Stemgedrag stemgerechtigden Tweede Kamerverkiezingen 22-11-2006


Aan stemgerechtigden van 18 jaar of ouder is gevraagd "op welke politieke partij heeft u gestemd tijdens de Tweede Kamerverkiezingen op 22 november 2006 ?".

Deze tabel geeft een overzicht van de antwoorden uitgesplitst naar diverse persoonskenmerken.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2006.
Frequentie: stopgezet.

Status van de cijfers
De cijfers zijn definitief

Wijzigingen per 15 03 2019
Niet van toepassing

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Na elke Tweede Kamerverkiezingen worden de gegevens in een nieuwe tabel gepresenteerd.

Stemgedrag stemgerechtigden Tweede Kamerverkiezingen 22-11-2006

Persoonskenmerken CDA (%) PvdA (%) VVD (%) GroenLinks (%) SP (%) ChristenUnie (%) PVV (%) Overige poilitieke partijen (%) Niet gestemd (%)
Totaal persoonskenmerken 21 17 11 4 14 3 4 4 20
Mannen 18 jaar of ouder 21 17 12 3 13 2 5 4 21
Vrouwen 18 jaar of ouder 22 18 10 4 15 5 3 4 18
18 tot 25 jaar 17 15 11 5 12 3 6 3 29
25 tot 35 jaar 14 11 10 4 16 3 4 4 32
35 tot 45 jaar 20 17 15 4 14 3 3 3 21
45 tot 55 jaar 19 19 11 6 20 3 3 4 13
55 tot 65 jaar 23 22 12 2 13 4 5 4 14
65 tot 75 jaar 32 17 11 2 9 5 5 6 10
75 jaar of ouder 32 20 7 2 9 4 3 3 18
Ongehuwd 15 14 11 5 15 2 5 4 27
Gehuwd 25 18 12 3 13 4 4 4 16
Gescheiden 14 18 8 4 19 2 5 3 27
Verweduwd 25 21 8 2 17 5 3 2 15
Migratieachtergrond: Nederland 23 16 11 4 14 4 4 4 17
Migratieachtergrond: niet-westers 8 28 4 3 13 1 1 1 40
Migratieachtergrond: westers 14 17 16 3 13 1 3 4 28
Lager onderwijs 18 22 3 1 12 2 5 2 33
Lbo 24 18 7 1 12 4 7 3 23
Mavo, vwo-3 19 18 16 1 16 4 6 4 14
Havo, vwo, mbo 21 15 11 4 16 3 3 4 21
Hbo, universiteit 24 18 16 9 13 4 2 6 9
Noord Nederland (LD) 22 26 8 5 17 3 2 1 16
Oost Nederland (LD) 22 16 9 4 13 5 5 3 23
West Nederland (LD) 20 17 14 4 13 4 3 6 18
Zuid Nederland (LD) 23 15 9 3 16 1 6 3 23
Zeer sterk stedelijk 10 23 13 5 16 3 5 4 21
Sterk stedelijk 22 15 11 4 15 3 4 5 20
Matig stedelijk 24 17 11 4 15 2 4 3 20
Weinig stedelijk 24 15 11 2 12 6 5 5 19
Niet stedelijk 25 19 12 3 13 3 3 3 19
Geen kerkelijke gezindte 12 20 14 6 18 1 5 4 20
Rooms-katholiek 35 12 10 2 13 1 3 2 21
Nederlands hervormd 35 17 9 2 9 6 3 7 11
Gereformeerde kerken 45 2 5 0 5 20 0 11 10
Protestantse Kerk in Nederland 41 6 7 3 4 20 2 3 14
Overige kerkelijke gezindte 7 27 5 0 8 12 1 6 33
Kerkbezoek een keer per week of vaker 38 8 3 1 3 24 0 10 12
Kerkbezoek twee tot drie keer per maand 40 15 6 1 8 8 4 2 16
Kerkbezoek een keer per maand 42 8 13 2 10 4 2 1 17
Kerkbezoek minder dan een keer per maand 33 14 10 2 15 1 2 4 19
Kerkbezoek zelden of nooit 24 17 10 2 13 1 3 3 25
Bron: cbs.
Verklaring van tekens