Stemgedrag stemgerechtigden Tweede Kamerverkiezingen 22-11-2006

Stemgedrag stemgerechtigden Tweede Kamerverkiezingen 22-11-2006

Persoonskenmerken CDA (%) PvdA (%) VVD (%) GroenLinks (%) SP (%) ChristenUnie (%) PVV (%) Overige poilitieke partijen (%) Niet gestemd (%)
Totaal persoonskenmerken 21 17 11 4 14 3 4 4 20
Mannen 18 jaar of ouder 21 17 12 3 13 2 5 4 21
Vrouwen 18 jaar of ouder 22 18 10 4 15 5 3 4 18
18 tot 25 jaar 17 15 11 5 12 3 6 3 29
25 tot 35 jaar 14 11 10 4 16 3 4 4 32
35 tot 45 jaar 20 17 15 4 14 3 3 3 21
45 tot 55 jaar 19 19 11 6 20 3 3 4 13
55 tot 65 jaar 23 22 12 2 13 4 5 4 14
65 tot 75 jaar 32 17 11 2 9 5 5 6 10
75 jaar of ouder 32 20 7 2 9 4 3 3 18
Ongehuwd 15 14 11 5 15 2 5 4 27
Gehuwd 25 18 12 3 13 4 4 4 16
Gescheiden 14 18 8 4 19 2 5 3 27
Verweduwd 25 21 8 2 17 5 3 2 15
Migratieachtergrond: Nederland 23 16 11 4 14 4 4 4 17
Migratieachtergrond: niet-westers 8 28 4 3 13 1 1 1 40
Migratieachtergrond: westers 14 17 16 3 13 1 3 4 28
Lager onderwijs 18 22 3 1 12 2 5 2 33
Lbo 24 18 7 1 12 4 7 3 23
Mavo, vwo-3 19 18 16 1 16 4 6 4 14
Havo, vwo, mbo 21 15 11 4 16 3 3 4 21
Hbo, universiteit 24 18 16 9 13 4 2 6 9
Noord Nederland (LD) 22 26 8 5 17 3 2 1 16
Oost Nederland (LD) 22 16 9 4 13 5 5 3 23
West Nederland (LD) 20 17 14 4 13 4 3 6 18
Zuid Nederland (LD) 23 15 9 3 16 1 6 3 23
Zeer sterk stedelijk 10 23 13 5 16 3 5 4 21
Sterk stedelijk 22 15 11 4 15 3 4 5 20
Matig stedelijk 24 17 11 4 15 2 4 3 20
Weinig stedelijk 24 15 11 2 12 6 5 5 19
Niet stedelijk 25 19 12 3 13 3 3 3 19
Geen kerkelijke gezindte 12 20 14 6 18 1 5 4 20
Rooms-katholiek 35 12 10 2 13 1 3 2 21
Nederlands hervormd 35 17 9 2 9 6 3 7 11
Gereformeerde kerken 45 2 5 0 5 20 0 11 10
Protestantse Kerk in Nederland 41 6 7 3 4 20 2 3 14
Overige kerkelijke gezindte 7 27 5 0 8 12 1 6 33
Kerkbezoek een keer per week of vaker 38 8 3 1 3 24 0 10 12
Kerkbezoek twee tot drie keer per maand 40 15 6 1 8 8 4 2 16
Kerkbezoek een keer per maand 42 8 13 2 10 4 2 1 17
Kerkbezoek minder dan een keer per maand 33 14 10 2 15 1 2 4 19
Kerkbezoek zelden of nooit 24 17 10 2 13 1 3 3 25
Bron: cbs.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Aan stemgerechtigden van 18 jaar of ouder is gevraagd "op welke politieke partij heeft u gestemd tijdens de Tweede Kamerverkiezingen op 22 november 2006 ?".

Deze tabel geeft een overzicht van de antwoorden uitgesplitst naar diverse persoonskenmerken.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2006.
Frequentie: stopgezet.

Status van de cijfers
De cijfers zijn definitief

Wijzigingen per 15 03 2019
Niet van toepassing

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Na elke Tweede Kamerverkiezingen worden de gegevens in een nieuwe tabel gepresenteerd.

Toelichting onderwerpen

CDA
Christen Democratisch Appèl. Partij die in in 1980 is ontstaan uit
Anti-Revolutionaire Partij (ARP), Christelijk-Historische Unie (CHU)
en Katholieke Volkspartij (KVP). In 1973 hadden deze partijen al een
federatie opgericht onder dezelfde naam. Deze federatie deed in
1977 mee aan de Tweede Kamerverkiezingen.
Percentage personen dat heeft geantwoord op deze politieke
partij te hebben gestemd tijdens de Tweede Kamerverkiezingen
op 22 november 2006.
PvdA
Partij van de Arbeid. De partij is in 1946 onstaan uit de vooroorlogse
Sociaal Democratische Arbeiderspartij (SDAP), Vrijzinnig
Democratische Bond (VDB) en Christelijk Democratische Unie
(CDU). In 1948 verlieten een aantal leden de partij om samen met de
Partij van de Vrijheid (PvdV) de Volkspartij voor Vrede en Democratie
(VVD) op te richten. In 1970 verlieten wederom een aantal leden de
partij, hieruit ontstond Democratisch-Socialisten '70 (DS'70).
Percentage personen dat heeft geantwoord op deze politieke
partij te hebben gestemd tijdens de Tweede Kamerverkiezingen
op 22 november 2006.
VVD
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. Partij die in 1948 is
opgericht door de Partij van de Vrijheid (PvdV) en oud-leden van de
Vrijzinnige Democratische Bond (VDB). De VDB was daaraan
voorafgaand opgegaan in de Partij van de Arbeid (PvdA). Enkele
leden van de VDB waren het hier niet mee eens. Het grootste
deel van de partij werd gevormd door de organisatie van de PvdV. De
PvdV is in 1946 opgericht als na-oorlogse voortzetting van de
Liberale Staatspartij (LSP).
Percentage personen dat heeft geantwoord op deze politieke
partij te hebben gestemd tijdens de Tweede Kamerverkiezingen
op 22 november 2006.
Partij die in 1990 is ontstaan door samenvoeging van de Pacifistisch-
Socialistische Partij (PSP), de Politieke Partij Radicalen (PPR), de
Evangelische Volkspartij (EVP) en de Communistische Partij van
Nederland (CPN). In 1989 vormden de vier partijen al een
gezamenlijke kieslijst voor de Tweede Kamerverkiezingen onder de
naam GroenLinks.
Percentage personen dat heeft geantwoord op deze politieke
partij te hebben gestemd tijdens de Tweede Kamerverkiezingen
op 22 november 2006.
SP
Socialistische Partij. Partij die in 1971 ontstond uit de
Kommunistiesche Partij Nederland/marxistisch-leninistisch
(KPN/ml). Dit was een afsplitsing van de Kommunistische
eenheidsbeweging Nederland/marxisitisch-leninistisch (KEN/ml). De
KEN/ml was op haar beurt ontstaan als een afsplitsing van de
Communistische Partij van Nederland (CPN). KPN/ml heeft in 1972
haar naam veranderd in Socialistiese Partij (SP, tegenwoordig
geschreven als Socialistische Partij).
Percentage personen dat heeft geantwoord op deze politieke
partij te hebben gestemd tijdens de Tweede Kamerverkiezingen
op 22 november 2006.
ChristenUnie
Partij die in 2000 ontstond als samenwerkingsverband tussen
Gereformeerd Politiek Verbond (GPV) en Reformatorisch Politieke
Federatie (RPF). In 2004 is de partij officieel opgericht, maar sinds
2001 werd de naam ChristenUnie al gebruikt.
Percentage personen dat heeft geantwoord op deze politieke
partij te hebben gestemd tijdens de Tweede Kamerverkiezingen
op 22 november 2006.
PVV
Partij voor de Vrijheid. De partij komt voort uit de Groep Wilders, de
voormalige eenmansfractie in de Tweede Kamer van het op 3 september 2004
van de VVD afgesplitste Kamerlid Geert Wilders. Op 22 februari 2006
registreerde de "Vereniging Groep Wilders" bij de Kiesraad de Partij voor
de Vrijheid (PVV). Tot de Tweede Kamerverkiezingen 2006 werd de partij
voor de herkenbaarheid aangeduid als Groep Wilders - Partij voor de
Vrijheid. Na de verkiezingen ging de partij onder de naam Partij voor de
Vrijheid door, afgekort als PVV.
Percentage personen dat heeft geantwoord op deze politieke
partij te hebben gestemd tijdens de Tweede Kamerverkiezingen
op 22 november 2006.
Overige poilitieke partijen
Democraten 66 (D66), Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP),
Lijst Pim Fortuyn (LPF), Partij voor de dieren (PvdD), EénNL en
Partij voor Nederland (PvN).
Percentage personen dat heeft geantwoord op één van deze politieke
partijen te hebben gestemd tijdens de Tweede Kamerverkiezingen
op 22 november 2006.
Niet gestemd
Percentage personen dat heeft geantwoord niet te hebben gestemd tijdens
de Tweede Kamerverkiezingen op 22 november 2006.