Politieke kwesties en standpunten; 2006, 2010 en 2012

Politieke kwesties en standpunten; 2006, 2010 en 2012

Persoonskenmerken Perioden Politieke kwesties Adoptie door homosexuele paren (%) Politieke kwesties Meer geld aan ontwikkelingshulp (%) Politieke kwesties Turkije lid Europese Unie (%) Politieke kwesties Grote bedrijven dreiging democratie (%) Politieke kwesties Belasting verlagen (%) Politieke kwesties Winkels op zondag gesloten (%) Politieke kwesties Illegalen moeten kunnen blijven (%) Politieke kwesties Afschaffen hypotheekaftrek (%) Politieke kwesties Verbod gen manipulatie planten (%) Politieke kwesties Komst van moslims stopzetten (%)
Totaal 2012 71 22 . 32 27 . 42 32 . .
Geslacht: mannen 2012 65 18 . 33 25 . 37 38 . .
Geslacht: vrouwen 2012 76 26 . 31 28 . 48 27 . .
Leeftijd: 18 tot 25 jaar 2012 84 35 . 23 31 . 43 32 . .
Leeftijd: 25 tot 35 jaar 2012 83 21 . 30 22 . 37 23 . .
Leeftijd: 35 tot 45 jaar 2012 78 19 . 32 22 . 41 27 . .
Leeftijd: 45 tot 55 jaar 2012 70 22 . 31 30 . 38 35 . .
Leeftijd: 55 tot 65 jaar 2012 68 19 . 37 23 . 42 38 . .
Leeftijd: 65 tot 75 jaar 2012 55 17 . 34 26 . 44 31 . .
Leeftijd: 75 jaar of ouder 2012 51 27 . 36 39 . 62 46 . .
Burgerlijke staat: ongehuwd 2012 83 28 . 29 23 . 44 35 . .
Burgerlijke staat: gehuwd/partnerschap 2012 64 17 . 32 27 . 40 30 . .
Burgerlijke staat: gescheiden 2012 76 25 . 36 33 . 46 40 . .
Burgerlijke staat: verweduwd 2012 58 26 . 46 35 . 55 31 . .
Migratieachtergrond: Nederland 2012 73 19 . 32 25 . 41 33 . .
Migratieachtergrond: westers 2012 69 31 . 34 32 . 52 31 . .
Migratieachtergrond: niet-westers 2012 50 47 . 32 44 . 51 29 . .
Onderwijsniveau: basisonderwijs 2012 54 24 . 42 41 . 47 28 . .
Onderwijsniveau: lager beroepsonderwijs 2012 59 18 . 41 39 . 42 28 . .
Onderwijsniveau: avo onderbouw 2012 70 15 . 25 29 . 47 37 . .
Onderwijsniveau: havo, vwo, mbo 2012 74 19 . 31 26 . 36 25 . .
Onderwijsniveau: hbo, wo 2012 79 31 . 29 13 . 51 46 . .
Stedelijkheid: Zeer sterk stedelijk 2012 74 35 . 33 24 . 53 41 . .
Stedelijkheid: Sterk stedelijk 2012 73 21 . 32 28 . 43 33 . .
Stedelijkheid: Matig stedelijk 2012 73 18 . 30 28 . 36 28 . .
Stedelijkheid: Weinig stedelijk 2012 66 18 . 33 28 . 37 29 . .
Stedelijkheid: Niet stedelijk 2012 70 18 . 32 25 . 44 29 . .
CDA 2012 51 22 . 39 19 . 52 29 . .
PvdA 2012 77 34 . 37 21 . 57 37 . .
VVD 2012 72 7 . 16 21 . 31 25 . .
GroenLinks 2012 x x . x x . x x . .
SP 2012 83 31 . 44 22 . 47 38 . .
ChristenUnie 2012 x x . x x . x x . .
D66 2012 92 34 . 28 13 . 58 53 . .
PVV 2012 62 3 . 39 52 . 12 21 . .
Overige partij 2012 58 33 . 39 20 . 38 38 . .
Niet gestemd 2012 71 20 . 32 38 . 39 28 . .
Kerkelijke gezindte: geen 2012 81 20 . 31 25 . 41 35 . .
Kerkelijke gezindte: rooms-katholiek 2012 69 18 . 30 29 . 39 22 . .
Kerkelijke gezindte: Nederlands hervormd 2012 53 18 . 37 35 . 36 30 . .
Kerkelijke gezindte: gereformeerd 2012 x x . x x . x x . .
Kerkelijke gezindte: protestants 2012 51 24 . 27 17 . 45 36 . .
Kerkelijke gezindte: overige 2012 43 48 . 48 39 . 62 36 . .
Kerkbezoek: één keer per week of vaker 2012 26 41 . 35 25 . 45 32 . .
Kerkbezoek: twee tot drie keer per maand 2012 61 20 . 22 36 . 49 28 . .
Kerkbezoek: één keer per maand 2012 60 12 . 34 18 . 43 20 . .
Kerkbezoek: minder dan één keer per mnd 2012 62 25 . 38 34 . 44 27 . .
Kerkbezoek: zelden of nooit 2012 70 20 . 34 32 . 43 28 . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Aan stemgerechtigden van 18 jaar of ouder is gevraagd naar hun mening over dertien politieke kwesties en acht politieke standpunten, de rol van godsdienst in de politiek en op scholen (niet bevraagd in 2010) en hun plaatsing op een links-rechts schaal als het gaat om politieke opvattingen.
In 2012 is niet gevraagd naar de mening van het electoraat over de toetreding van Turkije tot de EU, koopzondagen, genetische manipulatie, de komst van moslims, de aanwezigheid van Nederlandse militairen in Uruzgan en het al dan niet losstaan van politieke partijen van godsdienst. Sinds 2010 is de categorie D66 apart opgenomen. In 2006 valt deze categorie binnen de categorie 'overige politieke partijen'.

In de toelichtingen bij de onderwerpen zijn de exacte vragen vermeld zoals ze gesteld zijn in de vragenlijsten.

Gegevens beschikbaar van 2006, 2010 en 2012

Status van de cijfers
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 31 juli 2019
Geen, deze tabel is stopgezet

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Politieke kwesties
Percentage personen dat 'helemaal mee eens' of 'mee eens' heeft
geantwoord op de volgende uitspraken.
Adoptie door homosexuele paren
Percentage personen dat 'helemaal mee eens' of 'mee eens' heeft
geantwoord op de uitspraak: "Adoptie door homoseksuele paren moet
mogelijk zijn."
Meer geld aan ontwikkelingshulp
Percentage personen dat 'helemaal mee eens' of 'mee eens' heeft
geantwoord op de uitspraak: "Nederland moet meer geld uitgeven aan
ontwikkelingshulp."
Turkije lid Europese Unie
Percentage personen dat 'helemaal mee eens' of 'mee eens' heeft
geantwoord op de uitspraak:
"Turkije moet lid kunnen worden van de Europese Unie."
Grote bedrijven dreiging democratie
Percentage personen dat 'helemaal mee eens' of 'mee eens' heeft
geantwoord op de uitspraak:
"Grote bedrijven vormen een bedreiging voor de democratie."
Belasting verlagen
Percentage personen dat 'helemaal mee eens' of 'mee eens' heeft
geantwoord op de uitspraak:
"De belastingen moeten worden verlaagd, ook als dat ten koste gaat van
het niveau van voorzieningen."
Winkels op zondag gesloten
Percentage personen dat 'helemaal mee eens' of 'mee eens' heeft
geantwoord op de uitspraak:
"Winkels moeten op zondag altijd gesloten zijn."
Illegalen moeten kunnen blijven
Percentage personen dat 'helemaal mee eens' of 'mee eens' heeft
geantwoord op de uitspraak:
"Alle illegalen die al lange tijd in Nederland wonen, moeten hier kunnen
blijven."
Afschaffen hypotheekaftrek
Percentage personen dat 'helemaal mee eens' of 'mee eens' heeft
geantwoord op de uitspraak:
"Het belastingvoordeel voor mensen met een hypotheek, de hypotheekaftrek,
moet worden afgeschaft."
Verbod gen manipulatie planten
Percentage personen dat 'helemaal mee eens' of 'mee eens' heeft
geantwoord op de uitspraak:
"Genetische manipulatie van planten moet altijd verboden zijn."
Komst van moslims stopzetten
Percentage personen dat 'helemaal mee eens' of 'mee eens' heeft
geantwoord op de uitspraak:
"De komst van moslims naar Nederland moet volledig worden stopgezet."