Nationale problemen stemgerechtigden; persoonskenmerken, 2006, 2010, 2012


Aan stemgerechtigden van 18 jaar of ouder is tijdens het Nationaal Kiezersonderzoek (NKO) gevraagd ¨Wat vindt u de belangrijkste problemen in ons land?¨. Men kon meerdere problemen opnoemen. De antwoorden op deze ´open´ vraag zijn bewerkt en gegroepeerd in 16 hoofdproblemen.
De hoofdproblemen zijn in de tabel onderscheiden naar achtergrondkenmerken als geslacht, leeftijd, onderwijsniveau en stemgedrag. Sinds 2010 is de categorie D66 apart opgenomen. In 2006 valt deze categorie binnen de categorie “overige politieke partijen”.

Gegevens beschikbaar van 2006, 2010 en 2012

Status van de cijfers
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 31 juli 2019
Geen, deze tabel is stopgezet

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Nationale problemen stemgerechtigden; persoonskenmerken, 2006, 2010, 2012

Persoonskenmerken Perioden Economie en financiën (%) Sociale zekerheid (%) Politiek (%) Criminaliteit (%) Defensie (%) Gezondheidszorg (%) Onderwijs (%) Inkomen en prijzen (%) Werkgelegenheid (%) Verkeer en vervoer (%) Wonen (%) Milieu (%) Bevolking (%) Minderheden (%) Waarden en normen (%) Vrijetijdsbesteding (%)
Totaal 2006 12 15 15 22 2 23 11 21 9 11 4 8 6 36 19 3
Totaal 2010 38 12 19 22 1 20 10 11 10 5 7 5 2 22 15 2
Totaal 2012 47 14 13 13 0 19 11 22 20 2 9 4 2 14 12 0
Geslacht: mannen 2006 12 14 18 18 3 17 9 21 10 14 3 8 7 37 18 2
Geslacht: mannen 2010 41 13 21 22 1 15 8 11 11 7 7 6 2 23 15 2
Geslacht: mannen 2012 48 15 14 11 0 15 7 22 23 2 10 4 2 15 14 0
Geslacht: vrouwen 2006 12 16 12 26 2 30 13 20 7 8 5 8 4 36 21 3
Geslacht: vrouwen 2010 35 12 16 22 1 24 13 11 9 4 7 5 2 21 16 2
Geslacht: vrouwen 2012 47 14 11 15 1 24 15 23 18 1 8 4 2 13 10 0
Bron: cbs.
Verklaring van tekens