Politieke kwesties en standpunten; 2006, 2010 en 2012

Politieke kwesties en standpunten; 2006, 2010 en 2012

Persoonskenmerken Perioden Politieke kwesties Adoptie door homosexuele paren (%) Politieke kwesties Meer geld aan ontwikkelingshulp (%) Politieke kwesties Turkije lid Europese Unie (%) Politieke kwesties Grote bedrijven dreiging democratie (%) Politieke kwesties Belasting verlagen (%) Politieke kwesties Winkels op zondag gesloten (%) Politieke kwesties Illegalen moeten kunnen blijven (%) Politieke kwesties Afschaffen hypotheekaftrek (%) Politieke kwesties Verbod gen manipulatie planten (%) Politieke kwesties Komst van moslims stopzetten (%) Politieke kwesties Mensen met pensioen meebetalen AOW (%) Politieke kwesties Homohuwelijk verbieden (%) Politieke kwesties Terecht militairen naar Uruzgan (%) Politieke standpunten Euthanasie moet mogelijk zijn (%) Politieke standpunten Inkomensverschillen verkleinen (%) Politieke standpunten Asielzoekers terugsturen (%) Politieke standpunten Hard optreden tegen criminaliteit (%) Politieke standpunten Niet kerncentrales bouwen (%) Politieke standpunten Allochtonen zich geheel aanpassen (%) Politieke standpunten Europese eenwording te ver (%) Politieke standpunten Altijd militairen leveren (%) Religie en politiek Partijen los van godsdienst (%) Religie en politiek Scholen los van godsdienst (%) Religie en politiek Religie als wegwijzer in politiek (%) Links-rechts score (Gemiddelde score)
Totaal 2006 68 47 41 36 23 35 53 18 36 38 39 15 61 85 67 52 87 54 68 55 60 50 37 34 5,2
Totaal 2010 80 28 43 35 24 30 43 23 30 36 35 8 57 84 63 49 85 47 64 47 52 . . . 5,2
Totaal 2012 71 22 . 32 27 . 42 32 . . 39 12 . 82 58 57 87 61 61 48 50 . 45 24 5,2
Geslacht: mannen 2006 60 48 42 38 24 32 49 21 33 35 38 19 67 85 63 54 87 45 69 55 64 49 40 35 5,3
Geslacht: mannen 2010 75 25 44 35 23 28 38 27 25 35 36 9 60 84 59 54 84 39 65 44 56 . . . 5,4
Geslacht: mannen 2012 65 18 . 33 25 . 37 38 . . 39 14 . 80 57 63 88 54 62 47 54 . 48 24 5,3
Geslacht: vrouwen 2006 76 47 40 35 22 38 58 15 39 41 39 12 55 85 72 50 88 63 67 56 55 51 35 34 5,2
Geslacht: vrouwen 2010 85 31 42 35 24 32 48 19 35 37 35 8 54 83 66 44 86 54 63 49 48 . . . 4,9
Geslacht: vrouwen 2012 76 26 . 31 28 . 48 27 . . 38 11 . 84 59 52 87 68 59 48 46 . 43 23 5,1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Aan stemgerechtigden van 18 jaar of ouder is gevraagd naar hun mening over dertien politieke kwesties en acht politieke standpunten, de rol van godsdienst in de politiek en op scholen (niet bevraagd in 2010) en hun plaatsing op een links-rechts schaal als het gaat om politieke opvattingen.
In 2012 is niet gevraagd naar de mening van het electoraat over de toetreding van Turkije tot de EU, koopzondagen, genetische manipulatie, de komst van moslims, de aanwezigheid van Nederlandse militairen in Uruzgan en het al dan niet losstaan van politieke partijen van godsdienst. Sinds 2010 is de categorie D66 apart opgenomen. In 2006 valt deze categorie binnen de categorie 'overige politieke partijen'.

In de toelichtingen bij de onderwerpen zijn de exacte vragen vermeld zoals ze gesteld zijn in de vragenlijsten.

Gegevens beschikbaar van 2006, 2010 en 2012

Status van de cijfers
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 31 juli 2019
Geen, deze tabel is stopgezet

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Politieke kwesties
Percentage personen dat 'helemaal mee eens' of 'mee eens' heeft
geantwoord op de volgende uitspraken.
Adoptie door homosexuele paren
Percentage personen dat 'helemaal mee eens' of 'mee eens' heeft
geantwoord op de uitspraak: "Adoptie door homoseksuele paren moet
mogelijk zijn."
Meer geld aan ontwikkelingshulp
Percentage personen dat 'helemaal mee eens' of 'mee eens' heeft
geantwoord op de uitspraak: "Nederland moet meer geld uitgeven aan
ontwikkelingshulp."
Turkije lid Europese Unie
Percentage personen dat 'helemaal mee eens' of 'mee eens' heeft
geantwoord op de uitspraak:
"Turkije moet lid kunnen worden van de Europese Unie."
Grote bedrijven dreiging democratie
Percentage personen dat 'helemaal mee eens' of 'mee eens' heeft
geantwoord op de uitspraak:
"Grote bedrijven vormen een bedreiging voor de democratie."
Belasting verlagen
Percentage personen dat 'helemaal mee eens' of 'mee eens' heeft
geantwoord op de uitspraak:
"De belastingen moeten worden verlaagd, ook als dat ten koste gaat van
het niveau van voorzieningen."
Winkels op zondag gesloten
Percentage personen dat 'helemaal mee eens' of 'mee eens' heeft
geantwoord op de uitspraak:
"Winkels moeten op zondag altijd gesloten zijn."
Illegalen moeten kunnen blijven
Percentage personen dat 'helemaal mee eens' of 'mee eens' heeft
geantwoord op de uitspraak:
"Alle illegalen die al lange tijd in Nederland wonen, moeten hier kunnen
blijven."
Afschaffen hypotheekaftrek
Percentage personen dat 'helemaal mee eens' of 'mee eens' heeft
geantwoord op de uitspraak:
"Het belastingvoordeel voor mensen met een hypotheek, de hypotheekaftrek,
moet worden afgeschaft."
Verbod gen manipulatie planten
Percentage personen dat 'helemaal mee eens' of 'mee eens' heeft
geantwoord op de uitspraak:
"Genetische manipulatie van planten moet altijd verboden zijn."
Komst van moslims stopzetten
Percentage personen dat 'helemaal mee eens' of 'mee eens' heeft
geantwoord op de uitspraak:
"De komst van moslims naar Nederland moet volledig worden stopgezet."
Mensen met pensioen meebetalen AOW
Percentage personen dat 'helemaal mee eens' of 'mee eens' heeft
geantwoord op de uitspraak:
"Mensen met een goed pensioen moeten gaan meebetalen aan de AOW."
Homohuwelijk verbieden
Percentage personen dat 'helemaal mee eens' of 'mee eens' heeft
geantwoord op de uitspraak:
"Het homohuwelijk moet worden verboden."
Terecht militairen naar Uruzgan
Percentage personen dat 'helemaal mee eens' of 'mee eens' heeft
geantwoord op de uitspraak:
"Nederland heeft terecht militairen gestuurd naar de provincie Uruzgan in
Afghanistan."
Politieke standpunten
Percentage stemgerechtigden dat score 5,6 of 7 heeft geantwoord op de
volgende vragen.
Euthanasie moet mogelijk zijn
Percentage stemgerechtigden dat score 5,6 of 7 heeft geantwoord op de
vraag:
"Waar zou u uzelf plaatsen op een lijn van 1 tot en met 7, waarbij 1
betekent dat euthanasie moet worden verboden en 7 dat euthanasie mogelijk
moet zijn?"
Inkomensverschillen verkleinen
Percentage stemgerechtigden dat score 5,6 of 7 heeft geantwoord op de
vraag:
"Waar zou u uzelf plaatsen op een lijn van 1 tot en met 7, waarbij 1
betekent dat inkomensverschillen groter moeten worden en 7 dat ze kleiner
moeten worden?"
Asielzoekers terugsturen
Percentage stemgerechtigden dat score 5,6 of 7 heeft geantwoord op de
vraag:
"Waar zou u uzelf plaatsen op een lijn van 1 tot en met 7, waarbij 1
betekent dat er meer asielzoekers worden toegelaten en 7 dat asielzoekers
moeten worden teruggestuurd?"
Hard optreden tegen criminaliteit
Percentage stemgerechtigden dat score 5,6 of 7 heeft geantwoord op de
vraag:
"Waar zou u uzelf plaatsen op een lijn van 1 tot en met 7, waarbij 1
betekent dat de overheid te hard optreedt tegen criminaliteit en 7 dat de
overheid harder moet optreden?"
Niet kerncentrales bouwen
Percentage stemgerechtigden dat score 5,6 of 7 heeft geantwoord op de
vraag:
"Waar zou u uzelf plaatsen op een lijn van 1 tot en met 7, waarbij 1
betekent dat er snel kerncentrales moeten worden gebouwd en 7 dat deze
niet moeten worden gebouwd?"
Allochtonen zich geheel aanpassen
Percentage stemgerechtigden dat score 5,6 of 7 heeft geantwoord op de
vraag:
"Waar zou u uzelf plaatsen op een lijn van 1 tot en met 7, waarbij 1
betekent dat allochtonen in Nederland hier moeten kunnen leven met behoud
van de eigen cultuur en 7 dat allochtonen zich geheel moeten aanpassen?"
Europese eenwording te ver
Percentage stemgerechtigden dat score 5,6 of 7 heeft geantwoord op de
vraag:
"Waar zou u uzelf plaatsen op een lijn van 1 tot en met 7, waarbij 1
betekent dat de Europese eenwording nog verder zou moeten gaan en 7 dat
de eenwording al te ver is gegaan?"
Altijd militairen leveren
Percentage stemgerechtigden dat score 5,6 of 7 heeft geantwoord op de
vraag:
"Waar zou u uzelf plaatsen op een lijn van 1 tot en met 7, waarbij 1
betekent dat Nederland nooit militairen moet leveren aan internationale
missies en 7 dat Nederland altijd militairen moet leveren als daar om
wordt gevraagd?"
Religie en politiek
Partijen los van godsdienst
Percentage personen dat 'politieke partijen moeten geheel los staan van
godsdienst' heeft geantwoord op de vraag:
"Vindt u dat politieke partijen geheel los moeten staan van godsdienst,
of bent u van mening dat er ook politieke partijen moeten zijn die
gebaseerd zijn op godsdienst?"
Scholen los van godsdienst
Percentage personen dat 'scholen moeten geheel los staan van godsdienst'
heeft geantwoord op de vraag:
"Vindt u dat scholen geheel los moeten staan van godsdienst, of bent u
van mening dat er ook scholen moeten zijn die gebaseerd zijn op
godsdienst?"
Religie als wegwijzer in politiek
Percentage personen dat 'helemaal eens' of 'eens' heeft geantwoord op de
uitspraak:
"Het geloof is voor de politiek een goede wegwijzer."
Links-rechts score
Gemiddelde score op een schaal van 0 (uiterst links) tot en met 10
(uiterst rechts) op de vraag: "Wanneer u denkt aan uw eigen politieke
opvattingen, waar zou u zichzelf dan plaatsen?"