Ruilvoet buitenlandse handel in goederen, index 2000 = 100, 1990 - 2013

Ruilvoet buitenlandse handel in goederen, index 2000 = 100, 1990 - 2013

Perioden Ruilvoet Indexcijfers (2000 = 100) Ruilvoet Mutaties (%) Invoerprijs Indexcijfers (2000 = 100) Invoerprijs Mutaties (%) Uitvoerprijs Indexcijfers (2000 = 100) Uitvoerprijs Mutaties (%)
2009 103,2 0,0 96,7 -8,5 99,7 -8,5
2010* 102,5 -0,6 103,8 7,3 106,4 6,7
2012 februari* 102,8 -0,4 113,4 3,2 116,5 2,8
2012 maart* 103,1 -0,3 111,5 2,9 114,9 2,6
2012 1e kwartaal* 103,5 -0,1 111,6 3,2 115,5 3,1
2012 april* 103,9 -0,5 109,9 2,5 114,2 2,1
2012 mei* 101,3 -0,6 113,3 2,2 114,8 1,7
2012 juni* 102,6 -0,5 108,5 1,2 111,3 0,8
2012 2e kwartaal* 102,6 -0,5 110,6 2,0 113,4 1,5
2012 juli* 100,5 -1,0 114,4 2,8 115,0 1,8
2012 augustus* 99,9 -1,2 115,0 5,0 115,0 3,7
2012 september* 100,5 -0,4 113,9 3,3 114,4 2,9
2012 3e kwartaal* 100,3 -0,9 114,4 3,7 114,8 2,8
2012 oktober* 101,2 -0,6 113,2 2,7 114,6 2,1
2012 november* 104,8 -0,8 109,1 2,2 114,4 1,4
2012 december* 101,3 -0,3 110,1 1,0 111,5 0,8
2012 4e kwartaal* 102,4 -0,6 110,8 2,0 113,5 1,4
2012* 102,2 -0,5 111,8 2,7 114,3 2,2
2013 januari* 104,6 0,1 110,1 0,1 115,1 0,2
2013 februari* 103,0 0,3 113,5 0,0 116,9 0,3
2013 maart* 104,0 0,9 109,6 -1,7 114,0 -0,8
2013 1e kwartaal* 103,9 0,4 111,1 -0,5 115,3 -0,1
2013 april* 105,3 1,3 106,3 -3,2 112,0 -1,9
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Het CBS verzamelt maandelijks gegevens over de in- en uitvoer van goederen.
Deze tabel bevat indexcijfers en procentuele mutaties van de ruilvoet, de invoerprijs en de uitvoerprijs van goederen. De indexcijfers zijn op basis van 2000 = 100. De procentuele mutaties zijn ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.

Gegevens beschikbaar van januari 1990 tot en met april 2013.

Status van de cijfers
De cijfers vanaf januari 2010 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 14 juni 2013
De cijfers over april 2013 zijn toegevoegd en de tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Is er een opvolger?
Deze tabel is opgevolgd door de tabel: Ruilvoet van de buitenlandse handel in goederen, index 2010 = 100. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Ruilvoet
De ruilvoet is de verhouding tussen het prijspeil van de uitvoer en de
invoer van goederen. Als het prijspeil van de uitvoer sneller stijgt dan
het prijspijl van de invoer, is er sprake van een ruilvoetverbetering.
Als het prijspeil van de invoer sneller stijgt dan het prijspijl van de
uitvoer, is er sprake van ruilvoetverslechtering.
Indexcijfers
Indexcijfers op basis 2000 = 100.
Mutaties
Procentuele verandering ten opzichte van dezelfde periode voorgaand jaar.
Invoerprijs
Invoerprijs van goederen.
Indexcijfers
Indexcijfers op basis 2000 = 100.
Mutaties
Procentuele verandering ten opzichte van dezelfde periode voorgaand jaar.
Uitvoerprijs
Uitvoerprijs van goederen.
Indexcijfers
Indexcijfers op basis 2000 = 100.
Mutaties
Procentuele verandering ten opzichte van dezelfde periode voorgaand jaar.