100 werkzame personen (aantal) Percentage bedrijven (%) BedrijfssectorAantal bedrijvenHoogwaardige industrie (aantal) BedrijfssectorAantal bedrijvenMidden- en laagwaardige industrie (aantal) BedrijfssectorAantal bedrijvenKennisintensieve diensten (aantal) BedrijfssectorAantal bedrijvenOverige sectoren (aantal) BedrijfssectorPercentage bedrijvenHoogwaardige industrie (%) BedrijfssectorPercentage bedrijvenMidden- en laagwaardige industrie (%) BedrijfssectorPercentage bedrijvenKennisintensieve diensten (%) BedrijfssectorPercentage bedrijvenOverige sectoren (%) Juridische zeggenschapAantal bedrijvenGeen deel van een ondernemingengroep (aantal) Juridische zeggenschapAantal bedrijvenMoeder binnenlandse ondernemingengroep (aantal) Juridische zeggenschapAantal bedrijvenMoeder multinationale ondernemingengroep (aantal) Juridische zeggenschapAantal bedrijvenDochter met Nederlandse moeder (aantal) Juridische zeggenschapAantal bedrijvenDochter van buitenlandse moeder (aantal) Juridische zeggenschapPercentage bedrijvenGeen deel van een ondernemingengroep (%) Juridische zeggenschapPercentage bedrijvenMoeder binnenlandse ondernemingengroep (%) Juridische zeggenschapPercentage bedrijvenMoeder multinationale ondernemingengroep (%) Juridische zeggenschapPercentage bedrijvenDochter met Nederlandse moeder (%) Juridische zeggenschapPercentage bedrijvenDochter van buitenlandse moeder (%) Grootteklasse aantal werkzame personenAantal bedrijven100 tot 200 werkzame personen (aantal) Grootteklasse aantal werkzame personenAantal bedrijven200 tot 500 werkzame personen (aantal) Grootteklasse aantal werkzame personenAantal bedrijven500 en meer werkzame personen (aantal) Grootteklasse aantal werkzame personenPercentage bedrijven100 tot 200 werkzame personen (%) Grootteklasse aantal werkzame personenPercentage bedrijven200 tot 500 werkzame personen (%) Grootteklasse aantal werkzame personenPercentage bedrijven500 en meer werkzame personen (%)
Totaal bedrijven 4.633 100 479 921 636 2.597 100 100 100 100 1.386 495 367 1.193 1.192 100 100 100 100 100 2.595 1.333 705 100 100 100
Internationale verplaatsing in 2001-2006 628 14 148 118 80 282 31 13 13 11 38 22 103 123 342 3 4 28 10 29 314 203 110 12 15 16
Plannen int. verplaatsing in 2007-2009 209 5 77 45 39 48 16 5 6 2 15 16 31 57 90 1 3 8 5 8 115 59 36 4 4 5
Geen verplaatsing en geen plannen 3.797 82 254 757 517 2.269 53 82 81 87 1.333 458 233 1.012 761 96 92 63 85 64 2.167 1.071 559 83 80 79
Bron: CBS
Verklaring van tekens