Politieke kwesties en standpunten; 2006, 2010 en 2012


Aan stemgerechtigden van 18 jaar of ouder is gevraagd naar hun mening over dertien politieke kwesties en acht politieke standpunten, de rol van godsdienst in de politiek en op scholen (niet bevraagd in 2010) en hun plaatsing op een links-rechts schaal als het gaat om politieke opvattingen.
In 2012 is niet gevraagd naar de mening van het electoraat over de toetreding van Turkije tot de EU, koopzondagen, genetische manipulatie, de komst van moslims, de aanwezigheid van Nederlandse militairen in Uruzgan en het al dan niet losstaan van politieke partijen van godsdienst. Sinds 2010 is de categorie D66 apart opgenomen. In 2006 valt deze categorie binnen de categorie 'overige politieke partijen'.

In de toelichtingen bij de onderwerpen zijn de exacte vragen vermeld zoals ze gesteld zijn in de vragenlijsten.

Gegevens beschikbaar van 2006, 2010 en 2012

Status van de cijfers
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 31 juli 2019
Geen, deze tabel is stopgezet

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Politieke kwesties en standpunten; 2006, 2010 en 2012

Persoonskenmerken Perioden Politieke kwestiesAdoptie door homosexuele paren (%) Politieke kwestiesMeer geld aan ontwikkelingshulp (%) Politieke kwestiesTurkije lid Europese Unie (%) Politieke kwestiesGrote bedrijven dreiging democratie (%) Politieke kwestiesBelasting verlagen (%) Politieke kwestiesWinkels op zondag gesloten (%) Politieke kwestiesIllegalen moeten kunnen blijven (%) Politieke kwestiesAfschaffen hypotheekaftrek (%) Politieke kwestiesVerbod gen manipulatie planten (%) Politieke kwestiesKomst van moslims stopzetten (%) Politieke kwestiesMensen met pensioen meebetalen AOW (%) Politieke kwestiesHomohuwelijk verbieden (%) Politieke kwestiesTerecht militairen naar Uruzgan (%) Politieke standpuntenEuthanasie moet mogelijk zijn (%) Politieke standpuntenInkomensverschillen verkleinen (%) Politieke standpuntenAsielzoekers terugsturen (%) Politieke standpuntenHard optreden tegen criminaliteit (%) Politieke standpuntenNiet kerncentrales bouwen (%) Politieke standpuntenAllochtonen zich geheel aanpassen (%) Politieke standpuntenEuropese eenwording te ver (%) Politieke standpuntenAltijd militairen leveren (%) Religie en politiekPartijen los van godsdienst (%) Religie en politiekScholen los van godsdienst (%) Religie en politiekReligie als wegwijzer in politiek (%) Links-rechts score (Gemiddelde score)
Totaal 2006 68 47 41 36 23 35 53 18 36 38 39 15 61 85 67 52 87 54 68 55 60 50 37 34 5,2
Totaal 2010 80 28 43 35 24 30 43 23 30 36 35 8 57 84 63 49 85 47 64 47 52 . . . 5,2
Totaal 2012 71 22 . 32 27 . 42 32 . . 39 12 . 82 58 57 87 61 61 48 50 . 45 24 5,2
Geslacht: mannen 2006 60 48 42 38 24 32 49 21 33 35 38 19 67 85 63 54 87 45 69 55 64 49 40 35 5,3
Geslacht: mannen 2010 75 25 44 35 23 28 38 27 25 35 36 9 60 84 59 54 84 39 65 44 56 . . . 5,4
Geslacht: mannen 2012 65 18 . 33 25 . 37 38 . . 39 14 . 80 57 63 88 54 62 47 54 . 48 24 5,3
Geslacht: vrouwen 2006 76 47 40 35 22 38 58 15 39 41 39 12 55 85 72 50 88 63 67 56 55 51 35 34 5,2
Geslacht: vrouwen 2010 85 31 42 35 24 32 48 19 35 37 35 8 54 83 66 44 86 54 63 49 48 . . . 4,9
Geslacht: vrouwen 2012 76 26 . 31 28 . 48 27 . . 38 11 . 84 59 52 87 68 59 48 46 . 43 23 5,1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens