Nationale problemen stemgerechtigden; persoonskenmerken, 2006, 2010, 2012

Nationale problemen stemgerechtigden; persoonskenmerken, 2006, 2010, 2012

Persoonskenmerken Perioden Economie en financiën (%) Sociale zekerheid (%) Politiek (%) Criminaliteit (%) Defensie (%) Gezondheidszorg (%) Onderwijs (%) Inkomen en prijzen (%) Werkgelegenheid (%) Verkeer en vervoer (%) Wonen (%) Milieu (%) Bevolking (%) Minderheden (%) Waarden en normen (%) Vrijetijdsbesteding (%)
Totaal 2006 12 15 15 22 2 23 11 21 9 11 4 8 6 36 19 3
Totaal 2010 38 12 19 22 1 20 10 11 10 5 7 5 2 22 15 2
Totaal 2012 47 14 13 13 0 19 11 22 20 2 9 4 2 14 12 0
Geslacht: mannen 2006 12 14 18 18 3 17 9 21 10 14 3 8 7 37 18 2
Geslacht: mannen 2010 41 13 21 22 1 15 8 11 11 7 7 6 2 23 15 2
Geslacht: mannen 2012 48 15 14 11 0 15 7 22 23 2 10 4 2 15 14 0
Geslacht: vrouwen 2006 12 16 12 26 2 30 13 20 7 8 5 8 4 36 21 3
Geslacht: vrouwen 2010 35 12 16 22 1 24 13 11 9 4 7 5 2 21 16 2
Geslacht: vrouwen 2012 47 14 11 15 1 24 15 23 18 1 8 4 2 13 10 0
Bron: cbs.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Aan stemgerechtigden van 18 jaar of ouder is tijdens het Nationaal Kiezersonderzoek (NKO) gevraagd ¨Wat vindt u de belangrijkste problemen in ons land?¨. Men kon meerdere problemen opnoemen. De antwoorden op deze ´open´ vraag zijn bewerkt en gegroepeerd in 16 hoofdproblemen.
De hoofdproblemen zijn in de tabel onderscheiden naar achtergrondkenmerken als geslacht, leeftijd, onderwijsniveau en stemgedrag. Sinds 2010 is de categorie D66 apart opgenomen. In 2006 valt deze categorie binnen de categorie “overige politieke partijen”.

Gegevens beschikbaar van 2006, 2010 en 2012

Status van de cijfers
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 31 juli 2019
Geen, deze tabel is stopgezet

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Economie en financiën
Aan stemgerechtigden van 18 jaar of ouder is tijdens het Nationaal Kiezersonderzoek (NKO) gevraagd ¨Wat vindt u de belangrijkste problemen in ons land?¨. De antwoorden op deze ´open´ vraag zijn gegroepeerd in 16 categorieën. Tot de categorie economie en financiën behoren alle door respondenten genoemde problemen die dit onderwerp betreffen.
Sociale zekerheid
Aan stemgerechtigden van 18 jaar of ouder is tijdens het Nationaal Kiezersonderzoek (NKO) gevraagd ¨Wat vindt u de belangrijkste problemen in ons land?¨. De antwoorden op deze ´open´ vraag zijn gegroepeerd in 16 categorieën. Tot de categorie sociale zekerheid behoren alle door respondenten genoemde problemen die dit onderwerp betreffen.
Politiek
Aan stemgerechtigden van 18 jaar of ouder is tijdens het Nationaal Kiezersonderzoek (NKO) gevraagd ¨Wat vindt u de belangrijkste problemen in ons land?¨. De antwoorden op deze ´open´ vraag zijn gegroepeerd in 16 categorieën. Tot de categorie politiek behoren alle door respondenten genoemde problemen die dit onderwerp betreffen.
Criminaliteit
Aan stemgerechtigden van 18 jaar of ouder is tijdens het Nationaal Kiezersonderzoek (NKO) gevraagd ¨Wat vindt u de belangrijkste problemen in ons land?¨. De antwoorden op deze ´open´ vraag zijn gegroepeerd in 16 categorieën. Tot de categorie criminaliteit behoren alle door respondenten genoemde problemen die dit onderwerp betreffen.
Defensie
Aan stemgerechtigden van 18 jaar of ouder is tijdens het Nationaal Kiezersonderzoek (NKO) gevraagd ¨Wat vindt u de belangrijkste problemen in ons land?¨. De antwoorden op deze ´open´ vraag zijn gegroepeerd in 16 categorieën. Tot de categorie defensie behoren alle door respondenten genoemde problemen die dit onderwerp betreffen.
Gezondheidszorg
Aan stemgerechtigden van 18 jaar of ouder is tijdens het Nationaal Kiezersonderzoek (NKO) gevraagd ¨Wat vindt u de belangrijkste problemen in ons land?¨. De antwoorden op deze ´open´ vraag zijn gegroepeerd in 16 categorieën. Tot de categorie gezondheidszorg behoren alle door respondenten genoemde problemen die dit onderwerp betreffen.
Onderwijs
Aan stemgerechtigden van 18 jaar of ouder is tijdens het Nationaal Kiezersonderzoek (NKO) gevraagd ¨Wat vindt u de belangrijkste problemen in ons land?¨. De antwoorden op deze ´open´ vraag zijn gegroepeerd in 16 categorieën. Tot de categorie onderwijs behoren alle door respondenten genoemde problemen die dit onderwerp betreffen.
Inkomen en prijzen
Aan stemgerechtigden van 18 jaar of ouder is tijdens het Nationaal Kiezersonderzoek (NKO) gevraagd ¨Wat vindt u de belangrijkste problemen in ons land?¨. De antwoorden op deze ´open´ vraag zijn gegroepeerd in 16 categorieën. Tot de categorie inkomen en prijzen behoren alle door respondenten genoemde problemen die dit onderwerp betreffen.
Werkgelegenheid
Aan stemgerechtigden van 18 jaar of ouder is tijdens het Nationaal Kiezersonderzoek (NKO) gevraagd ¨Wat vindt u de belangrijkste problemen in ons land?¨. De antwoorden op deze ´open´ vraag zijn gegroepeerd in 16 categorieën. Tot de categorie werkgelegenheid behoren alle door respondenten genoemde problemen die dit onderwerp betreffen.
Verkeer en vervoer
Aan stemgerechtigden van 18 jaar of ouder is tijdens het Nationaal Kiezersonderzoek (NKO) gevraagd ¨Wat vindt u de belangrijkste problemen in ons land?¨. De antwoorden op deze ´open´ vraag zijn gegroepeerd in 16 categorieën. Tot de categorie verkeer en vervoer behoren alle door respondenten genoemde problemen die dit onderwerp betreffen.
Wonen
Aan stemgerechtigden van 18 jaar of ouder is tijdens het Nationaal Kiezersonderzoek (NKO) gevraagd ¨Wat vindt u de belangrijkste problemen in ons land?¨. De antwoorden op deze ´open´ vraag zijn gegroepeerd in 16 categorieën. Tot de categorie wonen behoren alle door respondenten genoemde problemen die dit onderwerp betreffen.
Milieu
Aan stemgerechtigden van 18 jaar of ouder is tijdens het Nationaal Kiezersonderzoek (NKO) gevraagd ¨Wat vindt u de belangrijkste problemen in ons land?¨. De antwoorden op deze ´open´ vraag zijn gegroepeerd in 16 categorieën. Tot de categorie milieu behoren alle door respondenten genoemde problemen die dit onderwerp betreffen.
Bevolking
Aan stemgerechtigden van 18 jaar of ouder is tijdens het Nationaal Kiezersonderzoek (NKO) gevraagd ¨Wat vindt u de belangrijkste problemen in ons land?¨. De antwoorden op deze ´open´ vraag zijn gegroepeerd in 16 categorieën. Tot de categorie bevolking behoren alle door respondenten genoemde problemen die dit onderwerp betreffen.
Minderheden
Aan stemgerechtigden van 18 jaar of ouder is tijdens het Nationaal Kiezersonderzoek (NKO) gevraagd ¨Wat vindt u de belangrijkste problemen in ons land?¨. De antwoorden op deze ´open´ vraag zijn gegroepeerd in 16 categorieën. Tot de categorie minderheden behoren alle door respondenten genoemde problemen die dit onderwerp betreffen.
Waarden en normen
Aan stemgerechtigden van 18 jaar of ouder is tijdens het Nationaal Kiezersonderzoek (NKO) gevraagd ¨Wat vindt u de belangrijkste problemen in ons land?¨. De antwoorden op deze ´open´ vraag zijn gegroepeerd in 16 categorieën. Tot de categorie waarden en normen behoren alle door respondenten genoemde problemen die dit onderwerp betreffen.
Vrijetijdsbesteding
Aan stemgerechtigden van 18 jaar of ouder is tijdens het Nationaal Kiezersonderzoek (NKO) gevraagd ¨Wat vindt u de belangrijkste problemen in ons land?¨. De antwoorden op deze ´open´ vraag zijn gegroepeerd in 16 categorieën. Tot de categorie vrijetijdsbesteding behoren alle door respondenten genoemde problemen die dit onderwerp betreffen.